Pavol Janík: Vedia hlasisti, kto sú hlasisti?

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Keď dnes už niekdajší premiér za stranu Smer – sociálna demokracia predstavil názov a logo svojho nového politického subjektu Hlas – sociálna demokracia, hneď som si položil otázku, či čerství hlasisti vôbec tušia, k čomu sa nevdojak historicky hlásia.

Hlas bol mesačník pre literatúru, politiku a sociálne otázky, ktorý vychádzal v rokoch 1898 – 1904 a jeho prispievatelia i prívrženci dostali skupinové meno hlasisti. Kriticky vystupovali proti tomu, čo reprezentoval Martin v slovenskom národnom živote i v slovenskej kultúre. Negatívny postoj zaujali aj k štúrovskému pokoleniu. Dominujúcou bola pre nich československá orientácia rozličných odtieňov až po popieranie existencie samobytného slovenského národa a presvedčenie o zbytočnosti slovenčiny ako spisovného jazyka.

Pravdaže nejde o prvé ani posledné používanie názvu s celkom odlišnými historickými súvislosťami. Napríklad populárna hudobná skupina Prúdy (tiež pravdepodobne nevedomky) prevzala pomenovanie časopisu, ktorý vychádzal v obdobiach 1909 – 1914 a 1922 – 1938 s podtitulom Revue mladého Slovenska. Mimochodom – periodikum sa hlásilo k odkazu spomínaného Hlasu a k československej orientácii. Aby sme neuviazli v nekonečnom vymenúvaní zhodných či veľmi podobných názvov, uveďme už len fakt, že aj meno strany Smer sa nápadne ponáša na titul časopisu Slovenské smery umelecké a kritické, ktorý vychádzal mesačne (od septembra do júna) ako orgán Spolku slovenských spisovateľov v intervale 1933 – 1938.

Samostatnou kapitolou je logo zakladanej strany Hlas, ktoré má očividne podobu známej bubliny, aká sa uplatňuje na prezentáciu obmedzených textových zložiek v komiksoch, teda detinských kreslených príbehoch zväčša komického a dobrodružného charakteru. To možno tiež veľa hovorí o profesionalite, kompetentnosti a intelektuálnych predpokladoch predstaviteľov vznikajúceho politického subjektu a s nimi spolupracujúceho kreatívneho tímu. Či sa to niekomu páči, alebo nie, ide o výrazný prejav schopnosti vnímať a chápať symboliku používanú v komunikácii s verejnosťou vrátane skutočnosti, že každá bublina raz spľasne.


Nové náboženstvo reklamy, ktorá bola pre nášho autora veľkou školou, prináša nové zázraky… 

Štefan Moravčík o Pavlovi Janíkovi

Mgr. art. Pavol Janík, PhD. (magister artis et philosophiae doctor)
predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007)
tajomník Spolku slovenských spisovateľov (1998 – 2003, 2007 – 2013)
šéfredaktor časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník (2010 – 2013)

Jeho diela preložili do 28 jazykov a publikovali v 45 krajinách.

Článok po dohode s autorom nie je možné komentovať. Privítame, ak svoju reakciu napíšete formou samostatného príspevku.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne