Z kroniky oslobodenia našej vlasti

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

21. september 1944 – Vojaci 3 horského pluku pod vedením generála A.I. Vedenina , ktorí deň predtým prekročili hranice medzi Poľskom a Slovenskom, oslobodili prvú slovenskú obec Kalinov. 

 22. september 1944 – TASS bol splnomocnený sovietskou vládou prehlásiť : Sovietska vláda považuje rozvinutý boj slovenského ľudu za cenný prínos v oslobodeneckej vojne spojencov proti nepriateľovi. Urobila príslušné opatrenia, aby bola poskytnutá príslušná pomoc slovenským partizánom a slovenským vojakom a dôstojníkom, ktorí sa k ním pripojili.

Sovietska vláda uznáva všetky československé jednotky bojujúce na Slovensku za spojeneckú armádu so všetkými s tým spojenými právami. S týmto postojom sovietskej vlády bol oboznámený prezident Beneš a ostatní predstavitelia spojeneckých štátov.

Možno suché prehlásenie sovietskej vlády, no tento deň bol významný tým, že sovietska vláda uznala pred celým svetom bojujúcich v Slovenskom národnom povstaní za spojencov, čím významne pomohla Slovensku byť medzi víťaznými krajinami….

23. september 1944 – na základe dohôd medzi československou vládou v Londýne, Moskovským vedením KSČ, ukrajinským partizánskym štábom a vedením 1. ukrajinského frontu bol vytvorený Hlavný štáb partizánskeho hnutia na Slovensku. Jeho veliteľom sa stal plukovník A.N.Asmolov.

24. september 1944 – V Banskej Bystrici vyšlo 1. číslo povstaleckého týždenníka Nové slovo s úvodníkom Gustáva Husáka o politickom zmysle Povstania.

Prebiehali ťažké boje partizánskych skupín Sergej a Kriváň s nacistickými vojskami pri Medzilaborciach a Humennom.

Vojska 2. ukrajinského frontu dosiahli Rumunsko-maďarských hraníc..

25. september 1944 – 38. armáda postúpila k hlavnému Karpatskému hrebeňu a priblížila sa k Duklianskemu priesmyku.

Partizánska brigáda Jan Žižka prekročila hranice na Slovensko-moravskom pomezí. Pri Veľkých Karloviciach došlo k bitke s nemeckými bezpečnostnými vojenskými jednotkami, ktoré síce skončili ústupom partizánskych jednotiek, no bola to prvá väčšia organizovaná operácia partizánskeho hnutia na území vtedajšieho Protektorátu….

Ne letisku Tri duby pristal predvoj 2. československej paradesantnej brigády vyslanej zo Sovietskeho zväzu na pomoc Povstaniu.

26. september 1944 – Šiesty oddiel partizánskej brigády „Za slobodu Slovanov“ zadržal útok fašistickej presily pri Žarnovici.

Na územie Slovenska boli vysadené dve partizánske skupiny „Za slobodu Československa“ a „Borkaňuk“.

27. september 1944 – Jednotky 30. streleckého zboru a 1. gardovej armády oslobodili slovenské obce Runina a Ruský Potok.

28. september 1944 – Do Banskej Bystrice pricestoval Jan Šverma vyslaný Moskovským vedením ÚV KSČ na pomoc poslancom v organizačnej a politickej práci. S ním pricestoval aj veliteľ partizánskeho štábu Asmolov

Slovenskí povstalci zviedli ostré pozičné boje v priestore dnešného Žiaru nad Hronom.

Vojska 1. gardovej armády oslobodili slovenské obce Čertižné, Habura, Borovo a Vydraň.

Sovietske velenie vyslalo na pomoc partizánskemu hnutiu ďalšie posily.. V priestore hory Volovec bola vysadená skupina Ščorč .Posilnené bolo aj partizánske hnutie v Protektoráte, v priestore Moravy, a to konkrétne na Veľkom Polome skupina Saveljova a v priestore Beskýd partizánsky oddiel Za vlast. Partizánske skupiny na Morave mali sústavným partizánskym bojom viazať nacistické sily smerujúce na Slovensko…

29. september – SNR prijala uznesenie o vzájomných vzťahoch domáceho a zahraničného odboja. Bola označená za vrcholný revolučný orgán domáceho odboja na Slovensku. Podpredsedov Jana Ursínyho a Ladislava Novomeského poverila prerokovaním vzťahov medzi domácim a zahraničným odbojom v Londýne.

30. september 1944 – Po delostreleckej príprave začala tretia etapa Karpatsko-dukelskej operácie. V smere na Duklu sa rozpútali ťažké boje, v ktorých 1. československý armádny zbor dobyl a ovládol horské výšiny pri Barwinku, pričom rota samopalníkov podporovaná delostreleckou paľbou prenikla až k štátnej hranici. Nacistické vojská útočníkov ešte v ten večer v úporných bojoch protiútokom vytlačili, bol to však prvý prienik osloboditeľov v smere na Duklu.

Fašisti vypálili partizánsku obec Sklabinský Podzámok v okrese Martin.

Pokračoval vzdušný výsadok partizánskych skupín v priestore Moravy. Pri obci Ruprechtova /okres Brno/ výsadok prvého oddielu partizánskej skupiny Jermak…

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *