Na zamyslenie: Aký je rozdiel medzi kapitalizmom a socializmom (z korešpondencie)

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Ten kto vníma rozdiel medzi kapitalizmom a socializmom cez politickú nadstavbu nech tento príspevok radšej nečíta – ide o spoločensko vedného pre-učenca respektíve hlupáka. Tam nie je žiaden rozdiel, v jednej aj druhej spoločenskej formácii sa používajú v monoteistickej podobe diktatúra i „demokracia“ (fiktívna sloboda) – podľa situácie.

Rozdiel je len v ekonomickej podstate spoločnosti! Kapitalizmus je založený na pluralitnom (mnohotvárnom) vlastníctve kapitálu (výrobných prostriedkov a peňazí v ich rozličných formách). Socializmus naopak pozná dva druhy vlastníctva. Osobné a spoločenské. Spoločenské znamená bezpodielové vlastníctvo kapitálu a preto sú jeho formy nepredajné a nemôžu sa používať na osobné podnikanie – okrádanie spoluobčanov.

Čo však obe tieto ekonomické podstaty spája, to je ich vedomostná nadstavba – makroekonómia! Náuka pracujúca so ziskom, bez toho aby uznávala, že jeho protipólom je strata. Teda jedna aj druhá ekonomická formácia okráda ľudí aby dosahovala bezpracné zisky a tak si prisvojovala cez pančovanie reality jej časť.

Táto skutočnosť potom má vzhľadom na rozdielnu podstatu, rozdielny ekonomický efekt v spoločnosti.

Okrem toho, že je rozdiel v tom, že v kapitalizme sa nakradnutý kapitál koncentruje v rukách jedincov a v socializme správcu tohoto majetku – v rukách politickej strany, je tu ešte jeden podstatný rozdiel a to:

v kapitalizme vždy chýbajú peniaze a socializme ľudia“

Prečo?

V kapitalizme ľudia – „realita“ po skončení výrobného procesu obdržia od „kapitálu“ určité množstvo peňazí. V danej chvíli ten istý „kapitál“ a „realita“ sú v absolútnej rovnováhe. Na trhu však „kapitál“ navýši cenu tejto produkcie o zisk a snaží sa ju predať „realite“. Tá však nemá dostatok peňazí a tak vznika kríza z nadvýroby, obvyklá do 70-tych rokov. Aby sa tomu predišlo, USA vymysleli fintu, že natlačia viac peňazí a poskytnú ich „realite“ (občanom i štátu) vo forme úverov. Nuž a tak sa kríza z nadvýroby mení na krízu úverovú, ktorá sa skrýva za exponenciálnym nárastom tlačenia prázdnych peňazí, a koncentruje a koncentruje a koncentruje! Dokedy?!

V socializme, pretože ceny sú stanovované so ziskom, vzniká ten istý problém ktorý sa však koncentruje v „spoločenskom vlastníctve“ v správe štátu. Štát drží v rukách „realitu“ aj „kapitál“ (peniaze) a tak plánuje v dvoch samostatných rovinách – reálnej (počty bytov, tovarov a pod.) aj peňažnej. Preto v peňažnej vzniká zo ziskov nárast, ale v reálnej (v počte ľudí ktorí to majú vyrobiť) oproti minulému obdobiu nič nepribudlo (mimo nejakého toho mierneho nárastu reálnej produktivity). Nuž a tak stále chýbajú ľudia, čoraz viac a viac, neplnia sa termíny, a hospodárstvo v správe štátu skolabuje! Uškrti sa samo v narastajúcom protirečení, ktoré samo vyprodukovalo, používaním hlúpej makroekonómie.

Ďakujem za seriózne zamyslenie sa nad týmto opisom, dvoch rozdielnych skutočnosti ktoré nám strpčujú život.

Pozor!

Tá dnešná skutočnosť smeruje „voľným pádom“ ku kolapsu, ktorý môže skončiť III. svetovou vojnou, ak nepochopíme príčinu, ktorá ho spôsobí.

Andrej Sablič

Redakcia dielo vydáva „tak ako je“, nijako nezasahovala do obsahu príspevku (okrem formátovania) a nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné nejasnosti alebo faktické nezrovnalosti.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


73 thoughts on “Na zamyslenie: Aký je rozdiel medzi kapitalizmom a socializmom (z korešpondencie)

 • 31. mája 2020 at 11:32
  Permalink

  Nepomôžem si, tento článok je zmárnená šanca. To už radšej Janošovského „nadstavbu“ z politického hodnotenia. Nie ja som to napísal: sám autor (stačí odcitovať): „…ide o spoločensko vedného pre-učenca respektíve hlupáka…“ dobrá sebacharakteristika. Jednoducho odkaz peňho: ak som amatér -ekonóm, môžem športkovať, ale nemal by som ekonómom do toho „kecať“. Diletanti sú v každom fachu pohromou…Ozaj škoda. Nadpis sľubný – obsah premárnená šanca.

  Reply
  • 31. mája 2020 at 14:42
   Permalink

   Peter, vyliali ste s vaničkou aj dieťa.
   Jednak aj bez Vášho odsudku to tak chodí – školení ekonómovia si zriedka do svojich teórií nechajú „kecať“ od niekoho, kto nie je z ich školy. Po druhé, akých ekonómov to máte na mysli? Kapitalistickí ekonómovia nikdy neprekročia tieň súkromného vlastníctva a „voľného trhu“. Ekonómovia reálneho socializmu zas nikdy neprekročili tieň chozraščotu.
   A na záver, Vaša reakcia je nevedecká. Je to ako keby sa insektológovia sťažovali na motýle, že si robia, čo chcú a vnášajú im chaos do ich dokonalého systému.

   Reply
 • 31. mája 2020 at 15:49
  Permalink

  Žiaľ, nemáte pravdu. Máme tu dostatok ekonómov – vedcov, národohospodárov, makroekonómov, ale kto by ich už počúval dnes vo veku nohavičkových celebritiek. Faktom je, že starnú. Pretože tí noví sa hlavne učia masmediálny marketing na národohospodárstve a burzové finančníctvo na makroekonomických odboroch… profesor Jaroslav Husár pomenoval tých, ktorí pomáhali Slovensku pred i počas socializmu: I.Karvaš, R.Briška, J.Sojka, V.Pavlenda, sem patril S.Kočtúch a hlavne a zabúdame: profesor J.Husár. V roku 1965 vyšla v Bratislave na tú dobu a situáciu v krajinách RVHP svojím spôsobom originálna učebnica Politickej ekonómie socializmu, ktorú vypracoval kolektív vedený profesorom Pavlendom. Originálne už bolo zloženie autorského kolektívu, lebo na rozdiel od dovtedajšej tradície v ňom neboli len učitelia z katedry PE. Popri politekonómoch z VŠE L. Klinkovi, J. Košnárovi, J. Přívarovi a V. Pavlendovi a Z. Hábovi z UK sa na príprave učebnice výrazne podieľali také uznávané ekonomické osobnosti ako J. Ferianc. H. Kočtúch a J. Rosa.
  TO NIE EKONÓMOVIA, ale PRÁVEŽE POLITICI Z KRUHOV DILETANTOV KSS/KSČ deformovali ekonomické rozhodnutia politicky tak ako dnes Matovič, a ak chcete menovite ekonómov, ktorí sa už so socializmom nestotožňovali, to bol Václav Klaus, Zeman, čiastočne Komárek.
  ERGO: Na Slovensku politici nepočúvali ekonómov ani za socializmu ani za súčasného kapitalizmu a tak to s nami vyzerá. Mimochodom, diletanti z iných kvalifikácií sa vyrojili v posudzovaní ekonomiky socializmu práve preto, lebo profesne kvalifikovaní ekonómovia boli politicky potlačení a ani po roku 1989 ich ľavica nedokázala naštudovať a oceniť ich.
  Marian, prosím nepokračujme tu pod týmto článkom o ekonomických veciach socializmu. Sám preberáte články profesora Husára, nech ho infarkt netriafa…tu na DavDva je dostatok priestoru: ešte mi nik a to ani velikán autor tohto článku nedokázal objasniť, ako mohlo dôjsť tak beztrestne k rozdaniu 5 biliónov Kčs vo výrobných investíciách ČSSR za roky 1990 – 1993 a rozkradnutiu národného majetku. TOTO OČAKÁVAME …

  Reply
 • 31. mája 2020 at 16:57
  Permalink

  Autor článku napsal: „Teda jedna aj druhá ekonomická formácia okráda ľudí aby dosahovala bezpracné zisky a tak si prisvojovala cez pančovanie reality jej časť.“

  Tak to je tedy pro mne novinka, kterou jsem za 60 let mého života ještě NIKDY NEPOZNAL. Tedy, že SOCIALISMUS OKRÁDAL LIDI, ABY DOSAHOVAL BEZPRACNÝCH ZISKŮ. Tohle může vymyslet jedině nositel Nobelovy ceny pro ekonomiku, bravo. ))

  Reply
  • 31. mája 2020 at 21:17
   Permalink

   Pane Vašku, zaťali ste dosť vedľa. Síce rozumiete slovám, ale nie obsahu. Je mi ľúto, že my, ľavičiari, nedokážeme byť k sebe aspoň tolerantní, aby sme neodrádzali mládež…

   Tá Nobelova cena! Kto z ľavicových ekonómov by ju mohol dostať? Veď jedným z najznámejších laureátov je „čistá duša“ John Nash. Dostal ju za príspevok k teórii nekooperatívnych hier. Viete, o čo ide v nekooperatívnych hrách? Ako optimálne voliť stratégie na trhoch, burzách a podobných kapitalistických radovánkach, aby „hráč“ od ostatných hráčov získal čo najviac. Inými slovami, ako čo najefektívnejšie druhých oklamať a oblafnúť, doslova oholiť na trenírky.
   Za toto sa v „najlepšom možnom zriadení“ udeľujú Nobelove ceny.

   Reply
 • 31. mája 2020 at 21:34
  Permalink

  Marian preboha, prečo sa pána autora zastávate? Ja viem že chcete aby si sem dal názory ktokoľvek chce, demokracia že? ale čo je veľa to je veľa, autor sem vpašuje urážlivé a nepravdivé názory.
  Má pravdu Vašek a vieš, že ho nemusím: autor ozaj píše, citujem: „…Teda jedna aj druhá ekonomická formácia okráda ľudí aby dosahovala bezpracné zisky a tak si prisvojovala cez pančovanie reality jej časť.“
  Prvý raz počujem, že „socializmus okrádal ľudí aby dosahoval bezprácne zisky“ – bacha, buď je to dobre pripravený provokatér, alebo mu čistili covidom mozog každý deň od 17.11.1989…a Marian – potvrdzuje sa, že nie je ekonom a nerozumie tomu. Prosím, STOP! Aspoň ho neobhajujte….
  Nebudeme tu tie jeho BLUDY rozoberať, prepáč…

  Reply
  • 31. mája 2020 at 23:12
   Permalink

   Pán Peter, prosím, Vy zaraďte spiatočku. Keby ste mi takto vynadali vo Vašej relácii v SV, prosím. Tu ste ale Vy na návšteve a v mene redakcie Vás prosím, aby ste krotili svoje vyjadrovanie. Tento článok pána Sabliča sa Vám nepáči, to sme pochopili všetci. Ale slovo „bludy“ tu nie je namieste. To je urážka nielen autora, ale aj redakcie.

   Pravdepodobne v rozčúlení nebudete môcť spracovať argument racionálnym spôsobom, takže skôr pre iných čitateľov ako pre Vás dodávam, že napadnutá veta: „Teda jedna aj druhá ekonomická formácia okráda ľudí aby dosahovala bezpracné zisky a tak si prisvojovala cez pančovanie reality jej časť.“ hovorí o vzťahu námedzných pracujúcich (to je tá trieda, ktorej sme zvykli hovoriť proletariát) a vlastníkov kapitálu (výrobných prostriedkov). Ako to chodí v kapitalizme, to dostatočne vysvetlil už Marx, to netreba opakovať. Ale autor článku hovorí, že kým v socializme existuje zisk (nadhodnota), o rozdelení ktorého nerozhodujú všetci, resp. zisk (nadhodnota) sa nerozdeľuje tak, aby z toho mali prospech všetci, systém fakticky okráda veľkú skupinu námedzných pracujúcich, ktorí tento zisk (nadhodnotu) tvoria.
   Je pravda, že niektorí reformisti za Dubčekovho socializmu s ľudskou tvárou sa snažili nájsť spôsob, ako všetkých námedzných pracujúcich zapojiť do rozdelenia zisku (nadhodnoty). Autor – pán Sablič – však prichádza s myšlienkou, že je možná aj iná cesta – cielene „nevytvárať zisk“.

   Reply
  • 1. júna 2020 at 17:30
   Permalink

   Vážený Klub národohospodárov Slovenska a spol!
   Aby som posúdil Vaše ekonomické znalosti a vedel sa im prispôsobiť pri odpovedi, prosím o jednoduchú, ale jasnu odpoveď na otázku: Je možné dosiahnuť v uzatvorenej účtovnej jednotke ZISK bez toho aby bol kompenzovaný stratou? ANO alebo NIE!
   Rozumný človek nehovorí o bludoch ale o dvoch pravdách a tu svoju si obháji!!!

   Reply
   • 2. júna 2020 at 8:57
    Permalink

    čo je to „uzatvorená účtovná jednotka“? Takú ekonómia NEPOZNÁ. Mŕtvy čo dýcha?

    Reply
    • 2. júna 2020 at 21:48
     Permalink

     UÚJ je každá účtovná jednotka ktorá ročne vykonáva povinne ročnú účtovnú závierku za svoje vnútropodnikové zložky, prostredníctvom vnútropodnikového účtovníctva, prostredníctvom účtovných tried 8a9 a spojovacieho účtu 395. Podobne vyzerá aj konsolidovaná účtovná závierka za „sesterské podniky a ich matku“. Toto účtovníctvo nie je ovplyvnené vonkajšími vzťahmi. Každý, aj priemerný ekonóm by mal vedieť ako fungujú „vnútropodnikové vzťahy“ v malom, veľkom podniku, až po tie najväčšie koncerny a vyvarovať sa uštipačných reči, lebo tým zosmiešňuje nakoniec len sám seba. Moja otázka platí naďalej aby som vedel s kým mám do činenia.

     Reply
     • 2. júna 2020 at 23:19
      Permalink

      Pán Sablič, vetička „Toto účtovníctvo nie je ovplyvnené vonkajšími vzťahmi“ vypovedá, na akej úrovni sa pohybujú Vaše znalosti. Možno účtovník ste dobrý (aj ja mám vzdelanie účtovníka, aj keď som sa v praxi ním zaoberal málo), ale nie politekonóm, do širších spoločensko-ekonomických súvislostí jednoducho nevidíte. Nemôže existovať akási jednotka, ktorej účtovníctvo nie je ovplyvnené vonkajšími vzťahmi. Účtovníctvo je spoločenský produkt a spoločenský vzťah a vzniklo pred 5200 rokmi so vznikom civilizácie, nadproduktu, štátu, potreby evidencie.

 • 31. mája 2020 at 22:03
  Permalink

  V r.2018 uverejnili HS článok p.Sabliča pod názvom „Demokratický centralizmus a jalová demokracia II“.V článku je hneď na začiatku odkaz aj na prvú časť článku.Myslím,že diskusii pomôže,ak sa diskutéri s týmto článkom p.Sabliča oboznámia.Mňa zaujali jeho názory na nutnosť zavedenie funkčného“demokratického centralizmu“ ako kombinácie demokracie a diktatúry.Súhlasím aj s autorom,že tomu čo je dnes spoločnosti predkladané ako demokracia dal názov „jalová“demokracia ktorá vlastne ani neexistuje.
  https://blog.hlavnespravy.sk/3623/demokraticky-centralizmus-a-jalove-demokracia-ii/
  Asi si nájdem čas a prečítam si toho od p.Sabliča viac.

  Reply
 • 31. mája 2020 at 23:59
  Permalink

  No dobre, veľa šťastia na ceste do sektárstva…tam sa DavDva vydal. čo vlastne ten pán autor je zač? ešte raz: čím sa živil a aké má vzdelanie? Brzdiť nemám prečo ak TOTO dokáže seriozne sa tváriaci ľavicový web uverejniť. HANBA. „Socializmus okrádal pracujúcich…“ ježiší

  Reply
 • 1. júna 2020 at 9:20
  Permalink

  re:p.Vašek a p.PZV!
  V snahe o porozumenie názorom A.Sabliča a poučený článkom o nutnosti „kritického myslenia“uverejnenom na inom mieste tohoto webu, skôr ako sa pripojím k odsúdeniu autora článku podobne ako ste to urobili vy,ponúkam aj iný príspevok A.Sabliča uverejnený v Novom slove.Sablič v ňom zverejnil dopis ktorý mu údajne poslala neznáma autorka.Dôraz kladiem na vetu A.Sabliča v úvode príspevku ktorá znie,že autor(Sablič) sa s dopisom pisateľky stotožňuje.Ja tiež!
  https://www.noveslovo.sk/prispevok-v-blogu/O_socializme_na_samizdate
  Priznávam zároveň,že niektoré vyjadrenia A.Sabliča sa javia byť kontroverznými aj mne.

  Reply
  • 1. júna 2020 at 10:18
   Permalink

   Pán Dubník, skúsme nechať „kontroverzné vyjadrenia“ bokom. V duchu článku o kritickom myslení (na inom mieste tohto webu) sú to názory, aj ten list čitateľky, aj odsúdenie autora článku – za jednu vetu, ktorá pôsobí ako červené súkno na býka. Skúsme sa ale pozrieť na matadora za tým červeným súknom.
   Zaujímalo by ma, ako chápete fenomén ZISK. Je to motor pokroku a najlepší motivátor ľudskej aktivity, ako tvrdia liberáli? Alebo je to niečo iné?
   Kam zaradiť zisk v (budúcej!) socialistickej ekonómii?

   Reply
   • 1. júna 2020 at 12:34
    Permalink

    re:Marián Moravčík!
    Nemám vo zvyku odsudzovať kohokoľvek na základe jedného výroku bez toho,aby som mal o autorovi takú sumu poznatkov,ktorá by mi umožnila zhodnotiť jeho postoje a ideologické zameranie.Preto som aj napísal,že ak si nájdem čas,tak si niečo od p.Sabliča prečítam,aby som si mohol vytvoriť o ňom nejaký názor.Vo všeobecnosti,nie som priaznivcom rôznych politológov,filozofov a ekonomických analytikov,ktorí ex post vyjadrujú svoje subjektívne názory k uplynulým udalostiam,vytvárajú rádoby vedecky podložené prognózy o budúcom vývoji spoločnosti a to výlučne z pozície svojho ideologického presvedčenia.Aspoň nie do takej miery,aby som sa nimi nechal ovplyvniť tak,že by som musel korigovať svoje vlastné názory formované vzdelaním,výchovou a životnými skúsenosťami.Prosto,netrúfam si vysloviť „odsudky“na základe prečítaného,najmä ak autor hneď v úvodných vetách varuje čitateľa pred vnímaním rozdielov medzi kapitalizmom a socializmom cez politickú nadstavbu.

    Reply
    • 1. júna 2020 at 12:53
     Permalink

     Pán Dubník, krúžite elegantne ako torero, ale Váš postoj k autorovi je Váš súkromný, nepáčim to z Vás a ani to nie je dôležité.
     Na priamu otázku:
     Zaujímalo by ma, ako chápete fenomén ZISK. Je to motor pokroku a najlepší motivátor ľudskej aktivity, ako tvrdia liberáli? Alebo je to niečo iné?
     Kam zaradiť zisk v (budúcej!) socialistickej ekonómii?

     – ste ani len nenaznačili odpoveď.

     Reply
     • 1. júna 2020 at 13:24
      Permalink

      re:p.Moravčík!
      Neviem o čo vám ide! Mohol by som vašu otázku zodpovedať citátmi vykradnutými na internete od rôznych autorov ale to sa mi nechce.Tak len toto :
      Zisk je(mal by byť) podľa môjho názoru naozaj motorom pokroku a motivátorom ľudskej aktivity v každej spoločnosti,nie len v tej vedenej liberálmi!

     • 1. júna 2020 at 17:14
      Permalink

      Vďaka, o toto mi šlo – o Váš názor. Neskúšal som Vás, ale chcel som vedieť, ako na to hľadíte. Ja som ešte tak pred necelými 10 rokmi myslel podobne. Je tá dogma o zisku ako motore pevne uchytená v našej mentálnej výbave. Nie je to tak. Chápem, že to pre nepripraveného znie odvážne (niektorých skoro porazilo, keď si to prečítali) a tak sa k tomu ešte párkrát vrátime. Citlivo.
      Nateraz aspoň jednoznačne toto:
      Ekonómia, v ktorej funguje zisk ako dôležitý faktor, je nezlučiteľná s komunizmom. Takže kým budeme lipnúť na zisku ako nevyhnutnosti, tak sa nezbavíme kapitalizmu.
      (A to aj podľa ortodoxného marxizmu: https://www.marxists.org/archive/marx/works/1865/value-price-profit/ch03.htm#c12)

   • 2. júna 2020 at 9:04
    Permalink

    Marian, vy ste sa so Sabličom upli na ziska chorobne a nie odborne. Ste ako deti, ktorí vidia bubáka v každom tmavom kúte, lebo sa boja a nerozumejú …ako rozbíjači strojov v 19.storočí, ktorí rozbíjali stroje v domnení že zlikvidujú zlo. Zlo pritom tvoria majitelia strojov – nie stroje samotné. Takisto v odbornej terminológii je zisk javom a nie zlom. Je vecou vlastníka výrobného prostriedku, či zisk zneužije, využije alebo použije na dobré veci. Ste diletanti, už s týmto prestaňte.
    Nerozumiete tomu – ba je to horšie – emotívne tomu ani nechcete porozumieť.

    Reply
    • 2. júna 2020 at 10:20
     Permalink

     Peter, trénujete za moderátora do RTVS namiesto Dobšinského alebo Havrana? Myslíte, že po urážkach od Vás pustím do gatí? Len trollujete.

     Reply
     • 2. júna 2020 at 12:23
      Permalink

      Marian, obhajobou A.Sabliča ste dostali DavDva do tej istej a podobnej situácie sekty, ktorá sa tu už raz prejavovala ked obhajovala Projekt Venus…šťastnú cestu, nemusím…ani Vy už neovládate ekonomiku podniku, čo je hospodársky výsledok, čo sú náklady a výdaje, čo je tržba a čo je účtovníctvo? Veď ten diletant by mohol byť aj chirurgom a operovať: našťastie tam by ho zavreli do blázinca s tými jeho subjektívnymi fantazmagóriami.
      Myslel som si, že ste odvážny a moju odpoveď uverejníte. Takže tam skončilo vaše „kritické myslenie“…

     • 2. júna 2020 at 13:39
      Permalink

      Peter, emócie na mňa nefungujú a na racionálne argumenty by ste museli najskôr pochopiť meritum veci, ale niečo vo Vašej hlave Vás nechce pustiť. Chováte sa ako stará dievka, ktorá by chcela schudnúť, ale keď jej človek povie, že by mala menej jesť a viac sa hýbať, tak bude za idiota, čo nerozumie, ako sa chudne.

 • 1. júna 2020 at 14:54
  Permalink

  ZISK V KAPITALISMU A V SOCIALISMU NENÍ TOTÉŽ!!!

  Pane Moravčík, vítejte na poč. měsíce června,
  tedy měsíce letního slunovratu. )

  Vytkl jste panu Dubníkovi, že „krúži okolo zisku elegantne ako torero“. Stejně tak jste se zeptal, jak pan Dubník chápe fenomén ZISK. Tedy, zda je zisk motorem pokroku a nejlepší motivací lidské aktivity. Zde si dovolím, pane Moravčík, říci svůj názor na věc.

  V soukromovlastnickém kapitalismu touha po zisku je zcela jistě hnacím motorem číslo jedna. Na tom se jistě shodneme nejen my dva i se všemi liberály. Jenže v socialismu to bylo zcela jinak. I když se hovořilo ve fabrikách či v družstvech o zisku, na zřeteli nebyl soukromý zisk, nýbrž CELOSPOLEČENSKÝ ZISK, což není totéž!!! I proto byly vždy celospolečenské fondy naplněny dostatkem prostředků bez zásadních dluhů, bez nezaměstnanosti, bez bezdomovců, bez zoufalců na pokraji zájmu.

  Klasický příklad. Byty, přehrady, školy, výr. podniky, zeměd. družstva, dálnice, železnice atd. rostly jako z vody, výstavba nejen v ČSSR a v SSSR šlapala mílovými kroky vpřed, zatímco posledních 30 let kde nic tu nic, všecko táhne akorát tak automobilový průmysl a montovny v rukou nadnárodních soukromých vlastníků. A naši lidi v nich robotují jako nesvéprávní užiteční idioti. Zato dluhy rostou závratným tempem, nezaměstnanost a bezdomovectví rovněž nejsou zanedbatelným pojmem, zejména po násilné blokádě ekonomiky a školství ve jménu sanace evr. bank pod pokličkou „Akce kulový blesk“, tedy „Akce virus koróny“. To se teprve od podzimu t.r. začnou dít věci, pane Moravčík!

  Pane Moravčík, to, co se dělo v oblasti vědy a techniky v 80. letech v Sovětském svazu, to prostě nemá a již nikdy nebude mít obdoby. To bylo jen a pouze díky tomu, že ekonomika byla orientována svým ziskem celospolečensky, nikoli tedy soukromovlastnicky, v tom byla a je socialistická ekonomika o patro výše než slepé rameno vývoje pod názvem kapitalistická ekonomika, tedy soukromovlastnická zbožní výroba ve jménu zisku jednotlivce, nikoli společnosti.

  Pane Moravčík, ještě jako student VŠB v Ostravě jsem měl tu čest se seznámit s Novou ekonomickou soustavou řízení, která měla v ČSSR vstoupit v platnost jako na potvoru hned 1.1.1990, tedy doslova pár dní po převratu. Kdyby nedošlo k VLSR, tedy k Velké listopadové smirkové revoluci, garantuji Vám, pane Moravčík, že by dnes proti socialismu již žádný pravičák neřekl ani slovo. Každý by totiž jen civěl s otevřenou hubou, co by se zde dělo za změny k lepšímu! Ani netušíte, nakolik by se hnula ekonomika ČSSR a SSSR vpřed! To by byla opravdová superrevoluce nemající obdoby!!!

  Jako snad nejfantastičtější příklad uvedu to, o čem dnes zcela jistě se nedozvíte vůbec nic. Mám na mysli toto, bylo to zveřejněno vůbec poprvé v r. 2001, byl to však výsledek věd. objevů 80. let akademika Valeriana Soboleva a jeho početného vědeckého týmu. Pane Moravčík, račte si uvědomit, že kdyby nedošlo ke zrádcovskému rozbití SSSR a následně evr. socialismu, dnes by tento svět již zapomněl skloňovat slovo kapitalismus. Kvůli tomuto:

  https://www.cez-okno.net/clanok/alternativne-zdroje-energie/valerij-sobolev-oznamil-podstatu-sveho-objevu

  Dále. Dodnes, již mnoho let, se česká reprezentace státu jen a jen dohaduje jako baba na trhu, co s dostavbou JE Temelín. Nedivte se, bez elektrické energie společnost umírá. Veškerá jednání? S naprosto nulovým výsledkem. No, kdyby nedošlo k VLSR, tak Temelín by neměl jen 2 bloky jako dnes, ale 4 ─ již v r. 1995!!! Ke konci 90. let měla být v chodu i mohutná jaderná teplárna u Blahutovic zde na Moravě, která měla teplem zásobovat doslova za pakatel celou Moravu (!!!), včetně všech rodinných domů na dědinách (!), včetně zcela nových velkoplošných skleníků pro výživu celé ČSSR v zimním období! A ne aby se vozila chemizovaná zelenina a ovoce přes půl Evropy a sušené švestky dokonce až z Chile, ačkoli v ČSSR kdejaká tetka na pasekách to sušila a prodávala opodál vedle na tržišti.

  Jenže, Gorbačov s jeho klikou byl opravdovým Satanem, všechno, co by učinilo socialismus max. přitažlivým, na samém prahu vítězství ekonom. přestavby, – pohřbil jediným škrtem pera. ( Doslova a do písmene, pane Moravčík. ( A protože bez SSSR bychom v tlaku okolního EHS a NATO neobstáli, tak se to pak sesypalo již všechno, jelikož iniciativu převzala pravice placená Západem.

  Zopakuji. Bez velezrádného zásahu Michaila Gorbačova, ideologa rozbití evr. socialismu Alexandra Jakovleva a KGB, – by evropský socialismus nepadl na hubu ani náhodou, ekonomicky, vojensky a morálně jsme jako evr. socialismus totiž byli neporazitelní. Dokonce ani samotný G. Bush st. s M. Thatcherovou si nepřáli, aby SSSR padl jako sťatá hruška. Jenže, odjakživa platilo, že když zradí hlava, tělo již nezmůže vůbec nic. ( A právě to se stalo. Chtěl jsem, pane Moravčík, říci, že pokud se situace nezmění v Rusku, pak ani u nás ne, je to velmocenská hra sil. Proto levice v žádné evropské zemi si ani neprdne bez klíčové změny v Rusku, to opravdu zdůrazňuji jako naprosto kardinální věc. Když nic jiného, pak tohle vím absolutně jistě.

  Reply
  • 1. júna 2020 at 16:57
   Permalink

   Pane Vašku, s drvivou väčšinou toho, čo ste napísali bez problémov súhlasím. Ten zisk sa nám v tom trochu roztratil, ale verím, že ešte budeme mať príležitosť a vrátime sa k tomu.

   Reply
 • 1. júna 2020 at 16:06
  Permalink

  Vážený Klub národohospodárov Slovenska a spol!
  Prosím, aby som si mohol overiť Vaše ekonomické znalosti, odpovedzte mi jednoznačne na otázku: Je možné dosiahnuť v uzatvorenej účtovnej jednotke ZISK? Nechcem táraniny, ale ÁNO alebo NIE!!!

  Reply
  • 1. júna 2020 at 22:38
   Permalink

   Pán Sablič, pán Vašek Vám to vysvetlil.
   Vašu otázku je problém pochopiť, pretože používate príliš subjektívne pojmy. Zisk v uzatvorenej jednotke – reálne ju predstavoval rod – nemožno dosiahnuť, pretože tu neexistoval ani nadprodukt. Ten je výsledkom spoločenskej deľby práce a tá v uzatvorenej jednotke neexistovala. Lenže v takejto uzatvorenej jednotke neexistuje ani účtovníctvo, preto nemôže existovať ani uzatvorená účtovná jednotka.
   Ak myslíte dnes nejakú dielňu, rodinu, tá je súčasťou spoločenskej deľby práce.

   Motivácia ziskom v klasickom kapitalizme bola pokrokom. Dnes je negatívom.

   Hovoriť, že kapitalizmus je založený na pluralitnom vlastníctve, nezodpovedá realite. Klasický kapitalizmus voľnej súťaže je založený na súkromnom vlastníctve, až post-klasický socializovaný kapitalizmus viac pluralizoval vlastníctvo (z ktorého ale nemožno odvodzovať základné vlastnosti kapitalizmu). To je niečo, akoby ste za prototyp klasického feudalizmu považovali napr. Saudskú Arábiu.

   Tvrdenie, že jedna aj druhá formácia okrádala ľudí za účelom bezprácneho obohatenia sa, je len subjektívne špekulovanie autora a čudujem sa M. Moravčíkovi, že to podporuje. Je to najmä otázka prerozdelenia nadproduktu a zisku, každá formácia to robí iným spôsobom. Socializmus výsledky práce prerozdeľoval vo veľkej miere v prospech bežných robotníkov, roľníkov. Ja som pôsobil na VŠ a môj plat predstavoval tretinu v porovnaní so susedmi, ktorí pracovali na štátnom majetku ako krmiči. Robotník často zarábal viac ako majster, alebo rozdiely boli minimálne, plat riaditeľa bol možno trojnásobný oproti platu robotníka. Dnes sú tie pomery mnohonásobné, niekedy až astronomické.
   Určite, aj socializmus bol ešte triedna spoločnosť, v mnohých oblastiach aj nespravodlivá, ako to predpokladali klasici marxizmu. Ale hovoriť o okrádaní, to je fantasmagória a nečudujte sa, že seriózne s Vami nikto nechce diskutovať.

   Reply
   • 1. júna 2020 at 23:17
    Permalink

    Pán Antal, ozývam sa, keď ste ma spomenuli. Čudujem sa, že hovoríte o „subjektívnom špekulovaní autora“ a pritom všetky výčitky voči nemu mali charakter subjektívnej scholastiky.
    Som pôvodne matematik a výsledok, o ktorom hovorí autor, sa dá odvodiť matematicky. Matematika je v princípe objektívna a nestranná. A v súlade s Murphyho zákonmi, keď sa minie všetka energia scholastiky, tak ju aj tak budete musieť prijať. Pozrite, kapitalizmus si ešte pred 30 rokmi myslel, že skončili dejiny a že je večný… a dožili sme sa, že melie z posledného. Nie preto, že ho porazila senilná scholastika, ale preto, že nič na svete nedokáže poraziť matematiku, ani kapitalizmus.
    A ešte späť na zem. Socializmus si dobre pamätám, ešte som si v ňom odkrútil pár prvých rokov praxe. Viacerí tu spomenuli, že aj socializmus mal svoju vládnucu triedu – vrstvu profesionálnych straníckych funkcionárov, ktorí relatívne bezpracne žili z výsledkov práce robotníkov, roľníkov a pracujúcej inteligencie, hoci sa to nedá porovnať s dnešnými miliardármi. Všetci sme o tom vtedy vedeli a Andrej Sablič nepovedal nič iného svojou trochu provokačnou frázou „socializmus okrádal pracujúcich“.
    Práve od Vás, pán Antal, lebo mnohokrát ste tu spomenuli, že treba vytvoriť novú spoločnosť, nie vrátiť sa do reálneho socializmu, takže práve od Vás by som čakal vôľu povedať si pravdu aj o systémových chybách, ísť do hĺbky a hľadať riešenia…

    Reply
    • 1. júna 2020 at 23:35
     Permalink

     Vrstva profesionálnych straníckych funkcionárov ťažko mohla žiť bezprácne z výsledkov práce robotníkov…. – to považujem za neobjektívne, oni vykonávali len to, čo si vyžadovala daná doba, často subjektívne, osobnostne, nespravodlivo, ale bolo to v rámci pravidiel doby. Ja ako ideológ som s funkcionármi mal často konflikty, aj s otcom jedného tu z autorov, aj tu sa prejavili určité nezhody, ale nemôžem miešať svoje osobné pocity do objektívneho hodnotenia doby.
     Poznáte moje názory, že hovorím, že rok 1989 bol aj o tom, že treba prekročiť socializmus, teda ani socializmus si neidealizujem a nevidím ho ako ukončenie dejín (na rozdiel aj od Vás, ktorý tiež ste zastali len na stupni socializmu), ale každý spoločenský systém zaraďujem do kontextu doby, jej parametrov (je to obdoba Mendelejevovej sústavy, ako matematikovi by Vám to mohlo niečo napovedať). Ja idem do hĺbky, prekročil som už dosť ďaleko aj socializmus (a je za tým aj matematika), preto nepovažujem za potrebné špekulovať o akýchsi systémových chybách socializmu. Bol by som rád, keby mi ich niekto vysvetlil. Opakujem, socializmus bol v historickej norme, zodpovedal potrebám danej doby – teda presnejšie výrobno-technologickej úrovni civilizácie. Bol efektívny, v r. 1989 ho ľudia neodmietli, len potrebovali ho zmeniť. Nepotrebujú ho vylepšovať, pretože niečo bolo na ňom zlé, potrebujú ho zmeniť, pretože zmenil sa sociálny základ. Nová sociálna kvantita si vyžaduje novú sociálnu kvalitu, teda sociálnu formu. Potrebujem ísť ďalej a nie špekulovať nad chybami minulosti a vracať minulosť. Neopakujme históriu rinascimento, renesancie, ktorá mala obnoviť antický svet bez chýb – a stvorila nakoniec kapitalizmus.

     Reply
     • 2. júna 2020 at 0:09
      Permalink

      Pán Antal, teraz uhýbate. Veď obaja vieme, že aj dnešný kapitalizmus, ale aj trebárs feudalizmus aj otrokárstvo boli formácie na úrovni a v kontexte doby. O „odsúdenie“ socializmu vôbec nešlo. Ide o objektívne skúmanie ekonomických zákonitostí. Z materiálu, ktorý máme k dispozícii – z minulosti. Čo je na tom špekulatívneho? Je to viac špekulatívne ako analýza fiktívnych science-fiction spoločností, ktoré nikdy v realite neexistovali?
      S Andrejom Sabličom som o probléme hovoril aj osobne. Azda preto viac rozumiem jeho vyjadrovaniu a obrazom. Podstata je v tom, že sme sa zhodli na tom, že ekonomická aktivita je len forma výmeny a transformácie energie a informácie. „Zákony zachovania“ platia aj v ekonómii. Tak, ako nie sme schopní postaviť perpetuum mobile, ktoré by nám zadarmo vyrábalo energiu, tak neexistuje perpetuum mobile v ekonómii. Ak sa niečo tak tvári, je to bluf. Ak si niekto myslí, že spoločnosť je schopná trvale produkovať „zisk“ zadarmo, tak je mentálne na úrovni alchymistov Rudolfa II.
      Ešte raz (a jednoduchšie sa to už povedať nedá):
      Ak som dosiahol ekonomický zisk, tak to znamená, že som viac dostal ako dal. To je celé.

      Tak sa čudujeme, ako to okolo nás vyzerá, keď všetci považujú za normálne, že majú viac brať, ako dávať?
      Socializmus (pamätám od pioniera) zas učil, že socialistický človek má viac dávať ako brať. Osobne mi to je sympatickejšie, ale je to ako svet za zrkadlom. O tom je článok Andreja Sabliča.

    • 2. júna 2020 at 9:47
     Permalink

     re.p.Moravčík!
     cit.:
     Viacerí tu spomenuli, že aj socializmus mal svoju vládnucu triedu – vrstvu profesionálnych straníckych funkcionárov, ktorí relatívne bezpracne žili z výsledkov práce robotníkov, roľníkov a pracujúcej inteligencie, hoci sa to nedá porovnať s dnešnými miliardármi. Všetci sme o tom vtedy vedeli a Andrej Sablič nepovedal nič iného svojou trochu provokačnou frázou „socializmus okrádal pracujúcich“.
     Naozaj p.Moravčík?
     Trochu som sa zaujímal a situácia s financovaním profesionálnych straníckych funkcionárov bola približne takáto:
     Uvádza sa,že v rokoch 1979-1989 sa pohyboval počet členov strany niekde medzi 1,5 až 1,6 miliónov.Každý člen KSČ platil členské príspevky v hodnote nie menšej ako 30Kčs za známku.Neviem to presne,lebo som nebol členom strany.Obyčajné „počty“ potom ukážu,že na chod strany sa mesačne zozbieralo cca 45 miliónov Kčs a za 1 rok viac ako pol miliardy Kčs.Ja sa pamätám,že nová,parádna budova OV KSS postavená začiatkom 80.rokov v Prešove ktorú dnes využíva štát stála cca 71 miliónov Kčs.
     Takže žiadne parazitovanie a bezpracný život straníckych funkcionárov na úkor výsledkov práce úbohých robotníkov,roľníkov a pracujúcej inteligencie!Robotník zarábal vtedy spravidla viac ako tech.hosp.pracovník a platy straníckych funkcionárov sa pohybovali približne na úrovni platov THP.Taká dojička na družstve si častokrát zarobila aj 2x viac,oko taký stranícky fumkcionár – parazit na OV KSS.Preto je výrok o tom,že „socializmus okrádal pracujúcich“lživý! A nie len v prípade straníckych funkcionárov.Tých si platili sami členovia strany.

     Reply
     • 2. júna 2020 at 10:10
      Permalink

      Pán Dubník, táto argumentácia ma „usadila“. Takže keď tých funkcionárov dobrovoľne platili členovia strany zo svojej mzdy, tak je všetko v poriadku. Super. Presne rovnakou logikou mi oponujú liberáli. Pracujúci predsa dobrovoľne podpisujú pracovné zmluvy a platy sú stanovené dohodou. Takže aké okrádanie majiteľmi kapitálu? Všetko je v najlepšom poriadku aj v kapitalizme. A to isté platí o tých poistných a podobných zmluvách so šmejdmi. Veď kto bráni ľuďom čítať tie malé písmenká? Podpisujú to dobrovoľne.

     • 2. júna 2020 at 12:24
      Permalink

      No jasné!
      A keď si platí členské príspevky rybár,včelár,člen odborov,člen klubu priateľov piva,klubu nespravodlivo plešatých alebo keď vám pošlem 2% zo svojich daní,tak sa všetci nechávame vykorisťovať!Už mi to je jasné!
      Len mi ešte prezraďte, čomu má poslúžiť táto neplodná debata o zisku a komu to má poslúžiť to,ak nás presvedčíte o tom,že človek žijúci v socializme je rovnako vykorisťovaný ako ten,ktorý žije v kapitalizme.Každému súdnemu človeku je jasné,že zisk v socialistickom zriadení slúži rozvoju socialistickej spoločnosti a na uspokojovanie hmotných a duchovných potrieb členov spoločnosti. A zisk v kapitalistickej spoločnosti slúži a priori uspokojovaniu potrieb jednotlivca-kapitalistu!p.Vašek z Moravy to vysvetlil tak polopatisticky,že jasnejšie sa to už hádam ani nedalo.
      Tak sa už len opýtam!Cui bono ?
      Dodám ešte,že nie som ekonóm a profesne som niekde celkom inde.Ekonomickej svojprávnosti ma zbavila manželka hneď po svadbe.Preto rozprávam a myslím tak,ako je to vlastné veľkej väčšine ľudí s ktorými sa poznám resp.ktorých stretávam.Tak vás poprosím,aby ste sa to pokúsili zohľadniť aj vo svojich odpovediach na moje diskusné príspevky!

     • 2. júna 2020 at 14:03
      Permalink

      Pán Dubník, čo sa toľko točíte okolo členských známok. Predsa nešlo len o platy, ktoré boli v prípade straníckych funkcionárov len vreckové (platené z tých známok). Vlastníci (správcovia) spoločného majetku mali veľa práv a privilégií s týmto majetkom disponovať, rozhodovať o ňom. A nemuselo im to ísť cez peňaženku. To je to, čo ste tak poeticky nazvali „uspokojovanie hmotných a duchovných potrieb členov spoločnosti“. (Hovoril sa za socializmu taký vtip, že keď pôjdeš do prvomájového sprievodu, tak tých členov spoločnosti aj uvidíš stáť na tribúne.) Keby sa to nedialo, nebolo by žiadne štrnganie kľúčmi v 89-tom, naozaj sme neboli takí sprostí.
      K tej otázke qui bono… my, čo by sme chceli zmeniť systém, musíme rozumieť, čo robíme, mať v tom aspoň trochu jasno, čo všetko chceme zmeniť. A musíme to mať premyslené lepšie ako kapitalisti. Chápete Marxa, keď hovorí o nadhodnote, ktorú si privlastňuje kapitalista? Sám Marx v jednom z diel hovorí, že tá nadhodnota je technicky totožná so ziskom (ekonomickým výsledkom). Kým teda existuje mechanizmus, že jedni vytvárajú nadhodnotu a iní touto nadhodnotou (ziskom) disponujú, tak nie je odstránené vykorisťovanie človeka. A to nám, prosím, hovorili aj na prednáškach z vedeckého komunizmu blahej pamäti.
      Takže sa radšej spýtajte qui bono tých ľavičiarov, ktorí vraj chcú zrušiť kapitalizmus, ale bijú sa za ponechanie vykorisťovania – o čo im vlastne ide? Nedokážu zbohatnúť ekonomicky, tak to skúšajú politicky? Neskočte im na lep!

     • 2. júna 2020 at 14:49
      Permalink

      re: M.M.
      No ďakujem!Za čem bukvy,vsjo jasno!Ešte keby ste napísali niečo o tom,aký systém by mal povstať z vašich (a koho ešte?) snáh o zmenu tohoto systému,ktorý práve žijeme.Viete,mne by stačilo,keby sa vrátil ten socializmus,ktorý sme tu žili do r. 1989.Aj s tým „komunistickým“ vykorisťovaním robotníkov,roľníkov a pracujúcej inteligencie.Lenže „hoplá“!Po tých komunistických vykorisťovateľoch v tomto štáte niečo zostalo vybudované!….ale na čo sa opakovať!Neviem,koľko rokov ste mali v r.1989,ja som ich mal 37,bol som už otcom dvoch synov,žil som v byte ktorý mi poskytol ten vykorisťovateľský štát a verte mi,že som veru nezaznamenal,že by sa vtedy cingalo kľúčmi proti socializmu.Zvonilo sa predovšetkým proti vedúcej úlohe KSČ.A to sa mohlo stať len preto,že sa v ZSSR dostal k moci narcistický renegát a zradca Gorbačov,ktorý nás surovo prenechal kapitalistickému západu.Keď si dáte trochu námahy,tak ku tomu nájdete aj prejav V.Havla.Aj on presviedčal davy o tom,že v žiadnom prípade nechce odstrániť socializmus.A pán M.M.!Okolo tých známok sa točím len preto,že ste spomenul „bezpracné zisky komunistických funkcionárov“žijúcich z vykorisťovania robotníkov,roľníkov a pracujúcej inteligencie.Viete,p.M.M.Zopár tých funkcionárov so poznal.A na niektorých sa ešte dnes spomína v dobrom.Predstavte si,že ešte aj na toho Biľaka nedajú ľudia na severovýchode Slovenska dopustiť nič zlého!Ani jeden nemal svoj plat len ako vreckové(ako o tom píšete vy) a ani u jedného z nich sa nenašli vybudované haciendy a bohaté kontá na Cypre alebo v Karibiku.Dnes ich má kadejaký mafián alebo politik z čias privatizačnej lúpeže. Ale čo už!Škoda reči !

     • 2. júna 2020 at 16:09
      Permalink

      Pán Dubník, v 89-tom som mal 28, tiež dvoch synov a bol som vedúcim výpočtového strediska, predseda ČSVTS a podpredseda miestnych odborov. Viete čo, zúfam z toho, ako nám ten postmoderný babylon pomotal jazyky. Ešte aj keď píšeme o tom istom, tak to vyzerá, že sa hádame. Veď ja som nikde nepísal, že sa štrngalo proti socializmu. Písal som, že sme boli proti zneužívaniu funkcií niektorými funkcionármi a že im to systém (Vašim jazykom vedúca úloha KSČ) umožňoval. Ach jo! Keď hovoríte o čestných funkcionároch, ktorých som aj ja poznal, tak je to argument proti čomu? Veď aj ich ten systém (pseudosocializmu) zneužíval. Rovnakou logikou je aj kapitalizmus raj na Zemi, lebo existoval Robert Owen, Tomáš Baťa a v Liptovskom Mikuláši aj Ján Pálka.
      Celé sme to tu začali kritikou zisku ako ekonomického cieľa. Úplne chápem, keď zisk obraňujú kapitalisti. Živí ich to. Ale nechápem „ľavičiarov“, ktorí obhajujú zisk. Chápete to? „Majiteľ firmy musí mať zisk. Čím viac, tým lepšie. Vzdám sa časti svojho platu, aby mal ten zisk, lebo inak sa zoberie a odíde podnikať inam…“ Takto má uvažovať ľavičiar? Veď ten Biľak, o ktorom tak pekne píšete, sa musí v hrobe obracať ako vrtuľa, keď to číta.

     • 2. júna 2020 at 19:18
      Permalink

      Pán Moravčík, podkladáte nám to, čo sme nepovedali. Vraj obhajujeme zisk. Hm, tak sa to definovať nedá. Zisk je len objektívna ekonomická kategória, kladný výsledok hospodárenia, teda rozdiel výnosov a nákladov hospodárenia, ktorú ekonómovia rešpektujú. Nieže obhajujú, to je už Vaša nadpráca.
      Problémom kapitalizmu predsa nie je existencia zisku, ten existuje aj za socializmu a zrejme bude existovať aj v komunizme. Problém je v absolutizácii kritéria zisku, zameraní ekonomickej činnosti len na dosahovanie zisku, bez ohľadu na sociálne, ekologické, mravné, politické dôsledky.

     • 2. júna 2020 at 20:44
      Permalink

      Pán Antal, nesúhlasím, že zisk bude existovať v komunizme. V žiadnej známej beztriednej spoločnosti v minulosti pravdepodobne neexistovala ekonomická kategória „zisku“ ako ju chápeme my. (Na základe etnografických a kultúrno-antropologických štúdií.) A myslím si, že táto debata je z hľadiska politickej ekonómie dosť zásadná.
      Zisk napríklad náš kapitalistický systém nechápe len ako kladný ekonomický výsledok, je dôležitou časťou právneho systému. Priamo v obchodnom zákonníku je v úvodných článkoch podnikanie definované ako činnosť za účelom zisku. To má právne dôsledky. Vrátane nárokov podnikateľov na „ušlý zisk“, vrátane nároku na zisk zdravotných poisťovní a dokonca aj vrátane legalizácie hazardu. Lebo žiadne podnikanie nie je tak priamočiarym ťahom na zisk ako hazard (vrátane stávok a lotérií).
      A mohli by sme pokračovať ďalšími a ďalšími.
      Neverím, že v komunizme by mohol byť zisk dôležitým faktorom. Už len preto, že peniazmi sa nedá merať kvalita uspokojovania potrieb.

     • 2. júna 2020 at 23:03
      Permalink

      Pán Moravčík, zisk v komunizme som položil s otáznikom, teda som nič netvrdil, že to presne tak bude.
      Každá ekonomická kategória má v rôznych spoločenských systémoch svoje špecifické poslanie, v kapitalizme ako ste uviedli, hrá rozhodujúcu úlohu. Ale to neznamená, že v iných systémoch nemôže existovať, ak ho chápeme ako kladný výsledok hospodárskej činnosti, rozdiel výnosov a nákladov.
      V beztriednej prvobytnej spoločnosti nemohol existovať, pretože produktivita práce bola tak nízka, že jeden človek vyprodukoval toľko, koľko spotreboval. Teda žiadny alebo veľmi slabý nadprodukt. Preto som už uviedol, že pre prvobytný rod neexistuje ani účtovníctvo a teda ani žiadna účtovná jednotka. S touto kategóriou v prvobytnej spoločnosti sa teda nedá narábať. Ale v komunizme áno, nemyslím, že zrazu s komunizmom zaniknú peniaze, podnikanie, účtovníctvo, náklady a iné ekonomické kategórie. Len dostanú iný význam.
      Nerobme ani zo socializmu, ani z komunizmu raj, ale bežné stupne vývoja.

 • 1. júna 2020 at 16:17
  Permalink

  Vážený Klub národohospodárov Slovenska a spol!
  Aby som posúdil Vaše ekonomické znalosti a vedel sa im prispôsobiť pri odpovedi, prosím o jednoduchú, ale jasnu odpoveď na otázku: Je možné dosiahnuť v uzatvorenej účtovnej jednotke ZISK bez toho aby bol kompenzovaný stratou? ANO alebo NIE!

  Reply
 • 1. júna 2020 at 17:41
  Permalink

  ZISK je odmena za podstúpené a kryté riziko. V súčasnom kapitalizme je to tak, že zisk je súkromný a strata verejná (spoločnosť tú stratu uhrádza pravidelne). Aj v naozaj beztriednej spoločnosti môže platiť pravidlo že zisk je odmena za podstúpené a kryté riziko (ale to riziko podstupuje napr. výrobná jednotka rozhodnutím vedenia alebo zamestnancov….. a prípadné straty a zisky sú potom celospoločenské). Dokonca od r 2008 (ale bolo to vidieť aj skôr) je priam jasné, že spoločnosť uhrádza kapitalistom aj špekulatívne riziká (finančná ekonomika nič nevyrábala, nič neprinášala – iba odčerpávala zdroje z reálnej ekonomiky).

  Reply
  • 1. júna 2020 at 18:10
   Permalink

   Vďaka za názor. Tá prvá veta, to nie je nič viac, ako liberálna motivačná ospravedlnenka, ale nie je to pravda.
   Normálny pracujúci človek berie na seba riziko už tým, že cestuje do práce. Niekedy je to riziko aj dosť veľké. A nemá zaň žiadny zisk. Na zisk má nárok len majiteľ kapitálu, lebo zisk je technicky len zostatok tržieb po odpočítaní nákladov. Na celú sumu tržieb má nárok len majiteľ kapitálu a keď sa začína riešiť zisk, pracujúci sú už odpočítaní v nákladoch.
   Iný príklad – najvyššie zisky sú monopolistické a tie sú relatívne s veľmi malým rizikom.

   Reply
 • 2. júna 2020 at 5:40
  Permalink

  Zaujímavé čítanie i diskusia. Aj tu je vidieť akí sme na ľavej strane rozdielní. Čo všetko je pravicové a čo je ľavicové? Zisk je určite na strane pravicovej. Pomoc a podpora pre tých, ktorí to v skutočnosti potrebujú je na strane ľavicovej. A nechoďme do nereálnej budúcnosti. Tento terajší systém speje k tomu, že buď zničí svet a prírodu a viac ako polovicu ľudstva alebo sa ľudia prebudia a stanú sa k sebe ľudskými a tak isto k prírode lebo inak zahynieme všetci. Kapitalizmus a jeho podstata zisk, nemajú perspektívu ak má ľudstvo a planéta prežiť.
  Ináč čo je lepšie? Predávať svoj voľný čas – život , kapitalistovi alebo komunite ľudí, rodine, spoločnosti?

  Reply
  • 2. júna 2020 at 10:11
   Permalink

   Laco, srdečně Vás zdravím z Valašska.

   Podepíšu každé Vaše slovo, poněvadž Vaše úvaha je naprosto ZÁSADNÍ A SPRÁVNÁ. Jen jednu poznámku mi dovolte, drahý slovenský bratře. Jaksi začínám pochybovat, že se lidstvo jako celek vzpamatuje, aby svou budoucnost budovalo dle Vašich úvah. Proto jsem bytostně den ode dne více PŘESVĚDČEN, že na této planetě bude muset zaúřadovat VIS MAIOR, řešení kapitalistického bezuzdného drancování a vykořisťování na úrovni otrokářského řádu, kam jen oko pohlédne, už přesahuje možnosti rodu homo sapiens. Sázet na kolektivní rozum je již marné, nebude to fungovat, zde působí doslova ukázkově natvrdo zbožně-peněžní fetišismus natolik děsivě, že vznikl začarovaný kruh, který může rozetnout JEN A POUZE ONA VYŠŠÍ MOC, ač to zní na první pohled idealisticky a nemožně.

   Laco, co mám na mysli. Svět. revoluce s následným vývojem směrem k socialismu proběhla v Rusku. Jenže tam to nakonec bylo silou po 70 letech zničeno přímo v jámě lvové, tedy V DUCHU HARAKIRI. Pravda, otěže socialismu, aspoň se to tak zpočátku jevilo, převzala Čína.

   Jenže… Jenže když tak sleduji tu Čínu, začínám stále více pochybovat, zda je tam ještě socialismus. Vždyť všudypřítomný elektronický diktát, naprosto bezbřehé sledování občanů doslova na každém kroku s bodovým hodnotícím systémem, jenž začíná „nevhodné“ osoby vyčleňovat mimo společnost, hm, co Vám budu povídat, je mi z toho do breku, skoro bych řekl, že mi je doslova zle. I proto jsem rád, že mám již po šedesátce, protože já bych v tom čínském „socialismu“ žít už nedokázal. ( Narážím na jejich úmysly se sítí 5G, přece by měly jejich vrcholné orgány moci vědět, co to způsobí za tragédii, když už v EU a USA to nechápou. ((

   A v Rusku? Tam je to k uzoufání snad ještě více. ( Tam zavádějí biometrické doklady, na pořadu dne jsou poslední přípravy ke zrušení bankovek a zavedení povinné elektronické měny. Aby toho nebylo málo, Rusko se má stát VŮBEC PRVNÍ ZEMÍ NA TÉTO PLANETĚ, kde se provede povinné čipování veškerého obyvatelstva již do r. 2025. Bude-li, Laco, nejen z Vaší strany zájem, předložím webu DAV-DVA k náhledu materiál v podobě důkazu mých slov ─ je to strašné. (( Laco, je mi vážně z toho všeho na zvracení. (( Kdekdo dnes řeší pojem ZISK, ale že nás všechny světová elita vede na konečná jatka, aby zůstala jen ZLATÁ MILIARDA VYVOLENÝCH, neřeší nikdo… (

   P.S.
   Kdyby mí rodiče povstali z mrtvých, prosili by mě, abych je uložil zpět do hrobu, protože v tomto světě se už lidsky skoro nedá žít. (

   Reply
 • 2. júna 2020 at 9:53
  Permalink

  Zisk naozaj nemá miesto ak by existoval jeden jediný podnik. Vznika v tom, čo sa ospevuje ale neexistuje v tej forme…. voľnej súťaži…konkurenčnom boji. Jeden stratí, druhý získa. Ale tiež sa zabúda na to, že nie je dôležitý len ten čo stratí…. ale aj to, že celá spoločnosť stráca… a stráca aj príroda (dlhé roky to, čo nám poskytovala príroda nemalo cenu ani hodnotu…bolo to zadarmo – vzduch, voda, životný priestor zvierat a rastlín). To sa neobjavilo v nákladoch ani jednej firmy. Navyše zisk sa udáva v peňažných jednotkách…a aj napr. pohyb kurzu môže ten zisk zmeniť na stratu. Bolo obdobie, keď sa dymiace komíny v nejakom údolí považovalo za POKROK (áno, lebo dávalo prácu, zisk, výrobky). Pred „mnohými“ rokmi som cestoval cez Janov. Kedysi to bolo oceľové a lodiarske „srdce“ Talianska. Videl som však celé toto srdce mŕtve…. a ľudia sa živili pašovaním a predajom (ako to robia dnes tí migranti z Afriky). Podobne hra na zisk-stratu postihla aj Detroit (a oveľa dávnejšie ako sa u nás o tom písalo). Vyzerá to tak, že aj v socializme/komunizme by mohol existovať zisk/strata, nakoľko tam jeden podnik môže odčerpať hodnoty inému podniku alebo celej spoločnosti (alebo prírode). No ak tento podnik dosiahne niečo ako „zisk“….tak iný podnik alebo celá spoločnosť bude mať stratu….keď bude odstraňovať následky (napr. gudrony pri Devínskej novej vsi alebo ekologická záťaž pri chemických podnikoch. Ak tomu nechceme hovoriť zisk, tak použime slovíčka eufemistické….. zhodnotenie, efektívnosť vynaložených nákladov a ich návratnosť….
  a tu zopár citátov na zamyslenie:

  J. J. Rousseau: “V prípade ľudskej rasy neexistuje skutočný pokrok, pretože všetko, čo sa dá hodnotiť na jednej strane ako zisk, je vyvážené na druhej strane stratou”. /existuje podobný výrok aj od Saint Exupéry)

  “Civilizácia je neviditeľný statok, nevzťahuje sa totiž k veciam, ale k neviditeľným putám, ktoré jednu vec s druhou spájajú. Civilizácia je založená na tom, čo sa od ľudí vyžaduje a nie na tom, čo sa im poskytuje” (A. De Saint-Exupéry).

  “Civilizácia závisí na spravodlivom a citlivom rozdelení zdrojov (R.FULGHUM)”. Ľudstvo nahlas hovorí o neohraničenej slobode a neurčitom, bližšie nedefinovanom pokroku, bez toho, aby si položilo otázku, či priamo pred ním nestojí bezodná priepasť. Má zmysel zavolať “plnou parou vpred”?

  V protiklade k pokroku v oblasti poznania prírody nemôžeme preukázať adekvátny pokrok v dôležitých oblastiach duchovného života spoločnosti a spoločenských vzťahoch oproti minulým storočiam. Z tohoto jasného rozporu vznikajú nielen pocity rozpoltenosti a nepravdy, ale aj nebezpečie veľkých katastróf na politickom a spoločenskom poli (E.HAECKEL)”.

  výrok K. Jaspersa: “Myšlienky o civilizačnom pokroku sa odhalili samé od seba ako namyslené a prehnané, pretože sa pokrok dnes obmedzuje v našom vedomí len na exaktné racionálne vedy a techniku, ktoré môžu stáť tak v službách dobra ako i zla

  Britský matematik a filozof A.N.Whitehead o tom hovorí: “Civilizácia postupuje tým, že sa zmnožuje počet významných operácií, ktoré môžeme vykonávať bez toho, aby sme premietali o ich podstate”.

  Einsteina nemožno obviniť z nenávisti k technike, a predsa povedal: “Technický pokrok je ako sekera v rukách patologického zločinca. Mali by sa hanbiť všetci tí, ktorí bezmyšlienkovite využívajú divy vedy a techniky a duševne z toho nepochopili viac než krava z botaniky tých rastlín, ktoré s rozkošou požiera”.

  V knihe o A. Einsteinovi Jak vidím svět – Lidové noviny 1993 Praha je uvedený úryvok z jeho listu s názvom O BOHATSTVÍ (1) :
  “Som navýsosť presvedčený, že žiadne bohatstvo sveta nedokáže ľudstvom pohnúť vpred, ani keby ho mal v rukách človek sebeviac oddaný takému cieľu. Len príklady veľkých a rýdzich osobností môžu ostatných doviesť k ušľachtilým postojom a skutkom. Peniaze priťahujú iba prospechárov a kohokoľvek zvádzajú k ich zneužívaniu. Vie si niekto predstaviť Mojžiša, Krista alebo Gándiho, držiaceho mešec peňazí vedľa takého človeka ako je Carnergie?”

  P.S.: ako vtip uvediem historku s tým kandidátom na prezidenta, ktorý svoje náklady na svoju kampaň použil firmu…. účtovanie nákladov, vratky DPH…atď. Keď sa objavila táto kauza, tak dosť dlho trvalo, kým mu nejaký „génius“ odporúčal brániť sa takto… Vraj tie náklady vyrovná svojou prednáškovou činnosťou. Ak by sme brali tie náklady na kampaň ako úver…. tak tento úver tými prednáškami splatí tak za 100 rokov (ale akosi zabudol na úroky). Možno nás oblbnú jeho advokáti sloganom…. s nulovým navýšením (alebo jeho výrok z r. 2005 pre Rada Baťa a TREND ako manažér roka 2005….nepredávali sme pôžičky….ale emócie). Aj na tejto téme sa prejavujú aj fakty aj emócie. Ak by sme počítali všetko globálne za celú planétu, tak naozaj zisk a strata by sa mali účtovne vyrovnať. Ale problém je to OCEŇOVANIE… to čo sa objavuje ako strata napr. v prírode – topenie ľadovcov, ekologická záťaž…. je skoro neodstrániteľné žiadnymi nákladmi.

  Úplne na záver výrok Rabi Nilton Bonder (autor knihy Jidiše Kopp a knihy Kabala peněz…)
  Dnešní zisk, který nás zítra bude stát peníze, není bohatstvím, právě naopak, je to dvojnásobná ztráta času. Nechceme přijmout fakt, že naše činy mají dusledky, které sahají daleko za hranice naší schopnosti vnímání a kontroly. Nechceme vidět, že naše potřeby přesahují to, čeho mužeme dosáhnout, a že naše přesvědčení a víra mohou být pouhými iluzemi. Často je naše shromažďování bohatství zpusobeno tím, že nemáme co dělat, či z nedostatku lepší činnosti TOTO PLATÍ aj pre honbu za efektívnosťou za každú cenu
  Pokud trváme na tom, že cílem studia a práce je bohatství bez hranic, pak tvrdohlavě měníme něco v nic. U vědomí této skutečnosti je lepší nedělat nic než přeměňovat něco v nic.
  Cena skutečných peněz se zvyšuje, když je zatížíme povinnostmi, které jsou součástí úrovně pospolitosti a občanské společnosti, o kterou komunita usiluje, a jejichž cena klesá, když tyto povinnosti zanedbáme. Znedhodnocení je krutým osudem všech symbolu, které ztratily svuj smysl.

  Reply
  • 2. júna 2020 at 10:22
   Permalink

   Áno, rozumiem, zdá sa, že sme sa naladili na podobnú vlnu.

   Reply
 • 2. júna 2020 at 10:18
  Permalink

  Pane Moravčík, přeji krásný den.

  Nemohu nereagovat na Vás směrem k panu Dubníkovi, prostě nemohu. A proto VÁS PROSÍM, napište pro nás všechny, nejen pro pana Dubníka či pana Vaška z Valašska, JAK SE ZACHOVÁTE SE SVOU RODINOU, AŽ VÁS ELITA PŘEDVOLÁ K POVINNÉMU ČIPOVÁNÍ?

  Za odpověď Vám děkuji.

  Reply
  • 2. júna 2020 at 11:02
   Permalink

   Pán Vašek, nepôjdem a budem sa brániť. Nenosím náušnice ani piercing a žiadne postmoderné výmysly ako tetovačky. Nebudem nosiť ani čip. Práve včera som s rodinou hovoril o tom, aby neverili „zázračnej vakcíne“ od Billa Gatesa. V princípe nič proti vakcínam, ale dal by som si pichnúť niečo, na čom robila Dr. Peková alebo iný podobný poctivec, ale nie miliardár, ktorému spod rúk nikdy nevyšlo nič poriadneho.
   Okrem toho, lebo trochu rozumiem technológiám IT viem, že na čipovanie ľudí nie je technický dôvod. Všetky deklarované výsledky sa dajú dosiahnuť aj bez toho.

   Reply
 • 2. júna 2020 at 14:39
  Permalink

  Ľudia ako vy šíria infekciu do celého sveta.

  Reply
 • 2. júna 2020 at 22:51
  Permalink

  Ďakujem p. Cumilovi za: >>>Zisk naozaj nemá miesto ak by existoval jeden jediný podnik.<<<
  1. Zisk v tom podniku má miesto a bude mať aj v komunizme ako náprotivok straty (nákladu). SumaZ=SumeS. V tejto podobe je aj motivačným faktorom vo vnútropodnikovom súťažení. Toto je môj každodenný chlebíček – zabezpečujem účtovníctvo pre viacero firiem, tak viem o čom píšem!
  2. Svet ako celok je tiež jeden jediný podnik ktorý neobchoduje s nikým len sam so sebou a teda ani tu nemôže existovať zisk bez zodpovedajúcej straty!
  3. Ak zisk bez straty nemôže existovať "dole ani hore" tak nemôže existovať ani v strede ale potrebuje to toto: Dávid Bohm, ako príklad implikatného poriadku uvádza hologram, v ktorom význam celku je zavinutý v každej jeho časti a každá časť hologramu je obrazom celého objektu. Po rozbití holografického obrazca vnikne množstvo malých obrazcov a v každom je možné rozvinúť obrazec celý. Príkladom implikátneho poriadku môže byť aj ekonomika.°°
  Pre Bohma to bola idea, ja som ju dotiahol až po matematický model takého obrazca od najmenšej jednotky až po celosvetovú už v roku 2003 vo svojej knihe "Lúpež storočia a neoekonómia".
  Verím, že ak konečne sa na DAV DVA bude môcť vedecký diskutovať a nie pod…..vať tak si o tom pohovorime. Doporučujem diskusiu ukončiť a tešiť sa na jej pokračovanie. Bolo by fajn ak by DAV DVA prijal do svojej knižnice el.podobu mojej knihy ale aj novo pripravenej knižočky – II. vydanie "Krok vzad dva kroky vpred!" Bude mať len 15 strán ale ťažko padného, dialektického čítania.
  PS: Komunisti nekradli, kradli byrokratické šimle – ceno-tvorcovia ktorí stanovovali koľko zisku ma vyprodukovať murár na hodinu 10Kčs a montážnik 500Kčs. Oni to vlastne nekradli, oni týmto od kapitalistov prevzatou modlou rozložili socialistické plánovanie a nakoniec aj celé hospodárstvo. Robil som v stavebníctve a teda viem o čom píšem. Dokonca v 1980 roku som sa pohádal aj so skupinou expertov zo SAV, ktorí prišli stanoviť prečo PS n.p. Michalovce neplnia plán v zisku.

  Reply
  • 3. júna 2020 at 10:04
   Permalink

   Pane Sablič, zdravím Vás, vítejte.

   Úvodem, jako autorovi, mi dovolte Vám poděkovat, že jste se zúčastnil diskuse. Ani zdaleka autoři článků nejen na DAV-DVA ─ tohle nedělají.

   Napsal jste, že „nakradnutý kapitál sa koncentruje v socializme v rukách správcu tohoto majetku – v rukách politickej strany“. Pak jste uvedl toto: „komunisti nekradli, kradli byrokratické šimle“. Promiňte mou úvahu, ale mně to zní jako protimluv. Tak na jedné píšete, že komunisti nakradený kapitál si jaksi záhadně přivlastnili, posléze píšete, že komunisti nekradli. No, přeberte si už sám, co tvrdíte, ale pro mě je to kravina. )) Už proto, že v ČSSR existoval v právním řádu pojem „rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví“. Kdyby ti komunisti kradli, jak jste napsal, no, já prostě vím naprosto přesně, že tohle by ani Husákovi či Jakešovi neprošlo.

   Pane Sablič, také jste napsal toto: „ceno-tvorcovia … rozložili socialistické plánovanie a nakoniec aj celé hospodárstvo“. Dovolím si Vám oponovat, že je to nesmysl. Hospodářství nebylo za Husáka rozložené, ba právě naopak, bylo max. konsolidované jako NIKDY DŘÍVE! Republika v 70. a 80. letech se budovala NEUVĚŘITELNÝM TEMPEM! Vše kolem nás, pane Sablič, bylo vybudováno v ČSSR, především za Dr. Husáka po r. 1968! Díky členství v RVHP, díky spolupráci se SSSR! Srovnejte, co se vybudovalo za 30 let v ČSSR, a co po r. 1989! To je nebe a dudy!!!

   Pane Sablič, pokud chcete posuzovat, KDO „rozložil socialistické plánovanie“, pak Vám se vší vážností pravím ─ rozklad socialismu nejen v ČSSR byl způsoben AKTEM VELEZRADY KREMELSKÝCH VLÁDCŮ po dohodě se Západem. Pokud mi nevěříte, zeptejte se na to Mgr. Pavola Janíka, kterého si vysoce považuji, konec konců, tohle je jeho práce, naprosto vynikající:

   http://www.slovenskyrozhlad.sk/?augustov%E1-pr%EDprava-17.-novembra-1989-%96-pavol-jan%EDk,4685&PHPSESSID=6bde0741e221471520e94dc5052033e7

   Reply
 • 3. júna 2020 at 7:02
  Permalink

  k bodu 2….. svet je jeden podnik. Platí len filozoficky – Fšetci sme na jednej lodi. Ale existuje aj niečo ako kybernetika alebo systémy vyššieho rádu a ich fungovanie. Neexistencia zisku je možná ak by existoval jediný podnik. Preto skôr platí…. v súčasnosti existuje zisk…… ale je vyvážený stratou iného podniku a celej spoločnosti. Honba za ziskom (pseudoefektívnosť) znamená znehodnocovanie práce iného podniku a jeho zamestnancov. Ukážkový príklad zisk – strata je na burze. Keď sa to tam preženie, tak sa straty „zospoločenštia“ a štát – občania to zaplatia (aj keď sa neobchoduje so skutočnými hodnotami ale derivátmi, oblbujú nás hedž fondy at´d). Zisk je privátny…. Zaujímavý VTIP som zažil v r. 2008 keď odchádzal postarší pánko z takého burziánskeho podniku s krabicou s nejakými papiermi a vyriekol: „ale veď mi na burze tvoríme hodnoty“. Nuž hodnoty netvoria ani vo sne…. len sa hrajú…. a ostatní tú hru platia.
  Podľa všetkého ten už nebohý Rabi Nilton Bonder vystihuje situáciu vo svojich publikácich najvýstižnejšie.

  Reply
 • 3. júna 2020 at 15:38
  Permalink

  Ďakujem za podnet. Viac si pozrite na ďalších dvoch blogoch HS. https://blog.hlavnespravy.sk/20799/dialektika-takmer-neznamy-to-jazyk-vo-vedach-o-spolocnosti/
  Len k niektorým nejasnostiam:
  „nakradnutý kapitál sa koncentruje…“ Nie je podstatné kde sa koncentruje ale kto ho ukradol a prečo! Spoločnosť bola okrádaná na základe ekonomického poznania prevzatého z kapitalizmu prostredníctvom cenotvorby v ktorej dominoval ZISK – logická hlúposť. ZISK je prázdna hodnota ako voda vo víne a v tom bol problém. Z roka na rok bolo v národnom hospodárstve čoraz viac a viac bublín namiesto reálnych hodnôt. Klasická entropia plynúca z narastajúcej nerovnováhy!
  Fakty: súhrne indexy priemyselnej výroby: 1960-35; 1970-60; 1980-99; 1990-100; výstavba bytov:1960-23tis.; 1970-38tis.; 1980-40tis;, 1990-25tis.
  Politický mraz prišiel z Moskvy to mate pravdu, ale čo bolo jeho dôvodom. UV-KSSZ už v roku 1966 vyzval teoretickú frontu aby zhodnotila budovanie socializmu lebo to tam „nefungovalo!“ Študoval som na ASV pri UV-KSSZ v r.1977-79, už vtedy vznikali tam nálady učiť sa od kapitalistov ako riadiť.
  Aktívny hlupáci to potom dokončili. Medvedev a Abalkin už za mňa šéfovali na ASV.
  Budem sa tešiť na ďalšie diskusie.

  Reply
  • 3. júna 2020 at 16:06
   Permalink

   re: Andrej Sablič!
   cit.
   „nakradnutý kapitál sa koncentruje…“ Nie je podstatné kde sa koncentruje ale kto ho ukradol a prečo!“
   Prezraďte p. Sablič!Kto a prečo nás teda v tom socializme okrádal?
   Viete,ja sa cítim byť okrádaný dnes omnoho viac ako v socializme.Ale ak pripustím,že máte pravdu s tým okrádaním za socializmu,tak by som sa rád dozvedel aj nejaké konkrétnosti.Tiež by som uvítal,keby ste napísal,ako teda mal ten socializmus fungovať,aby ste naň dnes po 30.rokoch, nemuseli vylievať kýble špiny.Potešilo by,keby ste predostrel aj nejakú realizovateľnú víziu usporiadania „novej“spoločnosti podľa svojich predstáv.Inak je to z vašej strany len mlátenie prázdnej slamy bez osohu.

   Reply
   • 3. júna 2020 at 16:53
    Permalink

    Pán Dubník, pre Vašu informáciu, v redakcii už máme nový článok od pána Sabliča s jeho víziou realizovateľného usporiadania spoločnosti. Po veľmi prudkej reakcii pod týmto článkom sme váhali, či ho uverejníme, lebo práve na autora (nie na socializmus!) sa vyliali kýble špiny. Ak ste pána Sabliča vyslovene vyzvali, budeme ho musieť vydať.
    Ešte jedna zásadná pripomienka.
    Chceme tu písať o alternatívach ku kapitalizmu. Najznámejšou alternatívou, o ktorej sa vie už 200 rokov (a ešte sme k nej ani neprivoňali) je komunizmus. My, pomaly senilní starci, môžeme nostalgicky spomínať na socializmus, v ktorom (áno, aj ja si to myslím) bolo všetko lepšie než dnes, aj preto, že sme boli mladí a plní síl a potenciálu.
    Už nie sme mladí a mali by sme byť dosť múdri, aby sme vedeli, že čas naspäť nevrátime a ani tá veľká spoločenská zmena už nečaká na nás, že ju vykonáme. Na to sa musí zobudiť mladá sila. Je našou povinnosťou, aby sme tej mladej sile odovzdali svoje skúsenosti, ale nie tak, aby sa spálili na rovnakej pahrebe. My, ak sme múdri, musíme byť schopní vidieť a priznať si, že socializmus, ako sme ho zažili, nebol cestou ku komunizmu. Bol na tej ceste prekážkou (a to mám z prednášky profesora vedeckého komunizmu z roku 1983).

    Socializmus (reálny) dokonca nebol ani alternatívou ku kapitalizmu. Ako je inak možné, že ani nevieme určiť dátum toho obratu – dokedy sme ešte mali socializmus a odkedy sme už v kapitalizme. Tá zmena bola menej markantná a rýchlejšie sme si zvykli, než keď sme menili slovenskú korunu za euro.
    Nevidím žiadnu perspektívu v tom, aby ob 100 rokov spoločnosť kolísala od kapitalizmu k reálnemu socializmu a späť, a aby pri každej zmene pracujúci zas niečo stratili.
    Našim cieľom by mala byť skutočná systémová zmena.

    Reply
    • 3. júna 2020 at 18:00
     Permalink

     re M.M.
     Pán Moravčík!Ubezpečujem vás,že moje reakcie na článok p.Sabliča a na vaše komentáre,nemajú absolútne nič spoločné s nostalgickými spomienkami na mladosť a „prekrásny“reálny socializmus.Viete ja si myslím,že jedine človek vo veku 50+rokov má právo vyslovovať sa,porovnávať a hodnotiť život „vtedy a dnes“.Tak to robím!Racionálne a so snahou byť objektívny vo svojich záveroch.Bol som svedkom neuveriteľných premien nášho vidieku,videl som rásť nové sídliská pre mladých ľudí,nové školy,škôlky a detské jasle,nemocnice.nové fabriky,obrobené polia a lúky s pasúcim sa dobytkom.Populačná krivka u nás stúpala,vzdelanosť našej mládeže dosahovala svetovú úroveň,ľudia boli k sebe priateľskejší a neboli ešte „vykastovaní“podľa výšky konta alebo sociálneho postavenia.Toto vám o tom socializme povie každý,kto v ňom prežil aspoň 20 rokov.Preto považujem za nekorektné,ak na mňa vyťahujete otrepané klišé o nostalgii za mladosťou.Ja som s tým,ako som žil svoj život spokojný a je mi len ľúto,keď vidím svoje kedysi krásne Slovensko upadajúce po všetkých stránkach.Pán Moravčík!Kedy ste naposledy sedeli v dedinskej krčme,debatovali s chlapmi,zaspievali pri heligónke?Nie p.Moravčík!Žiadna nostalgia,len triezve zhodnotenie skutočnosti.A k tým alternatívam ku kapitalizmu len toľko,že by mali byť realistické a hlavne uskutočniteľné čo najrýchlejšie.Skôr,ako tento náš národ a štát postihne úplný zánik a ostanú po nás len tie Tatry.Pán Vašek z Moravy má veľkú pravdu v tom že zmena k lepšiemu u nás nastane len v
     súvislosti so zmenou v Rusku.Zatiaľ to však nevyzerá nejako povzbudivo ani tam…bohužiaľ.
     Na záver p.Moravčík len toľko!Ten bývalý tzv.reálny socializmus vidím ako veľkú bielu a čistú naškrobenú plachtu.Na tej plachte už zďaleka možno uvidieť každú špinku na ktorú sa dá ukázať prstom.Na špinavej,zasvinenej handre to urobiť nemôžete.Preto je mi odporné,ak sa ešte aj dnes,po 30.rokoch nájdu ľudia,ktorí ľuďom a našej mládeži pripomínajú len tie viditeľné špinky a „zabúdajú“im povedať,že tie špinky boli na bielej a čistej plachte.
     Každá ľudská činnosť by mala viesť k nejakému hmatateľnému výsledku.Aj to hľadanie alternatív ku kapitalizmu.Ak tomu tak nie je,tak sa jedná len o zbytočné zabíjanie času.Myslím,že najrozumnejšie čo dnes ľavicovo zmýšľajúci človek môže urobiť,je hľadanie spôsobu,ako zdeliť pravdu o socializme našej mládeži.A ako ju zbaviť zhubných ilúzií o kapitalizme.Alebo vyvíjať aktivity proti NATO,ako to robia(alebo robili)členovia SRSPOL.

     Reply
     • 4. júna 2020 at 8:15
      Permalink

      >>>Ten bývalý tzv.reálny socializmus vidím ako veľkú bielu a čistú naškrobenú plachtu.<<<
      Takouto plachtou je aj kapitalizmus, ak ho budete porovnávať s otroctvom. Ja socializmus vyznávam, ako minulosť ktorá bola lepšia ako kapitalizmus, ale socializmus mi nestačí!!! Kde je idea Marxa o komunizme? Kde sa v tom socializme podela?!!! Socializmus Vám zhrniem do jedného prípadu z mojej praxe. Na riaditeľ závodu ktorý staval elektráreň Vojany prišli do predsedníctva OV-KSS dva návrhy. Jeden na udelenie štátneho vyznamenania a druhý na odvolanie z funkcie a vylúčenie z KSČ. Takto vyzeralo socialistické plánovanie založené na ekonomickej náuke prevzatej z kapitalizmu!!!
      V socialistickej praxi som bol od roku 1965 a v 1979 som na základe svojich skúsenosti pri štátniciach na ASV pri ÚV-KSSZ prehlásil "socializmus musí byť odstránený revolučnou cestou". Znamenalo to dlhú debatu ale žiaden Sibír. Nakoniec mi bolo povedané, že podobný názor panuje aj v ÚV KS Bulharska a niečo podobné by bolo možné vyčítať aj s požiadavky ÚV-KSSZ z uznesenia o "potrebe materialistického zhodnotenia socializmu" z roku 1966.
      Ak neodhalíme nedostatky socializmu tak žiaden komunizmus nebude!!!!!!!!

     • 4. júna 2020 at 11:27
      Permalink

      re:Sablič !
      cit.
      „…a v 1979 som na základe svojich skúsenosti pri štátniciach na ASV pri ÚV-KSSZ prehlásil „socializmus musí byť odstránený revolučnou cestou.“
      Ostáva mi už len zagratulovať vám k splnenému snu o 10 rokov neskôr-Gratulujem!

     • 4. júna 2020 at 11:40
      Permalink

      Pán Dubník, za touto Vašou replikou nevidím nič viac, než snahu ublížiť a uraziť konkrétnu osobu. Je to už za čiarou slušnosti. Kým som si prečítal túto Vašu odpoveď, tak som si myslel, že diskusia s Vami má význam.

     • 4. júna 2020 at 12:12
      Permalink

      p.Moravčík!
      O desať rokov neskôr,v novembri 1989 došlo k odstráneniu socializmu revolučnou cestou (aspoň vtedajší revolucionári to nazvali revolúciou).Čo je na tom neslušné ak to pripomeniem človeku,ktorý odstránenie socializmu navrhoval už v r.1979 a sám to aj priznáva?

     • 4. júna 2020 at 12:17
      Permalink

      Vašu odpoveď som si prečítal, ale už nechcem v tejto debate pokračovať.

     • 4. júna 2020 at 17:33
      Permalink

      Pán Sablič, Vy nie ste žiaden dialektik, hoci dialektikou sa často oháňate. Obyčajný anarchoľavičiar, vyťahujúci riešenia z rukáva. Keby ste boli dialektik, tak nenapíšete, že treba odhaliť chyby socializmu – a vymenujete svoje osobné problémy (Socializmus Vám zhrniem do jedného prípadu z mojej praxe), čo je čistý subjektivizmus a ťažko môžete očakávať, že niekto bude s Vami seriózne diskutovať.. Dialektik tak nerozmýšľa – ak poznáte dialektické zákony, tak by ste mali vedieť, že systémy odchádzajú nie pre chyby, ale pre naplnenie svojej kvantitatívnej stránky (zákon súladu VV a VS). Toto nemá nič spoločné s vedou, ktorej sa dovolávate.

      Vaše prehlásenie, že politická ekonómia socializmu nie je veda, ale kniha rozprávok o socializme, svedčí o Vašej neúcte k poznaniu, k dejinám poznania predošlých generácií, svedčí o Vašom velikáštve. A to chcete rozvinúť vedeckú diskusiu. Skôr je to pohreb DAVDVA.

    • 4. júna 2020 at 17:57
     Permalink

     Pán Moravčík, socializmus nemôže byť alternatívou kapitalizmu, len jeho pokračovaním. Tak ako nemôže byť alternatívou dieťaťa dospelý človek, len jeho pokračovaním, alebo nemôže byť alternatívou prvobytnej spoločnosti otrokárstvo, len jeho pokračovaním. Už tu vidieť problém Vašich východísk, ktoré ovplyvňujú chápanie spoločenského vývoja.

     Problém nebol v socializme, ten bol v poriadku, v norme, ekonomicky dostatočne efektívny. Problém je v subjekte, v našich hlavách, že sme nedokázali spracovať dialekticky rok 1989. A Vy sa tiež nedokážete zbaviť utopických postojov, prekvapili ste.

     Dívajme sa na svet prirodzenými očami, nevymýšľajme si rôzne z prsta vycucané projekty. Európska ľavica prestala byť pre toto zaujímavá, inšpiratívna pre občanov, pre svet, a priznám sa, aj pre mňa. A „vedecká“ diskusia okolo subjektívnych vývodov Andreja Sabliča zatlčie posledný klinec aj do rakvy projektu DAVDVA.

     Treba študovať reálny vývoj, ten sa nikam nevracia, nehľadá chyby socializmu, ale nadväzuje na jeho dielo. Touto cestou ide Čína, a ak sa nespamätáme, a budeme sa vracať kamsi do minulosti, tak charakter budúcej civilizácie určí úplne ona, bez nášho podielu, čo sa nám nebude veľmi páčiť. Čína to robí dobre, robí to, čo dnes treba urobiť, bez glorifikácie tejto cesty, utopizmu, bez toho, aby som túto cestu pokladal za dokonalú. Je potrebná, nie utopická.

     Reply
     • 4. júna 2020 at 19:23
      Permalink

      Pán Antal, pokojne študujte, čo robí Čína a pokojne sa zo všetkých síl snažte zapojiť do toho vývoja. Je to Vaša voľba a Vaša cesta, nevidím na tom nič hodného kritiky. Ocenil by som, keby ste, ako medzi dospelými ľuďmi, rešpektovali voľbu ostatných, aj v tom, že skúmajú aj iné cesty.
      Keď som už od Vás dostal darom nevyžiadanú kritiku, tak Vám aspoň časť vrátim naspäť. Kritika by bola konštruktívna, keby ste aspoň pochopili, čo som sa Vám snažil povedať. Vyčítali ste mi „utopické postoje“, no márne premýšľam, čo konkrétne ste mali na mysli. Či to je jedno? Utópia je z definície všetko, čo znie cudzo a nezrozumiteľne?
      Keby som aspoň cítil, že som tu niekoľko článkov nepísal zbytočne, ako keď sa hádže hrach o stenu. Takto mám pocit, že mojim najväčším hriechom je to, že nefungujem ako tibetský modlitebný mlynček, ktorý by dookola verklikoval texty, ktoré lahodia Vášmu uchu.

 • 3. júna 2020 at 17:53
  Permalink

  Pán dubník, mne sa Vaše komentáre páčia, som na Vašej strane; v diskusii sa má diskutovať. A vôbec mi nepripadáte ako senilný starec, práve naopak; ste rozhľadený vzdelaný, slušný a máte, čo povedať.

  Reply
   • 4. júna 2020 at 12:17
    Permalink

    Pán dubník, súhalsím s Vami. Asi som tiež za čiarou slušnosti.
    …„socializmus musí byť odstránený revolučnou cestou???“ No, pán Laco by Vám na to mohol povedať: „Som unavený a zbitý ako pes.“
    Na rozlúčku pán Moravčík: “ Je zaujímavé, že Vám za neslušné nepripadá citovať ľudákov: „Rež a rúbaj do krve!“
    Na Vašom webe končím!

    Reply
    • 4. júna 2020 at 12:22
     Permalink

     Je to Vaša voľba, pani Kotrádyová, beriem na vedomie.

     Reply
    • 4. júna 2020 at 13:16
     Permalink

     p.Kotrádyová!
     Je pre mňa útechou keď viem,že je u nás ešte nemálo ľudí ako ste vy.Nebudem vás nahovárať k tomu aby ste svoje rozhodnutie zmenila,len vám chcem popriať veľa síl a pevného zdravia.Budeme to potrebovať všetci lebo mám taký pocit,že onedlho nás postihnú také dejinné zmeny,ktorých dôsledky dnes nevieme ani domyslieť.Hovorí sa,že keď je somárovi dobre,pôjde sa šmýkať na ľad a doláme si nohy.Tak je to aj s niektorými našimi reformátormi zahľadenými do svojich teórií a hľadania „alternatív“ až tak,že zabudnú na život a celkom obyčajné túžby jednoduchých ľudí.Tak všetko dobré pani Kotrádyová a nech sa vám darí!

     Reply
 • 4. júna 2020 at 13:09
  Permalink

  Pane Sablič, zdravím Vás ze Vsetínska.

  Dovolte mi vyjádřit se k Vašim dnešním myšlenkám.

  Ten bývalý tzv. reálny socializmus vidím ako veľkú bielu a čistú naškrobenú plachtu. ►Takouto plachtou je aj kapitalizmus, ak ho budete porovnávať s otroctvom. ► Pane Sablič, mýlíte se. Kapitalismus nelze porovnat s otrokářským řádem stejně, jako socialismus s kapitalismem. Povím Vám proč ne. Společenské řády mezi prvobytným a socialistickým řádem byly založeny na vykořisťování člověka člověkem, jinak řečeno, kapitalismus nemohl být bílou plachtou oproti předchozímu feudalismu, protože vykořisťování nejenže neodstranil, ale ještě naopak ho posílil v důsledku sofistikovaných metod spojených s vyšší společenskou produktivitou práce. I proto NWO s Billem Gatesem směřuje k vyhubení 7 miliard Pozemšťanů pomocí vakcinací, aby zůstala jen zlatá miliarda vyvolených, jejíž větší část bude sloužit jako obslužný rezervoár k udržení chodu elektronického a kybernetického fašismu.

  Ja socializmus vyznávam, ako minulosť ktorá bola lepšia ako kapitalizmus, ale socializmus mi nestačí!!! ►Vám socialismus nestačí? Pak jste nenasytný žralok. A mně socialismus stačil a plně vyhovoval! Víte, pane Sablič, sdělím Vám velké tajemství. Mně se vždy líbily krkonošské pohádky o Krakonošovi a Trautenberkovi, kterak Krakonoš hamižnému a břichatému Trautenberkovi pravil: „Kdo chce moc, nemá nakonec nic.“ Tím Vám, pane Sablič, vzkazuji, že je naprosto bezpředmětné chtít cokoli lepšího než socialismus, když byl socialismus rozbit na šrot. Nemá smysl uvažovat o založení rodiny, když partnerský vztah neexistuje.

  Kde je idea Marxa o komunizme? Kde sa v tom socializme podela?!!! ►Posuzovat Marxovu ideu o komunismu je totéž, jako řešit cestování lidí do galaxie Andromeda. A vůbec, nemá smysl chtít po děcku, aby bylo Einsteinem, když neumí spočíst ani 3×3.

  Socializmus Vám zhrniem do jedného prípadu z mojej praxe. ►Pane Sablič, ve vší úctě, ale nelze socialismus hodnotit podle jednoho případu jednoho pana Sabliče. To je totéž, jako hodnotit celý německý národ podle jednoho vůdce s knírkem.

  v 1979 som na základe svojich skúsenosti pri štátniciach na ASV pri ÚV-KSSZ prehlásil „socializmus musí byť odstránený revolučnou cestou“. ► Pan Dubník Vám již odpověděl. A dlužno poznamenat, že přiléhavě stavu věcí.

  Ak neodhalíme nedostatky socializmu tak žiaden komunizmus nebude!!!!!!!! ►Pane Sablič, povím Vám to jinak. Kolo dějin se před 30 roky zastavilo, aby se začalo pohybovat zpět nejen ke kapitalismu, ale také, což je vůbec nejhorší, k celosvětovému fašismu pod nadvládou NWO. Mějte proto na paměti, že chtít zaběhnout maratón komunismu pod dvě hodiny, když jsem na invalidním vozíku kapitalismu, je prostě a jednoduše bezpředmětné…

  Reply
 • 4. júna 2020 at 13:53
  Permalink

  Vážená dáma a páni,
  – keby Ste sa ma spýtali čo myslím pod revolučným odstránením, tak Vám to pekne vysvetlím tak, ako som to vysvetlil na ASV pri štátnici 5 profesorom, ktorí boli s mojím vysvetlením spokojní.
  – keby Ste sa spýtali čo by malo nasledovať po socializme tak rovnako Vám vysvetlím alebo sa nájde cesta kde si môj názor môžte prečítať
  No Vy chcete mať za každú cenu navrch a tak mi pripisujete svoje konzervatívne myslenie, neschopné zdvihnúť zrak a predstaviť si, že je možné dosiahnuť na tejto planéte mier, vzájomnú úctu a spoluprácu medzi ľuďmi a národmi.
  S takými názormi ako Ste ich tu prezentovali určite mier na tejto planéte nedosiahneme a pozabíjame sa pre slovíčka!!! O to Vám ide? Že Vám nie je hanba!
  Vy nadávate na kapitalizmus ale plne ste prijali jeho maniere založené a Frankfurtskej škole kritiky, kritizuj, kritizuj, kritizuj. Kde sa podela vo Vás socialistická výchova k spolupráci a konštruktívnej kritike? Kde sa stratila úcta k iným názorom? Kde sa stratila túžba po lepšom a krajšom zajtrajšku?
  Na štátnici som tiež prehlásil, že politická ekonómia socializmu nie je veda ale kniha rozprávok o socializme. Zdá sa, že týmto rozprávkam ostávate verní a Leninská zásada konštruktívnej kritiky je pre Vás absolútne neznámy pojem. Tak láskavo sa spamätajte. Mám 80 rokov a preto mám plné právo Vám to povedať na plné hrdlo!!!

  Reply
  • 6. júna 2020 at 18:32
   Permalink

   Pán Sablič, dávate si do názvu svojich článkov dialektiku, ale v praxi postupujete nedialekticky. Viete, čo znamená pojem odstránenie? Tam kde sa žiada použiť pozitívnu negáciu, rozvinutie východiska? Keby ste odstránenie dali aspoň do úvodzoviek, ako Marx a Lenin dali do úvodzoviek „zrušenie“ štátu, teda jeho pozitívnu negáciu, rozvinutie do novej podoby.

   Pozrime sa na to z pohľadu dialektiky na príkladoch.
   Dospelý človek je pozitívnou negáciou, rozvinutím dieťaťa. Starý človek je negáciou dospelého, negáciou negácie (syntézou) dieťaťa. Odstránenie dieťaťa však znamená jeho likvidáciu, smrť. Bez pokračovania.
   Podobne je to zo zrnkom obilia. Ak ho zasadíme, rastlinka je pozitívnou negáciou zrnka, jeho rozvinutím do novej podoby. Klas je druhou negáciou. Odstránenie zrnka však znamená jeho zjedenie, spálenie, zničenie. Bez ďalšieho pokračovania.

   Podobne je to s politickou ekonómiu socializmu, o ktorej ste prehlásili, že to nie je veda, ale kniha rozprávok. Určite, že má veľa nedostatkov, medzier v poznaní, pretože zodpovedá dnešnému stupňu poznania a ten je nedokonalý. Ale ona vychádza z predošlého poznania, buduje na jeho základoch, rozvíja ho. Ale Vy ako „génius“ ste všetko zrušili šmahom ruky, pre Vás žiadne predošlé poznatky nie sú potrebné, Vy dokážete vybudovať novú teóriu na zelenej lúke. Tým ste hlboko pod úrovňou poznatkov politickej ekonómie socializmu.

   Nuž, nečudujte sa, že ak nemáte úctu k poznatkom iných, iní nemajú úctu k Vašim.

   Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *