Juraj Janošovský poukázal na možné porušenie zákonov v akcii podpory munície pre Ukrajinu

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Aktivista Juraj Janošovský vo svojom statuse zdôrazňuje, že možnosť preskúmania trestnej zodpovednosti organizátorov a účastníkov financujúcich nákup munície a zbraní v rámci akcie Munícia pre Ukrajinu. V súlade s ustanoveniami Ústavy Slovenskej republiky, a so zreteľom na program odzbrojenia OSN s názvom Zabezpečenie našej spoločnej budúcnosti, žiada, aby bolo posúdené konanie osôb, ktoré financujú nákup munície a vojenského materiálu, tak ako to verejne popisujú na stránke organizátori akcie (1, 2, 3).

Janošovský sa obrátil na Generálnu prokuratúru SR so žiadosťou, aby posúdila, či sa títo občania organizovaním a zapojením sa do iniciatívy „Munícia pre Ukrajinu“ nedopustili trestných činov, tak, ako ich charakterizuje Trestný zákon č. 300/2005 Z.z. v platnom znení. Okrem iných ustanovení upozornil na to, že podľa zdrojov iniciatívy „Munícia pre Ukrajinu“, pravdepodobne dochádza k porušovaniu platných ustanovení Trestného zákona najmä:

• § 255 ods.2 (Kto bez povolenia vyvezie tovar alebo technológie kontrolované podľa osobitných predpisov alebo ich prevedie na cudzí štát alebo na organizáciu, ktorá má sídlo v cudzine, alebo na cudzieho činiteľa)

• § 284 ods. 1 ( vydá ľudí do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví … tým, že spôsobí …. škodlivý účinok výbušnín… alebo sa dopustí iného podobného nebezpečného konania – všeobecné nebezpečenstvo)

• § 294 ods.1 ( Kto sebe alebo inému … zadováži… strelivo bez povolenia, alebo takú činnosť sprostredkuje)

• § 295 ods.1 písmeno b. (Kto bez povolenia …hromadí …strelivo…. alebo niektorú z uvedených činností sprostredkuje )

• § 417 ods.1 (Kto v úmysle narušiť mier akýmkoľvek spôsobom podnecuje k vojne, vojnu propaguje alebo inak podporuje vojnovú propagandu…)

• § 419a (Kto sa počas vojny na území cudzieho štátu aktívne podieľa na bojovej činnosti …poskytne /k tomuto/ finančné prostriedky alebo služby …)

Janošovský žiada, ak prokuratúra zistí porušenie zákona, a to nielen podľa uvedených upozornení, ale aj nad ich rámec, aby túto činnosť zastavili.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *