Dešifrovanie textu I. Korčoka na stránkach MZVaEZ

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Nižšie uvedený text bol uverejnený na stránkach MZVaEZ 23.3.2021. Keďže ide o súhrn nekonkrétnych vyhlásení, ktoré majú za cieľ upevniť rúcajúce sa štruktúry NATO poďme si tento text dešifrovať:

„Minister I. Korčok na zasadnutí ministrov NATO: Politicky silná a vojensky moderná Aliancia postavená na hodnotách slobody, demokracie, ochrany ľudských práv a dodržiavania medzinárodného práva, umožní spojencom lepšie čeliť bezpečnostným hrozbám a výzvam“

Dešifrovanie textu (DT):

Už v názve sa pán minister mýli, pretože NATO nemá nič spoločné s uvedenými hodnotami. Tiež nepomenúva bezpečnostné hrozby a výzvy. Ide o všeobecne ľúbivý text, slúžiaci na potvrdenie Slovenska podriadenosti USA a NATO.

Ďalšou témou prvého dňa rokovania ministrov zahraničných vecí Severoatlantickej aliancie bola adaptácia Aliancie na nové bezpečnostné hrozby, výzvy a potreby spojencov.“

DT:

Vyhlásenie bez konkrétností, slúžiace na zahmlievanie podávania informácií verejnosti. Je pravdepodobné, že konkrétne rokovania prebehli za zatvorenými dverami. Ich cieľom pravdepodobne bolo, aby sa krajiny NATO dohodli na spoločnom postupe proti Rusku, z ktorého USA „vyrobili“ úhlavného nepriateľa. Počínanie NATO hodnotím ako kontraproduktívne. Všeobecnou hrozbou pre mier sú USA a nimi riadená agresorská aliancia NATO.

„Reflexný proces pod hlavičkou NATO 2030 bol spustený na londýnskom samite v decembri 2019. Aj Slovensko zdôraznilo v nedávno prijatých strategických dokumentoch (Bezpečnostná stratégia a Obranná stratégia SR), že sa musíme prispôsobiť na rýchlo sa meniace bezpečnostné prostredie. NATO prechádza podobným adaptačným procesom. Takmer 75-ročná existencia silnej a stabilnej Aliancie opakovane dokazuje, že je toho plne schopné.“

DT:

V texte je vyjadrená slepá poslušnosť Slovenska plánom USA a NATO, ktorá ohrozuje suverenitu a zvrchovanosť Slovenska. Ide o tvrdú diktatúru USA a NATO. 

Hodnoty slobody, demokracie, dodržiavanie medzinárodného práva, ochrana ľudských práv, ale tiež zásady právneho štátu, sú a musia zostať základnými princípmi, ktorými sa riadi Aliancia a jej členovia,“ zdôraznil minister I. Korčok.

 DT:

Uvedenými hodnotami sa neriadi ani NATO ani jej členovia. Tejto téze veria iba predstavitelia NATO a vlády štátov NATO. Keby si urobili prieskum medzi občanmi, zistili by, že NATO je monštrum patriace na smetisko dejín.

Minister osobitne pripomenul, že dvere do Aliancie musia zostať otvorené a každá krajina musí mať suverénne právo slobodne sa rozhodnúť, či sa bude o členstvo v NATO uchádzať. Vyjadril tiež podporu pre pokrok Ukrajiny, Gruzínska a Bosny a Hercegoviny v ich euroatlantických integračných ašpiráciách.

  DT:

Vstup ďalších štátov do NATO sa dlhodobo pripravuje na základe využitia aj nelegálnych prostriedkov, napr. korupcie (viď Ukrajina). Keď je pôda na vstup pripravená, navonok sa zdôrazní, že ide o ich slobodné rozhodnutie. Je to väčšinou lož. Cieľom rozširovania NATO je deštrukcia a podriadenie si Ruska a zmocnenie sa jeho obrovského nerastného bohatstva. Štáty NATO sú podriadené politike USA a ich členstvo slúži na ospravedlnenie zločinov NATO. Z členských štátov sa tak stávajú spolupáchatelia, čo v konečnom dôsledku zaručuje beztrestnosť USA. V trestnoprávnej rovine ide o trestný čin zosnovania zločineckej skupiny…

Šéf slovenskej diplomacie tiež zdôraznil , že „našou dôležitou domácou úlohou je vedieť sa brániť aj proti nevojenským ohrozeniam a budovať odolnosť nášho štátu a spoločnosti – proti škodlivým účinkom propagandy, hoaxov, ale aj zneužívaniu moderných technológií či pandemickej situácie.

 DT:

 Pán minister sa opäť mýli, pretože keby bola politika štátov dostatočne transparentná, pravdivá a ich činnosť by bola v záujme občanov, tak by nevznikli žiadne hoaxy, alebo tzv. údajné konšpirácie médií. Činnosť politikov je v rozpore so záujmami občanov, vláda si z nich urobila rukojemníkov a preto sa občania bránia. Slovensko už dávno nie je slobodná krajina, len krajina s bábkovou vládou.

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg pripravil na diskusiu ministrov súbor strategických návrhov, ktorých cieľ je udržať NATO vojensky silnou Alianciou – politicky silnejšou a súdržnejšou a s globálnejším prístupom k hrozbám. Konkrétne návrhy Stoltenberga smerujú k posilneniu aliančného záväzku kolektívnej obrany, zvyšovaniu odolnosti spojencov, zachovaniu technologického náskoku Aliancie, zefektívneniu politických konzultácií a koordinácie spojencov, prehĺbeniu spolupráce NATO s demokratickými partnermi či riešiť bezpečnostné dôsledky klimatických zmien.

  DT:

Stoltenberg je bábka v rukách USA a jeho úlohou je, aby členské krajiny NATO plnili americké plány. Má dohliadať na ich poslušnosť, aby sa napr. nevyskytol nejaký rebel ako povedzme Turecko.

NATO je pre Slovensko už 17 rokov základným pilierom bezpečnosti, stability a prosperity. Preto silná a jednotná Aliancia je naším životným záujmom. Aj preto bolo pre Slovensko dôležité počuť z úst ministra zahraničných vecí USA, že Spojené štáty sú si vedomé svojich záväzkov prispievať k bezpečnosti Európy a pevne za nimi stoja. A tiež, že namiesto jednostranných rozhodnutí budú uprednostňované spoločné konzultácie a spoločné rozhodnutia. Aj to je dôkaz, že silné NATO je výsledkom spoločného úsilia 30 členských štátov,“ vyhlásil minister I. Korčok.

 DT:

Vyhlásenie ministra Korčoka je deklaratívne a nie je v zhode so skutočnou pravdou. USA dali najavo, že oni rozhodujú o smerovaní NATO. Opäť však Korčok dal najavo, že politika SR je podriadená politike NATO záujmom.

Na základe konzultácií s ministrami zahraničných vecí generálny tajomník NATO ďalej upraví a rozpracuje svoje návrhy, aby mohli byť predložené lídrom NATO na tohtoročnom samite v Bruseli. Ich súčasťou bude aj odporúčanie pre aktualizáciu základného strategického dokumentu Aliancie – Strategickej koncepcie NATO.

 DT:

Generálny tajomník NATO predloží direktívy USA ohľadne NATO, pričom sa očakáva podriadenie sa členských štátov týmto plánom.

https://www.mzv.sk/aktuality/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/minister-i-korcok-na-zasadnuti-ministrov-nato-politicky-silna-a-vojensky-moderna-aliancia-postavena-na-hodnotach-slobody-demokracie-ochrany-ludskych-p?p_p_auth=pe753Zid&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2F

Z mesta SNP Ivan Štubňa

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
2 thoughts on “Dešifrovanie textu I. Korčoka na stránkach MZVaEZ

 • 26. marca 2021 at 7:48
  Permalink

  Perfektný preklad z „diplomatickej reči“ do Slovenského jazyka.

  Reply
 • 27. marca 2021 at 9:06
  Permalink

  Možno toto nesúvisí, mám otázku: Čo sa buduje na Sliači?

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *