Branislav Fábry: Predlžovanie núdzového stavu ako cesta do totality?

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Je zrejmé, že pandémia koronavírusu COVID-19 sa stala vážnym problémom pre celý svet. Slovensko sa však stretáva ešte s ďalším problémom a tým je odstraňovanie systému ľudských práv zo strany súčasnej vládnej koalície. Vážnym excesom sa stalo úsilie o predĺženie núdzového stavu, ktoré sa presadzuje z dôvodu boja proti pandémii. Uvedené kroky sú však nebezpečné, lebo z histórie poznáme, že núdzový stav, odstraňovanie núdze, atď. boli častým dôvodom pre zavádzanie totalitných praktík. Hoci si stále myslím, že treba rešpektovať i nespravodlivé právne akty súčasnej vládnej moci, otázkou je, do akej miery. Podobne, je najvyšší čas klásť si aj otázku, kedy môžeme povstať proti tým, ktorí tému ochrany verejného zdravia zneužívajú na útoky proti našej slobode.

V nasledujúcom texte sa budem venovať týmto témam:

Ako Hitler „odstránil núdzu“

Ako najznámejší prípad zneužitia pojmu „núdza“ možno uviesť postup nacistov z NSDAP v Nemecku. A. Hitler, ktorý sa stal kancelárom v januári 1933, presadil na marec toho istého roku parlamentné voľby a usiloval sa získať s pomocou oligarchických médií väčšinu v Ríšskom sneme. To sa nepodarilo a NSDAP získala „iba“ 288 zo 647 mandátov. Veľmi silná zostala i ľavica s 201 mandátmi (SPD 120, KPD 81) a preto A. Hitler musel na získanie absolútnej moci vymyslieť inú taktiku. Navrhol ústavný zákon, ktorý sa nazýval Zákon o odstránení núdze ľudu a ríše (Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich); je však známy aj ako zmocňovací zákon. Pôvodne mal platiť len dočasne, maximálne na 4 roky. Podľa Weimarskej ústavy bolo na takúto ústavnú zmenu treba 432 hlasov a ľavici na blokádu návrhu stačilo k jej 201 získať ďalších 15 hlasov. Preto na prijatie takého ústavného zákona potrebovali nacisti získať podporu ostatných pravicových strán, najmä katolíckej strany Centrum (73 mandátov). A. Hitler si nebol výsledkom celkom istý a aj preto zmenil rokovací poriadok, aby znefunkčnil hlasy komunistických poslancov, ktorých „zadržali“. Už samotný fakt, že mu tieto postupy ostatné pravicové strany trpeli, bol alarmujúci. Okrem toho, sa pravicové strany nechali pri rokovaniach s NSDAP oklamať a Hitlerov ústavný zákon nakoniec podporili 444 hlasmi. Strana Centrum a jej predseda L. Kaas sa s nacistami dohodli dokonca na podmienkach pre „odstraňovanie núdze“. Tie okrem iného garantovali zachovanie najvyšších ústavných orgánov a krajinského zriadenia, zachovanie Ríšskeho smenu a Ríšskej rady, ako aj postavenie a práva ríšskeho prezidenta. Hitlerov ústavný zákon jednohlasne podporili napriek výhradám aj liberáli z Deutsche Staatspartei, vrátane povojnového prezidenta SRN Th. Heussa. Lenže po prijatí zákona zabudol A. Hitler na všetky sľuby a vytvoril systém osobnej moci, ktorý pretrval až do roku 1945.

Okrem nacistického Nemecka existuje aj množstvo ďalších historických príkladov, pre ktoré s pojmami „núdza“, „núdzový stav“, atď. treba pracovať opatrne. Napr. v povojnovej SRN kvôli skúsenosti s nacizmom vládol voči núdzovým zákonom skepticizmus a ich prijatie v roku 1968 vyvolalo veľký celospoločenský odpor. Aj v iných prípadoch známych z minulosti sa núdzový alebo výnimočný stav vyhlasoval otvorene na boj proti politickým protivníkom, prichádzalo však i ku kombinácii zdravotných a politických dôvodov. V našej histórii máme skúsenosť z roku 1831, keď sa na východnom Slovensku objavila súčasne pandémia cholery i prejavy nespokojnosti utláčaných sedliakov. Vládna moc v niektorých stoliciach vyhlásila „štatárium“ a karanténne opatrenia proti cholere zmiešala s bojom proti nespokojným sedliakom. Zo súčasnosti existuje zaujímavý príklad z Kyrgizska, kde bol 9. októbra vyhlásený výnimočný stav, pri ktorom sa boj proti pandémii spojil s bojom za zachovanie moci prezidenta S. Džeenbekova.

V tejto súvislosti sa núkajú isté analógie a napriek tomu, že I. Matovič nie je A. Hitler, totalitné tendencie jeho vlády treba brať veľmi vážne. Súčasné kroky sa totiž môžu stať začiatkom nebezpečného totalitného vývoja v blízkej budúcnosti.

Charlie Chaplin, Diktátor

Predlžovanie núdzového stavu?

V niektorých krajinách sa pojem núdza používa v odlišnom zmysle než na Slovensku a nie vždy je jasný rozdiel medzi núdzovým, výnimočným či krízovým stavom. Neveľmi jasné sú aj rozdiely v týchto pojmoch podľa ústavného zákona 227/02 Z.z. o bezpečnosti štátu. Napriek tomu v súčasnej situácii, keď Matovičova vládna koalícia strháva na seba stále viac moci, treba pozorne sledovať, ako sa s núdzovým stavom bude nakladať. Mnohí s obavami sledujeme, že vládna moc sa snaží predĺžiť si núdzový stav na dlhšie obdobie než umožňuje súčasný ústavný poriadok (90 dní). Je smutné s akou ľahkosťou sľúbila ministerka M. Kolíková pripraviť zmenu ústavného zákona o bezpečnosti štátu (227/02 Z.z.):

Tak, ako som už uviedla, keď je potrebné predĺžiť núdzový stav, prihováram sa za zmenu ústavného zákona, aby reflektoval aktuálnu situáciu. Pandémia, ktorej čelíme, nám prináša novú situáciu, ktorú ústavodarca nepoznal a ani nemal ako poznať v čase, keď prijímal ústavný zákon, ktorý určuje hranice pre núdzový stav.

ministerka Kolíková

Uvedený výrok M. Kolíkovej je veľmi nebezpečný. História ukazuje, že epidémie a pandémie môžu byť problémom i niekoľko rokov. Chce azda súčasná koalícia vládnuť celé roky v núdzovom stave? Keby sme prijali logiku súčasnej vlády, tak vlastne veľká časť afrických diktatúr môže nekonečne dlho „núdzovo“ obmedzovať ľudské práva, lebo tam sa epidémie a pandémie vyskytujú takmer nepretržite. Pandémie by takisto mohli predstavovať ospravedlnenie aj pre represívne režimy v Európe. Napr. v rokoch 1968-70 vypukla vo svete tzv. hongkongská chrípka, ktorá si podľa niektorých údajov vyžiadala až 4 milióny mŕtvych vo svete (koronavírus v súčasnosti asi 1,33 milióna). Predstavme si, že by v ČSSR po protiprávnej okupácii z augusta 1968 vyhlásili na dva roky núdzový stav a zakázali protesty kvôli hongkongskej chrípke. Ako by sme také zneužívanie núdzového stavu hodnotili dnes?

Ministerka M. Kolíková sa tiež mýli, ak tvrdí, že ústavodarca nemal ako poznať situáciu. Pandémie či epidémie v rôznych častiach sveta predsa existovali aj pred rokom 2002, keď sa ústavný zákon prijímal a Dzurindova koalícia o boji s pandémiami vo svete mohla vedieť. Žiaľ, dôvodová správa k ústavnému zákonu 227/02 Z.z. príliš nesvedčí o záujme vtedajšej vlády o verejné zdravie. Ázijské štáty efektívne bojovali proti viacerým epidémiám pandémiám aj na začiatku 21. storočia a v roku 2002 dokonca vypukla pandémia koronavírusu SARS. Keby sa vtedy analyzovali zákony a opatrenia v Ázii, mohlo to náš predpis výrazne skvalitniť. U nás je však tradíciou, že sa zákony nepripravujú systematicky s výhľadom do budúcnosti, ale vždy sa len unáhlene reaguje na aktuálne výzvy. Presne to sa deje aj teraz s novelou ústavného zákona č. 227/02 Z.z.

Prezidentka a dodržovanie pravidiel?

Veľmi nepresvedčivo vystupuje pri excesoch Matovičovej vlády aj prezidentka Z. Čaputová. Hoci sa tvári, že stojí nad politickými stranami, má bližšie k vládnej koalícii a nesie spoluzodpovednosť za to, čo sa deje. Netreba opakovať, ako nepresvedčivo sa zachovala pri celoplošnom testovaní, avšak veľkým sklamaním bolo aj jej nedávne televízne vystúpenie zo 16. novembra. Už zvolený termín vystúpenia nasvedčoval, že chce podporiť Matovičovu vládu proti rôznym skupinám pripravujúcim protest na 17. novembra. Jej výroky boli pritom pokrytecké, napr.: 

Dnes však vidíme a máme príležitosť si v plnej miere uvedomiť, že sloboda môže mať svoje limity aj v demokracii. Na Slovensku, rovnako ako v iných krajinách, dnes zažívame, že bolo nevyhnutné naše práva a slobody dočasne obmedziť kvôli ochrane inej dôležitej hodnoty, a to života a zdravia.

prezidentka Zuzana Čaputová

Prezidentka tu nesprávne formulovala základnú dilemu dnešných dní. Spor nie je o tom, či možno základné práva obmedziť kvôli verejnému zdraviu, ale či Matovičova vláda obmedzuje základné práva spravodlivým a ústavným spôsobom – v nevyhnutnej miere, na stanovený cieľ a či sa dbá na ich podstatu a zmysel (čl. 13 ústavy).

Problém obmedzení základných práv spočíva aj v tom, že neplatia rovnako na všetky prípady. Z. Čaputová vo svojom prejave uviedla: „Rešpekt k pravidlám je neviditeľná niť držiaca spoločenstvo pokope a prispieva k vzájomnej dôvere.“ Žiaľ, práve prezidentka tu vôbec nejde príkladom. Svedčí o tom jej účasť na konferencii GLOBSEC. Podujatie sa konalo 7. – 8. novembra, teda v čase zákazu zhromažďovania pre viac ako 50 osôb, ale prominenti si pre svoje stretnutie vybavili výnimku z pravidiel. Konferencia sa pritom dala bez problémov uskutočniť aj online, na rozdiel od mnohých kultúrnych akcií, ktoré výnimku nedostali. Rovnako neprijateľné bolo to, akú výnimku dostali I. Matovič a J. Naď na skrátenie 10-dňovej karantény. Môžu azda členovia vlády žiadať od ostatných dodržiavanie 10-dňovej karantény, ak sa sami tvária, že sa ich to netýka a hlavný hygienik robí to, čo im „vidí na očiach“? O tom mala prezidentka hovoriť pri „pravidlách“…

Rešpektuje vláda núdzový stav?

Hlavným dôvodom, pre ktorý treba mať z Matovičovho núdzového stavu obavy, je to, že vláda zneužíva núdzový stav na presadzovanie zásadných politických krokov, ktoré menia charakter štátu. Ide nielen o sociálne zákony, ale napr. aj zákony hodnotiace históriu. Tieto by sa nemali prijímať v čase, keď verejnosť nemôže prejaviť svoje odmietavé postoje zhromaždeniami či štrajkami. Ešte alarmujúcejšie je to, že Matovičova vláda začala počas núdzového stavu otvárať reformu dôchodkového systému. Takáto reforma je vždy zdrojom veľkých spoločenských napätí a núdzový stav nie je vhodným obdobím na podobne emocionálnu diskusiu. Hoci som zástanca boja proti korupcii, za znepokojujúce považujem to, že práve v núdzovom stave rozvinuli orgány činné v trestnom konaní ofenzívu a vykonali vážne zásahy na prokuratúre a polícii. Viacero okolností vzbudzuje dojem, že odchytávanie konkrétnych osôb pred kamerami oligarchických médií bolo cielene načasované na obdobie, keď sa prijímali dôležité zákony.

Netreba opakovať, že tým všetkým veľmi trpí dôveryhodnosť núdzového stavu a vládni činitelia sa nemôžu diviť, keď už ani téma boja proti pandémii neodrádza nespokojnú verejnosť od vystúpení proti nastoľovaniu policajného štátu na Slovensku.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


14 thoughts on “Branislav Fábry: Predlžovanie núdzového stavu ako cesta do totality?

 • 18. novembra 2020 at 8:15
  Permalink

  Už Slovensko vstáva,
  putá si strháva.
  Hej rodina milá
  hodina odbila,
  žije matka Sláva!
  /Janko Matuška/

  Reply
 • 18. novembra 2020 at 8:34
  Permalink

  Jaroslav Naď:
  „Ja normálnych ľudí nevidím demonštrovať, iba opice, bitkárov, extrémistov a psychopatov.“

  Takto sa vyjadruje minister obrany SR o svojich občanoch!!! HANBA!!!

  Ja som videla demonštrovať nahnevaných ľudí, vlastencov, pracujúcich, odvážnych ľudí, ktorí sa dokázali vzoprieť TYRANII.

  Reply
  • 18. novembra 2020 at 10:44
   Permalink

   Paní Slavomíro, srdečně Vás zdravím.

   Budu stručný. Vyposlechněte si dole krátké, avšak revoluční vystoupení slovenské učitelky v Bratislavě před měsícem. Dokud naše národy nebudou uvažovat a vystupovat v obdobném duchu, naše naděje zvítězit nad nastupujícím fašismem zemře. Jsem totiž až šokován, když dokonce kom. europoslankyně K. Konečná doslova bojuje, aby nás EU očkovala proti koróně. Pokud takto uvažuje levice, tak to je už naprostý soumrak lidských dějin… ((

   Jen jedno doplním. K českým reáliím. Kočičí a psí salóny jsou u nás povoleny naplno, zato provoz všech kadeřnictví je už skoro dva měsíce ZAKÁZÁN. Psi náhubky nosit nemusí, lidé ano. Dnes jsou nejhorší ze všech chovatelé psů a koček. Zejména psů. Si všimněte, ale dobře si toho všimněte. Lidi, když venčí psy, tak nijak nevnímají, že ti psi na trávě pochytají na břuch do srsti kdejakou sebranku, klíšťaty počínaje, bacily od tuberáků imigrantů a viry, včetně slavné koróny, konče. A pak ti psi doma všecko všecičko roznesou na tlapkách a tím břuchem na koberce a nezřídka taky do postele, aby se v tom lidi ještě i vyváleli.

   K čemu potom věčné praní, přehnaná hygiena atd, když psiska to roznesou po bytech? Proč raději nezakážou domácí zvířata, aby se nešířila nákaza? Psi mají práva stokrát větší než lidé!!! A taky si dobře všimněte, psi náhubky nemají, lidi však ano. Přitom ty nemoci roznášejí nejen lidi, ale i ti psi!!! Včetně koróny! Vše, co je na zemi, oni očuchají a dostanou do sebe, pak to doma podarují rodinám!

   Aby toho všeho nebylo málo, ode dneška prvňáci a druháci, kteří opět nastoupili do škol, nesmějí sundat náhubky po celou dobu pobytu ve škole. Vždyť to je tyranie! A ještě. Ode dneška na jednoho nakupujícího v obchodě musí být vyčleněn čtverec o straně 4 metry. Jen si představte, co to bude znamenat, před obchody budou nekonečné fronty, protože dovnitř pustí jen pár lidí.

   Paní Slavomíro, povím Vám jen jedno, co Vám nejen na DAV-DVA nepoví ani jedna studovaná a moudrá hlava ─ tohle se nedělo dokonce ani v Protektorátu za Hitlera v letech 1939-1945. Tehdy, navzdory veškerému fašistickému teroru, všechny ZŠ i SŠ, včetně všech gymnázií a průmyslovek, jely bez omezení, dokonce i v době heydrichiády…

   Reply
 • 18. novembra 2020 at 14:27
  Permalink

  Prisluhovači KAPITÁLU vytvorili obyčajným ľuďom extrémne ťažké podmienky pre život, a teraz im nadávajú do extrémistov.
  Nezvíťazia nad nami, keď sa nepoddáme!!!
  17.1. 2020 ukázal, že v JEDNOTE je SILA!
  Zmena príde zdola!!!
  blob:https://www.facebook.com/3868cf95-533e-4d10-bfc9-eae91992ac6d

  Reply
 • 18. novembra 2020 at 16:34
  Permalink

  Matovič, Kazisvět šestý, z Boží vůle král, mocný panovník a hlava pomazaná,
  oznámil, že nás okrem štvrtého kola plošného testovania čakajú ďalšie kolá testov. Vláda plánuje nákup 11miliónov antigénových testov.
  NIKTO HO NEZASTAVÍ???
  https://youtu.be/i0DWoWVCizM?t=19

  Reply
 • 20. novembra 2020 at 17:25
  Permalink

  Jedna pani XY napísala taký komentár: „Internetom sa šíria správy, že Matovič dostal od globalistov z Ameriky 900 000 000 dolárov, aby nás ako národ ako prvých priviedol k očkovaniu. Aj Nad sa prezradil a na začiatku povedal „keď sme sa dozvedeli, že budeme testovať….“od koho sa dozvedeli?Prečo Matovič v prvý deň po voľbách išiel na USA ambasádu?“

  Ak je to pravda, Matovič, Naď, Krajčí, Mikulec, prezidentka a spol., predali dušu DIABLOVI PEŇAZÍ. Zdá sa, že nič ich nedokáže zastaviť na ceste do PEKLA, dláždia si ju sami.
  Lenže, keď sa Slováci nevzbúria, stiahnu do toho pekla aj ich.

  P.S. Z Vášho NÁS RESTART ma zaujal článok:
  Matovičov infektológ Jarčuška je uvádzaný ako riaditeľ mimovládky, ktorú sponzoruje výrobca vakcín Pfizer./18. listopad 2020/
  Citujem: „Kruh sa uzatvára? Infektológ Pavol Jarčuška, ktorý radí premiérovi ohľadom koronakrízy a silne presadzuje očkovanie proti koronavírusu aj pod hrozbou sankciami, figuruje ako riaditeľ mimovládnej organizácie Euromedpro n.o., ktorú sponzoruje americká spoločnosť Pfizer. Tá vyrába vakcíny proti koronavírusu, ktoré zrejme dorazia aj na Slovensko.“

  CHCELO BY TO TAKÉ RIEŠENIE:
  https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRk5GExJHtAhVBiqQKHXSLCVYQuAIwBHoECAYQCA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DoQ7aDCgYmK4&usg=AOvVaw3JY19o3YAuFWYaTqBD99EC

  Reply
 • 20. novembra 2020 at 18:35
  Permalink

  Lenže rozprávky píše život.
  Keď to zoberú do rúk pracujúci a budú jednotní, vtedy môže mať tento ZLÝ PRÍBEH dobrý koniec.

  XY na FB píše: „Takéto demonštrácie a protesty nepomôžu. Už som to písal pred 2 mesiacmi!!! Jedine generálny štrajk vo všetkých okresných mestách (nielen BA, KE…) lebo ľudia všetci nemajú možnosť prísť do BA…. A potom chce to cez pracovnú dobu prídeš normálne v pondelok do práce a o 09:00 všetci na námestia do 12:00, nepomôže!!! Ok v utorok znovu a keď bude treba celý týždeň a v práci keď chcú nech zostanú slniečkari…“

  P.S. To, o čom píšete, aj to, o čom sa píše v článkoch, VARUJE!!!

  Reply
 • 21. novembra 2020 at 9:01
  Permalink

  Nekomunikujú s tými, ktorí ich volili, hmmm???
  Ľavica v kapitalizme zmodrela. Chrbtica jej mäkne!

  Reply
 • 23. novembra 2020 at 13:14
  Permalink

  Z vašich komentárov mám také tušenie že vy komunisti (podobne sj fašisti) ste sa zľakli, že moc a ditatúru miesto vás (a vy predsa mate na to historický nárok ) na Slovensku zavedú obyčajní ľudia a múdre osobnosti na čeke s Matovičom.
  Vidím aké zmätky v mysli to vyvolalo, až ste stratili rozum (braniť sa očkovaniu ako v 18 st. ) Upozornujem, že som demokrat telom i dušou a teším sa že v USA Trampa konečne nakopali do zadku.

  Reply
  • 23. novembra 2020 at 14:54
   Permalink

   To akože miliardár Matovič je OBYČAJNÝ človek? ???
   Hej, hej, obyčajní ľudia sú predsa miliardári.
   A máte pravdu, ľudia na čele s Matovičom tu zaviedli DIKTATÚRU, v tom s Vami súhlasím.
   Vás nebudú očkovať, na Vás budú vakcínu TESTOVAŤ/laboratórne myši/. Nech sa páči, nechajte si pichať neotestovanú vakcínu, nikto Vám v tom nebráni, pán Jozef.
   P.S. Po moci netúžime, nechceme byť však bezmocnými v rukách tých, ktorí si v tomto štáte uzurpovali moc.

   Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *