Svet po koronavíruse už nebude taký istý, socializmus a deglobalizácia opäť v hre

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Vraciame sa k filozoficko-politologickému seriálu Tri otázky pre Ľuboša Blahu, ktorý sme uvádzali minulý rok. Úlohou seriálu je predovšetkým priblížiť čitateľskej verejnosti odborné politologické, filozofické a geopolitické argumenty filozofa a politológa PhDr. Ľuboša Blahu, PhD. Toho času najpopulárnejšieho ľavicového filozofa s dosahom 3 milióny interakcií, čo mu dokonca uznali aj jeho najväčší nepriatelia. Tento formát opäť uvádzame aj pre mimoriadne súvislosti s pandémiou koronavírusu a jej spoločenských následkov. Za DAV DVA sa pýtal filozof a kulturológ PhDr. Lukáš Perný. Článok je obohatený o odkazy na konkrétne odborné termíny.

1, Koronavírus otvoril mnohé sociálno-filozofické, ekonomické a politologické otázky. Predovšetkým otvoril otázku kompetencií štátu a jeho zásahov do slobody jednotlivca. Kým pravicovo liberálne (sčasti aj ľavicovo-liberálne) a libertariánske filozofické systémy stavajú na piedestál práve tzv. negatívnu slobodu, komunitárne, socialistické a kolektivistické filozofické systémy uprednostňujú všeobecné blaho a kolektívny blahobyt spoločenstva. Práve v čase kríz sa ukazuje, že spoločnosť, ktorá stavia až fundamentálne na individualizme, nedokáže vďaka atomizácii zabrániť katastrofálnym dôsledkom neobmedzenej slobody (viď. ľudia, ktorí odišli na dovolenky do Talianska aj napriek tomu, že tam vypukla pandémia). Ako vnímaš tento problém?

Ľuboš Blaha: Koronavírus najlepšie zvládajú silné štáty, ktoré dokážu garantovať autoritu, poriadok a sociálnu spravodlivosť – čiže čím menej liberálny je štát, tým je odolnejší. Príkladom je Čína. To isté platí aj o sebestačnosti. Čím viac je štát sebestačný a menej závislý od globálneho impéria, tým odolnejší je voči tejto kríze. Ukazuje sa, že liberalizmus a globalizácia ako dva základné fenomény dnešnej doby, kompletne zlyhali a sú prekonané.

Kolektívny záujem opäť prevýšil individuálny záujem.

Svet po koronavíruse už nebude taký istý. Socializmus sa opäť vracia do hry, rovnako ako myšlienky deglobalizácie, ktoré obhajujem v knižke Antiglobalista. Kolektívny záujem opäť prevýšil individuálny záujem, čo odvracia dôraz od individualistických ideológií k tým holistickým a kolektivistickým, vrátane komunitarizmu či marxizmu. Nejde o náhodu. Takto sa svet vyvíja po každej veľkej kríze, či už vojne, hospodárskej kríze či pandémii – ľudia ďaleko viac začnú uvažovať nad prežitím druhu a menej nad individuálnym ziskom. Koronavírus je vírus, ktorý zabíja ľudí, ale čo je z hľadiska ideológií dôležité – on zabil v prvom rade liberalizmus…

POZRI: Lukáš Perný: Antiglobalizmus ako ľavicová alternatíva (kritika kritiky Blahovej knihy Antiglobalista)

2, David Masciotra (Salon) a Janan Ganesh (Ft) si všimli zaujímavý fenomén. Koronavírus opätovne vrátil do hry úlohu administratívneho štátu, ktorý sa neoliberálna ideológia (minimálny štát a jeho teoretici ako Misses, Hayek, Nozick, Randová atď.) snažila a snaží vytesniť. Práve v časoch krízy sa najviac ukazuje, že voľný trh nedokáže vyriešiť krízové situácie. A ako uvádza Karol Ondriáš, na príklade Činy sa ukazuje, že jedine plánovanie a riadená ekonomika dokáže riešiť štrukturálne spoločenské problémy, ku ktorým patrí aj vypuknutie pandémie. Ukáže príklad krízovej situácie opodstatnenosť štátu a vo všeobecnosti opodstatnenosť etatizmu?

Súkromná sféra by nebola tieto problémy schopná sama o sebe vyriešiť a bez nariadení zhora, v honbe za ziskom, by spôsobila ešte katastrofálnejšie následky. Robert Nozick vo svojej projekcii utópie minimálneho štátu predpovedá zásahy štátu iba na minimálnej úrovni, teda aby čo najmenej ohrozovali slobodu jednotlivca a slobodu podnikania. Nariadenia štátu jasne ohrozia slobodu podnikania aj stabilitu celého ekonomického systému. Istý ex-prezident svojho času omylom prehlásil, že „ľudské práva nesmú byť nadradené obchodným záujmom.“ Ak by sme aplikovali ideológiu libertariánov do extrému, bolo by ťažko obhájiteľné obetovať slobodu trhu v prospech kolektívneho blaha. Otvára sa teda z filozofického hľadiska (po situácii s koronavírom) otázka legitimity zásahov štátu do slobody jednotlivca? Problém koronavíru tiež otvoril otázku bezplatného prístupu k zdravotnej starostlivosti? Ovplyvní podľa teba diskusie o verejne prístupnom zdravotníctve práve situácia viazaná na koronavírus? Ani z morálne utilitárneho, ani z kategorického (Kantovská etika) hľadiska, nemožno pripustiť zisk na úkor zdravia občanov. Predovšetkým v situácii, kedy je ohrozený celý národ. Ako by takúto situáciu obhájil z morálneho hľadiska libertarián? 

Ľuboš Blaha: David Harvey kedysi napísal – všetci sme sa stali neoliberálmi. Áno, mal pravdu, že v ére globalizície sa liberálne ideológie stali po roku 1989 natoľko dominantné, že aj kolektivistické ciele sme sa snažili obhajovať prostredníctvom individualistickej metodológie a naše ciele formovali utilitárne a liberálne pojmy. Toto sa vďaka koronavírusu mení a vraciame sa skôr k inej myšlienke, ktorú vyslovil Claus Offe„Čím smutnejšie a bezvýchodiskovejšie sa vyníma obraz reálne existujúceho socializmu, tým viac sme sa všetci stali <komunistami>, pokiaľ sa nevieme zbaviť starosti o verejné záležitosti a strachu z možného katastrofálneho vývoja spoločnosti.“ Táto kríza ukazuje, že Offe má pravdu – už ani tí najzarytejší neoliberáli odrazu nedokážu predstierať, že tu nie je niečo ako kolektívny záujem a osud celého spoločenstva, ktorý stojí nad egoizmom biznismenov.

V čase kríz sa vždy nakoniec ukáže, že liberalizmus je mýtus.

Všimnite si, že tento víkend dokonca aj Richard Sulík pripustil, že štát môže deficitne financovať pomoc tým najzraniteľnejším – samozrejme, ako správny pravičiar chce pomáhať podnikateľom a nie zamestnancom, to je logické, vždy konzistentne obhajoval triedny záujem podnikateľov, v tomto smere je Sulík tým najlepším dôkazom, že Marxova analýza kapitalizmu je naďalej aktuálna a politika je o triednom záujme. Ale pointa je inde – Sulík uznal, že štát, resp. spoločnosť má kolektívne ciele, ktoré stoja nad individuálnou slobodou a teda popiera libertariánsku logiku, ktorú cítiť z Nozicka či čiastočne z Hayeka. Ono to nie je nič prekvapujúce – v čase kríz sa vždy nakoniec ukáže, že liberalizmus je mýtus, ktorý slúži len najbohatším a dlhodobo nevie reprodukovať spoločnosť. Ale pre vývoj v spoločnosti je dôležité, že sme, ako verím, prekonali fázu liberálneho tmárstva a vraciame sa opäť k úlohe kolektívnych hodnôt a nástrojov, ako je silný štát, solidarita, demokracia a komunita….

3, Už aj ekonómovia a bankári varujú pred blížiacou sa krízou. Bude možné po vypuknutí tejto krízy hovoriť o riešeniach, ktoré by mohol ponúknuť štát? Znárodnenie ako záchrana krachujúcich podnikov či napríklad družstevníctvo a sociálne podniky ako nádej v čase krízy? Ako vidíš situáciu po ukončení krízy? Aké sú možné scenáre?

Ľuboš Blaha: Všetky klasické socialistické koncepty sú opäť v hre. Po prvé, príklad Číny je mimoriadne inšpirujúci – a všetci vieme, že Čína naďalej využíva silný štát v ekonomike, štátne a družstevné vlastníctvo, plánovanie a ďalšie klasické marxistické koncepty, hoci ich využíva v trhovom prostredí. Spôsob, akým Čína zvládla situáciu s pandémiou, hodnotovo posilňuje myšlienky silného štátu v ekonomike.

Po druhé, hlavným dôvodom oslabovania štátu bola v ostatných dekádach neoliberálna globalizácia, a teda myšlienka, že štát nemá inú úlohu, než lákať nadnárodný kapitál a zľavovať sociálne a environmentálne štandardy, aby sa efektívnejšie zapojil do globálnej deľbe práce – išlo o formovanie neoliberálneho štátu, ktorý fašizuje domácu spoločnosť v záujme nadnárodných korporácií a silných globálnych hráčov. Tým, že globalizácia bude pomaly umierať, keďže si ľudstvo na príklade smrtiacej hrozby uvedomí, aké riziká prináša a štáty si uvedomia, aké sú zraniteľné, pokiaľ niektoré procesy nemajú pod kontrolou, rozpadáva sa celá ideologická výstvavba globálneho kapitalizmu, a teda sú späť v hre socialistické koncepty, ktoré vyžadujú, že štát má pod kontrolou ekonomické a sociálne procesy.

Liberalizmus je ideológia do dobrého počasia, socializmus dokáže svet vyviesť z búrky.  

Po tretie, ak by koronavírus viedol k vážnej ekonomickej kríze, každý praktický štát bude musieť pristúpiť k znárodňovaniu strategických a zraniteľných častí ekonomiky a prevzatiu časti zodpovednosti za výrobu a ekonomický život v krajine – nepôjde o ideológiu, ale o praktickú nevyhnutnosť. A odrazu sa staneme, aby som obrátil Harveyho citát, všetci tak trochu komunistami. Toto je pre klasickú ľavicu veľká príležitosť. Liberalizmus je ideológia do dobrého počasia, socializmus dokáže svet vyviesť z búrky.  

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
43 thoughts on “Svet po koronavíruse už nebude taký istý, socializmus a deglobalizácia opäť v hre

 • 16. marca 2020 at 19:06
  Permalink

  Civilna obrana mala pre kazdeho plynovu masku.Teraz nemame ani rusko alebo „toaletak“.

  Reply
 • 16. marca 2020 at 20:52
  Permalink

  Keď nie sú mäkčene tak si ich čitateľ musí domyslieť. Ináč je to sranda.

  Reply
  • 6. apríla 2020 at 1:08
   Permalink

   Ideálne by bolo vedieť skloňovať. Rúška je ženského rodu a „rusko“ je rodu trnavského.

   Reply
 • 16. marca 2020 at 22:19
  Permalink

  Pán Blaha, chýba tu ešte bod 4.
  Je najvyšší čas a vhodná doba vytvoriť silný ľavicový blok.
  Je Vás ešte hodne ľavicovo zmýšlajúcich ľudí či v davdva, alebo iných inštitúciach.
  Treba raz a navždy poraziť týchto parazitov ktorí sa teraz dostali k moci.
  Som presvedčený že k tomu v krátkej dobe príde.

  Reply
 • 16. marca 2020 at 22:27
  Permalink

  No dobre keď ˇináč nedáte zvolen, k pomeru obyvateľstva medzi NSR a SR majú v nemecku 8 násobne viac napadnutých touto chorobou ako u nás a 1700 násobne viac tých, ktorí na túto chorobu zomreli. Perfektné výsledky. Ktožeto plakal, keď fico chcel spoplatniť vysoké školy pre budúcich lekárov, ktorí aj so sestričkami odchádzajú na Západ za lepším zárobkom. Ani naše súkromné nemocnice a nie je ich málo im nie sú schopné dať to čo chcú. To ešte sú niekde štátni lekári v ambulanciách? Nevedel som , že fico riadi aj moju firmu, ktorá mi nieje schopná dať ani rúško, ani hygienické potreby, hoci som dennodenne vystavení tisíckam možno aj nakazených občanov. A spolu s Blahom asi rozhodujú aj o našom bytí. Asi sú to bohovia. Časy socializmu tu boli pred 30 mi rokmi a naši prestitúti, vrátane vás ešte vždy zvaľujú vinu za všetky nedostatky na socializmus.

  Reply
  • 16. marca 2020 at 22:45
   Permalink

   Laco, to je škoda komentovať. Čistá nenávisť bez snahy o racio.

   Reply
  • 16. marca 2020 at 23:01
   Permalink

   Ale súhlasím s Tvojim záverom. Aj mne sa zdá také nízke a podlé kameňovať porazeného. Bridí sa mi tá zaužívaná slovenská tradícia, že nová garnitúra polovicu svojho volebného obdobia spisuje „čierne knihy“ minulého režimu.

   Reply
   • 17. marca 2020 at 8:42
    Permalink

    Opravím Vás – naša pravica spisuje zásadne biele knihy. Pravdepodobne ani táto zdravotno-ekonomická kríza im v tom nezabráni, aby pospolitosti ukázali ako sa tu zaFica šafárilo a rozkrádalo na ministerstvách a rôznych štátnych úradoch. Na toto sa treba pripraviť a zaťať zuby.

    Ale hádam aj na pravicových voličov raz prestane účinkovať zaklínadlo leboFico a už budú očakávať aj nejaké výsledky.

    Bol by som rád, keby súčasná radná aj mimoradná opozícia zhodnotila zhubný vplyv emigrantov na domácu politiku a prijala politické záväzky zmien do ďalších volebných období, kedy sa dostali k moci.

    Reply
    • 17. marca 2020 at 10:06
     Permalink

     Martine, zdravím Vás.

     Ani Marx s Leninem nevěděli, co Vám nyní povím. Na této planetě platí, že když není zle, národy volí jen a pouze KAPITALISMUS. A když je zle, národy volí jen a pouze KAPITALISMUS ─ rovněž tak! Otázka zní! A co se musí stát, aby národy prozřely a volily SOCIALISMUS? Jediné, Martine. Musí být nejen zle, ale kurevsky zle. A pak to teprve přijde.

     Kdyby ruský národ nebyl doslova zdeptán carskou tyranií, nikdy by se nepovedla listopadová revoluce 1917. Kdyby němečtí a japonští fašisté ve Druhé světové válce nevyvraždili 60 miliónů (z toho skoro polovinu jen v SSSR) a nezmrzačili k nepoznání dalších 120 miliónů (z toho opět polovinu jen v SSSR) lidí, nikdy by národy nešly za SSSR. NIKDY!!! Ale ty HRŮZY, které nejen Němci, ale i Japonci (v Číně bestiálně vyvraždili 20 miliónů lidí) způsobili národům této planety, Martine, tož ty HRŮZY opravdu zapůsobily!!!

     A tak se zrodil pojem svět. socialistické soustavy. Jenže, sotva národy v soc. zemích vybudovaly svou zemi k nepoznání, aby si začaly žít jako to prase v žitě, bum-bác, vyšly do ulic a vyřvaly si v miliónových davech KAPITALISMUS A FAŠISMUS zpět, čili, národy svět. social. soustavy si vynutily silou americký způsob života.

     I proto Češi vstoupili 12.3.1999 do NATO, aby konečně již pod „ochranou“ USA a NATO tehdy oslavili 60. výročí „osvobození“ ČSR hitlerovským Německem před „ukrutným“ bolševickým Ruskem. I proto nynější prezident ČR ing. Miloš Zeman, tehdy coby český premiér, PODEPSAL přelety amer. bombardérů nad českou kotlinou směrem na na naše slovanské bratry a sestry v Srbsku. A že to byla hrůza, která započala pár dní po českém vstupu do NATO, tedy 24.3.1999, tím si, Martine, buďte jist.

     A nyní? V roce 2020? Máme za dveřmi mohutné voj. manévry NATO pod názvem DEFENDER 2020 proti Rusku, doslova u hranic Ruska. Bude se navzdory viru ve tvaru sluneční koróny řinčet zbraněmi, až běda! Bude to nejmohutnější demonstrace síly NATO po zničení SSSR proti „největšímu zlu“ na této planetě, jak se všude dřístá ve sdělovácích, tedy proti Rusku! Proto jsme skoro všeci řvali a oslavovali rozbití ČSSR a SSSR na šrot! Web Náš Restart (podařilo se jej opět rozběhnout) zveřejnil tuhle (POVINNĚ VYSLECHNOUT slovo od slova, každý den!!!) REVOLUČNÍ ZPOVĚĎ AMERIČANA:

     https://nasrestart.cz/z-cerne-kroniky/1224-john-perkins-zpoved-lovce-ekonomik

     Reply
     • 17. marca 2020 at 11:31
      Permalink

      Vašku nazdár !

      dávno som Vás nečítal – čo je nové ?

      Máme tu nový SARS – už dorazila táto vymoženosť kapitalistického sveta aj na valach, alebo je to stále region razovity ?

      —————————————–

      Želám si aby voľby v USA vyhral Sanders – nie preto, že by som dúfal v domáce sociálne zázraky a kvetinovú zahraničnú politiku, ale preto aby celý svet videl, ako je politika v USA celá posunutá ďaleko doprava.

      Ak celý tento systém ohrozujúci celý svet, drží pri živote „vytreté“ domáce obyvateľstvo, potom nejaká nie len demokratická, ale aj revolučná zmena v USA asi nie je možná. Obyvateľstvo, ktoré nemá keď nie priamo, tak aspoň historicky, skúsenosť s veľkou vojnou, za pomoci narkotických médií nemá šancu zadusiť vojenskú mašinériu svojej fašistickej krajiny, šíriace vojny po celom svete.

      Preto si myslím, že tu nezostáva nič iné, len čakať na pád akurát veľkého meteoritu presne do prérií Kansasu, alebo vojnovú medicínu chystanú na Rusko, presunúť na územie USF ( F ako fascist ).

 • 17. marca 2020 at 10:38
  Permalink

  VýBORNE, pán Blaha!!!
  Ľuboš Blaha: „Všetky klasické socialistické koncepty sú opäť v hre.“
  Prečo ľudia nevykupujú hrozienka, lieskové oriešky, banány, ale CHLIEB, ROŽKY, MLIEKO, MÚKU?

  Reply
 • 17. marca 2020 at 11:03
  Permalink

  Vážne varovanie! Nešírte tu bludy. Máte 24 hodín na to, aby ste vecne podložili to, čo tvrdíte o čínskych komunistoch, ktorí perzekvovali lekárov vo Wu-chane. Ak tieto tvrdenia vierohodne nedoložíte, váš komentár bude zmazaný.
  Druhé a vážnejšie: chcete naznačiť, že Číňania môžu aj za rozšírenie vírusu po Slovensku? Že oni môžu za tú arogantnú nedisciplínovanosť, čo nám tu „slušná“ časť spoločnosti v posledných týždňoch predvádza? Ružinov, Giraltovce, tam všade boli Číňania, Kubánci a Venezuelčania?

  Reply
 • 17. marca 2020 at 13:57
  Permalink

  Ľuboša Blahu poznám osobne, preto ho už ani vážne neberiem. Píše ľúbivo, kričí pre ženy atraktívne sexy…viac ho nechcem hodnotiť, ale: Keď ON JE ČISTÁ ABSTRAKCIA TEÓRIE. Socialistickej teórie. Čo sa poznáme, neurobil jediný praktický čin. Napísať knižku…no to dnes môže každý kto vie ťukať do klávesnice ( i ja už mám dve, že ano). Šanca to je, ale skôr to do praxe dotiahne takmer 80-ročný Sanders v USA ako Blaha u nás…namiesto budúcich cirkusových vystúpení v parlamente by som rád videl L.Blahu a iných teoretikov, ako rozvíjajú konkrétne opatrenia a činy pre slovenské národné hospodárstvo …a potom uvidíme. Spolok národohospodárov Slovenska sa asi nedočká, že by zazvonil telefón a zaznela by požiadavka odkonzultovať konkrétny postup napríklad pre výrobu alebo zakladanie podniku s kolektívnym vlatníctvom na Slovensku…ako sa hovorí, čistá teória …

  Reply
 • 17. marca 2020 at 21:13
  Permalink

  „Koronavírus je vírus, ktorý zabíja ľudí, ale čo je z hľadiska ideológií dôležité – on zabil v prvom rade liberalizmus…“
  A to vážne? A kde konkrétne? A aspoň vo vedomí koho? Vládnucich elít? Alebo ľudových más, tzv. voličov?
  „Sulík uznal, že štát, resp. spoločnosť má kolektívne ciele, ktoré stoja nad individuálnou slobodou a teda popiera libertariánsku logiku.“
  Či to je naozaj tak, uvidíme, ak doprivatizuje ako minister hospodárstva podiely štátu v strategických sieťových podnikoch.
  „Po tretie, ak by koronavírus viedol k vážnej ekonomickej kríze, každý praktický štát bude musieť pristúpiť k znárodňovaniu strategických a zraniteľných častí ekonomiky … a odrazu sa staneme všetci tak trochu komunistami.“
  Srandista … Tak po prvé, koronavírus nebude nikdy príčinou krízy, pretože kríza je biznis model vládnucich elít a po druhé, ako píše pán Vašek vyššie, by sme sa všetci stali aspoň trochu komunistami, musí prísť oveľa väčšia sprcha na duté voličské hlavy.

  Takže pán Blaha, dajte program a prestaňte srandovať. Keď už ste v časoch vlády Smeru na tom Dzurindovsko-Miklošovsko-Kaníkovskom neoliberálnom kapitalizme nič podstatné nezmenili.

  Reply
 • 17. marca 2020 at 21:48
  Permalink

  Pán Peter, pán Juhár, mne sa snáď len sníva… ale začínam chápať tú nemohúcnosť ľavice, keď zoči-voči tej nevídanej udalosti, ktorou je expresná pandémia Covid-19 nedokážu ľavičiari zliezť zo svojej slonovinovej veže a stále točia ošúchané LP-čka z predvolebného obdobia.
  Vážení, ak nedokážete vnímať, ako veľmi sa svet zmenil za posledný týždeň, tak radšej už ostaňte na dôchodku a správy už len čítajte.
  Chápem ľudí, ktorí sú dnes ticho a s úžasom sa snažia usporiadať si to, lebo nebude jednoduché sa v tom vyznať. Ale ak, pán Peter, nedokážete rozoznať, že vzniká situácia, ktorá nahráva na smeč tomu, čo ste mali odvahu dať do volebného programu… no nemám slov, skoro…

  Reply
  • 17. marca 2020 at 22:08
   Permalink

   Marian, trochu to rozveďte do objasnenia, neporozumel som…“komu čo sa nahráva na smeč“? Zatiaľ tu účinkuje iba Sulík, ktorý sa hladká s Žigom a spoločne splodili 13 hospodárskych bodov, ktoré pomôži iba ak cudzím vlastníkom slovenskej ekonomiky. Alebo už vidíte po uliciach pochodovať tie zástupy proletárov s puškami z 1948 aj vy? Ja by som bol rád takému vývoju, ale nevidím…ozaj nevidím…možno viee čo neviem ja ani Imrich. Vyslovte to…
   A -tentoraz nehovorím za seba, ľudia okolo Spolku národohospodárov tiež nič nevidia.

   Reply
   • 17. marca 2020 at 22:37
    Permalink

    Peter, tých 13 Sulíkových bodov vôbec nestojí za nejaký komentár. To nie je vôbec žiadny plán. Dokonca na tom vidieť, že tí ľudia nemajú potuchy, čo sa deje. Je to ako keby čakali, že „chrípkové prázdniny“ o dva týždne skončia a pôjde ďalej „biznis es južuel“.
    Mám obavy, že Sulík, jeho hospodársky tím a v podstate celá táto vláda je mŕtvo narodené dieťa. Keď spíšu vládny program, tak ten bude zastaralý a nefunkčný skôr, než ho stihnú prerokovať v pléne NR. Nie, že by som ich chcel zhadzovať, ale medzinárodné podmienky sa budú meniť tak rýchlo a nepredvídateľne, že vládny program ostane len na papieri a vláda bude len improvizovať. Všetkým, čo budú robiť, vám budú vyrábať argumenty na podporu vášho programu.
    A to som sa ešte nezmienil o EÚ a NATO. V tom stave, v akom sú dnes, sa s nimi už nedá počítať, už leda na vyslovené čertoviny agresívneho typu.

    Reply
 • 17. marca 2020 at 23:50
  Permalink

  Marián, som rád že si rozumieme a zostaneme konštruktívni: Súhlasím úplne s Vami čo sa týka Sulíka (a aj Žigu a minfin SR k tomu pridajme) a neočakávam, že program vlády bude nejaký „proľudový“ ba či socialistický.
  Lenže ozaj my tu nevidíme nejaký silný POHYB MÁS smerom k nejakému „socializmu“ (ba ani taký ako v USA ako sú voliči Sandersa za prezidenta) a ja osobne tu nevidím ale absolútne žiadny štart ľavicových aktivít ( ved sa zatvárajú automobilky!!! , veď zamestnávatelia nútia ľudí brať si „péenky“ nech ich platí štát a nie oni), ktoré by pozdvihli hlas proti zamestnávateľom – súkromným podnikateľom a cudzím investorom, ktorí práve teraz v marci 2020 ešte viec nútia zamestnancov „potiť krv“ na nebezpečných a nezabezpečených pracoviskách, ktorí sa vyhrážajú prepúšťaním, „lebo nemajú peniaze“ a každý politik „sa z toho na Slovensku poserie“…pozrite na tie unavené tváre pokladníčok a personálu predajní, ktorí vám dodávajú vaše potraviny…
  A predovšetkým: v relácii (prosím vypočujte si ju!) Klubu národohospodárov Slovenska 62 hovorím o tom, že situácia s koronavírovou epidémiou pozmeňuje PARADIGMU ku prioritám a hodnotám viac súvisiacim s ľudským životom a jeho hodnotou…ale zatiaľ nevidno ANI NÁZNAK nejakého organizačného pohybu k nejakému „socialistickému riešeniu“: nevznikajú ani len dodavateľské potravinárske družstvá po vidieku (dá sa: jedna miestnosť s PC a internetom, pár dodávok, distribúcia po adresách ľudí, čo nemôžu vychádzať z domu po dedinách či v panelákových sídliskách), nevznikajú tu výrobné družstvá pre výrobu rúšok či iných potrebných tovarov (Zornica je súkromná firma a väznice sú štátne ustanovizne), nevzniká tu žiadne komunálne spoločenstvo „susedov“ pomáhajúcich si cez ulicu -tzv.uličné organizácie ako si ich ešte ja z detstva pamätám a členovia KSS boli ich vedúcimi, nevzniká tu NIČ…nevidím, nepočujem…počujem iba teoretikov SOCIALIZMU A ĽAVICE hovoriť o tom, že „nastala príležitosť“…aká? k čomu?
  Dokonca aj v súčasnosti veľmi potrebné informačné médiá akosi pomlkujú – a to dnes, keď ľudia „sedia“ doma a dobrovoľne si držia karanténu alebo sa boja ísť von: žiadne ľavicové rádio, žiadna distribúcia tlače (napr.DAVDVA ako dvojstránkový č/b plátok rýchlo distribuovaný do schránok po Slovensku), žiadna ľavicová videotelevízia…
  ešte že máme Infovojnu (čo nie je moc ľavicová) a Slobodný vysielač B.B. (multi-politický a vraj konšpiračný).
  Nevidím – ukážte mi!

  Reply
  • 18. marca 2020 at 0:47
   Permalink

   Už som sa začínal báť, Peter, ale Vy viete, kam mierim a dokonca ste o tom hovorili v relácii. Presne o tom treba rozprávať, o čom končíte tento príspevok. Kto o tom bude najviac hovoriť, ten vyhrá budúce voľby, bez ohľadu na to, kedy budú (a môžu byť sakramentsky skoro). Tak by sme to nemali nechať len na teoretika Blahu. ;-)

   Reply
  • 18. marca 2020 at 8:30
   Permalink

   re:P.Z-V
   cit.“…zatiaľ nevidno ani náznak nejakého organizačného pohybu k socialistickému riešeniu“koniec cit.
   Nuž ja si myslím,že žiadny org.pohyb k socialistickému riešeniu ani neuvidíme.Lebo taký „pohyb k socialistickému riešeniu“je limitovaný stupňom „nasratosti“tej časti spoločnosti, ktorá sa živí prácou a tí ktorí nám v r.1989 nainštalovali namiesto socializmu kapitalizmus, vedia veľmi presne tento stupeň „nasratosti“ľudu regulovať tak,aby nikdy nedosiahol kritickú hodnotu.Len pripomeniem hnutie „žlté vesty“vo Francúzsku ktoré „vyšumelo“do stratena.V r.2017 prebehol v bratislavskom Volkswagene štrajk,ktorý bol úspešný.(bola konjuktúra na rozdiel od dneška).Nikto sa ale nezamyslel nad tým,že iniciátorom toho štrajku nebola žiadna „ľavicová“politická strana.A nikto z „ľavičiarov“tento štrajk neprišiel ani len podporiť svojou prítomnosťou.Ja mám takú teóriu ktorú som nazval teóriou „plného válova“.Kým je vo válove nasypané,tak sa žiadna revolúcia konať nebude.A ako vidno,nezáleží ani tak na kvalite krmiva.Len aby v tom válove niečo bolo.Lebo to,čo nám je dnes ponúkané na pultoch by v minulom režime bolo označené za trestný čin za ohrozenia zdravia spoločnosti.Pre informáciu uvediem,že v r.1989 sme u nás mali viac ako dvakrát prísnejšie veterinárno-hygienické normy na potraviny ako boli v tom čase platné v štátoch EHS a dnes v EÚ.
   Domnievam sa,že ani Covid-19 na orientácii našej spoločnosti smerom doľava nezmení nič.Najmä ak si uvedomím fakt,že ročne na Slovensku zomiera na obyčajnú chrípku viac ako 800 zväčša starých alebo chronicky chorých ľudí.
   A tiež si myslím,že jedinou schodnou cestou vedúcou k zachovaniu Slovenska ako štátu,je jeho výrazné preorientovanie sa na Rusko.(68% celosvetových zásob nerastných surovín,obrovský trh,spriaznené etnikum,perspektíva a záruka bezpečnosti).
   A preto nech si už zvolíme tajtrlíkov akéhokoľvek pol.zafarbenia,všetci budú povinní nadradiť cudzie záujmy nad záujmy nášho slovenského národa a štátu.Z tohoto pohľadu sa mi javí diskusia o 2avici a pravici ako neplodné,nič neriešiace „žvatlanie“.

   Reply
   • 18. marca 2020 at 10:12
    Permalink

    Pán dubník, tá teória „plného válova“ je výstižná!
    Len by som doplnila, že je dôležité aj to, aká je v tom válove DUŠEVNÁ potrava. „Lebo to,čo nám je dnes ponúkané“ v médiách, kultúrnych inštitúciách… „by v minulom režime bolo označené za trestný čin za ohrozenia“ duševného „zdravia spoločnosti“.

    Reply
    • 18. marca 2020 at 12:02
     Permalink

     p.Kotrádyová.
     Myslím,že v tom „válove“je dostatok aj toho,čo nazývate „duchovnou potravou“.Len,zase je to otázka kvality.Za 30 rokov sa nám podarilo vychovať generáciu,ktorej bohato stačí zopár stupídnych sitkomov v TV typu „Panelák“, pravidelná dávka amerických filmov,v ktorých je more krvi,zo dve-tri súlože a multikulti herecké obsadenie a nesmie chýbať ani relácia o tom ako správne pripraviť hovädziu sviečkovú,teľací rezeň alebo suši.No a na tej výchove sa podieľali rovnou mierou všetky vlády bez ohľadu na to,či sme ich nazývali „ľavicovými“,stredovými alebo pravicovými.Je načase,aby sa verejný diskurz odvrátil od otázky ľavica vs.pravica a zameral sa na zmysluplnejší a pre Slovensko potrebnejší problém „Západ(EÚ,NATO) alebo Rusko“.
     V súvislosti s „koronavírusom“ si myslím,že porazená bude a priori naša ekonomika,čo Sulík z pozície ktorú bude zastávať v novej vláde zneužije na ospravedlnenie reštrikcii v sociálnom systéme a ospravedlnenie privatizácie strategických podnikov ktoré sú ešte stále vo vlastníctve štátu.Lebo však „pandémia“….vis major! Musíme to urobiť! Zvládneme to!Pritiahnime si opasky…..a tak podobne .Takéto „šplechy“ budeme už od pondelka budúceho týždňa počúvať denno-denne.

     Reply
     • 18. marca 2020 at 15:26
      Permalink

      Mne sa Vaše názory páčia, pán dubník, no ja považujem za základnú otázku práveže otázku ľavica vs. pravica. Pravica potláča štát a umožňuje súkromným vlastníkom privlastňovať si časť práce svojich zamestnancov, a tým bohatnúť. To pravica produkuje oligarchov, to pravica produkuje chudobu. Ako to napísal ten mladý študent gymnázia? Aha, spomenula som si:„Obliekate sa ako opice, žijete v dierach a jete to, čo my bohatí dávame prasatám.“ / PRAVIČIAR Sulík chce presne to, o čom písal ten študent — menej štátu! Bohatí budú ešte bohatší, chudobní ešte chudobnejší, no a budú musieť jesť to, čo citujem: „…my bohatí dávame prasatám…“. Západ vs. Rusko? Je predsa jedno, či vás vykorisťuje, teda žije z vašej práce, oligarcha zo Západu alebo z Ruska.
      ĽAVICA=viac štátu=viac sociálnej spravodlivosti =viac sociálnych istôt Výsledok? Stabilita a MIER!
      PRAVICA=menej štátu=sociálna nerovnosť=menej sociálnych istôt. Výsledok? Nestabilita, krízy a VOJNY!
      Ja som si vybrala. Ľavica! Jednoznačne ľavica; chcem mier, sociálne istoty, spravodlivú spoločnosť; z vety cit. „…jete to, čo my bohatí dávame prasatám…“ sa mi chce zvracať. Takže otázka ĽAVICA vs. PRAVICA je pre mňa podstatná.

     • 18. marca 2020 at 16:44
      Permalink

      re:p.Kotrádyová!
      Rozumiem vám a ani vo sne by ma nenapadlo spochybňovať vaše presvedčenie.Keď už pre nič iné tak preto,že aj ja si myslím,že socializmus tak ako sme ho poznali (spoločenské vlastníctvo VP a plánom riadené hospodárstvo),nemá alternatívu.
      Rusko považujem za perspektívnejšieho partnera pre Slovensko – mimo dôvodov ktoré som už uviedol v predchádzajúcom príspevku hlavne preto,že ono má ešte perspektívu vyvinúť sa do nejakej formy štátoprávneho systému v ktorom sa bude dať žiť.Bazírovanie na akýchsi pofidérnych západných hodnotách a na tom,že „patríme na západ“je pre Slovensko samovraždou!Lebo Slovania boli,sú a vždy aj budú pre tzv.“Západ“ páriami Európy ! Ten „Západ“,ktorému sa tak usilovne pcháme do zadku je za svojim zenitom a rúti sa do záhuby.Slovania prišli do Európy o mnoho storočí neskôr a majú teda pred Románmi a Germánmi civilizačný náskok minimálne 500 rokov.Nemusíme sa nalodiť na Titanic pred jeho poslednou plavbou.Veď sa len pozrite,čo k nám z toho „Západu“prichádza !Dekadencia,život bez perspektívy a odmietanie všetkých mravných a etických noriem,ktoré nás ako národ držali pokope.A to sme museli prežiť Avarov,Frankov,Starých Maďarov,Tatarov,čelili sme Turkom,nemeckým nacistom….a prežili sme!Zachovali sme si svoj jazyk,kultúru aj tradície.O to všetko môžeme veľmi ľahko prísť,ak sa podvolíme akejsi „globalizácii“a z nej vyplývajúcej denacionalizácii a vykoreneniu.

 • 18. marca 2020 at 7:20
  Permalink

  Nechcem sa pliesť medzi HLAVY, ja si „zafilozofujem“ len takým obyčajným sedliackym rozumom: Keď ste napísali knihy, pán Peter, predpokladám, že teóriu považujete za dôležitú; Blahovi by som ju teda nevyčítala, robí to dobre.
  No s týmto s Vami na 100% súhlasím: „Lenže ozaj my tu nevidíme nejaký silný POHYB MÁS smerom k nejakému „socializmu“ (ba ani taký ako v USA ako sú voliči Sandersa za prezidenta) a ja osobne tu nevidím ale absolútne žiadny štart ľavicových aktivít ( ved sa zatvárajú automobilky!!! , veď zamestnávatelia nútia ľudí brať si „péenky“ nech ich platí štát a nie oni), ktoré by pozdvihli hlas proti zamestnávateľom – súkromným podnikateľom a cudzím investorom, ktorí práve teraz v marci 2020 ešte viec nútia zamestnancov „potiť krv“ na nebezpečných a nezabezpečených pracoviskách…“
  Ja som sa v Bille, len tak z čisto ľudských pohnútok, opýtala pracovníčky, ktorá vykladala tovar: Vládzete?“
  A viete, akú odpoveď som dostala? Podržte sa! „Pohoda!“
  Vyrástla nám sulíkovsko-kollárovsko-remišovsko-matovičovsko-hlinovská generácia; povrchná, individualistická, egoistická, agresívna, prokapitalistická /viď komentár Matusa/.Pre stromy nevidí les. Oni si kapitalizmus nedajú! ČESŤ výnimkám!!!
  A preto považujem TEÓRIU za dôležitú; či sú to už Vaše knihy, práca vo vysielači…alebo Blahove knihy a statusy/tu vôbec nejde o nejakú sexistiku/, články na DAV DVA a inde…To je dnes úloha ľavice! Najprv teória, až potom prax.
  Tak to predsa robili i štúrovci – prebúdzali a uvedomovali nevedomé a nevidomé masy. S touto novou generáciou to síce pôjde ťažko, je preladená.
  Zatiaľ iná cesta ako teoretická tu nie je, ľavicové osobnosti tu sú, chýba ĽUD. No a ten asi musí padnúť na dno, aby sa prebral. Myslím si, že koronavírus tam mnohých dostane a ľudia si konečne uvedomia:
  Čo je v živote najdôležitejšie?
  ŽIVOT!

  Reply
 • 18. marca 2020 at 10:07
  Permalink

  Z čoho má vychádzať tá teória. Z minulosti, či s prítomnosti a reagovať na súčasnosť. Ale ak žijete z prijmu 2000 euro a viac nechápete problémy ľudí , ktorí od rána do večera drú na svojich mocipánov a za vlády smeru sa toho veľa nezmenilo iba pribrzdilo / neviem možno riadili spoločnosť s nožom za chrbtom / a skoro vo všetkých sférach spoločnosti vývoj zastal , alebo sa vracal späť pokiaľ sa týka sociálnych vecí . Nedávalo mi zmysel prečo aj deti a študenti podnikateľov a rodín z nadmernými príjmami mali tie isté výhody ako tí biednejší. Diskriminácia? Pravičiari to vraj chcú zmeniť. Prečo ľudia, ktorí sa nevedeli ani nechceli a nechcú postarať o svoje rodiny , ktorí žijú iba na úkor celej spoločnosti a nie sú to iba cigáni, majú také privilégia aké nemajú ani tí, ktorí vytvárajú hodnoty.

  Reply
 • 18. marca 2020 at 11:19
  Permalink

  Z čoho má vychádzať tá teória, pán Laco?
  No napr. z toho, čo píšete, z toho, čo píšu ľudia tu na DAVeDVA a inde, z toho, čo píše pán Blaha…

  Reply
 • 18. marca 2020 at 14:27
  Permalink

  Slávka, tu je to prosím:
  „Novou politickou triedou v globálnej spoločnosti sa stáva obyvateľstvo jednotlivého národného štátu: Je to rýchlo sa sebaidentifikujúca masa ľudí v každej krajine, títo občania národného štátu si odrazu uvedomujú, že majú v globalizovanom svete vo svojej krajine – národnom štáte – spoločný osud a spoločný ekonomický i sociálny záujem. Je to reakcia na vznikajúce elity globálnej kozmopolitnej spoločnosti a prví na to prišli sociológovia (prof.Jan Keller, doc. Petr Sak) – a po nich som tento nový jav zaradil do knihy za čerstva i ja. Zatiaľ je to jav mimo vnímania súčasných politikov a masmédií, ale bude to zrejme politická trieda, ktorá bude onedlho nositeľom postkapitalistických zmien. Píše sa o tom v Intermezze I: „Objavuje sa nová masová politická trieda – občania národného štátu“ – str.64-69,“ učebnica Ekonomika po kapitalizme, P.Zajac-Vanka…
  …a kríza spojená s pandémiou koronavírusu to iba overuje v praxi: prečo inak by odchádzajúca vláda a P.Pellegrini tak zodpovedne reagoval, prečo sa u nás dodržuje režim núdzového stavu a prečo máme uzatvorené hranice a žiadne deti „Slušného Slovenska“ neporiadajú demonštrácie na námestí primátora Vallu…

  Reply
  • 18. marca 2020 at 15:40
   Permalink

   Pán Peter, zaujímavé. Ja nie som ani sociológ, ani ekonóm, preto si nemôžem dovoliť diskutovať s odborníkmi. Z kapitalizmu sa asi fakt nedá vyskočiť naraz, ale aj tak si myslím/ako laik/, že je to len prechodný stav, že triedy, a teda triedne rozpory nezaniknú, preto ani zápas tried….

   Reply
 • 18. marca 2020 at 20:29
  Permalink

  Pán dubník, ak dovolíte, požičiam si Vašu oznamovaciu vetu a zmením ju na opytovaciu: „Dekadencia, život bez perspektívy a odmietanie všetkých mravných a etických noriem, ktoré nás ako národ držali pokope?“

  Reply
  • 18. marca 2020 at 21:32
   Permalink

   Je to napísané takto :Veď sa len pozrite,čo k nám z toho „Západu prichádza !Dekadencia,život bez perspektívy a popieranie všetkých mravných a etických noriem ktoré nás ako národ držali pokope.Ak ste to zle pochopila,dajte si medzi slová „všetkých“a „mravných“ vsuvku „tých“!
   Potom tá veta bude znieť takto :Dekadencia,život bez perspektívy a popieranie všetkých tých mravných a etických noriem,ktoré nás ako národ držali pokope.
   Dúfam,že takto to už bude pochopiteľné každému.

   Reply
   • 18. marca 2020 at 21:40
    Permalink

    p.Kotrádyová!
    Zdá sa,že zle som pochopil ja vás a nie vy mňa.Ak je tomu tak,ospravedlňujem sa!

    Reply
    • 19. marca 2020 at 11:45
     Permalink

     Nemusíte sa ospravedlňovať, pán dubník. Ale naozaj ste ma zle pochopili. Asi som to nepresne napísala. Za Vašu vetu som dala otáznik v zmysle: Chceme to tak? Zámeno „tých“ mi akosi vypadlo z vety, nebol to úmysel.

     Reply
 • 19. marca 2020 at 21:09
  Permalink

  Je to síce trochu mimo tému,ale považujem to za dôležité!Všimnite si,že nesledujúci odkaz bol napísaný v serióznom,na vedu zameranom periodiku ešte v r.2015 !!! Zdá sa,že Civid-19 vznikol naozaj v labákoch a v súčasnosti prebiehajúca pandémia je súčasťou riadeného chaosu.
  http://www.gate2biotech.cz/chimericky-netopyri-virus-rozviril-obavy-z-vyzkumu/
  Ešte raz upozorňujem na skutočnosť,že článok bol publikovaný už v r.2015 !

  Reply
  • 19. marca 2020 at 21:33
   Permalink

   Existuje mnoho informácií o množstve biolaboratórií po svete, zaujímavé uverejnil aj Aeronet.cz. V Alternativy.sk sme pred rokom uverejnili článok Načo ja biologická slučka USA okolo Ruska – o sieti biolaboratórií USA v bývalých sovietskych republikách. Nejde mi o rozvíjanie konšpirácií, kto koronavírus vypustil, náhodne, zámerne. Skôr o prijatie niektorých opatrení, ktoré by mali vyplynúť zo súčasnej situácie.

   Je samozrejmé, že biolaboratóriá potrebujeme, bez nich by sa v globálnej civilizácii nedalo existovať. Lenže, nemali by byť tajné, a otázniky svetovej verejnosti musí vyvolávať fakt, že USA majú takéto biolaboratóriá nielen doma, ale po celom svete. Načo je preboha, USA, toľko biolaboratórií po svete, to v 21. st. nemá žiadnu legitimitu.
   Preto by mali byť pod globálnou verejnou kontrolou, keďže predstavujú vysoko rizikovú oblasť pre prežitie civilizácie. Prvým krokom by mohlo byť vytvorenie Svetovej komisie pre kontrolu biolaboratórií, so zastúpením všetkých krajín a premýšľať o ďalších a ďalších krokoch.

   Reply
  • 20. marca 2020 at 0:09
   Permalink

   Ten odkaz na článok je bomba – viac dôkazov ani netreba, že ten vírus je umelý a že pochádza z USA.

   Reply
  • 20. marca 2020 at 0:30
   Permalink

   Našiel som si aj pôvodný článok toho amerického tímu:
   https://www.nature.com/articles/nm.3985
   Je to priam desivé. Oni to píšu – akože varujú, že z vírusov, ktoré kolujú v populácii čínskych netopierov sa môže vyvinúť nejaké svinstvo, ktoré by mohlo preskočiť na ľudí – že tam je potenciál.
   Lenže: v texte píšu, že vypestovali chimérický vírus, ktorý naočkovali myšiam a že im robil riadnu paseku v pľúcach. A teraz sa podržte: na tento (ich umelo vytvorený) vírus nefungujú žiadne známe vakcíny ani prostriedky proti vírusom. (!) – Ten vírus bol zbraňou už v roku 2015!

   Reply
   • 20. marca 2020 at 7:35
    Permalink

    re :Marián Moravčík !
    Vidím,že ste tú správu zavesil aj u p.Bavora a preto vás možno bude zaujímať,že ten istý časopis „Nature Medicine“v uplynulých dňoch zverejnil v ostrom protiklade k správe z novembra 2015 toto :
    https://www.startitup.sk/vedci-zaujali-dolezite-stanovisko-k-siriacej-sa-sprave-ze-koronavirus-unikol-z-laboratoria/
    Navyše som sa dnes z TV dozvedel,že naša polícia sa zaoberá v súvislosti s pandémiou vyšetrovaním“hoaxov“ktoré tvrdia,že koronavírus spôsobujúci pandémiu vznikol laboratóriu alebo,že ho šíria americkí vojaci pochodujúci Európou.
    Tie správy z r.2015 sú ale nespochybniteľné,uverejnil ich ten istý,vedcami akceptovaný časopis a keď píšete,že je to desivé,tak výraz „desivé“musí každý súdny človek,ktorý si začne klásť udalosti posledných povedzme 25.rokov do súvislosti,za eufemizmus.

    Reply
    • 20. marca 2020 at 8:34
     Permalink

     Tiež som si našiel originálnu prácu tohto najnovšieho výsledku:
     https://www.nature.com/articles/s41591-020-0820-9
     V tej práci píšu otvorene, že nevedia, ako sa ten vírus vyvinul a existujú o tom len hypotézy. „Dôkazy“ majú len nepriame.
     Kľúčovou partiou je toto:
     While the analyses above suggest that SARS-CoV-2 may bind human ACE2 with high affinity, computational analyses predict that the interaction is not ideal7 and that the RBD sequence is different from those shown in SARS-CoV to be optimal for receptor binding7,11. Thus, the high-affinity binding of the SARS-CoV-2 spike protein to human ACE2 is most likely the result of natural selection on a human or human-like ACE2 that permits another optimal binding solution to arise. This is strong evidence that SARS-CoV-2 is not the product of purposeful manipulation.
     Inými slovami to hovorí, že bielkoviny, ktoré sa viažu na ľudský receptor, nemajú optimálnu štruktúru a toto oni považujú za „silný dôkaz“, že vírus nie je umelý.
     To akože fakt?
     To rovnako môžeme tvrdiť, že Trabant vznikol prirodzeným spôsobom evolúciou, lebo keď Nemci chcú vyrobiť auto, tak im spod rúk vypadne BMW.

     Reply
     • 20. marca 2020 at 9:20
      Permalink

      No,čo už!
      Zdá sa,že sme sa vrátili do čias przniteľa práva Andreja Januaroviča Vyšinského,ktorý do práva zaviedol pravidlo,že „panujúca trieda bez obmedzenia sama určuje,čo je právom,pokiaľ je to v jej záujme!“Takže p.Moravčík,panujúca trieda určila,že vírus SARS-CoV-2 nevznikol v laboratóriách a kto o tom zapochybuje,dopustí sa šírenia konšpiračnej teórie,paniky,extrémizmu, nenávisti k USA,čo môže viesť k fašizmu a holokaustu. A keď s tým okamžite neprestane,tak ho takto nadránom navštívi po zuby ozbrojené komando NAKA,vyrazia mu dvere na byte a v reťaziach s vykrútenými rukami ho predvedú pred prokurátora Tomáša Honza a ten,ako taký rímsky senátor zahalený v tóge povstane a hrozivým hlasom zahrmí „Do basy s ním!“

     • 20. marca 2020 at 9:45
      Permalink

      Áno, je mi to jasné. Tí ľudia sa oveľa viac boja, že sa prevalí pôvod toho vírusu, než toho, že sa sami nakazia. Šíriteľov „konšpiračných teórií“ budú prenasledovať viac ako lekárov, ktorí sami nakazení budú bez rúška chodiť do ambulancií „liečiť“. Čo k tomu dodať…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *