Jozef Sipko: Hľadanie duchovných hodnôt človekom

Počas celej nám  známej histórie  sa stretávame s ľudskou duchovnosťou v jej rôznych podobách, no pri spätnom pohľade na túto stránku života človeka nachádzame vo všetkých etnikách či v duchovných a náboženských systémoch veľmi podobné vývojové trendy. Evidujeme pritom mnohé rozporné stránky našich… Čítať viac

Čítať viac

Jozef Sipko: Pekné sviatky, dobrú zhodu, ženám čerstvú, sviežu vodu

VEĽKÁ NOC 21 K radu vašich vinšovníkov,Aj my podľa dobrých zvykov,Pripojiť sa chceme, keď nie inšie –Aspoň svoje skromné vinše: Pekné sviatky, dobrú zhodu,Ženám čerstvú, sviežu vodu,Mužom tiež nech sladko je,Nech si prídu na svoje. A v čase „onlajnu“,Držte svoju lajnu!Nech príde… Čítať viac

Čítať viac

Dušan Deák o Schwieckartovej knihe Po kapitalizme: Predstavuje alternatívne a progresívnejšie spoločenské usporiadanie

David Schweickart je americký matematik a filozof,  v súčasnosti je profesorom filozofie na Loyola University v Chicagu. Schweickart sa celú svoju kariéru venuje otázkam sociálne orientovanej ekonomiky, ekonomickej demokracie, trhovému socializmu, zamestnaneckej participácie a upozorňuje na chyby a nedostatky súčasného globálneho kapitalizmu. Jeho… Čítať viac

Čítať viac

Demytologizácia novembra 1989, revolúciu spustila fake news o mŕtvom študentovi

17. november sa stal ostrým zlomom našej nedávnej histórie. Pád železnej opony v Európe doprevádzali vo vtedajšom Československu udalosti zvané ako zamatová revolúcia. Ich rozbuškou sa stala falošná správa o usmrtení študenta Martina Šmída pri zásahu komunistickej polície proti študentskej demonštrácii na pražskej národnej triede. Vypovedá to mnohé o zápasoch vtedajších i dnešných, o zákulisných hrách mocných, a nadšení a manipulácii davov.

Čítať viac

Milan Kenda: Nádherne bláznivý príbeh (Erich Kästner: 35. máj, Konrád cvála do Oceánie)

Erich Kästner: 35. MÁJ KONRÁD CVÁLA DO OCEÁNIE. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2016, 1. vyd., 142 s., ISBN 978-80-8061-940-4 Nemecký autor kníh pre deti Erich Kästner založil svoj príbeh s nadrealistickým názvom 35. mája s podtitulom Konrád cvála… Čítať viac

Čítať viac

Nereálne očakávania v ekonomike a spoločnosti (Igor Daniš: Nereálne očakávania)

Igor Daniš: Nereálne očakávania. Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov, 2018     Kniha s príznačným názvom Nereálne očakávania je štrukturovaná do viacerých tematicky orientovaných celkov. Autor v nich postupne analyzuje problematiku ekonomického rastu, proces prerozdeľovania verejných zdrojov či sociálno-ekonomickej transformácie. Okrem… Čítať viac

Čítať viac

Michael Hauser komentuje 150. výročie Parížskej komúny

K 150. výročiu Parížskej komúny sa na sociálnych sieťach vyjadril aj známy český filozof, Michael Hauser. Dne 18. března uplynulo přesně sto padesát let od vyhlášení Pařížské komuny (1871). V roce 2000 natočil Peter Watkins dokudrama La Commune (fiktivní reportáž z průběhu Komuny). Někteří… Čítať viac

Čítať viac

Miloš Jesenský: VOLANIE DIVOČINY: Jack London ako socialista

Mladším čitateľom sa nezabudnuteľne spája s dobrodružnými románmi „Volanie divočiny“ či „Biely tesák“, tým starším zase aj vďaka trojzväzkovému výberu vydavateľstva Tatran so sociálne ladenými románmi „Martin Eden“, „Železná päta“ či „Morský vlk“. Mladším čitateľom sa nezabudnuteľne spája s dobrodružnými… Čítať viac

Čítať viac

Etela Farkašová recenzuje Zelinku: Ako by sme mohli/mali žiť

Milan Zelinka: NA OKRAJ KULTÚRY, NA OKRAJ ŽIVOTA(ESEJE, ÚVAHY, FEJTÓNY, POZNÁMKY,SPOMIENKY) ROKY 1996 – 2016. Ilustrácie Alexandra Vasiľová. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2019, 1. vyd., 224 s., ISBN 978-80-8202-082-6 (viaz.) Milan Zelinka patrí k výrazným predstaviteľom súčasnej slovenskej… Čítať viac

Čítať viac

Pohár červeného vína, spisovateľ Matej Barč v komparatívnej recenzii na tvorbu Fraňa Kráľa

9. MAREC, DEŇ NARODENIA FRAŇA KRÁĽA KRÁĽ, Fraňo: Pohár červeného vína, Bratislava: Tatran, 1973, 101 s. Výber z poézie Fraňa Kráľa v podaní Daniela Okáliho z r. 1973 predstavuje prierez básnickou tvorbou tohto proletárskeho básnika a prozaika, pričom vo výbere dominujú skôr texty… Čítať viac

Čítať viac

Davista Fraňo Kraľ: Pohár červeného vína. Výber z poézie Fraňa Krála, zostavil Dr. Daniel Okáli, 1973

Tento výber z poézie Fraňa Kráľa, ktorý sme nazvali Pohár červeného vína, chce zvýrazniť tú zložku jeho tvorby, ktorá sa usilovala o nové poetické videnie, o nový estetický prienik skutočna, neopúšťajúc ideové hodnoty svetonázoru socializmu.

Čítať viac