Knižnica DAV DVA odporúča: Kapitoly z dejín environmentálneho myslenia

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Náš podporovateľ, filozof Richard Sťahel sa spolupodielal na vydaní novej knihy, ktorá bude rozhodne zaujímavá aj pre čitateľov DAV DVA. Do knihy môžete nahliadnuť v nasledujúcom linku a je k dispozícii na FF UKF v Nitre. Ak máte o knihu záujem pošlite mail na rstahel@ukf.sk . Richard Sťahel sa dlhodobo zaujíma o environmentalistiku, J. J. Rousseaua, je autorom celej rady štúdií. Prečítajte si aj rozhovor s Richardom Sťahelom pre DAV DVA.

Henčová – A. Javorská – R. Sťahel – D. Špirko: Kapitoly z dejín environmentálneho myslenia. 1. vyd. – Nitra : UKF, 2017. – 114 s. – ISBN 978-80-558-1243-4.

Kniha je filozofickou analýzou vybraných prúdov environmentálneho myslenia. Pozostáva zo štyroch kapitol, z ktorých každá prezentuje výsledok filozofického skúmania určitého prúdu v dejinách environmentálneho myslenia a prípadne aj jeho širších spoločenských dôsledkov.

Prvá kapitola s názvom Sociálna ekológia Murraya Bookchina, ktorej autorkou je K. Henčová sa zaoberá konceptom sociálnej ekológie amerického filozofa a politického aktivistu Murraya Bookchina. Bookchin ako jeden z prvých mysliteľov postrehol, že spôsob, akým ľudia vnímajú, tvarujú a štrukturujú spoločnosť, súvisí s tým, ako vnímajú prírodu. Bookchin bol dokonca vôbec prvým mysliteľom, ktorý poukázal na to, že devastácia životného prostredia je priamo spojená s hospodárskym rastom, resp. kapitalizmom. Možno aj preto doposiaľ jeho filozofiu v slovenskom environmentalizme nikto nereflektoval. Pritom jeho filozofia vyrástla na myšlienkových základoch anarchizmu a transcendentalizmu, preto ju často považujú za jeden z ideových zdrojov tzv. ekoanarchistických hnutí.

Predmetom druhej kapitoly, s názvom Hľadanie  koreňov environmentálnej krízy – „ekologické obvinenia a rehabilitácia“ kresťanstva, ktorej autorom je D. Špirko sú otázky reflexie environmentálnej krízy z pozície kresťanského myslenia. V kapitole sa analyzujú a hodnotia kritické výhrady voči kresťanskej tradícii (White, Toynbee, Passmore), ale aj nové koncepty, ktoré ju rehabilitujú (Skolimowski).

Tretia kapitola, nazvaná Prirodzený svet a úcta k životu v eko-fenomenologickej reflexii, ktorej autorkou je A. Javorská odhaľuje „environmentálne potencie“ fenomenológie. V súčasnej eko-filozofii, konkrétne eko-fenomenológii sa znovu objavuje pojem prirodzeného sveta vo vzťahu k zmyslovosti, vnímaniu, viditeľnosti, v zmysle javového sveta.

Štvrtá kapitola, K východiskám nitrianskej školy kritického environmentalizmu, ktorej autorom je R. Sťahel, reflektuje filozofické východiská environmentálneho myslenia na Slovensku, konkrétne nitrianskej školy kritického environmentalizmu. Zameriava sa na analýzu filozofických konceptov jej inšpirátorov Juraja Kučíreka a Ivan Dubničku. Obaja poukazovali na to, že globálnu environmentálnu krízu je nemožné prekonať bez vyriešenia sociálnej nerovnosti a útlaku, ktoré sú zároveň zdrojom značnej časti globálnej devastácie životného prostredia. Táto škola zaujíma kritický postoj k biocentrickým koncepciám, ktoré v slovenskom environmentálnom diskurze získali dominantné postavenie. Poukazuje na to, že biocentrické koncepcie prispievajú k zahmlievaniu sociálno-ekonomickej a politickej podstaty globálnej environmentálnej krízy. Nitriansku školu kritického environmentalizmu charakterizuje predovšetkým antropocentrické východisko, resp. pozícia environmentálneho antropocentrizmu a environmentálneho pragmatizmu, kritika princípu biocentrického rovnostárstva a dôraz na demokratické a ľudsko-právne aspekty devastácie životného prostredia, rovnako ako sociálne a politické príčiny týchto javov.

doc. Richard Sťahel, PhD.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
One thought on “Knižnica DAV DVA odporúča: Kapitoly z dejín environmentálneho myslenia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *