„Demokracia“, ako monarchia kapitálu alebo demokracia, ako vláda občianskej spoločnosti?

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Vážení priaznivci DAV-u DVA

Väčšina našich čitateľov má silné sociálne cítenie a hlási sa k zdravému vlastenectvu. Čakajú nás zásadné politické udalosti - referendum o predčasných voľbách a následne zásadný boj o ďalších charakter našej spoločnosti.

V DAV-e DVA stojíme na Vašej strane. Pre pravidelných prispievateľov okrem iného pripravujeme aj špeciálne benefity: vypnutie reklamy, výrazné zľavy v e-shope INLIBRI, podielovú knihu a iné... Vernostný program zverejníme v apríli.

Ak chceme naďalej rásť, nebude to možné bez vybudovania silnej podpornej komunity. Staňte sa jej členom, pomôžte nám v tomto úsilí tým, že budete pravidelne finančne podporovať DAV DVA.

Podporte nás pravidelnou sumou, 4, 6, alebo 10 a viac eur mesačne..
Číslo účtu: IBAN: SK72 8330 0000 0028 0108 6712


Formy totalitnej vlády sa, od starovekých tyranií, významne zdokonalili a zahalili do kamufláží. Moderná monarchia kapitálu kamufluje svoju totalitnú moc (neobmedzenú vládu) ilúziou „demokracie“. Kde začať pri odstraňovaní monarchie kapitálu (finančnej moci)?Ak chceme uplatniť suverénnu vôľu občanov, je potrebné odstrániť obmedzenia, bariéry a deformácie občianskej spoločnosti. V prvej etape je potrebné klásť otázky, prečo je nutné (a v koho záujme) je potrebné deformovať demokraciu?

1. Komu a načo slúži politická reklama, a prečo sa používa?

2. Prečo sú obmedzené politické práva voličov a kandidátov?

3. Prečo je obmedzená priama demokracia, v prospech zastupiteľskej?

Od diskusie o demokratických princípoch v starovekom Grécku, hľadanie riešení v starom Ríme, cez povstania a revolúcie, osou hľadania je ochrana suverenity voliča pri jeho rozhodovaní a dodržanie demokratickej voľby v organizácií spoločnosti. Optimálny model demokracie je v súčasnom stave deformácií verejného priestoru, postavenia a vzdelania občanov prakticky vylúčený. Žiadať zmeny smerujúce k obmedzeniu vplyvu finančných investícií do politiky a zlepšeniu súčasného stavu je však možné. Návrh základných požiadaviek:Odstrániť manipuláciu voličov reklamou, účelovo upravenými informáciami alebo ich zamlčaním. Nahradiť platenú politickú reklamu (dosiahnuť zákaz propagandy), verejným informačným priestorom s rovnakým rozsahom a objemom informácií o jednotlivých návrhoch (v prípade priameho rozhodovania o vecných riešeniach) a kandidátoch (pri voľbách do verejných funkcií). Odstrániť obmedzenia účasti na voľbách volebným systémom- kauciami, kvórami, exkluzívnej registrácie kandidátov prostredníctvom tzv. „strán“.

Odstrániť administratívne rušenie rozhodnutia voličov (pri 5% kvóre sa nepriznáva poslanecký mandát kandidátom, ktorí majú rovnaký počet voličských hlasov, ako ostatní zvolení kandidáti a tieto mandáty priznáva „volebná komisia“ nezvoleným kandidátom s menším, často zlomkovým, počtom hlasov). Nahradiť exkluzívne oprávnenie politických strán registrovať kandidátov, možnosťou kandidovať na základe primárnych volieb (alternatívne úspechom v regionálnych alebo profesijných voľbách), alebo iným spôsobom (petíciou, overenou garantovanou podporou osobností a organizácií s občianskou podporou). Rozšíriť priamu voľbu a nahradiť voľbu „zastupiteľov“ priamou voľbou verejných činiteľov.Pokiaľ majú občania schopnosť voliť množstvo „zastupiteľov“ ( v našom prípade 150), nič nebráni priamej voľbe najschopnejších kandidátov do exekutívnych verejných funkcií. Takto voliť členov vlády, súdnej rady, rady prokurátorov, policajného prezídia, rady pre verejné média a celoštátne médiá, generálneho štábu armády, rady guvernérov Národnej banky a pod.. Obmedziť „zastupiteľské“ rozhodovanie v otázkach, ktoré môžu voliči rozhodovať priamo.

Zákonodárnu činnosť ponechať v priamom rozhodovaní voličov. Návrhy zákonov, predložené zvolenými verejnými činiteľmi, po verejnej diskusii ( a spravidla overenými v praxi, ako dekréty) by prijali alebo odmietli občania priamym hlasovaním, organizovaným spolu s voľbami verejných činiteľov. V nevyhnutných prípadoch, s osobnou zodpovednosťou by mohli verejní činitelia na obmedzenú dobu vydávať potrebné úpravy vo forme dekrétov, kontrasignovanými ďalšími, najmenej desiatimi, odborne spôsobilými, verejnými činiteľmi.

Optimálny model nie je možné na malom priestore predstaviť aj odôvodniť. No navrhované riešenia by boli krokmi k rozšíreniu demokracie, ako verejnej moci odvodenej od občanov. Zrejme by viedli k postupnému ovládnutiu štátu občanmi, pričom by sa systém vlastnými silami a demokraticky optimalizoval. Uvedené úpravy by nasmerovali spoločnosť k ozdraveniu verejného priestoru, k správe verejných otázok odborne a morálne spôsobilými osobnosťami, vynucovali by si efektívnou kontrolou zodpovednosť pri rozhodovaní. Obnovil by sa štát, ako republika, v pôvodnom význame „spoločnej veci“ a platnom znení súčasnej Ústavy.

Juraj Janošovský

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


2 thoughts on “„Demokracia“, ako monarchia kapitálu alebo demokracia, ako vláda občianskej spoločnosti?

 • 7. decembra 2020 at 12:02
  Permalink

  Robotník na Slovensku odovzdal v 1989 dobrovoľne svoje právo rozhodovať o veciach verejných „šikovnejším“. Tí šikovnejší sa etablovali na buržoáziu rýchlejšie ako by to mohol ktokoľvek očakávať.
  Robotnícka trieda stratila svoje triedne vedomie (ak vôbec nejaké mala) a dnes už prijala zvláštny pohľad na svoje postavenie „z čoho by sme žili, keby nám nedali prácu kapitalisti zo Západu“.

  „Robotník nemá vlasť, nemožno mu zobrať čo nemá!“ Marx, KM

  Zostáva teda ešte „novým zamestnancom“ ako triede vysvetliť, že síce hlas „hlas menej šikovného“ nevie veci zmeniť, ale hlasy mnohých áno.

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *