Férový obchod v zamestnaneckej samospráve Equal Exchange

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Vo firme zameranej na výrobu kávy, čokolády, čajov a iných farmárskych produktov sa všetci zamestnanci cítia ako skutoční vlastníci. Táto zamestnanecká samospráva má viac ako 100 členov, pričom každý z nich disponuje rovnocenným hlasom pri spravovaní firmy.

Vo firme veria, že nemôžu od seba a ostatných kolegov požadovať menej, ako požadujú od svojich partnerských fariem. Práve pre tento dôvod vybudovali svoju firmu na demokratických princípoch ako zamestnaneckú samosprávu.

Koncept je jednoduchý:

 • Právo voliť – jeden hlas na člena
 • Právo stať sa vedúcim
 • Právo byť informovaný
 • Právo vyjadriť svoj názor

Zamestnanecká samospráva predstavuje alternatívu k tradičnej ziskovej štruktúre, pričom ju charakterizuje dôsledné plnenie demokratických princípov. Nie je navrhnutá primárne pre maximalizáciu ziskov (a už vonkoncom nie pre vyberanie výnosov pre investorov), ale prináša na pracovisko množstvo práv a povinností, ktoré máme ako občania vo svojich komunitách. Tieto princípy zahŕňajú rovnosť pri hlasovaní, rovnocenný prístup k informáciám, právo vyjadriť vlastný názor a napokon spravodlivé rozdeľovanie hospodárskeho výsledku.

Zamestnanecká samospráva nie je vlastnená zahraničnými vlastníkmi ani úzkou skupinou investorov, ale priamo zamestnancami s rovnocennými podielmi. Najvyšší predstavitelia samosprávy a aj radoví členovia majú identický podiel, teda na jednu hlavu pripadá rovnaká časť z výnosov (ale aj prípadnej straty). Zamestnanci si do predstavenstva volia šiestich riaditeľov, pričom ďalších deviatich členov kooptujú. Predstavenstvo má na starosti nábor členov a dohliada na manažment.

Delegovanie zodpovednosti je veľmi podobné ako v tradičných firmách. Zároveň je veľmi efektívne, keďže všetci – radoví členovia ako aj vedúci predstavitelia – majú rovnaký podiel a tým pádom aj rovnakú motiváciu na maximalizáciu svojho snaženia.

Férový obchod

Firma Equal Exchange bola založená v roku 1986 s cieľom podporovať malých farmárov a takisto prepájať konzumentov a producentov prostredníctvom informovania, vzdelávania a vymieňania produktov cez svoje trhovisko. Je to alternatíva oproti tradičnému obchodnému modelu, ktorý favorizuje veľké plantáže, veľko-poľnohospodárov a nadnárodné korporácie. Firma od svojho založenia úspešne zapája neustále narastajúci počet malých farmárov, alternatívnych pestovateľov, ale aj neziskové (či dokonca náboženské) organizácie z celého sveta s podobnými zásadami a princípmi. Medzi ich hlavné presvedčenia patrí, že iba prostredníctvom organizácie, spolupráce a solidarity dokážu malí poľnohospodári prežiť a prosperovať. Družstevný model sa tak stal nevyhnutným predpokladom zmeny.

Štandardy a postupy

Férový obchod (fair trade) je cesta vykonávania biznisu, ktorá si kladie za cieľ udržanie malých farmárov ako aktívnej súčasti svetového trhu. Ďalším cieľom je primäť spotrebiteľov k etickým nákupom, teda takým, ktoré neodporujú ich hodnotám. Férový obchod je teda sadou obchodných praktík, dobrovoľne prijatých výrobcami a nákupcami poľnohospodárskych komodít a ručných výrobkov, ktoré si kladú za cieľ zlepšenie množstva ekonomických, sociálnych a environmentálnych cieľov.

Medzi ne patria predovšetkým:

 • Zvýšenie a stabilizácia príjmov drobných poľnohospodárov, pestovateľov a remeselníkov.
 • Spravodlivá distribúcia hospodárskych výsledkov, príležitostí a rizík spojených s výrobou a predajom tohto tovaru.
 • Zvyšovanie organizačných a obchodných schopností skupín výrobcov.
 • Podpora demokraticky vlastnených a spravovaných výrobných organizácií.
 • Podpora pracovných a organizačných práv pracovníkov.
 • Podpora bezpečných a udržateľných poľnohospodárskych metód a pracovných podmienok.
 • Prepájanie spotrebiteľov a výrobcov.
 • Zvyšovanie informovanosti spotrebiteľov a jednanie o problémoch, ktoré ovplyvňujú producentov.

 

Zdroj: http://equalexchange.coop/

 

Foto: Shared Interest, CC

Na našich stránkach poskytujeme priestor skutočne pestrej palete názorových línií, predstavujúcich alternatívu voči súčasnému zriadeniu. Preto čitateľov upozorňujeme, že nakoľko i samotní členovia redakčného kolektívu DAV DVA, spolupracovníci či korešpondenti vzišli z rôznych prúdov, v partikulárnych otázkach sa ich výklady a postoje môžu líšiť či si dokonca miestami protirečiť. Iba názorová pluralita totiž umožňuje skutočne plodnú a hodnotnú diskusiu s potenciálom vygenerovať tie najlepšie myšlienky, schopné načrtnúť pôdorys pre nové spoločensko-ekonomické zriadenie, zohľadňujúce potreby 21. storočia.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *