Pavol Janík: Predpoklady pre (duchovné) poklady /recenzia na knihu Suja, Hajro: POZOR! POHOV! VOLNO!

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Na úspešnú publikáciu autorského tandemu Stanislav Suja – Oldrich Hajro POZOR! POHOV! VOLNO! s podtitulom Vesele, vážně i poučně od armádních vysloužilců (OREGO, Praha 2018) nadväzuje ich nová kniha POHOV! VOLNO! ROZCHOD! charakterizovaná ako Vzpomínky, příběhy a perličky z praxe armádních vysloužilců  (OREGO, Praha 2019). Dielo opäť obohacuje čitateľov výraznými emocionálnymi aj intelektuálnymi podnetmi – v širokej palete textových a obrazových materiálov. Českú časť edičného projektu redigovala Olga Malá a slovenskú Lívia Gábrišová. Do pestrej knižnej mozaiky prispeli aj ďalší spoluautori – Ondrej Zimka, Pavel Dedera, Josef Černý, Miroslav Mikita, Ján Haviar, Zdeněk Štorek, Lívia Gábrišová, Ján Repa, František Mareš, Bohuslav Agnet, Juraj Sidor, Jiří Vaněk, Miroslav Nehonský, Ondrej Kuňak, Ludvík Jankovič, Jiří Brabec, Stanislav Mundl, Vlastimil Bukovinský, Ivana Blahutová, Pavol Janík, Alojz Lorenc, Ernest Kocsis, Jindřich Gola, Alois Pachlopník, Miroslav Šuhaj a Jiří Heger. 

Hodnotná kniha dokresľuje, konkretizuje a dokumentuje, že Československo v dekádach po druhej svetovej vojne predstavovalo rešpektovaný subjekt v dobových siločiarach vtedajšieho usporiadania Európy a sveta – vynikalo v najrozmanitejších oblastiach vedeckého, kultúrneho a spoločenského života vrátane primeraných obranných síl, možností a kapacít. Relatívna rovnováha kľúčových globálnych geopolitických hráčov, ktorými boli Spojené štáty americké a Sovietsky zväz, vo zväzku s ich sférami vplyvu, ktoré reprezentovali zoskupenia členských krajín NATO a Varšavskej zmluvy, garantovali desaťročia mierovej koexistencie. Rozhodujúcim faktorom stabilnej bezpečnostnej architektúry bolo odstrašovanie opierajúce sa o potenciálnu absolútnu obojstrannú deštrukciu, pretože každý pokus o ozbrojený konflikt medzi uvedenými blokmi by zákonite viedol k nasadeniu najefektívnejších zbraní hromadného ničenia.

Ilúzia konca studenej vojny spočívala s predstave, že ide o koordinovaný historický kompromis Východu a Západu, založený na spoločnej zodpovednosti za všeľudské hodnoty a existenčný osud civilizácie na našej planéte. Načrtnutá interpretácia vývoja sa pomerne rýchlo rozplynula a Washington začal prelomové udalosti chápať ako svoje jednostranné víťazstvo, z ktorého vyplýva definitívna globálna superiorita USA. Tak paralelne pokračujú preteky v zbrojení, na ktoré sa vynakladajú astronomické finančné prostriedky, a zároveň narastajú neriešiteľné sociálne problémy väčšiny ľudí, ktorých je už vyše 7,5 miliardy a z ktorých každá ľudská bytosť má rovnaké právo na dôstojný život. Nehovoriac o ohraničených možnostiach prírodných zdrojov drancovaných v mene nekonečnej špirály ziskuchtivých elít, ktoré si môžu kúpiť a kupujú všetko – vrátane politických garnitúr, zmien režimov a vyvolávania vojen proti nepohodlným krajinám. 

Budujeme médium. Podporte nás.

Všetok obsah na tejto stránke je bezplatný. Vaša podpora bude použitá na propagáciu stránky, aby sa o nej dozvedelo čo najviac ľudí.
Aj malá čiastka dostatočne pomôže.

Napriek uvedomovaniu si všetkých naznačených rizík autori vo svojich jedinečných posolstvách vyjadrujú úprimné presvedčenie, že v človeku prevážia jeho pozitívne stránky a duchovné predpoklady, ktoré nájdu optimálne riešenia ťažiskových problémov. Kniha podstatným spôsobom rozširuje obzor čitateľov a zanecháva aj nastupujúcim generáciám autentické svedectvo o myslení a cítení vzácnych osobností. Bez memoárovej literatúry by širšia i odborná verejnosť zostala v zajatí čoraz primitívnejšej a agresívnejšej propagandy organizovanej v záujme najvplyvnejších zákulisných skupín, ktoré vlastnia aj médiá ako utilitárne nástroje na modelovanie verejnej mienky.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *