Nick Hanauer: Drsné tajomstvo kapitalizmu – a nová cesta vpred

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Vážení priaznivci DAV-u DVA

Väčšina našich čitateľov má silné sociálne cítenie a hlási sa k zdravému vlastenectvu. Čakajú nás zásadné politické udalosti - referendum o predčasných voľbách a následne zásadný boj o ďalších charakter našej spoločnosti.

V DAV-e DVA stojíme na Vašej strane. Pre pravidelných prispievateľov okrem iného pripravujeme aj špeciálne benefity: vypnutie reklamy, výrazné zľavy v e-shope INLIBRI, podielovú knihu a iné... Vernostný program zverejníme v apríli.

Ak chceme naďalej rásť, nebude to možné bez vybudovania silnej podpornej komunity. Staňte sa jej členom, pomôžte nám v tomto úsilí tým, že budete pravidelne finančne podporovať DAV DVA.

Podporte nás pravidelnou sumou, 4, 6, alebo 10 a viac eur mesačne..
Číslo účtu: IBAN: SK72 8330 0000 0028 0108 6712


Nicolas Hanauer je jeden z najúspešnejších a najbohatších podnikateľov. Namiesto toho, aby sa kapitalizmu klaňal, však provokuje revolučnými myšlienkami o tom, že neoliberálny kapitalizmus je zlé zriadenie a treba ho napraviť.
Ako prvé snáď človeka napadne, nech teda svet mení k lepšiemu – svojimi peniazmi, ktoré vďaka kapitalizmu zarobil. Nick to robí, ale kto kapitalizmus trochu pozná, vie, že jedna lastovička, akákoľvek bohatá, leto neurobí. Nick sa nám prihovára preto, lebo potrebuje spoluprácu nás všetkých. Kým sa v mysliach budeme držať starého známeho neoliberálneho kapitalizmu, nezmení sa nič. Veľká zmena nás potrebuje všetkých.
Druhý apel redakcie smeruje na špičky ľavicovej inteligencie. Bola by hanba, keby vízie kapitalistov o budúcnosti boli radikálnejšie, než sa odvážime mať my.

Published under Creative Commons (CC) license from TED

.

Ahoj!

Som  kapitalista. A po 30 rokoch kariéry v kapitalizme, keď som založil viac ako tri desiatky spoločností, ktoré vygenerovali desiatky miliárd dolárov v trhovej hodnote, patrím nielen do 1 % najbohatších, ale do 0,1 % najbohatších zo všetkých vlastníkov.

Dnes som vám prišiel porozprávať o tajomstve úspechu nás, kapitalistov. Lebo kapitalisti ako ja, NIKDY v histórii neboli bohatší ako dnes. Takže otázka znie: Ako to robíme? Ako je možné, že každý rok dostávame čoraz väčší kus z ekonomického koláča?

Čím to je? Sú boháči múdrejší ako boli pred 30 rokmi bežní ľudia, alebo usilovnejšie pracujú? Máme vyššie postavy? Vyzeráme lepšie? Bohužiaľ, nie. Za všetkým je jediná vec: ekonómia a jej drsné tajomstvo.

Bývali časy, keď ekonómia všetkých profesií pracovala v záujme všeobecného záujmu verejnosti, ale v súčasnej neoliberálnej ére pracuje len kvôli záujmom korporácií a miliardárov. A z toho vyplýva viacero problémov. Môžeme sa dohodnúť na určitých ekonomických politikách, napríklad zdvihnúť dane pre bohatých, regulovať moc korporácií, zdvihnúť mzdy zamestnancov, robili sme to aj predtým.

Ale dnes vás všetci neoliberálni ekonómovia budú prehovárať, že každé z týchto opatrení bude strašnou chybou. Lebo rast daní vždy zabíja ekonomický rast a každá forma vládnej regulácie je neefektívna a rast cien vždy zvyšuje nezamestnanosť.

Ako dôsledok takéhoto myslenia za posledných 30 rokov, len v samotných USA, 1 % najbohatších získalo v majetku o 21 000 miliárd viac, zatiaľ čo 50 % z druhého konca získalo 19 miliárd. Takto sa ohromným spôsobom zväčšili rozdiely v príjmovej nerovnosti a presne to isté sa opakuje v rámci celého sveta. Pritom, hoci rodiny strednej triedy si za svoje platy dnes môžu dovoliť kupovať najmenej za posledných asi 40 rokov, neoliberálni ekonómovia stále opakujú, že liekom na dôsledky prehnanej globalizácie je ešte dôslednejšia globalizácia.

Takže, čo s tým má spoločnosť urobiť?
Mne je úplne jasné, čo je potrebné urobiť. Potrebujeme novú ekonómiu.

O ekonómii sa často hovorí, že je to len politická ekonómia a celkom oprávnene, lebo v skutočnosti to nie je žiadna veda, napriek množstvu zložitej matematiky, s ktorou operuje. V skutočnosti veľa akademikov aj skúsených ľudí z praxe potvrdzuje, že neoliberálna ekonómia sa nebezpečne mýli. A príčinou, že dnes prepukajú krízy, zvyšuje sa príjmová nerovnosť, politická nestabilita v celom svete, priamou príčinou je desaťročia aplikovaná zlá ekonomická teória.

Čo dnes vieme – keďže táto ekonomická teória urobila zo mňa veľkého boháča, môžem povedať, že sa nielen mýli, ale všetko, čo tvrdí, je naopak. Pretože keď sa pozrieme na ekonomický rast. Ten nespôsobuje kapitál, ale ľudia.

A nie je to vlastný sebecký záujem, ktorý zvyšuje všeobecné blaho. Je to vzájomnosť, reciprocita. Nie je to konkurencia, vďaka ktorej naša spoločnosť prosperuje. Je to spolupráca.

Dnes teda máme ekonómiu, ktorá nie je ani pravdivá, ani všeobsažná, preto nemôže slúžiť ako nástroj riadenia modernej spoločnosti, ktorá potrebuje výraznú mieru spolupráce. Kde sme teda urobili chybu?

Ukazuje sa, že je to žalostne očividné. Fundamentálne základy, na ktorých stojí neoliberálna ekonomická teória sú jednoducho objektívne nesprávne. Dnes vám prvý raz poviem, ktoré z týchto predpokladov sú chybné a ďalej, čo vedci považujú za zdroj našej prosperity.

Takže prvý predpoklad neoliberálnej ekonómie: trh je efektívny rovnovážny systém.

Čo v podstate znamená, že ak jeden faktor, napríklad mzdy, v ekonomike rastie, tak iný faktor, ktorý od neho závisí, napríklad zamestnanosť, sa musí znižovať.

Takže napríklad v Seatli, kde bývam, sme v roku 2014 ako prví v USA zaviedli minimálnu hodinovú mzdu 14 USD. Celý orchester neoliberálnych ekonómov sa išiel zblázniť z toho, že porušujeme krehkú rovnováhu. Varovali nás, že ak zvýšime cenu práce, menej ľudí sa bude môcť zamestnať a veľa ľudí, ktorí dnes majú slabo platenú prácu, o ňu prídu a mnoho malých firiem skrachuje, ale ukázalo sa… že nič z týchto kuvičích proroctiev sa nesplnilo. Nezamestnanosť sa dramaticky znížila a reštaurácie v Seatli zažili ohromný boom. Prečo?

Pretože neexistuje žiadna „trhová rovnováha“. Pretože zvýšenie miezd neničí pracovné miesta, ale vytvára ich. Pretože keď vlastníci reštaurácií platili svojim ľuďom viac, tak dokonca aj oni si mohli dovoliť chodiť sa stravovať do reštaurácií a reštaurácie začali prijímať nových ľudí, aby ten záujem zvládli. Je to úplne zrejmé. (Potlesk v sále.)

Druhý predpoklad: cena určitej veci presne vyjadruje jej hodnotu.

Čo v podstate znamená, že ak vy zarábate 15 000 USD ročne a ja zarábam 15 miliónov USD ročne, je to preto, že ja vyprodukujem 1000 x vyššiu hodnotu ako vy. Nie! Svojim spôsobom to je samonaplňujúci sa predpoklad, že riaditeľ vytvára vyššiu hodnotu ako zamestnanci, ale preto, lebo im platí mizerné mzdy.

Ale, prosím vás, verte mi ako človeku, ktorý riadil desiatky firiem: toto je blbosť. Ľudia nezarábajú toľko, aká je ich hodnota. Zarábajú podľa toho, aká silná je ich vyjednávacia pozícia. A podiel miezd na HDP nie je taký nízky preto, že by zamestnanci boli menej produktívni, ale preto, že zamestnávatelia majú väčšiu moc. (Potlesk v sále.)

A neoliberálna ekonomická teória, tým, že predstiera, že obrovská nerovnováha moci medzi kapitálom a prácou neexistuje, sa stáva prostriedkom ochrany bohatých.

Tretí predpoklad medzi tými, čo sa najviac mýlia, je behaviorálny model, ktorý popisuje človeka ako „homo economicus“. Toto v podstate znamená, že my všetci sme dokonale sebeckí, dokonale racionálni a neúnavne maximalizujeme svoj prospech.

Ale opýtajte sa sami seba, či to znie vierohodne, že po celý svoj život, každučký okamih, ste maximalizovali svoj úžitok? Znie to vierohodne, že keď vojak skočí na granát, aby zachránil svojich spolubojovníkov, že to robí preto, aby maximalizoval svoj osobný záujem? Ak si myslíte, že to nie je vierohodné, lebo vám to hovorí vaša morálna intuícia, tak máte pravdu. A je aj vedecky dokázané, že  to nie je pravda.

Ale je to práve táto dogma, ktorá je základným kameňom neoliberálnej ekonómie, a je rovnako morálne zvrátená ako je aj vedecky úplne nesprávna. Pretože ak akceptujeme, že ľudia sú vo svojej podstate sebeckí, a keď sa potom pozrieme okolo seba na všetko, čo ľudstvo vytvorilo, tak logicky nám musí vyplynúť, že nejakým zázračným spôsobom  sa sebectvo transformuje na všeobecné dobro. Ak teda sme sebeckí a sebectvo je príčinou našej prosperity, potom na základe tej istej logiky je lakomosť dobrá. Zvyšovanie príjmovej nerovnosti je efektívne a jediným zmyslom existencie korporácií je obohacovanie vlastníkov akcií, lebo keby to tak nebolo, došlo by k spomaleniu ekonomického rastu a poškodilo by to ekonomiku ako celok.

A je to presne tento zborový gospel o sebectve, ktorý je základom neoliberálnej ekonómie. Je to spôsob myslenia, ktorý generuje takú ekonomickú politiku, aká pomohla mne a mojim bohatým kamarátom z horného 1 % získať pre seba prakticky všetko, čo táto spoločnosť vytvorila za posledných 40 rokov.

Ale! Ak namiesto tohto mylného predpokladu akceptujeme výsledky skutočnej empirickej vedeckej práce, ktorá správne popisuje ľudské bytosti ako mimoriadne spolupracujúce, recipročné a intuitívne morálne, z toho logicky vyplýva, že je to spolupráca a nie sebectvo, čo je príčinou našej prosperity. A že to nie je sledovanie vlastného záujmu, ale je to náš vnútorný zmysel pre vracanie vzájomných služieb, ktorý vybudoval obrovskú ekonomickú moc tejto spoločnosti.

Takže: v centre tej novej ekonómie by mal byť predpoklad, že každý z nás sa snaží zo seba vytvoriť čo najlepšiu bytosť a na rozdiel od starej ekonómie je táto nová axióma múdra a zároveň pravdivá.

Chcel by som zdôrazniť, že táto nová ekonómia, to nie je niečo, čo by som ja sám vymyslel alebo vytvoril. Tieto modely a teórie vznikli na mnohých univerzitách po celom svete. Sú to najlepšie nové teórie z ekonómie, teórie zložitosti, evolučnej teórie, psychológie a mnohých ďalších disciplín. A celá táto nová ekonómia zatiaľ nemá ani jedinú učebnicu, dokonca nemá ani v hrubých rysoch všeobecne prijatý názov. Vie sa len, že zdrojom našej prosperity je niečo, čo sme si pred chvíľou približne popísali.

Trhový kapitalizmus je evolučný systém, v ktorom prosperita vzniká v dôsledku pozitívnej spätnej väzby medzi zvyšujúcou sa mierou inovácie a zvyšujúcou sa mierou spotrebiteľského dopytu. Inovácie sú procesom, ktorým riešime ľudské problémy. Spotrebiteľský dopyt je mechanizmus, ktorým trh vyberá užitočné inovácie. A čím viac problémov vyriešime, tým vyššiu prosperitu dosiahneme. Ale: keď dosahujeme vyššiu prosperitu, naše problémy a riešenia sa stávajú zložitejšími. A táto rastúca technická zložitosť si vyžaduje stále vyššiu úroveň sociálnej a ekonomickej spolupráce, naviac vytvára vysoko špecializované produkty, ktoré definujú modernú ekonomiku.

V úzkom zmysle je aj stará ekonómia pravdivá. Konkurencia je v tomto procese dôležitá. Ale stará ekonómia nevidí, že ide o konkurenciu medzi skupinami, ktoré sú vo vnútri vysoko kooperatívne. Ide o konkurenciu medzi firmami, medzi sieťami firiem, konkurenciu medzi štátmi.

A ktokoľvek, kto má skúsenosť s riadením firmy vie, že vytvoriť efektívny tím, zapojiť do práce talenty všetkých zamestnancov, vždy prináša lepšie výsledky, než najímanie sebeckých obmedzencov. (Smiech v sále.)

Otázka teda znie, ako necháme neoliberalizmus v minulosti a vybudujeme trvalejšiu, prosperujúcejšiu a spravodlivejšiu spoločnosť? Nová ekonómia navrhuje päť základných pravidiel.

Prvé znie: Úspešná ekonomika nie je džungľa, je to záhrada.

Toto nám hovorí, že trhy, presne tak isto ako záhrady, je treba pestovať. Trh je najväčší socio-technologický mechanizmus, aký ľudstvo kedy vytvorilo na riešenie svojich problémov. Ale ak trh nebudú regulovať spoločenské normy alebo demokratické predpisy, trh nevyhnutne vytvorí viac problémov, než ich vyrieši. Dva jednoduché príklady – klimatické zmeny a finančná kríza z roku 2008.

Druhé pravidlo znie: Inklúzia vytvára ekonomický rast.

Takže tá obvyklá liberálna myšlienka, že inklúzia je luxus a že si ju budeme môcť dovoliť, keď najskôr dosiahneme primeraný rast, je zároveň nesprávna aj spiatočnícka. Ekonomiku tvoria ľudia. Zapojenie viacerých ľudí viacerými spôsobmi vedie k ekonomickému rastu v trhových ekonomikách.

Tretí princíp: Zmysel existencie korporácií nie je obohacovanie majiteľov akcií.

Je veľmi často opakovanou mantrou neoliberálov, že hlavnou úlohou henerálnych riaditeľov je to, aby čo najviac obohatili seba a majiteľov akcií. Nová ekonómia musí, a aj môže, trvať na tom, že zmyslom existencie korporácie je slúžiť záujmom všetkých záujmových skupín, ktoré s ňou majú niečo spoločné. Zákazníkov, zamestnancov, komunity, až potom majiteľov akcií.

Štvrté pravidlo: Lakomosť nie je dobrá. (Smiech v sále.)

Kapitalistom sa človek nestane tým, že bude držgroš. Tak sa stane sociopatom. (Smiech a potlesk.) A v spoločnosti, ktorá je závislá od spolupráce, je sociopat rovnakým nešťastím pre ekonomiku aj pre spoločnosť.

A posledné piate: Na rozdiel od zákonov fyziky si zákony ekonómie môžeme zvoliť.

Neoliberálna ekonómia vám sama seba predáva ako nemeniteľný prírodný zákon. V skutočnosti sú to ale sociálne normy a vykonštruované naratívy na základe pavedy. Ak skutočne chceme spravodlivejšiu, prosperujúcejšiu a trvalejšiu ekonomiku, ak chceme lepšie fungujúcu demokraciu a občiansku spoločnosť, musíme mať novú ekonómiu.

A na záver dobrá správa.

Ak chceme novú ekonómiu, musíme hlavne chcieť urobiť túto zmenu.

(Prepis a preklad: Marián Moravčík)

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


29 thoughts on “Nick Hanauer: Drsné tajomstvo kapitalizmu – a nová cesta vpred

 • 10. júla 2020 at 2:56
  Permalink

  Analýza vo všeobecnej polohe dobrá, ale chýba definícia pevnej chybnej podstaty súčasnej ekonómie, ktorú treba odstrániť. Všetkých päť základných pravidiel má len a len politický charakter a z politiky vedu nespravíš!!! Veda potrebuje pevný základ a nie kopec premenných!!!
  Ak začneme rozpracovávať týchto päť pravidiel z každého vznikne rovnako hrubá kniha, ako „Kapitál“ a z každej ďalších päť, ako to spravil jeden Sovietsky profesor s „Kapitálom“!
  Za pozitívum považujem prvé a piate pravidlo, ktoré možno zhrnúť do jednej vety „Ekonómiu sformoval človek a človek ju môže aj zmeniť na rozumnú vedu – žiaden živelný TRH“!!!

  Reply
 • 10. júla 2020 at 10:06
  Permalink

  Asi si znepriatelim pana Andreja Sabliča na cely zivot, ale ekonomia, podla mna, nie je veda. V celej ekonomii a politickej ekonomii ide vzdy len o zisk a jeho zvysovanie. Vsetky spolocnosti, od otrokarskej po socializmus boly a su odkazane na zisk. Aj v biologii prezije len ten jedinec, co ma vacsi prisun energie ako vydaj. Ekonomicky rozdiel medzi kapitalizmom a socializmom nie je v podstate ziadny. Rozdiel je len v tom, komu ten zisk ostane. Ci kapitalistom alebo statu. Aj kapitalisti mozu pouzit zisk rozumne alebo nie… To iste aj v socializme… V uvode spomenul pan Nick Hanauer moznosti:“Môžeme sa dohodnúť na určitých ekonomických politikách, napríklad zdvihnúť dane pre bohatých, regulovať moc korporácií, zdvihnúť mzdy zamestnancov, robili sme to aj predtým.“ Opak tychto moznosti bol urobeny ludmi aby bohati boli este bohatsimi. Ja sa priklanam k tymto horeuvedenym moznostiam. Teda vacsi podiel zisku pre spolocnost!

  Reply
 • 10. júla 2020 at 11:28
  Permalink

  „Asi si znepriatelim pana Andreja Sabliča na cely zivot, ale ekonomia, podla mna, nie je veda.“
  S tým absolútne súhlasím!!! Ja tvrdím to isté. Ale! Zbytok je klaňanie sa hlúpej ekonómii!!!
  Ešte ekonómia, ako oikonómia, ktorá hospodárila s reálnymi hodnotami priamo bola skutočnou vedou, lebo ich ovládala >>>priamo<<>>priamo<<< bude ovládať ekonomické procesy. Odchýlky vzniknú v podobe ziskov a strát, ale tie budú sledované a vzájomne kompenzované. Ak by Ste ovládal podvojné účtovníctvo tak by Ste mi rozumel.
  Autor píše: "Potrebujeme novú ekonómiu." a "A ktokoľvek, kto má skúsenosť s riadením firmy vie, že vytvoriť efektívny tím, zapojiť do práce talenty všetkých zamestnancov". Mikroekonómia toto vie a ovláda a pritom netvorí vo vnútri jednotky žiaden ZISK!!! Ten do firmy vstupuje zvonku ak niekoho okradla!!!
  Je to tak ťažké pochopiť??????????????????

  Reply
 • 10. júla 2020 at 11:47
  Permalink

  Vypadlo mi medzi: >>>priamo<<>>priamo<<>>priamo<<>priamo<<< ovládať ekonomické procesy.

  Reply
 • 10. júla 2020 at 14:10
  Permalink

  Pan Sablič, ved my si rozumieme. Ak je na jednej strane zisk, tak na druhej musi byt minus. Uz v otrokarstve boli otroci minusovi a otrokari v zisku. Ked bolo malo zisku, alebo otrokov, tak sa niekto prepadol. A takto to ide stale do dnesneho dna. Otroci su zamestnanci, otrokari kapitalisti. Ak je malo zisku alebo otrokov (zamestnancov), tak sa niekto prepadne alebo sa nejaka firma zlikviduje… V socializme mal stat zisk tym, ze vybral dane a odvody. A obyvatelia mali minus. V kapitalizme tiez. A je to…

  Reply
  • 12. júla 2020 at 11:57
   Permalink

   Stat musi mat stale nejaky zisk o tom snad niet pochyb, alebo si myslite, ze by dnes mohla zacat fungovat nejaka spolocnost bez zisku ako v niektorych primitivnych kmenoch ? Zisk nie je problem, problem je to ako, komu a na co sa rozdeluje. A s tym vobec nesuvisi to, ze vytvaranie zisku je na len na zaklade nejakeho vlastnictva.

   Reply
 • 10. júla 2020 at 15:18
  Permalink

  Rád by som REAGOVAL na článok a autora, len sa obávam že sa to stratí v tom dialógu diskutérov:
  Skúsim a ich „neberiem“:
  Po 1.: Je to len ďalší „vlastník“ ktorý sa vyťahuje „novou ekonómiou“ než prizná, že nerozumie tej „starej“ a rieši si integritu zbohatlíka, ktorého predsa len hryzie svedomie, že „až tak ani zbohatnúť nechcel“. (…bude mať ako všetci bohatí starci problémy dožiť či zažije nevďak od dedičov ešte za živa…)
  Po 2. V celom texte sa ani raz nevyskytlo základné a zásadné slovo: VLASTNÍCTVO. Ale je podstatné v ekonómii. Aj v modernej, nielen politickej ekonómii…
  Po 3.Nick je sympatický svojim prístupom, položte mu však otázku, ako odmeňuje svojich spolupracovníkov a zamestnancov. Nevidno to tu. Vyžaduje a vzýva slovo „spolupráca“ (znie to tak komunisicky= cooperation) ale nie je adekvátne slovo: ODMENA.
  Po 4. Toto nie je žiadna „nová ekonómia“, toto je zmodernizovaný pohľad vrcholových manažérov po smrti otca manažmentu P.F.Druckera, ktorí vzývajú pojmy „spolupráca“, „komunita“, „inovatívnosť“, „zdieľanie“ ale ani raz sa nezmieňuje o pojme: ROZDELENIE a PREROZDELENIE. Ergo : „kapitalista som a budem“, hovorí Nick
  Po5. ana záver:
  Nie zlá „stará ekonómia“ vytvorila to bohatstvo v ktorom sa už Nick necíti komfortne, ale JEHO OSOBNÝ ÚSPECH A ŠIKOVNOSŤ NA TRHU a hlavne jeho sebeckosť podeliť sa o bohatstvo v štádiu keď bohatol. TO BOLO JEHO SEBECTVO a vždy je tu otázka:
  Ak si zbohatol, koľko ľudí si utrápil s nízkych mzdách a vysokch tempách práce, kým si „sa nedostal“ hore?
  NIE, NIE JE TO VYNÁLEZCA MOVEJ EKONÓMIE. Je to len surfer na vlnách trhovej prosperity ostatných štaridsiatich rokov priemyselnej a finančnej éry globálneho kapitalizmu a začína starnúť, hryzie ho svedomie.

  Reply
 • 10. júla 2020 at 15:21
  Permalink

  NIE, NIE JE TO VYNÁLEZCA NOVEJ EKONÓMIE. Je to len surfer na vlnách trhovej prosperity ostatných štyridsiatich rokov priemyselnej a finančnej éry globálneho kapitalizmu a začína starnúť, hryzie ho svedomie. Že zbohatol…
  …možno škriatok útočil, preto tá oprava…

  Reply
 • 10. júla 2020 at 15:29
  Permalink

  Za Spolok národohospodárov Slovenska:
  To vám nestačí písať o Kiskovi? Čo jeho videá ešte z čias pred prezidentskou kandidatúrou, keď sa mladým chválil, ako sa dá zbohatnúť a pritom byť kámošššom?
  A nebol by lepší pre nás príklad Borisa Kollára? Igora Matoviča? Vidíte – a Sulík sa nechváli žiadnou „novou ekonomiou“ (lebo ešte dostatočne nezbohatol?)
  Je to hlúpe, tieto reči miliardárov. Ak by bol pravdivý, vložil by svoj majetok do štátneho rozpočtu. Prečo to neurobí? Hral – a vyhral.
  Povedal:
  „Ľudia nezarábajú toľko, aká je ich hodnota. Zarábajú podľa toho, aká silná je ich vyjednávacia pozícia“ Svätá Pravda!!! No ON – NICK a jeho manažéri, mali vždy o tisíc percent lepšiu vyjednávaciu pozíciu, lebo KUPOVALI pracovnú silu, oni ju nemuseli predávať.

  Reply
 • 10. júla 2020 at 15:32
  Permalink

  Záver:
  „Za všetkým je jediná vec: ekonómia a jej drsné tajomstvo.“ Nick vyslovil to tajomstvo: Buď vlastníkom, potom si môžeš celú ekonómiu ohýbať a prispôsobovať, ako len chceš.
  Bodka.
  Neexistuje žiadna „nová ekonómia“ v zmysle že by prekonala „tú starú“ (je to stále o vlastníctve)

  Reply
 • 10. júla 2020 at 16:29
  Permalink

  Vážený klub národohospodárov Slovenska!
  Vaše myslenie je 170 rokov staré!!! Zaspali ste dobu a v socializme, ste asi nežili alebo len prežívali! Vlastníctvo v socializme bolo neutrálne (objektívne) a stratilo význam, ako vzduch. Navrch mala ekonomická alchýmia a tá nám robila problém!!!
  Zoberiem to z iného konca – od piky! Ekonomická alchýmia splodila súkromné vlastníctvo a nie vlastníctvo, ekonomickú alchýmiu. Tá alchýmia bola v podstate už v od používania peňazí a nezmenila sa dodnes, len zdokonalila svoje nástroje na okrádanie a tak nebolo potrebné vlastníctvo človeka ale stačilo vlastníctvo peňazí. Na tomto princípe vznikol kapitalizmus a to Vaše nezrozumiteľné vlastníctvo.
  Autor článku nevymyslel novú ekonomickú vedu on z vlastných skúsenosti volá!!! po novej ekonomickej vede ktorá by mala spĺňať ním uvedené kritéria!

  Reply
 • 10. júla 2020 at 20:27
  Permalink

  Ja sa na to pozrem z psychologockeho hladiska. Pan Hanauer hra na obe strany. Ostane miliardarom, ale v pripade zmeny rezimu, revolucie bude mat vela dobrych bodov… Uvidime… Nova ekonomika? Ako ja viem, tak celkova suma vsetkych plusov a minusov je 0. Na tom ani pan Nick Hanauer nic nezmeni. Pripomina mi to aj pyramidovu hru. Teda, my, ktori to hrame a oni… Rozhodnite sami…

  Reply
  • 10. júla 2020 at 22:12
   Permalink

   „suma vsetkych plusov a minusov je 0“ – už táto jednoduchá myšlienka je veľký posun vpred. Je veľmi málo ľudí, ktorí si to uvedomujú a len táto samotná jedna myšlienka posiela starú ekonómiu do kytičiek.
   Nemám pocit, že by na tej jednoduchej zákonitosti chcel Nick Hanauer niečo meniť. Podľa mňa to dobre vie aj on a práve preto ho nenapĺňa šťastím, že on je miliardár a cestou z letiska domov môže na stovky počítať ľudí ležiacich na kartónoch, čo majú pod hlavou všetok svoj majetok. Už Adam Smith o tom písal v Teórii morálnych sentimentov (knižka, ktorú pred nami liberáli zatajujú), že statkár sa snaží, keď sa darí jemu, aby sa darilo aj jeho čeľadi a ľuďom okolo jeho usadlosti. Nikto nemôže byť šťastný, keď ľudia okolo neho trpia kvôli nedostatku. – Tvrdí Adam Smith.

   Reply
 • 10. júla 2020 at 21:30
  Permalink

  Páni, tu sú akékoľvek spory zbytočné, tento text je priezračný a čistý. Funguje ako lakmusový papierik. Človek si ho prečíta a buď sčervenie, alebo zmodrie. Nemá cenu hádať sa. Červení, poďme k sebe, modrí nech si ostanú vo svojom húfe. Treba ísť vpred a času je málo. Hádky s modrými nás len budú stáť drahocenný čas.
  Je to presne tak, ako povedal Nick v závere. Musíme urobiť ten jednoduchý, ale ťažký krok. Pustiť z ruky tú dobre známu, v podstate komfortnú, ale zlú minulosť a prejsť na druhú stranu rieky do neznáma.
  Pá, modrí, ostaňte si na tomto brehu a užite si to…

  Reply
  • 10. júla 2020 at 23:00
   Permalink

   Tak nech SABLIĆ furt neuráža, lebo zmodrie…

   Reply
 • 11. júla 2020 at 3:29
  Permalink

  Ja nikoho neurážam! Ja len konštatujem, že problém s vlastníctvom bol v teoretickej rovine absolútne vyriešený v Manifeste komunistickej strany pred 170 rokmi. Praktický bol rovnako absolútne (asi najdokonalejšie) vyriešený u nás v čase prechodu od ČSR k ČSSR. Od tej chvíle vlastníctvo bolo absolútne neutrálne a teda nespôsobovalo problém. Problémom teda bola a ostala ekonomická alchýmia a jej boh „ZISK“!
  Marián, nesúhlasím ani s tebou. Prestaňme sa deliť na modrých a červených!!! Tento svet nepotrebuje antagonizmus a jeho násilne riešenie. Násilím dnes už nikto nič nezíska, len všetci môžeme stratiť. Antagonizmus musíme „položiť na stôl“ a vyriešiť ho v diskusii a nie na ulici či bojiskách!!!
  To, že svet potrebuje novú ekonomickú vedu zdá sa pochopili skôr bohatý ako „chudoba“, ktorá bezhlavo vystrája na uliciach čo nikám nevedie, len a len ak tak do hrobu. Po novej ekonómii volá aj Rockefeller a iný. O čosi sa vlastne pokúša aj Trump, keď odmieta globalizáciu.
  Jednoducho tento svet je ako žena ktorá „nevie čo chce ale chce“! Autor to povedal jasne, on chce novú ekonomickú vedu, tak diskutujme o novej ekonomickej vede a neurážajme sa. Tu musia padať aj tvrdé slova, lebo tu musí padnúť celá ekonomická „veda“, ktorú treba postaviť z hlavy na nohy. Toto by mal pochopiť aj DAV DVA a nie pechoriť sa v plačkach nad neschopnosťou nás všetkých. Svet sa stal multipolárny od ultra pravice po ultra ľavicu, tak to zoberme na vedomie a diskutujme naprieč celým svetom!!! Len hlupáci a kaviareň sa uzatvárajú sami do seba!!!

  Reply
  • 11. júla 2020 at 7:58
   Permalink

   Andrej, ja svet nedelím na červených a modrých. Ľudia sa delia sami, je to realita. Namiesto tých farieb si môžeš predstaviť inú škálu: rýchlo – pomaly chápajúci. Toto je úplne základná vec, ktorú sa musíme naučiť, ak chceme ešte so svetom niečo urobiť – naučiť sa rozlišovať, s ktorým človekom strávime čas plodne a ktorý len z človeka vysaje energiu. Dnes sa musíme sústrediť na tvorivých a rozumných ľudí, ktorí nám pomôžu dopracovať a uviesť do života tú novú ekonómiu.
   Ale súhlasím s tebou, že na druhej strane klasické delenie na buržujov a proletárov stráca význam a tento antagonizmus už svet nepohne dopredu, ale do záhuby.

   Reply
  • 13. júla 2020 at 14:55
   Permalink

   veru tak, ale vacsina nedokaze neprekrocit svoj tien, ludia to maju od narodenia dane, ci vplyvom dostane. Jedine spravne pravidla dokazu, aby to dokazali aj ludia

   Reply
 • 11. júla 2020 at 8:23
  Permalink

  Nuž Marián, 30 rokov sa snažím tomuto svetu vysvetliť, že svet potrebuje novú, exaktnú, ekonomickú vedu. Nikoho, až na výslovne otravy! som nezavrhol ak to neurobil sam a pritom som nestratil ani gram pôvodnej energie. Musíme sa obrniť trpezlivosťou a predvídavosťou, tá aj kameň rozloží na piesok či bahno!

  Reply
 • 11. júla 2020 at 9:49
  Permalink

  OSPRAVEDLŇUJEM SA, že to je dlhé….
  Ten článok nie je ani dobrý ani zlý. Je to iba článok. Občas majú bohatí rôzne problémy v hlave a chceli by zaviesť harmóniu v hlave (drogou) alebo aby to za nich bezbolestne urobil niekto iný, alebo behajú po rôznych moderných kurzoch, alebo sa chcú vyrozprávať….alebo vstúpia do nejakej sekty. V tom článku sú rôzne konštatovania. Ja som aj vo svojom okolí sledoval ekonómov čo píšu, ako sa to rýchlo mení ich názor, čo je dôvodom toho – že píšu to, čo konkrétne píšu. Aj ekonómovia (zvlášť v našich zemepisných šírkach) sú predajné prostitútky tak ako novinári. A nakoľko peňazí je dosť, tak nejaké omrvinky dostanú a čakajú pravidelne na kŕmenie. Zacestujú si na pozvanie za more, tak trochu pobudnú, vrátia sa a vykazujú prudké zmeny (vraj tam vyštudovali – ale z časových hľadísk to nie je možné…. viď Mikloš a jeho premena). Potom píšu do vedeckých časopisov (napr. SAV) a ostatní „vedecky“ o tých blbostiach debatujú. Mladá dáma zacestuje do USA, spriatelí sa s nadáciou (GMF, USAID, …. je ich naozaj dosť), vráti sa a bez problémov a bez splnenia kritérií je docentkou…. (ani časové hľadisko nesplnila napriek tomu, že jej tam započítali aj materskú dovolenku). Po krátkom čase sa stane rektorkou novo založenej VŠ. Ďalší angažovaný 2x v ŠtB bez pôsobenia v praxi (len na škole) zacestuje… umiestnia ho do dosť zaujímavej funkcie v medzinárodnej banke… potom sa vráti, múti vodu… a stane sa šéfom ústavu SAV. A rovnako sa títo ľudia starajú aj o kariéru svojich detí… Akú ekonómiu môžu títo ľudia robiť – len miešajú to, čo im tí spriaznení podhodia. Takto písali a zdôvodňovali nezmysly vo vedeckých časopisoch – že je potrebné dávať investičné stimuly zahraničným investorom. Dokonca vytvorili organizácie, ktoré vyrábali vzorce na preukazovanie výhodnosti poskytovania investícií. Ďalší básnili o spillover… hoci sa to nepreukázalo. Jednoducho prachy – jsou prachy a za ty si koupíš ekonomy. Ak si niekto dá prácu a pohľadá na internete kritiku Samuelsona – jeho životopis… a čo všetko v tej knihe nesedí, tak sa bude čudovať, prečo u nás hneď na školách siahli. A každý sa oháňa tou hrubou knihou a „robí ekonómiu“. Je už asi 16-17 vydanie v ČR – viac ako biblie. Dnes sa už o stimuloch hovorí ináč. Tí čo to podporovali sú ticho. Do r. 2005 sa dávali stimuly investorom bez toho aby existovali pravidlá. Chvíľku to národná banka vykazovala – potom radšej prestala. Jeden čas politici začali hovoriť o vydieraní zo strany investorov a o vymáhaní podpory. Dnes už tvrdia, že ináč ich tu neudržíme. Ako to povedal klasik….. šedivá je teória a večne zelený je strom života. Ale za tú šedivú teóriu dostávali naši „akademici“ a funkcionári VŠ cesty do zahraničia, granty, stimuly…. fleky v organizáciách…. Za čo napr. dostala odmenu pani Schmognerová ??? Ale jej je veselo tam kde je… a ešte občas napíše… Nuž určite „nezávisle“. Ľuďom čo to priamo vidia, musí byť z toho smutno. Ako sa robí „moderná“ ekonómia? Nuž dvojica poslancov z Europarlamentu za SR zabehne s veľvyslancom BRD za ministrom Čaplovičom a nanúti mu založenie GOETHE pre hviezdneho rektora XY. Keď škola skrachuja, tak sa hviezdny rektor presťahuje na Paneurópsku a vedľa zakotví bývalá predsedníčka vlády (v médiách bola info, že poskytla 600 tis. súkromnej klinike syna hviezdneho profesora)… Akú inú ekonómiu možno hľadať, skúmať … na takýchto školách pod vedením takýchto ľudí ???? Alebo iba nalievať Samuelsona a jemu podobných (občas zamenia Samuelsona za nemeckého autora…).
  Na záver príbeh môjho už nebohého mladšieho kamoša. Ovládal vynikajúco 4 reči, pracoval ako šéf medzinárodných stykov na viacerých dôležitých „úradoch“, viedol medzinárodné konferencie…. cestoval po svete na pozvania špičkových univerzít (o ktorých ani mnohí naši akademici nechyrujú a ani nemôžu snívať). Keď prvý raz zacestoval za veľkú mláku… nastúpil do výťahu a k nemu nastúpila tak 50 ročná dáma. Bola to dosť vysoká budova, ale nebol to mrakodrap. Výťah prešiel asi tak 10-20 poschodí…. a stihla mu dať ponuku (regrútovanie) na ktorú by iní u nás reagovali pozitívne. Tento človek to odmietol. Takýchto ekonómov u nás veľa nebolo, nie je ale dúfam, že sa už začínajú pýtať na svet.
  No a tu k tomu autorovi miliardárovi (mal som tú česť, skutočne česť… stretnúť sa s neKčs miliardárom, ktorý zbohatol po 2. svetovej vojne obchodovaním – nie výrobou) a teda tiež tým, že sa podieľal na vykorisťovaní tých, čo to vyrábali. Pochádzal z Nemecka a bol sirota. Stretol som ho na Zelenom plese, kam si prišiel streliť kapitálneho jeleňa do Belanských Tatier. Celá suita čo ho sprevádzala vošla do chaty, on postával v sychravom počasí… a nik mu nevenoval pozornosť. Vyzeral impozantne, ale dcéra si všimla skôr psa a ja som ho poprosil či si ho môžeme odfotiť. Tak som si ho odfotil – psa aj toho pána. Debatovali sme asi 2 hodiny, rozprával sa aj s mojím synom čo práve maturoval a bol prekvapený čo všetko vie a že vie cudzie jazyky. Keď sa išlo „vyčasiť“ tam ma šokoval, či nechcem žiť aj s rodinou uňho na jeho obrovskom panstve pri Neziderskom jazere že sa o nás dobre postará (mimochodom zbohatol na obchodoch s našimi PZO). Odmietol som. Aj tento pán mal spleen a výčitky svedomia a potreboval sa občas porozprávať a zveriť niekomu komu môže dôverovať. Niečo podobné je aj s tým autorom článku. Už dávno vznikol príbeh, keď takýto bohatý človek prišiel za rabínom a hovorí: rabi… som bohatý, šialene bohatý, mám dobrú ženu, deti, majetok…. ale akosi nie som celkom spokojný. Za ten čas čo žijem, som získal všetko čo sa dá získať !!!! Rabi: a získal si aj čas, aby si si tu užil ????

  P.S.: tak ako potrebujú ľudia nové idey – potrebujú aj nové médiá (aspoň jedno). A to isté platí aj pre školy od základnej až po univerzitu. No a o akadémii vied platí aj dnes:

  Francúzska akadémia vied nikdy nezanikne, pokiaľ budú existovať hlupáci,
  nájde sa aj dosť krasorečníkov – Montesquieu

  Mám rád sedliakov, nie sú dosť učení na to, aby tárali dve na tri – Montesquieu

  Budem rád vyznávačom pravdy, mučeníkom nie – Montesquieu

  Nútia ma držať sa brehov, a tak rád by som na šíre more – Montesquieu

  a zopár citátov na zamyslenie:

  Pravda má veľa tvárí – čínske príslovie.
  Chcel som len povedať, že moja verzia podania faktov nemusí byť jediná.

  Jedna z vecí, na ktorých sa ľudia všetkých čias zhodujú, je platonická láska k pravde a reálny strach, ktorý z nej majú – R. Rolland

  Predsudky profesorov nazývame teóriami – Mark Twain

  Reply
 • 11. júla 2020 at 10:13
  Permalink

  Aby ste vytvorili nový svet, musíte rozbiť národ, rodinu, súkromné vlastníctvo, súkromné školy a náboženstvo a toto sa dnes deje. Toto je kultúrny marxizmus a táto masívna ofenzíva prebieha cez masové médiá, univerzity, kultúrny priemysel, medzinárodné inštitúcie a niektoré politické strany,“ povedal slovinský predseda vlády.

  Reply
 • 11. júla 2020 at 11:20
  Permalink

  >>>Aby ste vytvorili nový svet, musíte rozbiť …<<>>A ktokoľvek, kto má skúsenosť s riadením firmy vie, že vytvoriť efektívny tím, zapojiť do práce talenty všetkých zamestnancov, vždy prináša lepšie výsledky, než najímanie sebeckých obmedzencov. (Smiech v sále.)<<<
  V mikroekonómii sa spolupracuje na rozumnom a nebojím sa povedať vedeckom princípe, kde 1+1=2. V Makroekonómii sa súperí, kto koho okradne. Výsledok!!! Základom novej ekonómie musia byť princípy platné v mikroekonómii a k tomu prispôsobiť všetko čo je k tomu potrebné. Výrobné sily v podobe IT nám na to vytvorili podmienky, len pre-učený ekonómovia sú ako dogmatický kňazi, o bohu sa nediskutuje!!! Viď "Klub národohospodárov Slovenska" ale mám podozrenie, že je tomu tak aj tu! Alebo nie?

  Reply
 • 11. júla 2020 at 14:28
  Permalink

  Sablič, ty si somár!!! Máš tam Radu rozpočtovej zodpovednosti, máš tam SaSku a Sulíka, máš tam Remišovú a ty máš furt čosi proti národohospodárom. Fakt si už taký starý a šibnutý? Prihlás sa Matovičovi, práve hľadá do Komisie pre duševné zdravie expertov. Snáď sa nechceš rovnať ekonómom ako Husár, Vátkovič, Staněk, o mne nehovoriac…skús už ten svoj mozog uriadiť a upratať si to v hlave. Prestaň!
  Rozbíjaľ ľavicu.

  Reply
  • 12. júla 2020 at 8:14
   Permalink

   „Sablič, ty si somár!!!“ Toto je správanie sa Klubu národohospodárov Slovenska k občanom Slovenska. Zrejme nemajú na to aby oponovali vecne a tak operujú vulgarizmami. Toto má byť názor autorom menovaných: „Husár, Vátkovič, Staněk, o mne nehovoriac…“?!
   Nuž Vážení ekonomický pre-učenci, vráťte sa do lavíc SEŠ a zopakujte si učivo z podvojného účtovníctva!!!
   Po lopate!!! Vo firme ktorá s nikým neobchoduje a teda nikoho nemôže okradnúť, nemôže vzniknúť ZISK, preto je jej osadenstvo odkázané na spoluprácu. Účtovne: Všetky vnútropodnikové ekonomické zápisy o vnútropodnikových vzťahoch, sa vedú na účtoch 8.. a 9.., so súvzťažným zápisom k účtu 395, ktorý v konečnej súvahe musí byť nulový!!! Teda vo firme nikto nikoho neokráda, ani jej majiteľ zamestnancov!!! Pochopili?
   Pokiaľ by štát sa správal k svojím občanom ako firma, tak aj v štáte by nikto nikoho neokrádal, a ľudia by sa snažili spolupracovať tak ako to povedal autor článku!!!
   Žiaľ štát a naší „predstavitelia“ sú leniví (alebo h….?) a tak čo spravili?
   Rozdali podnikateľom licencie na okrádanie svojich občanov a požadujú aby z nakradnutého časť lúpeže odvádzali štátu. Tejto špinavej hre štátu so svojimi občanmi sa veľavravne vraví „makroekonómia“ a na VŠ Vás učili, že mate uctievať jej boha ZISK. Nuž a toto Vy poctivo robíte a občanom ktorí túto falošnosť vášho učenia odhaľujú vrátane autora nadávate do somárov, presne tak ako stredovekí inkvizítori! Fuj hanba Vám všetkým pre-učencom!
   Ešte k Cumilovi: Teba poskladali na ulici? Mňa splodili rodičia ktorí z dvoch rôznych buniek vytvorili jednu z ktorej som vyrástol. Nuž a takto zo základnej bunky ktorou je rodina! mal by vzniknúť aj štát a následne i celosvetová spoločnosť. Zatiaľ sa to nám nedarí a tak z tejto bunky vzniká len a len spoločenský paškvil v podobe štátu ktorý kynoží svoju vlastnú podstatu rodinu.
   Príroda a teda i spoločnosť sa počas vývoja zmieta v chaose ale z neho nakoniec vždy vzíde zdravý produkt a je verím, tak ako Einstein, že je to možné a preto odmietam status quo, vrátane dogmatických ekonomických pre-učencov!!!

   Reply
 • 11. júla 2020 at 17:09
  Permalink

  výrok:

  Základom novej ekonómie musia byť princípy platné v mikroekonómii a k tomu prispôsobiť všetko čo je k tomu potrebné.

  by mal skúsiť ten čo to „vymyslel“ (vyskúmal?) v ktorejkoľvek vednej a nevednej disciplíne. Chcelo by to niečo naštudovať z kybernetiky alebo z fungovania systémov vyššieho rádu. Ak by sme aplikovali…. princípy platné v „mikrokozmose“ ľudskej bunky na princípy platné v orgánoch tela… alebo princípy platné pre celé telo – to by bolo smiechu do popuku. Takého človeka by chcelo vymyslieť a aj pán Boh by mal s tým problém. Občas takéto výroky poukážu nie na chybný výrok ale skôr na spôsob myslenia, ktorí tvorí tieto výroky.
  P.S.: treba si ujasniť čo je to hospodárenie…. domácnosť, firma, hospodárstvo

  Reply
 • 11. júla 2020 at 18:12
  Permalink

  Vazeni diskutujuci, krotte sa! Teraz trochu matematiky. Kdesi som to uz pisal. Staty G7 (USA, Kanada, Velka Britania, Francia, Nemecko, Italia, Japonsko) maju spotrebu svetovych zdrojov cca 40% (podla OSN). Sumarny pocet obyvatelstva v tychto statoch je este pod 1 miliardu. Na Zemi zije cca 7,5 miliardy obyvatelov. Teda, aby mali vsetci zivotnu uroven ako v statech G7, tak by bylo treba cca 3 zemegule (40% x 7,5 = 300%). Teda, odkial vziat dalsie 2 zemegule (= 200%) ? Dalsie 2 zemegule nezozenieme! Takze je nevyhnutne zredukovat pocet obyvatelstva, alebo naroky, alebo oboje! A este taku malu pikosku na okraj: Podla nemeckej televize ARD je celkova suma penazi na zemi v prepocte cca €750 bilionov. Teda na obcana zeme cca €100 000.-. To znamena, ciste teoreticky, ze nikto by nemusel hladovat alebo byvat pod mostom… Aj zdravotnu starostlivost by mohol mat…

  Reply
  • 11. júla 2020 at 19:35
   Permalink

   vo vzťahu k prírodným zdrojom by sme naozaj potrebovali niekoľko zemegulí…. Ale aj keby na každého obyvateľa zeme pripadol MILION USD… tak to sú ani nie papieriky ani nie hodnoty. Tieto peniaze nie sú kryté ničím – len zdrojmi, ktoré na tej zemeguli sú.

   P.S.: zle sme hospodárili so zemou. tie úvahy v článku aj v diskusných príspevkoch sú už dávno obsiahnuté v knihách prof. Šmajsa…. Ale nik nedokáže nabudiť ľudí na tejto zemi k pudu sebazáchovy – prevažuje v nás túžba po konzume a plnenie úlohy „choďte a množte sa“.

   a zopár citátov od jedného autora Einsteina:

   V knihe o A. Einsteinovi Jak vidím svět – Lidové noviny 1993 Praha je uvedený úryvok z jeho listu s názvom O BOHATSTVÍ (1) : “Som navýsosť presvedčený, že žiadne bohatstvo sveta nedokáže ľudstvom pohnúť vpred, ani keby ho mal v rukách človek sebeviac oddaný takému cieľu. Len príklady veľkých a rýdzich osobností môžu ostatných doviesť k ušľachtilým postojom a skutkom. Peniaze priťahujú iba prospechárov a kohokoľvek zvádzajú k ich zneužívaniu. Vie si niekto predstaviť Mojžiša, Krista alebo Gándiho, držiaceho mešec peňazí vedľa takého človeka ako je Carnergie?” (takže nás nezachrání ani bill gates ani ostatní majetní…..)

   O cieli vedeckého bádania sa A. Einstein vyslovil takto: “Konečným cieľom všetkých vedeckých poznatkov spočíva v tom, objasniť čo možno najväčšiu oblasť reality za pomoci čo najmenšieho počtu axióm a hypotéz”.

   Einstein zovšeobecňuje: “ Dejiny vedeckých a technických vynálezov nás učia, že ľudia práve neoplývajú samostatnými nápadmi a tvorivou fantáziou. I keď dávno existujú vonkajšie i vedecké predpoklady, aby sa zrodila nejaká myšlienka, väčšinou je nutný nejaký vnútorný podnet k tomu, aby prišla na svet. Človek musí tak povediac do niečoho naraziť čumákom, aby ho napadla nejaká tá myšlienka

   Einstein hovorí : “Všetko okolo nás sa mení, iba myslenie človeka ostáva rovnaké”.

   Einsteina nemožno obviniť z nenávisti k technike, a predsa povedal: “Technický pokrok je ako sekera v rukách patologického zločinca. Mali by sa hanbiť všetci tí, ktorí bezmyšlienkovite využívajú divy vedy a techniky a duševne z toho nepochopili viac než krava z botaniky tých rastlín, ktoré s rozkošou požiera”.

   Väčšina ľudí si myslí, že veľkého vedca robí intelekt. Nemajú pravdu. Robí ho charakter. (Einstein)

   Ja sa s každým rozprávam rovnako, so smetiarom práve tak ako s rektorom univerzity – Albert Einstein

   Reply
 • 11. júla 2020 at 20:54
  Permalink

  Už si o vás robím obraz . Väčšinou dedkovia, ktorí majú čas filozofovať o ničom v dlhých traktátoch, ktoré nemám čas ani chuť čítať. A ľudia, ktorých myšlienky majú hlavu i pätu a sú výstižné a krátke.Takže to je zatiaľ filozofovanie. Mňa zaujímajú skutky, ktoré mne pracujúcemu pomôžu . A takých akým som ja sú milióny. A my vytvárame hodnoty a i služby a zároveń ich používame pričom niekto si to všetko oceňuje a privlastňuje. I náš voľný čas. A ten je čím ďalej , tým viac drahší..
  Ďakujem Marián za preklad. Asi si to pozriem v originále.

  Reply
 • 12. júla 2020 at 10:07
  Permalink

  Mojim prispevkom som chcel len naznacit, ze bud sa uskromnime, alebo budeme okradat druhych, alebo druhi budu okradat nas. Inej moznosti niet! Podla Thomasa Pikettyho je prisun penazi na Slovensko cca 2x mensi ako odsun. (2,43% HDP proti cca 5% HDP). To znamena, ze takto Slovensko nezbohatne… Samozrejme, su staty (nemenujem), kde prisun penazi daleko prevysuje odsun.

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *