UbiRent ako odpoveď na sharing economy

Východiskovým bodom pre projekt “Ubi” sú súčasné hospodárske trendy, kedy zažívame rozmach digitálneho trhu a tzv. “sharing economy” a rôznych iných platforiem, ktoré fungujú takmer vždy na tzv. Peer-to-peer princípe, teda namiesto toho, aby ste si objednávali taxi od jednej spoločnosti, si ho objednávate od “živnostníka” – hocikoho s autom na platforme, ktorá si potom… Čítať viac

Čítať viac