Komentáre Vladimíra Mandu k uzneseniu Europarlamentu, Gréte a žalobám za prejavený názor

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Vážení priaznivci DAV-u DVA

Väčšina našich čitateľov má silné sociálne cítenie a hlási sa k zdravému vlastenectvu. Čakajú nás zásadné politické udalosti - referendum o predčasných voľbách a následne zásadný boj o ďalších charakter našej spoločnosti.

V DAV-e DVA stojíme na Vašej strane. Pre pravidelných prispievateľov okrem iného pripravujeme aj špeciálne benefity: vypnutie reklamy, výrazné zľavy v e-shope INLIBRI, podielovú knihu a iné... Vernostný program zverejníme v apríli.

Ak chceme naďalej rásť, nebude to možné bez vybudovania silnej podpornej komunity. Staňte sa jej členom, pomôžte nám v tomto úsilí tým, že budete pravidelne finančne podporovať DAV DVA.

Podporte nás pravidelnou sumou, 4, 6, alebo 10 a viac eur mesačne..
Číslo účtu: IBAN: SK72 8330 0000 0028 0108 6712


Uznesenie Európskeho parlamentu (https://www.europarl.europa.eu/…/doc…/TA-9-2019-0021_CS.html), v ktorom bol Sovietsky zväz spolu s nacistickým Nemeckom označený za pôvodcu druhej svetovej vojny je celkom pochopiteľné ak uvážime, že temer polovina poslancov EÚ zastupuje krajiny, z ktorých Nemecko vojnu rozpútalo (99 poslancov), Anglicko (78), Francúzsko (78) a Taliansko (78, t.j. spolu 333 poslancov zo 732 poslancov) prostredníctvom Mníchovskej dohody, teda zrady Československa, Hitlera priamo podporili v jeho vojnových chúťkach a tak sa podieľali na príprave druhej svetovej vojny. Z uvedeného pohľadu je rozhodnutie parlamentu EÚ jednoznačným politickým pokusom očistiť západné krajiny od viny na vypuknutí druhej svetovej vojny. Povedané inými slovami, prijaté uznesenie je obdobou Mníchovského diktátu v oblasti našej „kultúrnej pamäti“, t.j. chcú nám nanútiť svoj pohľad na vec, ako nám v čase Mníchova nanútili svoju politickú vôľu. Tragické na uvedenom uznesení je to, že nie len na jeho prijatí, ale aj na jeho príprave sa aktívne podieľali aj naši, europoslanci, ktorí tým odmietli akceptovať fakty a hodnoty našej vlastnej histórie a začali vyznávať hodnoty svojho mecenáša, hodnoty EÚ, proste sa stali „eurobočanmi“. Uznesenie tiež demonštruje aká hlboká hodnotová priepasť leží v niektorých rozhodujúcich otázka medzi nami a EÚ, kde dominujú hodnoty tradičných západoeuropskych koloniálnych mocností. Naše ministerstvo zahraničných vecí ako aj náš parlament ostali v danej veci, ako obyčajne ticho. Nevzniesli žiadny protest proti zjavnému prekrúcaniu aj našich dejín a deformovaniu našej historickej pamäti. Asi preto, aby sme nerušili „posvätnú“ jednotu EÚ.
REAKCIA NA ČLÁNOK: KSČM odsoudila usnesení Evropského parlamentu o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy. Jde o zamlčování pravdy o příčinách rozpoutání druhé světové války a o podílu

Ohlupovanie robotníckej triedy agendou multikulturalizmu, LGBT či vyvolávaním strachu z klimatických zmien, ktorých jediným cieľom je rozdrobiť a odviesť pozornosť pracujúceho ľudu od ich skutočných životných problémov sa postupne vyčerpáva a pracujúci si opätovne začínajú uvedomovať, kde sú ich skutočné problémy a ciele. Minimálne sa to týka švédskych predstaviteľov komunistickej strany Malmö, ktorí sa rozhodli vystúpiť zo strany a založiť novú robotnícku stranu. Nová strana robotníkov nebude klásť dôraz na dnes buržoáznymi elitami presadzované témy multikulturalizmu, LGBT či klimatické panikárstvo šírené Gretou Thunberg, ale na skutočné životné problémy pracujúceho ľudu, napríklad na problém príjmovej nerovnosti. Dnešná „ľavica“ sa stala súčasťou elít a názory robotníckej triedy odmietla ako cudzie a problematické. Dnešná ľavica prechádza dlhodobou krízou identity, namiesto toho, aby sa pridŕžala pôvodných hodnôt, akou je napríklad triedny boj. Zdá sa, že k uvedomeniu si svojich skutočných záujmov im „napomohla“ chaotická imigračná politika švédskej vlády, ktorá vedie v spoločnosti ku kultúrnym sporom, segregácii a sociálnemu vylúčeniu, teda k negatívnym javom vyvolaných nekontrolovaným prívalom imigrantov z častí sveta, ktoré sú charakteristické kultom cti a klanovou mentalitou.
Predstavitelia novej robotníckej strany sa rozhodli viac nepoužívať slovo „komunista“ s ohľadom na to, že nie bez vlastnej viny komunistov, podporujúcich agendu buržoáznych elít je dané slovo dnes pošpinené. V komunistických stranách sa podľa nich udomácnilo elitárske presvedčenie, že robotníci nepoznajú svoje záujmy a preto ich niekto musí viesť. Zrieknutie sa slova „komunistu“ však neznamená, že by sa zriekali učenia K. Marxa, naopak, v danom smere sa chcú opätovne navrátiť k jeho základným hodnotám. K nespornému návratu k Marxovým hodnotám patrí nie len ich opätovné vyzdvihnutie príjmovej nerovnosti ako jedného z hlavných sociálno-politických problémov dnešnej spoločnosti, ale aj ich chápanie „dôstojnosti“ človeka, ktorá je podľa nich v buržoáznom diskurze neustále redukovaná na sexuálnu orientáciu, ako keby tu ležalo jadro ľudskej dôstojnosti. Podľa Nilsa Littorina, jedného zo zakladateľov novej robotníckej strany skutočná dôstojnosť človeka spočíva v tom, že má prácu a také sociálne zabezpečenie, že na starobu nie je prinútený žiť z omrviniek. REAKCIA NA ČLÁNOK: Swedish Communists Launch New Workers‘ Party Without Multiculturalism, LGBT, Greta Thunberg

Keď sa nám v spoločnosti tak „utešene“ začali množiť obžaloby za prejavený názor, tak na základe uvedenej informácie si kladiem otázku, či naša delegácia na VZ OSN tým, že nehlasovala za rezolúciu odsudzujúcu oslavovanie nacizmu, nespáchala trestný čin verejného prejavu „sympatie k skupine, hnutiu alebo ideológii, ktorá smeruje alebo v minulosti smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd osôb“ (§422, 1, Tr. zákon).
REAKCIA NA ČLÁNOK: V OSN prijali rezolúciu k boju proti oslavovaniu nacizmu. Česko a Slovensko sa zdržali hlasovania

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


One thought on “Komentáre Vladimíra Mandu k uzneseniu Europarlamentu, Gréte a žalobám za prejavený názor

  • 23. decembra 2019 at 9:11
    Permalink

    PáN DOCENT,posledný odstavec treba preformulovať na VETU OZNAMOVACIU a poslať FORMáLNE KOMPETENTÝM…včítane JUDR.HARABÍNA…nech sa prejavia…

    Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *