DAV DVA reaguje na lživé a nepodložené obvinenie Pavla Struhára

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Vážení priaznivci DAV-u DVA

Väčšina našich čitateľov má silné sociálne cítenie a hlási sa k zdravému vlastenectvu. Čakajú nás zásadné politické udalosti - referendum o predčasných voľbách a následne zásadný boj o ďalších charakter našej spoločnosti.

V DAV-e DVA stojíme na Vašej strane. Pre pravidelných prispievateľov okrem iného pripravujeme aj špeciálne benefity: vypnutie reklamy, výrazné zľavy v e-shope INLIBRI, podielovú knihu a iné... Vernostný program zverejníme v apríli.

Ak chceme naďalej rásť, nebude to možné bez vybudovania silnej podpornej komunity. Staňte sa jej členom, pomôžte nám v tomto úsilí tým, že budete pravidelne finančne podporovať DAV DVA.

Podporte nás pravidelnou sumou, 4, 6, alebo 10 a viac eur mesačne..
Číslo účtu: IBAN: SK72 8330 0000 0028 0108 6712


Členovia redakcie DAV DVA: historik Mgr. Ivan Luljak, publicista Ing. Juraj Janošovský sa spolu s aktivistom a politológom Mgr. Miroslavom Pomajdíkom zúčastnili diskusie v relácii Slobodného vysielača, Ľavicové spektrum 61 u Mgr. Miroslava Hazuchu. Záznam z relácie je tu.


Liberálni extrémisti priamo zaútočili na o. z. DAV DVA a to tým najšpinavším spôsobom – zaradili ho medzi tzv. ľavicových extrémistov a to bez dôkazov, bez akéhokoľvek zdôvodnenia. Konkrétne išlo o text Pavla Struhára, Prevencia nenávistných a extrémistických prejavov v školskom prostredí (Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Učebnica pre pedagógov stredných škôl), kapitola Radikálne a extrémistické občianske združenia:

Citácia: „Na ľavicovej scéne, na rozdiel od tej pravicovej, výraznejšie nepôsobí (čo logicky znamená, že pôsobia iba menej výrazné pozn., viď záver citácie) žiadne registrované radikálne alebo extrémne ľavicové občianske združenie. Je to spôsobené najmä rôznym charakterom nestraníckeho ľavicového a pravicového extrémizmu na Slovensku. Mimostranícka radikálna či extrémistická ľavicová scéna je totiž v porovnaní s pravicovou alternatívou častejšie tvorená intelektuálmi (pozri nižšie red. pozn. 1), ktorí sa neangažujú formou verejných akcií, ale skôr vedú rôzne diskusné kluby alebo sa venujú publikačnej činnosti (napr. Humanisti.sk, DAV DVA).“

STRUHÁR, P.; MORAVČÍK, I.; BUŠŠA, M.: Prevencia nenávistných a extrémistických prejavov v školskom prostredí. Učebnica pre pedagógov stredných škôl. Trenčín: Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ISBN 978-80-8075-768-7, s. 68-69 ; realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR, Prevencia nenávistných a extrémistických prejavov –mládež v centre pozornosti D200/2017/13

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Pavol Struhár trenčin
Pavol Struhár prednáša na gymnáziu v Partizánskom (zdroj)

Autorom je istý Mgr. Pavol Struhár, PhD., tajomník katedry, manažér kvality na Trenčianskej univerzite, ktorý absolútne neprofesionálne a bez akýchkoľvek dôkazov, či citácií zaradil o.z. DAV DVA, ktoré tvorí rovnomenný kultúrno-politický časopis do ktorého dodnes písali uznávaní vysokoškolskí pedagógovia (Hohoš, Sťahel, Manda, Fábry, Blaha), vedci (Ondriáš, Ondrovič, Luljak, Burgan), ale aj talentovaní umelci a spisovatelia (Kotradyová, Majerník, Valovičová, Nemčeková) za údajne „radikálne a extrémistické občianske združenie,“ čím menovaných autorov (minimálne zaradením medzi extrémistov) uráža, ohovára a ohrozuje ich dobré meno. Pozri bližšie zoznam spolupracovníkov, členov a podporovateľov o. z. DAV DVA.

ABY TOHO NEBOLO MÁLO, NA UVEDENÚ PRÍRUČKU DOSTALI AUTORI DOTÁCIU 10 TISÍC € (zdroj)

Z verejných peňazí – 10 tisíc € na lživé a manipulatívne príručky

Ak DAV DVA nazývajú extrémistami len preto, že usiluje o naplnenie sociálnych, ľudských a občianskych práv, má právo sa brániť! Ak to však vyšlo s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR, ide vyslovene o spôsob perzekúcie slobodných ľudí s vlastným názorom. Ba dokonca, ak má byť táto manipulačná príručka učebnou pomôckou, je to aj proti našim právam, nakoľko sú o nás oficiálne šírené lži! Na strane 18 rovnomennej príručky sa Struhár odvoláva na právny štát. Nuž, čl. 26 (1) Ústavy SR jasne hovorí: „Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.“

Skutková podstata trestného činu ohovárania je upravená v zákone č. 140/1961 Zb. Trestnom zákone, v znení neskorších predpisov.

Paragraf 373 (1) Trestného zákona (Zákon č. 300/2005 Z. z. – Ohováranie):
„Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“

DAV DVA na svojich stránkach pritom jasne deklaruje potrebu názorovej plurality, dialógu a diskusie o súčasnom spoločenskom zriadení a taktiež dlhodobo (článkami, konferenciami, prednáškami, prehláseniami) apeluje (Stanovy, čl. 3) na realizáciu občianskych, sociálnych a ekonomických práv, ktoré neoliberalizmus (minimálny štát) popiera. Treba tiež pripomenúť, že medzi autorov a čitateľov DAV2 patria nielen nezávislí aktivisti, podporovatelia pronárodných a prosocialistických strán, ale aj voliči strany Smer-SD či SNS, takže je otázne, či si je MS SR (ktoré opätovne vedie človek z pravicovej Most-Híd) vedomé, že podporou podobných propagandistických materiálov očierňuje aj podporovateľov svojich koaličných partnerov.

Preto apelujeme na ministerku školstva JUDr. Mgr. Martinu Lubyovú, PhD., aby uvedenú učebnicu stiahla zo škôl.

Socialistické, ale aj vlastenecké presvedčenie je legitímnym postojom na politickom spektre, či sa to ultraliberálom páči alebo nie. Je skutočne neprijateľné nazývať extrémistami všetkých, ktorí bojujú v prospech vlastenectva a sociálnych výdobytkov civilizácie a ktorí nesúhlasia s liberálnym fanatizmom, nepoklonkujú sa vojenským zločineckým organizáciám, ktoré majú na svedomí milióny mŕtvych (ba dokonca zahraničných Slovákov vo Vojvodine) či si dovoľujú kritizovať neoliberalizmus, ktorý je aplikovaný na globálnej úrovni.

DAV DVA nadväzuje na pokrokové tradície DAV-u z čias prvej ČSR, ktorý tvorili pokrokoví umelci Daniel Okali, Ján Rob Poničan, Laco Novomeský a Andrej Siracký s Vladom Clementisom. Prisúdenie organizácie DAV DVA medzi extrémistické organizácie teda poukazuje na základnú absenciu faktov a údajov z činnosti prvorepublikového DAV-u., alebo naslovovzatí „odborníci“ chcú za radikálov a extrémistov nazývať aj takých umelcov, či vedcov, akými nesporne boli Laco Novomeský, či vedec Andrej Siracký? Prečo vlastne zaplietli DAV do takýchto nekalých praktík? Že by kvôli Košútom, či neohrozenému vystupovaniu členov DAV-u proti hladu, biede a nezamestnanosti? Alebo je dôvod hlásenie sa organizácie k všetkému pokrokovému z minulosti, čo liberáli a kvázi demokrati a cenzori nemôžu ani trochu cítiť?

DAV DVA je priamo-demokraticky fungujúce občianske združenie usilujúce sa o propagáciu a naplnenie sociálnych (občianskych, ľudských a ekonomických) práv pracujúcich ľudí. Nikto nemá preto právo členov a podporovateľov DAV DVA  nazývať extrémistami. Propaguje totiž ekonomickú demokraciu, lokálnu ekonomiku, družstevníctvo, odbory, posilňovanie národnej ekonomiky, bojuje proti vojne a rusofóbii, proti svojvôli niektorých liberálnych opozičných politikov, novinárov a treťosektorových aktivistov. Na tom nie je nič extrémistické. Je to legitímny občiansky postoj.

DAV DVA nie je viazaný na žiadnu politickú stranu – podporuje dobré myšlienky, či ich propaguje Smer, KSS, Vzdor, Jednota či ktokoľvek. DAVu DVA ide skutočne o naplnenie sociálnych práv obyvateľov a zastrešujeme ich na mediálnej, kultúrnej a intelektuálnej úrovni.


Citácia zo stanov, čl. 3:

Členovia o. z. DAV DVA jasne deklarujú, že svojou aktivitou bojujú za naplnenie občianskych, ľudských, sociálnych a ekonomických práv tak, ako ich deklaruje Všeobecná deklarácia ľudských práv, ktorú vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN dňa 10.12.1948, ako rezolúciu 217 A (III).

Každý človek ako člen spoločnosti má právo na sociálne zabezpečenie a nárok na to, aby mu boli národným úsilím a medzinárodnou súčinnosťou v súlade s organizáciou a prostriedkami príslušného štátu zabezpečené hospodárske, sociálne a kultúrne práva, nevyhnutné na jeho dôstojnosť a na slobodný rozvoj jeho osobnosti. … Každý má právo na prácu, na slobodnú voľbu povolania, na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky a na ochranu proti nezamestnanosti. Každý má, bez akejkoľvek diskriminácie, nárok na rovnaký plat za rovnakú prácu. … Každý má právo na životnú úroveň primeranú zdraviu a blahobytu jeho i jeho rodiny, rátajúc do toho potravu, šatstvo, bývanie, lekársku opateru a nevyhnutné sociálne služby, právo na zabezpečenie v nezamestnanosti, v chorobe, pri pracovnej neschopnosti, pri ovdovení, v starobe alebo v ostatných prípadoch straty zárobkových možností, ktoré vznikli okolnosťami nezávislými od jeho vôle.“ (Čl. 22, 23 a 25)

Súčasný globálny neoliberálny systém založený na predstave minimálneho štátu usiluje o popretie týchto práv v prospech generovania zisku a trhovej anarchie, čím sa stáva protiprávnym. Globálny neoliberálny model nadradil nad ľudskú dôstojnosť a hodnoty humanizmu nezmyselné generovanie zisku, ekonomický rast, nadprodukciu a s nimi spojené plundrovanie prírody, ktoré vedie k trvalej neudržateľnosti prežitia civilizácie.

Preto DAV DVA nemôže byť nikdy v budúcnosti označený za organizáciu, ktorá by smerovala k potláčaniu ľudských práv, naopak v mene sociálneho pokroku bojuje za ich naplnenie, nakoľko v súčasnom svete sú tieto práva garantované iba na papieri. 


 K situácii sa vyjadril aj člen o.z. DAV DVA, historik, Mgr. Ivan Luljak:


1 Je pekné, že autor nazýva DAV2 intelektuálmi, napokon aj pôvodný DAV, ktorý tvorili skutočne významné osobnosti slovenskej kultúry ako Clementis, Novomeský, Siracký či Kráľ boli cenzurovaní vtedajšími „bojovníkmi za demokraciu,“ takže sa nám história opakuje.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


31 thoughts on “DAV DVA reaguje na lživé a nepodložené obvinenie Pavla Struhára

 • 11. mája 2018 at 14:57
  Permalink

  Zablúdili v čase,
  inkvizítori sú tu zase.

  Reply
 • 11. mája 2018 at 15:42
  Permalink

  Ja by som vedela čo to popísať, o nenávistných prejavoch v školskom prostredí. Som učiteľka a keďže som nezdieľala rovnaké názory ako väčšina kolegov, poštvali ? proti mne deti do takej miery, že som bola nútená zo školy odísť. Žiaci, s ktorými som mala dobré vzťahy /nejedno dieťa mi povedalo, že výtvarná výchova, ktorú som učila, je jeho obľúbeným predmetom, a to i netalentované/ sa mi zrazu začali na hodinách otáčať chrbtom, odmietali na hodine pracovať, ťukali si na čelo a slovne ma atakovali /“Bodaj by si zdochla!“/. Deti neviním, deti som milovala!!! To nie sú nenávistné prejavy v školstve? V školstve sa už pre mňa samozrejme miesto nenašlo, takže som päť rokov bez akéhokoľvek príjmu, hoci dôchodkyne veselo učili ďalej dva, tri, štyri…roky. Rozchýrili ??? o mne po meste, že som duševne chorá, mám paranoju, schizofréniu, bludy, halucinácie a bohviečoešte. Deti odo mňa bočia, prestali mi zdraviť, častujú ma výrazmi „hlupá“… Toto nie sú nenávistné prejavy v školstve???Toto nie je EXTRÉMIZMUS ???!!!

  Reply
 • 11. mája 2018 at 16:45
  Permalink

  A ešte niečo. Zakladatelia a členovia DAVU zorganizovali:
  citujem: „Nestačí kritizovať, potrebné je aj konať a ísť príkladom
  Milí spolupracovníci, sympatizanti, podporovatelia, čitatelia,
  25. marca 2017 sme v Bratislave-Lamači zorganizovali Jarné upratovanie DAV DVA.
  Akciu sme zorganizovali, lebo sme presvedčení, že kritizovať nestačí, treba aj konať a ísť príkladom. Vyzbierali sme 21 vriec odpadu v jednej z najviac znečistených oblastí v okolí Bratislavy, zväčša plastov všemožného druhu, skla, polystyrénu, rôznych izolačných látok či dokonca vyhodených kobercov, textílií atď. Teda odpadu, ktorý by životné prostredie závažne zaťažoval ešte desaťtisíce rokov…“
  ODKEDY JE JARNÉ UPRATOVANIE EXTRÉMIZMOM?

  Reply
  • 18. mája 2018 at 10:09
   Permalink

   Takže podľa vás je jarné upratovanie kľúčovou aktivitou, podľa ktorej máme DAV DVA posudzovať?

   Reply
 • 11. mája 2018 at 17:14
  Permalink

  Priatelia,
  zbytočne tu fundovane argumentujete. Legislatívna schéma pri trestných činoch extrémizmu je jednoduchá a zvrátená. Napríklad pri tzv. prechovávaní extrémistických materiálov povie záväzne to, čo je extrémistický materiál, „znalec“ a súd to bude rešpektovať. Nechcem byť zlým prorokom, ale myslím si, že ak to takto pôjde ďalej, môžu byť ľavicovým extrémistickým materiálom čoskoro aj Leninove spisy, alebo akákoľvek literatúra odmietajúca súčasný systém „liberálnej demokracie“. A ešte je na vás dôkazné bremeno, že to máte na zberateľské účely.
  Zatiaľ si vás (nás) zobrali na mušku len nejakí pochybní vedátori alebo „aktivisti“. Cítia sa silní aj zásluhou zvráteného platného práva. Ale pozor, NAKA nikdy nespí …

  Reply
  • 11. mája 2018 at 18:12
   Permalink

   V tom prípade poslušně hlásím vlastníctvo E X T R É M I S T I C K E J ľavicovej literatúry, nepriateľskej voči tomuto nezriadenému kapitalistickému raju, ako napr. :

   Komunizmus a morálka
   Socialistické vlastníctvo
   Pôvod rodiny, súkromného vlastníctva a štátu
   Podiel práce na poľudštení opice
   Prečo sme sa rozišli s náboženstvom ?
   a aj skutočnú nehoráznosť ako : Marxizmus a rasová otázka

   a ďalšie E X T R É M I S T I C K É tituly, ako môj E X T R É M I S T I C K Ý Šlabikár, oslavujúci mier.

   Túto E X T R É M I S T I C K Ú ľavicovú literatúru Vám, ľavicovým E X T R É M I S T O M , ponúkam do spoločného, kolektívneho vlastníctva, takže sa tu môžete prihlásiť a pripojiť sa k jej vlastníctvu.

   Okrem toho priznávam sledovanie E X T R É M I S T I C K Ý C H ľavicových internetových portálov, burcovanie ku vytvoreniu E X T R É M I S T I C K É H O ľavicového spravodajstva a ešte aj náklonnosť k E X T R É M I S T I C K Ý M ľavicovým stranám. O priaznivom postoji k osobám E X T R É M I S T I C K Y ľavicovým ani nehovorím …

   súdruhov pravicovej propagandy, cenzúry a udavačstva zdraví

   ľavicový E X T R É M I S T I S T A

   Reply
  • 11. mája 2018 at 18:25
   Permalink

   Pán Juhár, ani PRAVDA nikdy nespí, len jej zatvorili ústa. A LOŽ má krátke nohy, ďaleko neujde.

   Reply
 • 11. mája 2018 at 18:20
  Permalink

  Kapitalizmus je extrémizmus, jedni sú extrémne bohatí a druhí extrémne chudobní, jedni žijú v luxusných vilách, druhí pod mostom, jedni dovolenkujú trikrát do roka v luxusných destináciách, druhí…doplňte si.
  Zdraví Vás ľavicová EXTRÉMISTKA.

  Reply
 • 11. mája 2018 at 18:30
  Permalink

  Keď sa nebudeme brániť, čoskoro nás budú zatvárať za to, že sa budeme vôbec baviť o Marxovi či sa opovážime kritizovať majetkovú nerovnosť. Myslím, že je na čase Všeobecnú deklaráciu ľudských práv doviesť z papiera do praxe.

  Reply
 • 11. mája 2018 at 19:22
  Permalink

  Všeobecnú deklaráciu ľudských práv doviesť z papiera do praxe? To je ťažké, lebo šuštia iné papiere!

  Reply
 • 12. mája 2018 at 12:32
  Permalink

  Dobry den, pan Perny,

  dovolte mi, ako autorovi casti o radikalnych a extremistickych akteroch, reagovat na Vas clanok.
  Cenim si, ze ste odcitovali problematicku pasaz, o to viac som prekvapeny, ze ste si ju ucelovo a nespravne interpretovali. Cele ste to totiz zaramcovali do myslienky, ze ludi, co spolupracuju s DAV DVA oznacujem za extremistov, co je nezmysel a z textu to nevyplyva. Osobne si pri svojich vyskumoch a analyzach davam zalezat (v porovnani s anglosaskou politologickou skolou) na rozdiel medzi radikalizmom a extremizmom. Ak by ste pozornejsie citali publikaciu a selektivne a manipulativne nevyberali len urcite casti, nasli by ste to na stranach 13-15. Zamerne som v citovanej casti pouzival oba terminy – radikalna a extremisticka (nielen extremisticka), kedze ten rozdiel je niekedy nejasny (aj z dovodu zamerneho zjemnovania prejavov niektorych akterov) a moze byt vecou odbornej polemiky. Ak ste si vsimli, pri inych subjektoch som to vymedzil jasnejsie, s plnou zodpovednostou, a napriek pochybnosti jedneho z recenzentov (pripad K-LSNS).
  Casto tiez ide o aj o samotnych akterov v ramci jednotlivych zoskupeni, co je pripad aj skupiny DAV DVA. Sami pisete na Vasej stranke: „čitateľov vopred upozorňujeme, že nakoľko i samotní členovia Iniciatívy DAV DVA, redakčného kolektívu či neformálneho okruhu našich externých spolupracovníkov vzišli z rôznych prúdov, v partikulárnych otázkach sa ich výklady a postoje môžu líšiť či si dokonca miestami protirečiť. “ Ano, myslim si, ze v ramci DAV DVA sa angazuju radikali (mnohi sa tak predsa sami oznacuju!) a tiez par extremistov, pricom ten termin vnimam akademicky, v ramci nemeckej koncepcie teorie extremizmu (tiez vysvetlena v publikacii). Som si vedomy krajne pravicovej a lavicovej kritiky tejto koncepcie, avsak napriek tomu, v ramci akademickej (nie politickej, ako sa snazite naznacit) sfery je vseobecne prijimana. Sami na Vasej stranke pisete: „Hľadáme alternatívy voči kapitalizmu, pričom podporujeme progresívne, už teraz realizovateľné ciele, zároveň sa však NEVZDAVAME IDEALOV BEZTRIEDNEJ SPOLOCNOSTI a radikálnej demokracie.“ (zvyraznil PS). A zaroven: „Sme za RADIKALNU ZMENU ekonomických a hodnotových parametrov spoločnosti. Nová spoločnosť je jedinou alternatívou pred možným zánikom ľudstva!“ (zvyraznil PS).
  Ja viem zdovodnit, preco som v suvislosti s DAV DVA pisal o radikalnej ci extremistickej scene, vo Vasom oznaceni mojej osoby ako liberalneho extremistu vsak vidim zasadnu logicku a argumentacnu chybu. Zaverom mi tak dovolte skromny nazor. Osobne som sklamany, ze intelektuali s vysokym renome (s niektorymi som v minulosti spolupracoval a vazim si ich postoje) sa nechavaju vedome alebo nevedome zastupovat clovekom, ktory nedosahuje ich odborne ani moralne kvality …

  Reply
  • 12. mája 2018 at 14:05
   Permalink

   Občan Struhár,

   doskúmal ste sa spoločne s vašimi súdruhmi, vo vašich výskumoch na ktoré Vám nepriamo prispeli aj radikálni a extrémni ľavičiari, k spoločensko-politickému prúdu, ktorý by ste mohli označiť pojmom radikálny, či extrémny stred ?
   Zdá sa že až tak ďaleko ste vo vašich výskumoch neprišli, keď pojem liberálny extrémista pokladáte za logickú a argumentačnú chybu.

   Ďalej, to že dnes ľudia prichádzajú o svoje príbytky a obrazne a doslova zomierajú na ulici, a že základné fyzické štátotvorné atribúty akými sú pôda a voda nie sú vlastníctvom na nich definovaného štátu, nepokladáte za extrémne prejavy tohto spoločenského zriadenia, a teda všetci Tí, ktoré takéto zriadenie obhajujú sú vlastne extrémisti ?

   To toto chcete učiť deti v školách ? Že kapitalizmus je tak úžasný systém, že umožňuje ľuďom slobodne a demokraticky zomrieť od hladu a keď chcú trebárs aj na ulici ? A tých, čo to chcú zmeniť, A ČO TO DOKÁZALI ZMENIŤ, nazývate v horšom prípade extrémistami ? To fakt ?! Húúúú

   Dovolíte nám vychovávať deti v ľavicovom duchu, alebo je to extrémne, a deti nám radšej vychováte vy ?
   Ako vedec pracujete s pojmami ako propaganda a indoktrinácia ? Ak áno, mohli by ste nám napísať ich definície – vysvetlenia ? A vlastne aj definícia extrémizmu v akademickom zmysle na ktorý upozorňujete, by ma zaujímala

   Dalo by sa s tým niečo robiť ?

   Reply
   • 12. mája 2018 at 14:12
    Permalink

    Dobry den,
    pokojne pridte na jednu z mojich prednasok k Teorii socialnych konfliktov, aby ste vedeli ako ucime mladez o kapitalizme. Lebo to, co momentalne robite, je nekorektne, bez hlbsieho poznania mojej prace.

    A ano, poznam termin extremizmus stredu (pouzival Lipset v suvislosti s Nazi Nemeckom), ale to si nemylte s liberalnym extremizmom, to ma uplne ine vychodiska.
    K definicii extremizmus si s dovolenim precitajte moju publikaciu, pan Perny na nu odkazuje, docitate sa tam aj o vymedzeni extremizmu.
    Dakujem za reakciu.

    Reply
    • 13. mája 2018 at 1:58
     Permalink

     Pán Struhár,
     pôvodne som neplánoval ani reagovať, ale ak ste ma oslovili a spochybnili moju odbornosť, budem reagovať. V prvom rade ste urobili hneď v úvode najzásadnejšiu chybu. Text vyšiel ako prehlásenie redakcie, ktorá ho tvorila spoločne a po dlhej diskusii na našej platforme Loomio došla k určitému konsenzu.
     U nás si totiž nepíše len tak hocikto a hocičo v mene redakcie, ako si možno myslíte. Fungujeme priamo-demokratický, máme rotačný spôsob výmeny šéfredaktora, hlasujeme o zásadných problémoch a vzájomne diskutujeme. Nuž, čiže ste hneď v úvode rozšíril hoax, že ide o len o môj autorský text a nie prehlásenie členov redakcie, ktorá sa na tomto texte konsenzuálne zhodla.

     Môžete sa odvolávať koľko len chcete na vašich anglosaských odborníkov či oddelenie extrémizmu a radikalizmu, faktom stále zostáva, že DAV DVA bol citovaný v kapitole, z ktorej nadpisu vôbec nie je jasné, či extrémizmus a radikalizmus oddeľujete. Radikalizmus od kontextu riešiť veci od koreňa ja osobne neodmietam (nebudem sa vyjadrovať za ostatných), i keď v kontexte zamieňania termínov radikalizmus a extrémizmus za synonymá v prevládajúcom „diskurze“ je evidentné, že ste manipulatívnym spôsobom zvolili aj nadpis vašej kapitoly.
     Mimochodom na ideále beztriednej spoločnosti taktiež nie je nič extrémistické a taktiež ani na radikálnej zmene ekonomických a hodnotových parametrov spoločnosti. Ak naša planéta je v súčasnosti v stave trvalej neudržateľnosti po stránke ekonomickej, sociálnej, ekologickej… a 8 ľudí vlastní viac, než polovica planéty, tak je to asi aj logické.
     Pán Struhár, sklamem Vás. Intelektuáli s vysokým renomé sa nenechávajú zastupovať človekom (zrejme ste tými urážkami o neodbornosti či nemorálnosti mysleli mňa), ale občianskym združením a časopisom, ktoré ho vydáva. A verte mi, že sme súdržní.
     Dúfam, že Vám ako dôkaz postačí záznam z nasledujúcej relácie, ktorá sa tejto téme venoval:
     https://www.youtube.com/watch?v=ChrwzU5rGWs

     Mimochodom tých 10 tisíc € za vašu manipulatívnu a lživú, propagandistickú knihu je absolútnym výsmechom celej spoločnosti. Predovšetkým daňovým poplatníkom, ktorí sa na túto zlátaninu nepriamo vyskladali.

     PS. vašu publikáciu rozhodne neodporúčam ani čítať. Sú oveľa hodnotnejšie tituly, než platené propagandistické výplody údržbárov globálneho režimu, ktorí každého, kto neuznáva ich pohľad na svet označujú za extrémistov

     Mgr. L. Perný,
     slobobný človek

     Reply
     • 13. mája 2018 at 7:59
      Permalink

      Pan Perny,
      ja hovorim o zastupovani vo vseobecnosti, v zasade neriesim len tento posledny, zbytocne agresivny, clanok plny argumentacnych chyb. V reakcii som oslovil vas, kedze ste editorom dav dva a vy ste zverejnili aj blog. Ak toto je podla Vas ta najzavaznejsia chyba celej reakcie, ci dokonca hoax, tak to sme na tom este velmi dobre.
      K Vase odpovedi len jedno. Pripustam, a casto vediem odborne diskusie k problematike extremizmu a radikalizmu. Je to v nasom prostredi prirodzene. Podla Vasich vyjadreni som vsak nadobudol presvedcenie, ze o odbornu diskusiu Vam nejde. Dokazujete to aj tym, ze mate odvahu sa obhajovat intelektualmi povodneho DAVu, pricom vieme, ako sa k niektorym z nich spraval komunisticky rezim v 50. rokoch (napr. Clementis). Takze radsej si vycistite uzky okruh spolupracovnikov od tych, co nosia tricko Stalina, alebo nie su schopni kriticky sa pozriet na realny socializmus v SZ alebo CSSR a urcite sa uz v podobnej publikacii neobjavite.

 • 12. mája 2018 at 16:37
  Permalink

  Pán Perný, vážim si Vás.“V korune tá múdrosť nie je, v hlave ju má pravý kráľ.“/citácia/

  Reply
  • 14. mája 2018 at 10:44
   Permalink

   Ďakujem Slávka

   Reply
 • 13. mája 2018 at 7:25
  Permalink

  Neviem, prečo pán Struhár využíva diskusný portál DAVu na prezentovanie svojich názorov. Mám obavy, že sa zaradí do vlastnej definície.

  Reply
  • 13. mája 2018 at 11:59
   Permalink

   Správny postreh Slavomíra.

   Reply
 • 13. mája 2018 at 11:48
  Permalink

  Občan Struhár,

  Slovník slovenského jazyka ( 1959 – 1968 ) tvrdí :
  radikalizmus – politický a myšlienkový smer usilujúci sa o riešenie problémov od základu, do dôsledkov, rýchlym, nekompromisným, ostrým postupom

  Krátky slovník slovenského jazyka 4z ( 2003 ) :
  radikalizmus – polit. smer usilujúci sa o radikálne riešenie problémov; radikálny postup

  ale už
  Slovník cudzích slov (akademický) ( 2005 ) :
  radikalizmus – smer (politický, náboženský a i.) usilujúci sa o zásadné a nekompromisné (niekedy až extrémne) riešenie problémov, radikálne názory, zmýšľanie; rozhodný postup, rázne riešenie

  Vidíte ten posun v jazyku, od 60. rokov do súčasnosti ? Keď už súčasný slovník ( niekedy ) spája radikalizmus s extrémizmom, čo vy, ako tvrdíte, rozlišujete ?

  Nehnevajte sa, ale podľa horeuvedených definícií, sú radikáli v každom politickom smere, v každej politickej strane. Pravicoví liberáli by nám hneď zrušili „závislú prácu“ a nahradili ju „rovnocennými“ zväzkami podobnými živnostiam, vo forme rôznych zmlúv o vykonaní práce či o pracovnej činnosti. Pravicoví konzervatívci by nám hneď zrušili sociálnu politiku štátu a nahradili ju trhovou „spravodlivosťou“. Tieto politiky nie sú podľa horeuvedených definícií radikálne ?

  A naopak – medzi komunistami je dosť takých, ktorí sa nezaoberajú komunizmom, pretože ho vďaka svojmu praktickejšiemu založeniu považujú strednodobo za utópiu, ale sústreďujú sa na bližší a dosiahnuteľnejší socializmus. A sú tam aj takí, čo chcú premenu kapitalistickej spoločnosti na socialistickú, ale túto zmenu chcú uskutočňovať postupne a citlivo. A aj títo sú podľa Vás tiež radikáli či nebodaj extrémisti ?

  Skutočne by ma zaujímala vaša ( akademická ) definícia radikalizmu ( radikálov ) a extrémizmu ( extrémistov ) . Môžete mi ju tu napísať, alebo aspoň zverejniť odkaz, kde bi som si ju prečítal.

  Upozorňujem vás však, že vaše akademické krasozvraty prenášate medzi ( v odbore ) nevzdelaných laikov, dokonca medzi všeobecne učiace sa a teda dôverčivé a ovplyvniteľné deti ! A to neviete, že sa hovorový jazyk líši od odborného, a to v určitých slovách aj významovo ? Skutočne citlivé slová ako radikál a extrémista, znamenajú v hovorovom jazyku možno skutočne niečo iné, ako vo vašom odbornom salóne.
  Viem si dosť dobre predstaviť, že deti učené podľa vašej učebnice si cez dospievanie do dospelosti ponesú účelovú a manipulatívnu (dez)informáciu o radikáloch a extrémistoch, ktoré mnohé jednoduchšie z nich nebudú už nikdy ( v dospelosti ) schopné podrobiť kritickému zváženiu. Budú len vedieť len o akýchsi radikálnych a extrémistických komunistoch a nacionalistoch, ale o liberáloch a konzervatívcoch už tento poznatok ( o ich extrémizme ) vďaka vašej učebnici mať nebudú.

  Vyzerá to ako zámer.

  K skutočne podpásovej poznámke ku DAVistom sa vás musím spýtať dve veľmi vážne otázky.
  1.) Myslíte si, či dokonca viete, že spomínaní Clementis, Novomeský či Husák nezomreli ako komunisti ?
  2.) Myslíte si, či dokonca viete, že spomínaní Clementis, Novomeský či Husák zomreli ako prívrženci kapitalizmu ?

  Reply
  • 13. mája 2018 at 13:14
   Permalink

   Pan Martin, kedze sa zda, ze moja pritomnost na tejto stranke nie je ziaduca (asi sa tu maju objavovat len komentare s jednym pohladom na vec), tak Vam venujem posledny postreh, kedze Vas prispevok bol, v porovnani s p. Pernym, konstruktivny, co si cenim.

   1, rozdielu medzi extremizmom a radikalizmom sa venuje mnoho odbornej literatury na stovkach stran, snad sa nebudeme odvolavat na vseobecny slovnik cudzich slov. Ak si precitate moju publikaciu, ktoru prave teraz kritizujete, najdete tam vymedzeny rozdiel medzi radikalizmom a extremizmom, a aj vymedzenie extremizmu s odkazmi na teoretikov, ktori sa tomu venuju (cast vychadza aj z lavicovych pozicii). Takze ju nemusite citat kvoli mne, ale dajte priestor inym autorom, ktori mozu byt pre Vas doveryhodnejsi. Nic viac v tejto veci pre Vas urobit nemozem. Zaroven najdete odpoved aj na otazku ohladne radikalnych konzervativcov ci liberalov. A tiez zistite, ze antikapitalizmus nie je prave ten znak, ktory robi z ludi extremistov, aj ked sa snazite argumentovat tymto sposobom. Byt antikapitalistom moze byt pokojne demokraticke a v sulade so VDLP, na ktoru sa tu mnohi odvolavaju …
   2, metodicka prirucka je urcena pre pedagogov strednych skol, nie deti. Verim, ze si nemyslite o uciteloch strednych skol, ze im chyba kriticke myslenie a nevedia pristupit k textu kriticky. Pouzity jazyk je tak prisposobeny cielovej skupine citatelov. V prirucke je dodrzana logicka naslednost. Ak si pozorne precitate 1. kapitolu a hlavne strany 13-15 o rozdieli medzi R a E, potom by sa skutocne nemalo stat, ze si budete nespravne interpretovat cast, ktorej sucastou je DAV DVA tak, ako sa to podarilo „redakcii“.
   3, o tom, s akym presvedcenim zomreli spominani intelektuali mozeme len polemizovat. V zasade vsak platia dve veci. Davisti sa zacali sa organizovat v case, ked nemali prakticku skusenost s „komunistickym“ rezimom, pricom najma Clementis si pravdepodobne jeho posobenie predstavoval inak, kedze uz pocas zivota mal kriticke poznamky k jeho fungovaniu. Ini predstavitelia (Novomesky, Okali) boli perzekuovani rovnako. A po druhe, diskutovat o tom, s akym presvedcenim zomrel Clementis je nemiestne, vzhladom na to, ze bol popraveny v ramci vykonstruovaneho procesu prave tymi, co o sebe tvrdili, ze su presvedceni komunisti. Preto znova pripominam, ak DAV DVA spolupracuje aj s ludmi, co nosia tricko so Stalinom a nedokazu urobit reflexiu smerom k praktickemu fungovaniu realneho socializmu, v podobnych publikaciach sa mozu vyskytovat. Ale to nie je zlyhanie autora publikacie …

   Reply
 • 13. mája 2018 at 15:56
  Permalink

  Vyššie uvedený Struhárov komentár je opäť dôkazom toho, že Pán Struhár opätovne zavádza, prekrúca a manipuluje. Ak je v predchádzajúcich kapitolách oddelenie extrémizmu a radikalizmu, ešte raz pripomínam názov kapitoly, v ktorom bol DAV DVA citovaný: „3.3.2 Ľavicové radikálne a extrémistické občianske združenia.“ Teda pod dve množiny je vložená jedna informácia. Myslím, že k tomu niet čo dodať a ani niet o čom diskutovať.

  Čo sa týka druhej poznámky, tak napríklad davista Ladislav Novomeský aj Gustáv Husák aktívne pôsobili nielen v DAVe-e, ale aj pri organizovaní SNP, kreovaní Košického vládneho programu a čo sa Novomeského týka, urobil pre slovenskú kultúru viac, než ktorýkoľvek slovenský politik po roku 1989. Boli to tí istí DAVisti v 20. a 30. rokoch, rovnako ako v 40., 50., ale aj 60. rokoch. Husák aj Novomeský sa jasne postavili proti neprávostiam, ktoré sa udialo v 50. rokoch, no zostali (na rozdiel od prevracačov kabátov po roku 1989) verní svojim socialistickým ideálom.
  Takže opäť pán Struhár zavádza a manipuluje, keď sa snaží hovoriť o DAVistoch pred a po zavedení socialistického režimu. Žiaľ, pán Struhár, sú ľudia, ktorých nezlomí ani väzenie a nezapredajú svoje ideály. Zacitujem samotného Gustáva Husáka: „Február netreba ani glorifikovať, ale ani zatracovať. Vstúpil do dejín ako historický medzník. Musí sa hodnotiť vedecky pravdivo, čo si vyžaduje vysvetliť všetky faktory, ktoré určovali jeho priebeh a výsledky. Len takýto postup môže byť zdrojom poučenia aj pre súčasnosť.“ (Plevza-Husák, 1991, 61)
  Objektívny historický prístup znamená hodnotiť každé historické obdobie objektívne, bez ideologických nánosov.
  Ale ešte posledná vec, k tejto téme. Pán Struhár nás pred publikovaním „monografie“ neoslovil a nepýtal sa nás na naše postoje. Jednoducho nás onálepkoval a poškodil nám meno bez možnosti sa brániť. A teraz, keď sme si dovolili sa brániť, zrazu volá po „intelektuálnej diskusii.“ Retrospektívne sa bráni a prekrúca fakt, ktorý je nezvratný – lživo nás obvinil a zaradil medzi extrémistov. Je to niečo ako keď vás niekto zastrelí, vám sa zázrakom podarí prežiť a potom sa s vami váš kat snaží komunikovať ako by sa vlastne nič nestalo.

  Do kontextu a na záver zacitujem Ladislava Novomeského, na ktorého odkaz sa mnohí odvolávame:
  „Už len názov bol protestom. Protestom proti obmedzujúcej povýšenosti inteligencie vôbec a slovenskej osobitne, proti pohŕdavému zaznávaniu akým pristupoval povojnový inteligent k davu, zástupu, kolektívu, ľudu; proti postoju, ktorým sa inteligent vyvyšoval nad ľudovú a robotnícku masu. DAV už svojím názvom manifestoval svoju príslušnosť k nej. Všetky ostatné výklady boli len náhodné…““ (Novomeský, 1992, s. 308)

  Reply
 • 13. mája 2018 at 20:20
  Permalink

  A mňa nikto nebude nútiť myslieť si, čo si nemyslím a nemyslieť si, čo si myslím. Pokojne odídem z portálu, ale vo vlastnom tričku, nejakí násilníci mi ho z tela trhať nebudú.

  BIELA
  Biela, biela, biela,
  bielou ostať chcela,
  varoval ju každý,
  že tým špinu dráždi.
  Biela, biela, biela,
  dnes špinavá je celá,
  no pod špinou je biela,
  tak ako to chcela.

  Reply
 • 14. mája 2018 at 7:02
  Permalink

  Pán Struhár, myslím, že prehliadate ( v úmysle, ktorý je mi sympatický- vyviniť sa z útoku na ľavicu, marxistické videnie sveta, DAVDVA) vecnú podstatu problému.
  Ste autorom účelovej publikácie určenej pedagógom, aby podľa nej vyučovali. Preto ste v žolde Ministerstva vnútra spracovali text, ktorý nezodpovedá Vášmu vysvetleniu. Text neobsahuje v súvislosti s DAVDVA nič z toho, čo „upresňujete“. Ani logický rozbor ani sémantická analýza textu, ktorý ste publikoval nepotvrdzuje Vaše slová v reakcii.
  Mne naviac vadí priamy útok na slobodu slova. Ambícia štylizovať sa za arbitra pravdy. Fungovať ako emisár Ministerstva „PRAVDY“- chcete určovať prípustné názory: Pokúšate sa kategorizovať a kategorizovať a denuncovať nositeľov iných názorov. Podotýkam a podčiarkujem nepolemizujete s názormi ale ich vylučujete…. Pri oslavách 200, výročia K. Marxa New York Times, označil jeho prínos ako kopernikovský. Ako vedecký dôkaz porovnateľný s Kopernikom ( že Zem nie je plochá a nie je stredom Vesmíru). A upozornil na to, že to za radikalizmus či extrémizmus označili pápeži, králi, cirkevná a svetská vrchnosť. Práve metafyzika, dogmatizmus vedú k inkvizičným oportunistickým postojom. Je mi ľúto, že človek, ktorý sa hlási k ľavici sa musí živiť, či „prilepšopvať si“ takýmito metódami. Nemôžem než apelovať na to, čo máte ambíciu demonštrovať. Vráťte sa na pôdu vedeckých analýz a opustite dobre platenú režimnú propagandu. Tam iba strácate reputáciu a dôveru, tam reprezentujete aroganciu moci, neúctu k Ústave zakazujúcej cenzúru, deklarujúcej, že sa neviaže na žiadnu – teda ani neoliberálnu ideológiu…

  Reply
  • 14. mája 2018 at 16:32
   Permalink

   OK Juraj, súhlasím. Ide o priamy útok na slobodu slova. Ide o rôzne materiály, ktoré aj keď priamo neaplikujú platné právo, ale pripravujú verejnú mienku na jeho aplikáciu. Bol ňou napríklad aj kedysi uverejnený materiál Ministerstva vnútra SR o extrémizme, o výklad ktorého si kedysi márne žiadal listom ministra. Jeho autorom je istý pán, ktorý nám kedysi prednášal o extrémizme a ktorý výslovne menoval ako príklad extrémistu (okrem iných) aj Annu Belousovovú. Na to mi spadla sánka, lebo som si pomyslel, čo je potom autentická ľavica a teda možný „ľavicový extrémizmus“. Symbióza štátnych orgánov, škôl, vedeckých pracovísk a mimovládok tu vytvára atmosféru strachu z toho, že nikto si nemôže byť istý, či nebude označený za extrémistu a v horšom prípade či nebude poctený návštevou NAKA.
   Jeden citát:
   „Analyzovaný text ako aj celý projekt časopisu je nástrojom podvratnej činnosti proti Slovenskej republike, proti jej politickému systému a členstvu v EU“ (!!!). A tu už ide o spomenutú aplikáciu práva. Je to citované z uznesenia o začatí trestného stíhania a vznesení obvinenia proti T.E.Rostasovi, ktoré zverejnil na nete. Konkrétne zo znaleckého posudku, o ktorý sa uznesenie opiera.
   Neviem, či niekomu pri tomto neprebehol mráz po chrbte, mne však určite áno. Pretože po tomto už môže prísť na rad každý časopis (nielen Zem a vek) a každý slobodymilovný človek diskutujúci verejne o inom spoločenskom poriadku ako kapitalizmus aj s jeho zjavne nepodarenou zastupiteľskou demokraciou ako politickom režime. Alebo o členstve v inom zväzku ako EU alebo zločineckým NATO. Alebo v žiadnom.
   Kto bude ďalší na rade, ak to takto pôjde ďalej?

   Reply
   • 14. mája 2018 at 17:46
    Permalink

    Hm, pán Juhár, sloboda slova, demokracia! Môžem aj slobodne zomrieť na ulici, nikto mi v tom brániť nebude, však. Tento systém si ma získava čoraz viac.

    Reply
 • 14. mája 2018 at 10:28
  Permalink

  Trochu poeticky:
  Vyviera vo mne pramienok,
  kotúľa pred sebou kamienok.
  „Kamienok, myslel si, že prameň zastavíš,
  keď sa mu do cesty postavíš?“

  Reply
 • 17. mája 2018 at 19:23
  Permalink

  Pán Struhár sa neváha obraňovať našim údajným „vytrhávaním z kontextu“ a odvolávaním sa na svoje rozsiahle dielo, ktoré sme pred akoukoľvek kritikou povinní najprv preštudovať…
  Avšak podstatná časť jeho diela (Prevencia nenávistných a extrémistických prejavov v školskom prostredí) je sama založená na nedostatočnom a povrchnom naštudovaní socialistických mysliteľov, našich i zahraničných, ktorých je prosto jednoduchšie označkovať ako extrémistov – podľa logiky: to, čomu nerozumiem ma desí, a teda je to extrém.

  Reply
 • 18. mája 2018 at 18:57
  Permalink

  Vážení, som zdesený vašou schopnosťou porozumieť textu. Aj tie diela mysliteľov, ktoré mnohí často a radi citujete, ste čítali podobným spôsobom a porozumeli im tak, ako sa vám hodí?

  Naviac, je normálne, že časopis hrdiaci sa toľkými prispievajúcimi akademikmi a vedcami použije ako reakciu spojenie „liberálni extrémisti … zaútočili najšpinavším spôsobom“?
  Môže potom tento text brať niekto vážne?

  Reply
 • Pingback: DAV DVA reaguje na lživé a nepodložené obvinenie Pavla Struhára – Humanisti.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *