Prečo nie je Projekt Venus technologická diktatúra? (+ English version)

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Mýtus: Projekt Venus je technologická diktatúra. Počítače kontrolujú všetko a každého.

Fakt: Nič nemôže byť ďalej od pravdy. Tu je niekoľko citátov od Jacque Fresca na tému „techno-diktatúry“ počas TVP teamspeak seminárov…

(1) „Má vám kybernetická vláda povedať čo máte robiť? Nie! Iba vás informuje o tom, čo je k dispozícii, čo my vieme a čo nevieme.“ ~ Jacque Fresco, teamspeak seminár, 31.07.2011 Zdroj: http://youtu.be/Xl7J853zTPw?list=PL84unk0D7if8JeBcITH2kbJZgyiqUEgmF

(2) „Nechcem, aby ľudia nasledovali nejakého vodcu. Chcem, aby boli vychovaní a vzdelaní tak, aby porozumeli svojim vlastným rozhodnutiam, ako k nim prichádzajú a na čom ich zakladajú. Nechcem, aby ľudia nasledovali vodcu, to je pre mňa fašizmus.“ ~ Jacque Fresco, teamspeak seminár, 14.08.2011 Zdroj: http://youtu.be/YFSFEbX_7JI?list=PL84unk0D7if8JeBcITH2kbJZgyiqUEgmF

(3) „Ak nechcete nosiť odporúčané oblečenie, je to na vás. Nemusíte sa prispôsobiť. Môžete nosiť akýkoľvek druh oblečenia, aký chcete. Môžete veriť v akékoľvek náboženstvo, aké chcete, ale nemôžete pretlačiť svoje hodnoty do tele-komunikačných systémov. Môžete povedať ľuďom čomu veríte a prečo v to veríte, ale nemôžete niekoho do niečoho nasilu nútiť alebo niekomu vnucovať svoj uhol pohľadu.“ ~ Jacque Fresco, teamspeak seminár, 14.08.2011 Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=YFSFEbX_7JI&feature=youtu.be&list=PL84unk0D7if8JeBcITH2kbJZgyiqUEgmF

(4) „K všetkým rozhodnutiam sa bude prichádzať skôr než budú robené. Čo znamená si byť vedomý, aké sú podmienky a čo je k dispozícii: doprava, stroje prinášajúce materiál na dané miesto. Ale to všetko musí byť zozbierané, všetky dáta. Vaše rozhodnutia vychádzajú z údajov, ktoré zozbierate, nie z vlastných pocitov.“ ~ Jacque Fresco, teamspeak seminár, 19.06.2011 Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=VW4AOV1SoFo&feature=youtu.be&list=PL84unk0D7if8JeBcITH2kbJZgyiqUEgmF

(5) „Toto nie je diktatúra, je to založené na vedeckých dôkazoch, ktoré podporujú daný projekt. Ak chcete postaviť budovu, povedzme pol míle vysokú, materiál musí byť k dispozícii. Používanie štatistík nie je diktatúra. Je to metóda, ako získať čo najviac z existujúcich zdrojov.“ ~ Jacque Fresco, teamspeak seminár, 04.12.2011 Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=5xfSi7QK60w&feature=youtu.be&list=PL84unk0D7if8JeBcITH2kbJZgyiqUEgmF

(6) „Keď si najmete skupiny inžinierov, aby navrhli most, tak to spravia, no nepovedia vám, čo máte robiť alebo ako obsluhovať vaše železnice. Avšak ak si najmete skupinu inžinierov pracovať na železniciach, nepovedia ľuďom, čo majú robiť. Jednoducho postavia železnice.“ ~ Jacque Fresco, teamspeak seminár, 12.06.2011 Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=IkqJC2bgQrw&feature=youtu.be&list=PL84unk0D7if8JeBcITH2kbJZgyiqUEgmF

(7) „Corcen (Korelačné centrum) nekontroluje ľudí. Iba robí návrhy zo širokého množstva zozbieraných informácií a informácie, ktoré zozbiera, sú vždy relevantné, sú testované a preverené a to vám napovie, koľko lodí je k dispozícii, koľko nákladných lodí je k dispozícii, koľko lekárov existuje a aká je najlepšia a najnovšia liečba na fyzické ochorenia. Dáva vám len informácie a keď nemá informácie, povie, že musíme urobiť ďalšie štúdie na to, aby sa dospelo k vhodnejšiemu rozhodnutiu. Nerobí rozhodnutia, prichádza k nim.“ ~ Jacque Fresco, teamspeak seminár, 02.10.2011 Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=VozbZ6otmFk&feature=youtu.be&list=PL84unk0D7if8JeBcITH2kbJZgyiqUEgmF

(8) „Počítače nerozhodujú. Rozhodnutia sú založené na tom, čo počítač sníma v životnom prostredí. Ak zaznamená nepríjemný alebo jedovatý plyn, alarm sa rozozvučí a prebudí vás. Tieto stroje nerozhodujú, len zaznamenávajú ohrozenia v prostredí. Inými slovami, ak je na diaľnici dopravná nehoda, všetko, čo stroj urobí, je, že vám povie, že diaľnica nie je prípustná, takže to vezmete trasou číslo 5. To vás dostane do vášho cieľa. Stroje nerozhodujú, stroje reagujú na problémy v prostredí.“ ~ Jacque Fresco, teamspeak seminár, 10.07.2011 Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=vkX77nCk-Cs&feature=youtu.be&list=PL84unk0D7if8JeBcITH2kbJZgyiqUEgmF

(9) „To nie sú stroje, ktoré robia rozhodnutia. Programy sú prednastavené pre stroje. Napríklad, ak máte sedem tisíc ľudí, ktorí potrebujú domy, potom kontaktujete systém bývania a ukáže vám, koľko domov treba v tej-danej oblasti. To je už známe ako práca založená na prieskumných výboroch. Keď prieskumný výbor povie: „my potrebujeme toľko jedla, toľko vody, toľko oblečenia,“ je to to isté ako vojenský systém alebo čln, ktorý má tisíc pasažierov na dopravnej lodi. Ak máte tisíc pasažierov, objednáte toľko vody a toľko jedla. Ak máte dvetisíc pasažierov, ľudia, ktorí pracujú na lodi, už budú vedieť, koľko čoho je treba na zvládnutie dvetisíc pasažierov. To je predprogramovanie. Všetko, čo počítače urobia, je, že vykonajú programy, ktoré sú pre ne iniciované.“ ~ Jacque Fresco, teamspeak seminár, 24.11.2011 Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=YGzKzBYeQpE&feature=youtu.be&list=PL84unk0D7if8JeBcITH2kbJZgyiqUEgmF

(10) „Každý systém bude závisieť od dostupných zdrojov, nie zdola nahor alebo zhora nadol. Inými slovami, keď dáte 500 cestujúcich do lietadla, ktoré je zostrojené na prepravu 100, nevzlietne. Takže všetky rozhodnutia sú vytvárané na základe materiálnych zariadení, s ktorými pracujete alebo dostupnými zdrojmi. Fresco a ani nik iný ich nerobí. Dospieva sa k nim štúdiami a výskumom.“ ~ Jacque Fresco, teamspeak seminár, 04.09.2011 Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=Hiqzr2s4sao&feature=youtu.be&list=PL84unk0D7if8JeBcITH2kbJZgyiqUEgmF

(11) „Ak sa rozhodnem, že to nebude fungovať, tak to nebude fungovať. To, čo ľudia budú chcieť, aby fungovalo, bude fungovať. Takže nikto sa nerozhodne, či sa stane vegetariánom alebo niečím iným. O tom rozhodne dostupnosť potravín a jedla. Ak sa nám minú rastliny v dôsledku povodní alebo prírodných katastrof, ľudia budú jesť mäso a ak by sa nám minie mäso, ľudia budú jesť zeleninu. Ja nad tým nemám kontrolu. To bude na ľuďoch.“ ~ Jacque Fresco, teamspeak seminár, 18.09.2011 Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=QRAWflHziEk&feature=youtu.be&list=PL84unk0D7if8JeBcITH2kbJZgyiqUEgmF

(12) „Ľudia, ktorí navrhujú automatizovanú výrobu potravín alebo baliace systémy ti nepovedia, ako žiť alebo čo robiť. Odpovedia ti len na otázky z disciplín, v ktorých sa pohybujú.“ ~ Jacque Fresco, teamspeak seminár, 12.06.2011 Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=IkqJC2bgQrw&feature=youtu.be&list=PL84unk0D7if8JeBcITH2kbJZgyiqUEgmF

(13) „Rozhodnutia v systéme Projektu Venus sú založené na tom, čo skvalitňuje životy nás všetkých. Ak nie ste toho názoru, nemyslím si, že by sa vám páčil Projekt Venus.“ ~ Jacque Fresco, teamspeak seminár, 14.08.2011 Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=YFSFEbX_7JI&feature=youtu.be&list=PL84unk0D7if8JeBcITH2kbJZgyiqUEgmF

(14) „Len čo by bol spustený Projekt Venus, sledovať ľudí by už nebolo potrebné. To by bolo považované za spoločensky urážlivé.“ ~ Jacque Fresco, teamspeak seminár, 11.09.2011

(15) „Každý systém sa snaží prinútiť ľudí podriadiť sa a podporovať daný systém. To platí pre komunizmus, socializmus, systém voľného trhu alebo akúkoľvek inú civilizáciu. Ak nepožadujú od ľudí lojalitu, neudržia civilizáciu pohromade. Takže to, čo robia, je, že podporujú zavedený systém. Neobhajujeme zavedený systém. Projekt Venus hovorí o systéme, ktorý bude v stave neustálej zmeny. Takže ľudia budú vždy dopredu pripravení na najbližšie zmeny, aby nelipli na minulosti. “ ~ Jacque Fresco, teamspeak seminár, 11.09.2011

(16) „Neveríme v kontrolu informácií. Veríme v prezentáciu mnohých uhlov pohľadu, takže ľudia môžu povedať: „Nemám dosť poznatkov k tomu, aby som mohol vyvodiť záver.“ Budú si musieť naštudovať množstvo rôznych uhlov pohľadu, aby dospeli k čo najužšej aproximácii reality.“ ~ Jacque Fresco, teamspeak seminár, 11.09.2011

(17) „Ľudia programujúci počítače ani vedci nebudú mať moc nad spoločenským smerovaním. Nebudú mať väčšie právomoci ako ktokoľvek iný. Až budú mať ľudia všetkého dostatok a budú mať k tomu všetci prístup, potom zanikne korupcia akéhokoľvek druhu aj vo vedeckých kruhoch.“ ~ Jacque Fresco, teamspeak seminár, 12.06.2011

 

Verzia v angličtine (English version):

 

MYTH: The Venus Project is a techno-dictatorship. Computers are in control of everything and everyone.

FACT: Nothing could be further from the truth. Here are several quotes made by Jacque Fresco on the subject of „techno-dictatorship“ during the TVP teamspeak seminars…

(1) „Does cybernated government tell you what to do? No! It only informs you as to what’s available, what we know, and what we don’t know.“ ~ Jacque Fresco, teamspeak seminar, July 31 2011 Source: http://youtu.be/Xl7J853zTPw?list=PL84unk0D7if8JeBcITH2kbJZgyiqUEgmF

(2) „I don’t want people to follow some leader, I want them to be brought up educated to understand their decisions, how they’re arrived at, and the basis for it. I don’t want people to follow a leader, that’s fascism to me.“ ~ Jacque Fresco, teamspeak seminar, August 14, 2011 Source: http://youtu.be/YFSFEbX_7JI?list=PL84unk0D7if8JeBcITH2kbJZgyiqUEgmF

(3) „If you don’t want to wear the clothing recommended, that’s up to you. You don’t have to conform. You can wear any kind of clothing you want to. You can believe in any religion you want to, but you cannot superimpose your values on tele-communication systems. You can tell people what you believe and why you believe it, but you can’t twist anyone’s arms or force anyone into your point of view.“ ~ Jacque Fresco, teamspeak seminar, August 14, 2011 Source: https://www.youtube.com/watch?v=YFSFEbX_7JI&feature=youtu.be&list=PL84unk0D7if8JeBcITH2kbJZgyiqUEgmF

(4) „All decisions will be arrived at, rather than made. Meaning, knowing what the conditions are and what’s available: Transportation, units to bring materials to a given place. But it have to be all collected, all that data. Your decisions are based on the data you collect, not your own feelings.“ ~ Jacque Fresco, teamspeak seminar, June 19 2011 Source: https://www.youtube.com/watch?v=VW4AOV1SoFo&feature=youtu.be&list=PL84unk0D7if8JeBcITH2kbJZgyiqUEgmF

(5) „This is not a dictatorship, this is based upon scientific evidence to support a given project. If you want to put up a building, say half a mile high, the material has to be available. Using statistics is not a dictatorship. It’s a method of getting the most from existing resources.“ – Jacque Fresco, teamspeak seminar, December 4 2011 Source: https://www.youtube.com/watch?v=5xfSi7QK60w&feature=youtu.be&list=PL84unk0D7if8JeBcITH2kbJZgyiqUEgmF

(6) „When you hire a group of engineers to design a bridge, they design a bridge they don’t tell you what to do or how to operate your railways. But if you hire a group of engineers to work on railways, they don’t tell people what to do. They just design the railways.“ ~ Jacque Fresco, teamspeak seminar, June 12 2011 Source: https://www.youtube.com/watch?v=IkqJC2bgQrw&feature=youtu.be&list=PL84unk0D7if8JeBcITH2kbJZgyiqUEgmF

(7) „Corcen [Correlation Center] does not control people. It merely makes suggestions from a wide range of collected information, and the information it collects is always relevant, has been tested and tried, and it tells you how many ships are available, how many freight trains are available, how many doctors there are, and the best and latest treatment for physical disorders. It gives you information only, and when it doesn’t have information it tells you that we have to do further studies on that, in order to arrive at a more appropriate decision. It does not make decisions, it arrives at them.“ ~ Jacque Fresco, teamspeak seminar, October 2 2011 Source: https://www.youtube.com/watch?v=VozbZ6otmFk&feature=youtu.be&list=PL84unk0D7if8JeBcITH2kbJZgyiqUEgmF

(8) „The decisions are not up to computers. They’re based on what the computer senses in the environment. If it senses obnoxious or poisonous gas, an alarm goes off and awakens you. So, these machines do not make decisions; they sense threats in the environment. In other words, if there’s a traffic accident on the highway all the machine will do is tell you that the highway is not accessible, that you take route number five. That will get you to your destination. It’s not the machines making decisions, it’s machines responding to problems in the environment.“ ~ Jacque Fresco, teamspeak teminar, July 10 2011 Source: https://www.youtube.com/watch?v=vkX77nCk-Cs&feature=youtu.be&list=PL84unk0D7if8JeBcITH2kbJZgyiqUEgmF

(9) „It isn’t the machines that make the decisions. The programs are preset for the machines. For example, if you have seven thousand people that need houses then the machines contact the housing system and indicate how many houses are needed in each given area. That is already known as based on the work of the survey committee. When the survey committee tells us, „we need so much food, so much water, so much clothing,“ all that is just like the military system or a boat that has a thousand passengers on the liner. If you have a thousand passengers you order so much water, so much food. If you have two thousand passengers, the people that operate the liner now know just what is needed to handle two thousand passengers. That’s pre-programmed. All that the computers do is carry out the programs which are initiated for them.“ ~ Jacque Fresco, teamspeak seminar, July 24 2011 Source: https://www.youtube.com/watch?v=YGzKzBYeQpE&feature=youtu.be&list=PL84unk0D7if8JeBcITH2kbJZgyiqUEgmF

(10) „Each system will depend on resources available, not from the bottom up or top down. In other words, if you put 500 passengers in an airplane that’s designed to carry 100, it won’t get off the ground. So all decisions are made based upon the physical equipment you’re working with, or the environmental resources available. They’re not made by Fresco or any other person. They’re arrived at by studies and research.“ ~ Jacque Fresco, teamspeak seminar, September 4 2011 Source: https://www.youtube.com/watch?v=Hiqzr2s4sao&feature=youtu.be&list=PL84unk0D7if8JeBcITH2kbJZgyiqUEgmF

(11) „Whatever I decide will not work. It’s what people want that will work. So no one decided whether you become a vegetarian or anything else. What determines that is the availability of food. If we run out of vegetation due to floods or natural disasters, people will consume meat and if we run out of meat they will consume vegetables. I have no control over that. That would be up to people.“ ~ Jacque Fresco, teamspeak seminar, September 18 2011 Source: https://www.youtube.com/watch?v=QRAWflHziEk&feature=youtu.be&list=PL84unk0D7if8JeBcITH2kbJZgyiqUEgmF

(12) „People that design automated food production and packaging systems do not tell you how to live or what to do. They stay within that discipline, unless you ask questions about it.“ ~ Jacque Fresco, teamspeak seminar, June 12 2011 Source: https://www.youtube.com/watch?v=IkqJC2bgQrw&feature=youtu.be&list=PL84unk0D7if8JeBcITH2kbJZgyiqUEgmF

(13) „TVP decisions are based upon that which enhances the lives of everyone. If you’re not of that view, I don’t think you’d like TVP.“ ~ Jacque Fresco, teamspeak seminar, August 14 2011 Source: https://www.youtube.com/watch?v=YFSFEbX_7JI&feature=youtu.be&list=PL84unk0D7if8JeBcITH2kbJZgyiqUEgmF

(14) „Once TVP is installed, then there’s no need to monitor people. That would be considered socially offensive.“ ~Jacque Fresco, teamspeak seminar, September 11 2011

(15) „Every system tries to get people to conform to support that system. That goes for communism, socialism, free enterprize, or any other civilization. If they don’t demand loyalty, they can’t keep their civilization together. So what they do is they teach things that would support an established system. We do not advocate an established system. TVP talks of an emergent system into state of change. So that we always prepare people for the next changes coming ahead. So that people will not cling to the past.“ ~Jacque Fresco, teamspeak seminar, September 11 2011

(16) „We don’t believe in controlled information. We believe in presenting multiplicity of points of view so that people can say ‚I don’t know enough about it to conclude.‘ They have to study many different points of view in order to arrive at closer approximations of reality“ ~Jacque Fresco, teamspeak seminar, September 11 2011

(17) „The people programming computers or any of the scientists don’t have any more authority over how the social direction works. They don’t have any more access than anyone else. Once you create abundance as quickly as possible and you make it accessible to everyone, that takes the corruption of any type of scientific elitism out of the scenario.“ ~ Roxanne Meadows, teamspeak seminar, June 12 2011

 

Foto: m.a.r.c., CC

Na našich stránkach poskytujeme priestor skutočne pestrej palete názorových línií, predstavujúcich alternatívu voči súčasnému zriadeniu. Preto čitateľov upozorňujeme, že nakoľko i samotní členovia redakčného kolektívu DAV DVA, spolupracovníci či korešpondenti vzišli z rôznych prúdov, v partikulárnych otázkach sa ich výklady a postoje môžu líšiť či si dokonca miestami protirečiť. Iba názorová pluralita totiž umožňuje skutočne plodnú a hodnotnú diskusiu s potenciálom vygenerovať tie najlepšie myšlienky, schopné načrtnúť pôdorys pre nové spoločensko-ekonomické zriadenie, zohľadňujúce potreby 21. storočia.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *