Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

O čo mi ide?
Myšlienka pokúsiť sa vytvoriť nový koncept spoločenského usporiadania vo mne dozrievala dlhé roky, uvedomoval som si, že to čo nastalo po 89 roku bol vlastne krok späť a že sme sa vrátili do bodu, z ktorého bol komunizmus logickým vyústením. No na druhej strane vnímam, že veľa ľudí by nechcelo návrat ku tomu, čo bolo a nielen preto, že súčasní mocipáni na diskreditáciu a znevažovanie vynakladajú enormné úsilie. Už okolo roku 1980 som mal tú česť byť kolegom v práci postupne dvom zakladajúcim členom KSS a tí obaja nezávisle jeden na druhom mi hovorili, že to čo oni chceli vybudovať je niečo iné ako to kam sa to zvrhlo. V prvej rade obaja boli veriaci ľudia a boli jednoznačne proti materializmu, ktorý vedie presne ku tomu, čo je na západe a teraz už aj u nás, ku konzumnému spôsobu života. Vtedy som sa naučil rozoznávať medzi pravými komunistami a straníkmi, ktorí tam idú len pre kariéru, moc a bezprácne získané peniaze. No upozornili ma aj na to, že cirkev si za to môže aj sama, lebo sa v tom čase postavila proti pokroku akým socialistické zriadenie jednoznačne bolo. Ono sa bezdôvodne medzi ľuďmi nehovorí, že prvým komunistom bol Kristus… No boli aj iné chyby a nie všetky sa dajú pripísať tomu, že sa všetko budovalo takpovediac za pochodu, lebo neboli žiadne skúsenosti. No treba ešte poukázať aj na to, že medzinárodný kapitál sa neprizeral nečinne, ako my budujeme lepšiu spoločnosť a okrem rôznych embárg, ktorými priamo poškodzoval našu ekonomiku posielal aj aktívnych záškodníkov a sabotérov – preto vznikla železná opona! Až neskôr sa to po skúsenostiach, že mnohí, čo odišli „von“ a vrátili sa, boli medzi tým najatí a vyškolení „Cocaine Import Agency“ (CIA) a začali naozaj rozvracať a ohovárať, až potom sa začalo brániť voľnému pohybu ľudí. Ono v podstate, ak chceli mať pokoj pre budovanie a rozvoj, im ani iné neostávalo. Samozrejme, že na všetkých úrovniach boli rôzni ľudia a niektorí, aby sa zapáčili nadriadeným, boli častokrát pápežskejší ako sám pápež, ale to sa vôbec nezmenilo a presne tak isto to funguje aj teraz. No boli aj systémové chyby, napríklad ak ma pamäť neklame, tak už Marx poukazoval na to, že monopoly budú príčinou zániku kapitalizmu, no a čo urobili naši straníci? Zo všetkého monopoly! Tak isto, prečo by nemohli byť holiči, kaderníci, pedikéri, obuvníci a čo ja viem ešte kto súkromní? No ale aby som to nenaťahoval, stále mi ku konkrétnej predstave ako vytvoriť spravodlivú spoločnosť niečo chýbalo a ťahalo sa to tak roky, až pokým som nenarazil niekedy pred rokom na myšlienku bezpodmienečného základného príjmu. Vtedy to zapadlo ako hlavná časť puzzle a vytvorený obraz začal dávať zmysel, vytvorila sa mozaika, kde ešte určite chýba veľa častí ale základ by bol, niečo ako hrubá stavba budovy. Nuž po roku váhania či túto moju predstavu ponúknuť a po zistení, že viacero mojich známych má podobné názory, ponúkam možnosť spolupodieľať sa na vytvorení modelu, konceptu spoločnosti, kde by sa vzalo to málo čo bolo dobré na kapitalizme, to dobré čo bolo na socializme a pomocou modelu základného príjmu a priamej demokracie by vznikla naša UTOPIA.

Koncept spravodlivej spoločnosti podľa W. Urminského

Všetky veľké a strategické podniky by boli štátne, aby za prvé nedochádzalo k odtoku vytvoreného kapitálu mimo náš štát a hlavne aby tento mal dostatok prostriedkov na všetko, čo treba na zabezpečenie chodu štátu a starostlivosti o občanov. Ako bezplatné školstvo, zdravotníctvo a iné.
Základný nepodmienený príjem by na jednej strane poskytol zaručený slušný život pre každého, no na druhej strane by veľmi zjednodušil štátnu správu. Neboli by totiž potrebné žiadne sociálne, dôchodkové a iné poistenia, úrady, lebo by nik nemohol ostať bez príjmu.
Politické hnutia a strany by boli zbytočné a osobne by som ich kľudne zrušil všetky. Na nevyhnutnej štátnej správe by museli byť ľudia, odborníci, teda žiadni politickí nominanti a každý by niesol zodpovednosť za svoje činy. O všetkých závažných otázkach by sa muselo rozhodovať v referende, kde by účasť bola povinná.
Keďže štát by mal dostatok príjmov daňová zaťaženosť občanov by bola minimálna a to by sa odzrkadľovalo na životnej úrovni všetkých občanov. Banky by slúžili na dve veci, jednak by zabezpečovali všetok bezhotovostný styk no všetko bezplatne pre občanov a na to, na čo pôvodne banky vznikli, teda na ukladanie peňazí tiež bez poplatkov, ktoré by museli samozrejme primerane úročiť. Banka by mohla poskytovať aj pôžičky no buď bezúročne alebo maximálne s rovnakým úrokom ako vklady. Teda by neprodukovala žiadne neoprávnené zisky na úkor občanov. To by sa asi dalo zabezpečiť tiež len pod správou štátu.
Poľnohospodárstvo by malo byť orientované na potravinovú sebestačnosť, aby sa dovážalo len to, čo nevieme vyprodukovať sami. Poprípade by samozrejme mohla byť kooperácia medzi spriatelenými štátmi, aby každý produkoval to, čo mu na danom území ide lepšie a vzájomne by sa to dopĺňalo.
Podobne priemysel by mohol produkovať, čo je potrebné a rovnako medzinárodná spolupráca by bola v prospech všetkých zúčastnených. To by sa prejavilo na rozšírenom sortimente (nemyslím to tak, že napríklad autá by sa predávali len vlastné, naopak).
Tak to by bola zatiaľ v kocke predstava, ktorá sa bude postupne dopĺňať a prepracovávať, dúfam za prispenia viacerých…

Waldemar Urminsky


Na našich stránkach poskytujeme priestor skutočne pestrej palete názorových línií, predstavujúcich alternatívu voči súčasnému zriadeniu. Preto čitateľov upozorňujeme, že nakoľko i samotní členovia redakčného kolektívu DAV DVA, spolupracovníci či korešpondenti vzišli z rôznych prúdov, v partikulárnych otázkach sa ich výklady a postoje môžu líšiť či si dokonca miestami protirečiť. Iba názorová pluralita totiž umožňuje skutočne plodnú a hodnotnú diskusiu s potenciálom vygenerovať tie najlepšie myšlienky, schopné načrtnúť pôdorys pre nové spoločensko-ekonomické zriadenie, zohľadňujúce potreby 21. storočia.

Foto pod licenciou Creative Commons

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
17 thoughts on “Koncept spravodlivej spoločnosti

 • 23. septembra 2017 at 23:44
  Permalink

  Vždy je to zábava, keď ekonomický analfabet chce riadiť svet a ekonomiku.
  Takže len v stručnosti.
  1.“Všetky veľké a strategické podniky by boli štátne“
  To by znamenalo že by nepatrili nikomu. A keď by nepatrili nikomu, tunelovali by sa cez predražené objednávky menšími súkromnými firmami.
  2.“Základný nepodmienený príjem:“
  Na to treba naozaj veľmi výkonnú ekonomiku. No a ak by bol na takej úrovni abz poskytol slušný život, tak mnohí by nepracovali, čo by ekonomiku ešte viac poškodzovalo.
  3.“Politické hnutia strany by boli zbytočné.“
  Ak by boli zbytočné, nemal by kto zastupovať záujmy rôznych skupín obyvateľstva, čo by viedlo k chaosu.
  4. Keďže štát by mal dostatok príjmov daňová zaťaženosť občanov by bola minimálna.
  Keďže na základe predošlého sa dá prepokladať, že štát by tlačil peniaze a vznikla by situácia podobná vo Venezuele, tak by bola onedlho 1000% inflácia.
  Okrem iného ak by banky nepožičiavali za primerané úroky a poplatky, nemali by z čoho financovať réžiu, (platy, energie a pod. ) a negenerovali by rezervy ,spolu s infláciou by viedli ku krachu. A ak by ešte vyplácali úroky na vkladoch, ale neúročili by pôžičky tak je jasné že by nemohli hospodáriť.
  5.“Poľnohospodárstvo by malo byť orientované na potravinovú sebestačnosť“
  Tak to predsa je, ale to čo nevieme vyprodukovať, alebo je lacnejšie inde dovezieme. Avšak vzhľadom k horeuvedeným opatreniam by sme nedovážali nič, lebo by sme na to nemali peniaze.
  .
  Je zrejmé že autor vie čítať a písať, ale bolo by dobré aby ovládal aj počty zo štvrtej triedy ZŠ.

  Reply
  • 24. septembra 2017 at 8:52
   Permalink

   Milý pán Jankech,
   ďakujeme Vám za „fundovaný“ komentár jednobrožúrkového ekonóma… Takí sú, našťastie, rozpoznateľní už po niekoľkých vetách, takže ich nikto nemusí brať vážne ;)
   To platí, ako tak sledujem, jak na autora tohto článku, tak na Vás.

   Pozrite sa, Facebook tiež prispôsobuje reklamu každému užívateľovi – a v duchu tohto súčasného trendu sa i my snažíme prispôsobiť Vám.
   No a keďže sledujeme Vaše posledné komentáre (čisto z psychoanalytického záujmu), nemôžete sa čudovať, že poskytujeme priestor i pre takto neodborné články – nakoľko sa snažíme aspoň čiastočne prispôsobiť a priblížiť Vašej úrovni vzdelania, aby ste sa na našej stránke cítili dobre a aspoň z času na čas niečomu porozumeli (hoc na úkor hrubého zjednodušovania a teda i nepravdivosti, ako je tomu v prípade tohto článku).
   Do budúcna možno zvážime zavedenie detskej rubriky, kde by ste mohli byť pravidelným komentátorom, aby sme neobťažovali nezmyslami vyspelejších čitateľov.

   Reply
   • 24. septembra 2017 at 12:21
    Permalink

    Pán Klimek.
    Ďakujem za váš komentár z ktorého je zrejmé že ste nikdy žiadnu firmu neriadili. Na rozdiel od Vás, oponujem autorovi jasnými argumentmi, Vy len detinským táraním. A mimochodom, Vy predsa nemôžete rozpoznať „jedno brožúrkového ekonóma“ lebo ekonomike jednoducho nerozumiete.
    To ostatné nemám potrebu komentovať, v tom ste „dobrý“ Vy.

    Reply
    • 9. októbra 2017 at 8:05
     Permalink

     P. Jankech, môžete mi povedať, ktorú firmu ste priviedol, alebo vediete do krachu. Vaše expertízy nielenže nie sú vyargumentované, ale sú aj insitné ( niečo ste si v Denníku N prečítal, a veríte tomu). Kamárát z Nórska mi povedal, že keď nórske banky žiadali niekoľko rokov dozadu dotácie na ozdravenie vláda Nórskej robotníckej strany ( naozaj tam je dlhodobo v parlamente a opakovane vo vláde), kapitalizovala svoje úvery a dnes „štátne“ banky v Nórsku sú najstabilnejšími bankami v Európe…Ani ja nie som priateľom „nepodmieneného“ príjmu, ale nepochopil ste jeho princíp – v zásade ide o prerozdelenie zisku z ekonomiky ( zo slabej aj silnej…). Myslím, že zaručený príjem by mali tvoriť výnosy z minulej práce ( t.j. „dividendy“ z hodnôt vytvorených minulými generáciami, výnosy z používania vynálezov a objavov humánnej civilizácie v „komerčnej sfére“ – oheň. koleso, písmo, kladka, Pytagorova veta a pod., a výnosy licenčných poplatkov za spotrebu energií a surovín, vrátane náhrad za poškodzovanie enviromentu súkromným podnikaním pre zisk). Úžernícky systém považujete za „jasný“. Pritom úžera bola v pokrokových systémoch považovaná za trestný čin – ide totiž o to, že zdrojom hodnoty je práca a nie peniaze( kapitál). Ak tomu neveríte zasaďte si stoeurovku do koflíka a pravidelne ju zalievajte…Ak by ste chceli vysvetliť, že emisné banky musia byť súkromné, museli by ste vysvetliť prečo dnes nie sú peniaze ničím kryté a inflácia medziročne rastie…Čo sa týka poľnohospodárstva: asi neviete o dotovanom americkom či európskom poľnohospodárstve, o Monsante a jeho pirátskych praktikách. Ste naivný ( to sa skúsenosťami dá liečiť), ste nevzdelaný a neinformovaný ( to by ste mal čítať zdroje a nie komentáre) a trpíte intelektuálnou nedostatočnosťou- to je nutné odstraňovať tvrdým tréningom šedej mozgovej hmoty. na úvod skúste pochopiť z vyššie napísané, čo znamená argumentovať a čo papagájovať „hríboviny“…

     Reply
  • 21. apríla 2018 at 22:47
   Permalink

   Vaše „proti argumenty“ sú len klasická smiešna demagógia.
   Bod č.1 Patrili by štátu nie nikomu! Rovnako ako mnohé štátne podniky v západných krajinách ktoré nikdy neboli „komunistické“ a div sa svete tie podniky prosperujú ! Len u nás sa po 89tom začala hromadne šíriť táto demagógia aby sa ospravedlnilo likvidovanie a predaj za babku dovtedy prosperujúcich firiem.
   Bod č.2 Ak by ste sa viac zaujímali o tému zistili by ste, že na nepodmienený príjem netreba vôbec výkonnejšiu ekonomiku ako je bežná a to tvrdia iní ekonómovia ako sa cítite vy. Okrem toho úroveň slušného života neznamená pohodlie a ľudia by pracovali aby si mohli dovoliť viac, a tí čo nechcú pracovať nepracujú už ani teraz! Tam by sa nič nezmenilo, len by sa žilo viac v pohode, bez stresu, že človek zajtra príde z rozmaru podnikateľa o prácu a nebude mať z čoho nakŕmiť deti.
   Bod č.3 Politické strany ak si pozornejšie všimnete tak zastupujú tak akurát skupiny rôznych nadnárodných koncernov a na ľudí zvysoka …. Okrem toho je jasne napísané, že štátna správa by bola riešená odborníkmi a o podstatných veciach by rozhodovali občania v referendách!
   Bod č.4 Štát by určite netlačil peniaze len tak ako to teraz robí MMF alebo ECB ale peniaze by samozrejme boli kryté tak ako v minulosti a aj v krátkej budúcnosti opäť zlatom a inými aktívami štátu! Čo sa týka bánk pletiete hrušky s jablkami. Je logické, že režijné náklady by musel hradiť štát, no tie by sa celkovo mnohonásobne znížili nakoľko by nebolo potrebné mať päť rôznych bánk na jednej ulici tesne pri sebe. Okrem toho takto banky fungovali celé storočia a prosperovali ! Takže nepleťte do kopy štátne bezúročné pôžičky s neprimeraným ziskom terajších bánk!
   Bod č.5 Asi celkom dobre nechápete, čo znamená potravinová bezpečnosť a sebestačnosť inak by ste nenapísali že to tak je!

   Reply
 • 24. septembra 2017 at 10:25
  Permalink

  Po prevrate mi chýba na strane tých čo chcú socialistickú spoločnosť, rozbor príčin dôvodov straty dôvery občanov v socializmus ( prečo si ho nechali ukradnúť ) a rozbor vnútropolitických a hospodárskych ťažkostí v Československu a v iných socialistických krajinách.

  Ubehlo už štvrťstoročie – pamätníci pomaly vymierajú a v tejto oblasti sa nič zásadné neurobilo.

  Dôvod na takýto rozbor je ten, že keby došlo ku zmene našej spoločnosti na socialistickú, dnes je spoločnosť v takom „stave“, že prechod k socializmu a jeho budovanie by podľa mojej mienky vyžadovalo „ísť po tej istej ceste“, akou išli naši predkovia po roku 1948.

  Preto je dôležité poznať chyby, akých sa na tejto ceste dopustili, a určiť možné riziká a pripraviť sa na ich riešenie.

  Bolo by dobré keby takýto rozbor uskutočnila slovenská ľavicová inteligencia v spolupráci s ľavicovými stranami.

  Reply
  • 24. septembra 2017 at 12:28
   Permalink

   Pán Martin.
   Na to netreba žiadny veľký rozbor.
   1. Socializmus ľudí zotročil. Pracovali za nízke mzdy a nemali šancu ak mali schopnosti vymaniť sa z chudoby.
   2. Socializmus držal občanov v klietke. Nedovolil im slobodne cestovať, keďže boli obavy že by skvelý socializmus opustili.
   3. Potlačil slobodu slova a ľudí ktorí oponovali na dlhé roky zatváral do väzenia, vraždil a ich príbuzných šikanoval.
   .
   Dalo by sa ešte veľmi veľa. Avšak pri dosahovaní cieľa sa treba držať tejto hlavnej zásady.:
   „Cieľ ktorý sa nedá dosiahnuť mravným spôsobom nemôže byť správny cieľ.“
   Socializmus bol dosiahnutý ukradnutím majetku občanov a potlačením ich slobôd. Preto nikdy nemohol fungovať a ako vidíme zo sveta, ani nikdy fungovať nebude.

   Reply
  • 25. septembra 2017 at 16:21
   Permalink

   A to má aký súvis s témou?
   My sa predsa všetci podieľame na zaťažovaní životného prostredia. A ak tvrdíte že socializmus tomu zabráni tak ste spadli z mesiaca. Stačí si zistIť aká „čistá“ bola rieka Váh v r. 1980 a aká je dnes.
   .
   A teraz citujem z Vašej kritiky pre kritiku:
   Se socialistickou, demokraticky plánovanou ekonomikou bychom měli dostatek flexibility uspořádat ekonomiku, tak aby vyhovovala nám. Zmizely by zástupy nezaměstnaných, neboť by bylo možné pracovní sílu jednoduše přeškolit a zaměstnat při vývoji, výstavbě a údržbě solárních panelů, větrných a vodních elektráren a jiných skutečně „zelených“ řešení.

   To sa predsa a oveľa efektívnejšie robí aj dnes. Niektoré ppovolania miznú a druhé vznikajú. Problém je že mnohí sa preškoliť nechcú. Tak tých by ste preškolili obuškom však. A ešte dodatok. Hovoríte v dimenziách Vašich fantazmagórií, ktoré sa v princípe bez násilia nedajú uskutočniť a spôsobujú iba to čo aj predtým a to je chudoba a bieda.
   A nie som a ani som nikdy nebol súdruh, milý súdruh.

   Reply
   • 26. septembra 2017 at 8:19
    Permalink

    Vy ste asi neboli na urade prace, ako sa dnes efektivne preskoluje. Tak napriklad ponuky prace v zahranici: koordinator rozposle najodne vybranym uchadzacom stanoveneho poctu (na pocet su vykonostne tabulky) pozvanku, aby sa vtedy a vtedy dostavili na urad prace pod hrozbou vyradenia z evidencie (tie Vase obusky, co spominate). Zaujemcovia pridu, podpisu prezencku a odidu. Pri efektivnejsom preskolovani, ako to Vy volate, sa bezne stava, ze vyuceny lekar sa bezne preskoluje na zberaca jablk. Vas argument je hlupy a nepodlozeny, sudruh Jankech, co znamena, ze akekolvek Vase tvrdenia, citujem z tejto diskusie: „Ale skúste nejaký argument nech nevyzeráte tak strašne hlúpo,“ posobia pokrytecky. Co sa tyka cistoty rieky Vah – azda nebude porovnavat technologie dneska s tymi spred 40 rokov a viac. To je, ako keby ste prisli na Velku Moravu a chceli cisticku odpadovych vod. Teda prepacte, ako keby ste porovnavali ekologicke spravanie tovarnika z roku 1910 a z roku 1950, aby som nehyperbolizoval. Opat irelevantny argument. Zial, presviedcate ma, sudruh Jankech, ze Vam idu len osobnostne invektivy, ale aj tie su nepodlozene. Este na margo solarnych panelov a malych elektrarni, ktore asi pred desiatimi rokmi tak hufne vyrastli na Slovensku. Co si myslite, sudruh Jankech, co bolo motivaciou ich postavenia? Ekologia alebo zisk? Pretoze je zrejme, ze niektore nemaju ani straznikov, nieto udrzbu a stoja na byvalej polnohospodarskej pode odpojene od distribucnej siete. Ano, aj takto to funguje, ked je modlou kapital.

    Reply
    • 26. septembra 2017 at 16:51
     Permalink

     Ale súdruh Martin.
     Nuž tak sa zaškoľujú ľudia ktoým s anechce pracovať. Ja som si zaškolil vo firme človeka bez toho aby to robil úrad práce. A takto robia firmy bežne. A ak sa lekár preškoľuje na zberača jabĺk tak je jednoducho v situácii kedy ich je nedostatok musí byť super neschopný.
     .
     Technológie ktoré by nespravili z Váhu stoku existovali aj v r. 1980 a bežne sa v zahraničí používali. Avšak zastaralosť výroby a nedostatok peňazí , keďže išlo o socialistických znečisťovateľov nedovoľovalo zakúpiť ju.
     .
     Pri výstavbe solárnych elektrárni išlo iba o cicanie štátneho rozpočtu ( to isté aj pri MVO), avšak je to výsledok ignorácie trhových princípov. Tak to dopadne keď ideme niečo dotovať.
     .
     To ostatné necítim potrebu komentovať.

     Reply
     • 27. septembra 2017 at 7:02
      Permalink

      Budem sa venovat len argumentom, ktore sa tykaju obdobia, ked sa u nas budoval socializmus. Ostatne pripady, vlastne vsetky za poslednych 30 rokov sa tykaju budovania trhoveho kapitalizmu a ako sam, sudruh Jankech, potvrdzujete, vobec sa nedaria a ukazuju neschopnost tohto systemu zivotaschopne fungovat. Dakujem, ze so mnou teda suhlasite vo vacsine pripadov, o ktorych diskutujeme. Existencia technologii smerom k cistote Vahu – kedze poslednych 30 rokov nam vsetci vtlkaju do hlavy kredo o dobiehani Zapadu, ktory vsak vobec nedobiehame, ma zmysel vobec z Vasej pozicie argumentovat takto? Ake zahranicie myslite? Drancovanu Afriku ci Latinsku Ameriku za ucelom tvorby zisku majitelov pochadzajucich zo spominaneho Zapadu?

 • 25. septembra 2017 at 21:18
  Permalink

  Ó, pán Jankech, veď Vy máte patent na pravdu! Dajte si ho patentovať ! Vy hovoríte o demokracii? Veď jediná pravda je tá Vaša, číra totalita myslenia. Už som Vám pod komentárom k článku A. Veltiša odporúčala: bájka Krylova: Zrkadlo a opica.

  Reply
  • 25. septembra 2017 at 21:40
   Permalink

   Ďakujem súdružka Slavomíra Kotrádyová, za Vašu pochvalu. Ale skúste nejaký argument nech nevyzeráte tak strašne hlúpo.

   Reply
   • 3. októbra 2017 at 5:07
    Permalink

    Ja len vyzerám tak strašne hlúpo, Vy taký zdá sa ste.

    Reply
 • 26. septembra 2017 at 8:25
  Permalink

  Pán Klimek,

  k Vášmu komentáru tu aj na fakbuku – s čím v tomto článku nesúhlasíte ? Sú tam veci s ktorými nesúhlasím ani ja, ale vo väčšine názorov a návrhov sa s autorom zhodnem.

  A prosím nepovažujte v mojom prípade odpoveď pre mňa za stratu času.

  Pokiaľ káľance trafikanta Jankecha nemôžete, alebo nechcete mazať – nuž teda, budeme ho tu musieť trpieť ako takého malého pravicového maskota – modrého, dutého medvedíka Danka.

  Reply
 • 3. októbra 2017 at 7:22
  Permalink

  Na margo pána Jankecha: „Musím predsa strpieť dve či tri húsenice, ak chcem poznať motýle.“ Antoine de Saint-Exupéry
  Nedajte sa odradiť od vecnej diskusie, ja som sa už dala-chyba! Držím Vám prsty mladí ľudia! Nech Vám budúcnosť neukradnú povyšeneckí, drzí, do seba zahľadení egoisti.

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *