Rok 2018 a militaristické šialenstvo vo svete

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

V roku 2018 sme si pripomenuli sto rokov od skončenia prvej svetovej vojny, ktorá bola prakatastrofou 20. storočia a jej následky cítiť stále. Žiaľ, súčasný vývoj vo svete naznačuje, že za sto rokov sme sa príliš nepoučili a ideme opakovať chyby, ktoré už raz viedli k svetovej vojne.

Sklon k militarizmu na začiatku tohto storočia môže pritom viesť k ešte zásadnejším následkom než pred vyše sto rokmi. Prejavuje sa to už v rétorike, ktorá pripomína situáciu pred Veľkou vojnou. Keď hrozila priama vojenská konfrontácia USA a Ruska v Sýrii v apríli 2018, D. Trump povedal: „Rusko sľubuje, že zostrelí všetky strely v Sýrii. Pripravte sa, Rusko, pretože prídu, pekné a nové a chytré.“ Veľmi riskantná rétorika sa objavila i zo strany T. Mayovej pri kauze Skripaľovcov, keďže britská premiérka predložila Rusku „ultimátum. Pojmom „ultimátum“ sa obvykle rozumie posledná výzva pred začatím bojových akcií…

V roku 2018  naozaj nechýbalo až tak veľa, aby prepukla veľká vojna medzi Západom a Ruskom. A práve kvôli tomu treba zastaviť hlavné trendy militarizácie vo svete i na Slovensku.

Militarizmus a preteky v zbrojení

Najznámejším prejavom militarizácie sveta je nárast zbrojenia. Výdavky na zbrojenie rastú globálne už od začiatku 21. storočia a v roku 2017 dosiahli úroveň 1 739 miliárd dolárov (USD). Nárast však pokračuje naďalej a aj v roku 2019 budú lídrom zbrojenia USA, ktoré navýšia výdavky až na úroveň 717 miliárd USD. Táto suma prevyšuje čínske výdavky z roku 2018 (173 miliárd) štvornásobne a výdavky na zbrojenie Ruska (66 miliárd) až 11-násobne.

Uvedeným zbrojením sa tiež vytvárajú obavy v mnohých krajinách sveta, ktoré sú možným cieľom agresií veľmocí. Tento trend viedol v 21. storočí aj k tomu, že sa malé krajiny, ako napr. KĽDR, pokúsili získať garanciu bezpečnosti prostredníctvom vlastného zbrojenia, najmä vo forme vlastníctva jadrových zbraní. Skúsenosť pritom ukazuje, že štáty, ktoré dlhodobo vydávali najvyšší podiel z HDP na zbrojenie ako Grécko, boli pri aktuálnych hrozbách, ako napr. migračná kríza, najmenej schopné reagovať.

Je tiež neuveriteľné, ako horlivo napĺňa vláda SR svoj záväzok o zvyšovaní výdavkov na zbrojenie (o téme som už písal). Tá istá vláda pritom neveľmi rešpektuje záväzky voči vlastným občanom, ktoré sú zakotvené aj v ústave štátu. Ústavným záväzkom je napr. ochrana zdravia (čl. 40), avšak v tejto oblasti sa situácia na Slovensku stáva doslova zúfalou. Dokonca aj absolventi našich lekárskych fakúlt z podfinancovaného zdravotníctva radšej utekajú. O nedôstojnom živorení dôchodcov na Slovensku tiež netreba veľa písať. Do očí bije aj fakt, že ešte stále nie je dostavaná diaľnica do Košíc, ktorú vláda občanom verejne prisľúbila dostavať už do roku 2010. Z konania všetkých slovenských vlád v tomto storočí vzniká dojem, ako keby boli záväzky voči „spojencom“ oveľa dôležitejšie než voči občanom.

Samozrejme, militarizmus vo svete nie je spätý len so zvyšovaním výdavkov na zbrojenie. Veľmi symbolické je v tejto súvislosti pripravované odstúpenie USA od dohody o znížení počtu rakiet stredného doletu, ktorá bola jedným z hlavných krokov k ukončeniu studenej vojny. Je pritom nezmyselné vyrábať nové jadrové rakety v súčasnosti, keď nukleárne zbrane, ktoré majú veľmoci k dispozícii aj teraz, sú svojou ničivou silou schopné zlikvidovať celý svet niekoľkokrát za sebou. Áno, aj v súčasnom svete existujú jednotlivci, ktorí veria, že popri iných jadrových zbraniach má zmysel vytvárať nové jadrové rakety stredného doletu. V skutočnosti by však bola akákoľvek jadrová vojna, hoc aj proti malej KĽDR, porážkou celého sveta.

Blokové myslenie a obchádzanie medzinárodného práva

Tvorba nových jadrových rakiet je pritom v úplnom protiklade s princípmi OSN a najmä so snahou väčšiny štátov sveta zakázať jadrové zbrane. Práve v roku 2017 až 122 štátov podpísalo Dohovor OSN o zákaze jadrových zbraní. Žiaľ, jadrové veľmoci tento dohovor nepodpísali, pretože sa nechcú vzdať svojho jadrového statusu. Ich prístup sa dá čiastočne pochopiť, avšak práve odstúpenie od zmluvy o raketách stredného doletu veľmi škodí cieľom dohovoru. Na rozdiel od USA pritom SR nemá jadrové zbrane a žiadny skutočný dôvod, prečo odmietlo dohovor podpísať (na rozdiel napr. od Rakúska). Je očividné, že Slovensko dohovor nepodpísalo práve kvôli záujmom amerického spojenca, ktorý uvedený dohovor ostro odmieta. Aj toto konanie SR bolo prejavom blokového myslenia.

Zatiaľ čo na konci 20. storočia sa zdalo, že sa podarí vytvoriť jeden spoločný svet a medzinárodné právo pre Západ i pre Východ, v 21. storočí svet podľahol novému blokovému mysleniu. Hlavným dôvodom bolo rozhodnutie NATO využiť dočasné oslabenie Ruska a rozšíriť svoju sféru záujmov ďaleko na Východ, v rozpore so záujmami Moskvy. Veľkým medzníkom bol aj útok na Juhosláviu v roku 1999, ktorý prebehol jednostranne a v rozpore s medzinárodným právom, čím veľmi utrpela najmä OSN. Podobne ako na začiatku 20. storočia sa i teraz rozšírilo blokové myslenie. Tak ako pred prvou svetovou vojnou existoval blok, ktorý mal jasného hegemóna (vtedy Nemecko), existuje takýto blok aj dnes (hegemón USA). Proti nemu sa však čoraz otvorenejšie vytvára dohoda iných krajín, ktoré sú späté mäkšími väzbami, nemajú jasného hegemóna a musia prekonávať rozpory z minulosti (najmä Čína a Rusko).

Problém blokového myslenia cítiť aj  pri zahraničných dobrodružstvách SR. Naša vlasť sa kvôli „spojeneckým záväzkom“ necháva zatiahnuť do konfliktov, ktoré nie sú v našom záujme, práve naopak. Odsúdiť treba najmä našu vojenskú účasť v konfliktoch na Blízkom východe. Naša angažovanosť na vojenskej intervencii v Iraku 2003 z nás spravila agresora a svojím dielom sme pomohli aj celkovej destabilizácii Blízkeho východu, ktorá sa prejavuje i v podobe migračnej krízy. Vôbec pritom neprekvapuje, že aj pred niekoľkými týždňa sme opäť vyslali do Iraku vojenskú jednotku. Pritom obyvatelia Iraku západných vojakov nenávidia, nechcú ich tam a ich prítomnosť neospravedlňuje ani súhlas irackej vlády. Stačí si totiž uvedomiť, že aj na „dočasný pobyt“ okupačných vojsk v ČSSR po roku 1968 dala súhlas naša vláda.

Blokové myslenie sa veľmi výrazne zapísalo aj do dokumentov, ako sú Obranná stratégia SR či Bezpečnostná stratégia SR. Tieto dokumenty kopírujú predstavy NATO o hrozbe na Východe, neveľmi však zohľadňujú fakt, že SR sa môže dostať do konfliktu aj s členskými štátmi NATO. Treba oceniť, že súčasné vzťahy s našimi susedmi v EÚ sú veľmi dobré a tento stav musíme podporovať, ale v bezpečnostnej stratégii nemožno ignorovať potenciálne hrozby, prichádzajúce zo susedných štátov. Žiaľ, oficiálne dokumenty SR o obrane a bezpečnosti sa vyznačujú rovnakými nedostatkami ako tie pred rokom 1989. Aj vtedy sa veľa hovorilo o hrozbách spôsobom, akým o nich hovorila Varšavská zmluva, ale ignorovali sa tie riziká, ktoré mohli prichádzať zo strany spojencov.

Hľadanie nepriateľa

Z hľadiska vnútroštátneho vývoja v SR je najväčšmi cítiť ďalší militaristický trend, a to je hľadanie nepriateľa. Týmto nepriateľom sa stávajú všetci, ktorí majú odlišný názor na otázky zbrojenia alebo zahranično-politickú orientáciu SR. Niektoré médiá ako Denník N dokonca vyhlasujú „verejných nepriateľov“ a snažia sa dehumanizovať skupinu ľudí s odlišným názorom, dokonca ich označujú za „slovenskú luzu“. Rovnako sa pokúšajú zastrašovať ľudí, ktorí zamestnávajú politicky nepohodlné osoby. Preto vôbec neprekvapí, že niektoré osoby bez akýchkoľvek dôkazov označujú za „ruských agentov“, i keď sa tým dopúšťajú trestného činu krivé obvinenie. Žiaľ, podobné praktiky sa neobmedzujú len na takéto ideologicky jednostranné médiá, ale prenikli aj do verejno-právnych médií. Slovenská RTVS dala priestor i názorom, ktoré za „agenta vplyvu“ označili českého prezidenta M. Zemana.

Hľadanie „ruských agentov“ v spoločnosti je veľmi nebezpečný jav, ktorý bol veľmi typický aj pre obdobie pred začiatkom prvej svetovej vojny. Podobne ako dnes i vtedy „švejkovskí“ četníci videli všade ruských agentov a každá zmienka proti oficiálnemu kurzu bola ostrakizovaná. Žiaľ, za veľmi nebezpečné treba považovať aj výroky niektorých politikov, ktorí generálne odsudzujú tzv. alternatívne médiá ako agentov Kremľa a dokonca ich pôsobenie na Slovensku chcú prediskutovať s Moskvou. Nechcem si predstaviť, čo by sa dialo, keby čosi podobné urobil S. Lavrov vo vzťahu k ruským opozičným médiám niekde v EÚ…

Ďalším veľmi vážnym rizikom je aj označovanie občanov za extrémistov len pre  nesúhlas s geopolitickým smerovaním Slovenska. Lenže odmietavý odmietavý postoj k NATO by nemal byť dôvodom na označovanie subjektu za extrémistický. Pripomeniem, že predstaviteľmi krajnej pravice boli aj niektorí zakladajúci členovia NATO, napr. portugalský fašistický diktátor A. Salazar. A mnohých ľudí od NATO odstrašujú práve militaristické názory, početne zastúpené v štruktúrach NATO. Práve militarizmus je jednou z najznámejších foriem pravicového extrémizmu. Je zaujímavé, že téma militarizácie spoločnosti štátnej moci prekáža pri niektorých občianskych združeniach (Slovenskí branci), hoci pri otázkach zbrojenia sa o extrémizme vôbec nehovorí.

Mylná predstava o vlastnej výnimočnosti

Veľkým problémom západných veľmocí na začiatku 21. storočia je viera vo vlastnú výnimočnosť. Pritom práve takáto predstava o vlastnej výnimočnosti viedla európske štáty v roku 1914 k tomu, aby presadzovali svoje „historické poslanie“ vojenskou silou. Keďže narazili aj na iných, ktorí verili vo vlastnú výnimočnosť, zrazili sa všetky tieto „výnimočné civilizácie“ v dvoch najbarbarskejších vojnách ľudskej histórie. Na Západe síce stále prevláda presvedčenie o vlastnej výnimočnosti, ale dôvody pre tento pocit rýchlo miznú. V druhej polovici 20. storočia mohol byť dôvodom pocitu jedinečnosti spoločensko-ekonomický systém, ktorý dokázal zladiť demokratický sociálny štát a trhové princípy. Na začiatku 21. storočia však bol na Západe tento systém nahradený oligarchickým modelom politiky a ekonomiky, ktorý nie je vo svete žiadnou výnimkou, skôr pravidlom.

Napriek tomuto globálnemu vývoju medzinárodné právo zachováva určité privilégiá Západu. Aj preto by mali západné mocnosti tento systém noriem využívať viac než jednostranné intervencie. Treba si uvedomiť, že vojenská hegemónia každej mocnosti je vždy dočasná a už teraz jasne cítiť limity západnej moci. S ďalším nárastom vplyvu Číny či ďalších nových veľmocí sa možnosti západného sveta obmedzia ešte viac. Je preto potrebné, aby očakávaná zmena usporiadania vo svete prebehla bez zničujúceho globálneho konfliktu. Preto musíme militarizmus ako spôsob myslenia či riešenia problémov vo svete odmietnuť.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
23 thoughts on “Rok 2018 a militaristické šialenstvo vo svete

 • 11. decembra 2018 at 17:05
  Permalink

  Vecné, výstižné ,“predvianočné“ upozornenie na nebezpečnosť smerovania nie len svetovej, ale aj našej domácej politiky. Z vlastného hľadiska by som dodal len jednu poznámku. Svet, ktorý sa už dnes temer celý opiera o kapitalistickú ekonomiku má napriek neblahým skúsenostiam z dvoch svetových vojen opäť tendenciu smerovať k ďalšej. Autor to v príspevku jasne a vecne demonštruje. Nezodpovedanou otázkou ostáva, prečo tomu tak je? Domnievam sa, že vysvetlenie tejto „sebazničujúcej“ tendencie by sme mali hľadať v ekonomickej oblasti. Tu, v jadre alebo lone kapitalistickej spoločnosti, z ktorého prúdi nie len temer všetko materiálne, ale aj rôzne formy duchovného bohatsva, je predsa ekonomické násilie, vykorisťovanie človeka kapitalistami či podnikateľmi, páchané denno denne na miliónoch pracujúcich, alfou a omegou dosahovania zisku. Ekonomický boj o zisky a platy, ktorý nutne prechádza do politických, kultúrnych a dokonca aj fyzických foriem boja, je len pokračovaním elementárneho boja v ekonomickej sfére. Bolo by zvláštne, ak by sa tieto násilné formy vzťahov medzi ľuďmi, nachádzajúce sa v základe spoločnosti, nešírili postupne do celého spoločenského organizmu rovnako, ako sa z tejto sféry rozšírili do celej spoločnosti peniaze a stali pozemským „bohom“ človeka. A na koniec je jasné, že ekonomický boj o zisky, suroviny a atď. sa prenáša na úroveň boja medzi štátmi, boja ktorý obyčajne končí vojnou.

  Reply
 • 11. decembra 2018 at 17:50
  Permalink

  Slovensko ide kúpiť stíhačky F16 za 1,6 miliardy ale to je platba len za prvé dva roky prevádzky.
  Slovensko ide dať na transportéry 4×4 a 8×8 skoro pol miliardy !!!

  Pretože stíhačky F16 budú dodané až niekedy 2022 musíme s ruskom uzavrieť zmluvu o prevádzke mig29 za 250 miliónov !!!

  Je teda Slovensko militaristický štát?

  Alebo tie obrovské čísla = peniaze v eurách a v korunách by to bolo:
  F16 – vyše 48 miliárd na prvé dva roky prevádzky
  Transportéry – 15 miliárd
  Mig29 prevádzka – viac ako 7 miliárd
  Dokopy viac ako 70 miliárd korún len na stíhačky a transportéry do roku 2022 !!!

  Kto sa na to spýta najobľúbenejšieho ľavicového antiglobalistu?

  Prečo toľko kšeftov pre SVOJICH bez jedinej reakcie na dav dva ???

  Reply
 • 11. decembra 2018 at 20:39
  Permalink

  MILITARISMUS A NIKDY NEKONČÍCÍ ŘETĚZEC VÁLEK
  PLODÍ KAPITALISTICKÁ EKONOMIKA, TJ. EKONOMIKA RŮSTU

  15. srpna 1971 prezident USA Richard Nixon zrušil tzv. zlatý standart, čímž definitivně odstranil jakékoli krytí dolaru zlatem, či jinými cennými kovy nebo jiným zbožím, ovšem, následně i všech ostatních měn, které jsou na US$ závislé. Tímto Nixon nahradil zlato vzduchem, dolary proměnil ve virtuální mezinár. měnu věčně zvedající amer. ekonomiku z močálu na úkor celé planety.

  15. srpen 1971 tak započal všeobecný celoplanetární mechanismus věčné inflace, tedy, peněz více, zboží kryjícího tyto peníze – naopak méně, aby mohly tyto inflační dolary v USA udržet v chodu vlastní katastrofálně neefektivní hospodářství. Natolik neefektivní, že nelze na této planetě nalézt horší ekonomiku hraničící s naprostou zvrhlostí, než právě v USA.

  Podíl USA na spotřebě planetárních surovin činí asi 40 %, na tvorbě celoplanetárního odpadu se USA podílí 50 %, avšak podíl USA na planet. HDP činí 20 %, podíl obyvatelstva USA na obyvatelstvu planety Země činí méně než 5 %. Z uvedených údajů plyne, že natolik děsivě prodělečnou, přesněji, neuvěřitelně hýřivou ekonomiku mohou USA držet v chodu jedině tak, že US$ je hlavní měnou planety, že US$ není krytý zlatem, aby nebylo možno spočítat jeho skutečnou hodnotu vůči ostatním měnám planety, aby bylo možno pravidelně a takřka neomezeně emitovat nové US$, které do celosvětového oběhu Státy zařadily tím, že za ně nakoupily produkty nebo služby v zahraničí na stále rostoucí dluh!

  Kdyby se zbytek planety, tedy mimo USA, postavil vůči USA s požadavkem krytí US$ zlatem aj. reálným zbožím, vznikl by celoplanetární státní převrat, jenž by amer. ekonomiku uvrhl do stavu naprostého kolapsu, poněvadž ekonomika USA by byla postavena před hotovou věc, tedy, jak vyrovnat záporné saldo obchodní bilance USA, jež se vyvíjí nezřízeně od výše zmíněného 15. srpna 1971.

  8. září 2017 státní dluh USA poprvé v jejich dějinách převýšil 20 biliónů (20 tisíc miliard) US$. Čili, státní dluh Státy zvedly k dnešnímu dni z 10 biliónů US$ v krizovém roce 2008 na bezmála 22 bilióny US$ (!) k dnešním dni, tedy, za deset let o dost více než o 100 %! Těch předchozích, tedy prvních 10 biliónů US$ státního dluhu, Státy hromadily předchozích více než 200 let! Co to znamená? Pro ilustraci uvedu následující šokující fakta, ne nepodobná hrozící světové apokalypse.

  Nynější státní dluh USA činí bezmála 22 bilióny US$. Toto číslo znamená, že každou minutu tento dluh roste zhruba o 2 milióny US$. Na jednoho obyvatele USA (celkem 327 miliónů) tak připadá průměrný státní dluh přes 66 tisíc amer. dolarů, jen pro zajímavost, ve Švýcarsku je to 3x tolik, tedy dokonce 200 tisíc (!) US$ na osobu (vůbec nejvyšší zadlužení na osobu na planetě Zemi), avšak státní dluh v Africe na jednoho obyvatele činí pouhých 60 až 100 US$.

  Životní úroveň v soudobém neokoloniálním kapitalismu je tak přímo úměrná státnímu dluhu na obyvatele. Proč? Jelikož neustále se zvyšující státní zadlužování vede za nynějšího imperialismu s vůdčím postavením USA na této planetě k emisi amer. dolaru na udržení této nezřízené životní úrovně nepokryté ani zlatem, ani jakýmkoli jiným zbožím, tedy ani prací. A nyní to klíčové.

  V tzv. kriz. roce 2008 činil podíl státního dluhu na HDP USA necelých 68 %. Avšak o 10 let později, tedy letos, tedy v r. 2018, je to již 110 %! Z uvedeného plyne tak jediný závěr. Podíl státního dluhu na HDP USA za posledních 10 let, tedy oproti tzv. krizovému r. 2008, – vzrostl o 62 %! A tento vývoj rozhodně nelze považovat za zažehnání krize ekonomiky USA, a tedy i ostatní ekonomiky závislé na amer. dolaru, jenž od 15.8.1971, tedy již přes 47 let, není krytý ani zlatem, ani jakýmkoli zbožím, takže je možné již 47 let spekulativně a naprosto svévolně, uměle a direktivně sestavovat vysoce nadhodnocené směnné kursy amer. dolaru k národním měnám a k euru tak, aby miliardy otroků živily necelých 5 % obyvatel planety Země v srdci svět. panství, tedy v USA.

  RESUMÉ
  Války, likvidace bohatství Matky Země a neokoloniální politika vykořisťování miliard otroků na planetě Zemi jsou jen a pouze produktem bankovního kapitálu, jenž řídí Satan. Následující dokument to dokazuje se vším všudy. Více než 600 mladých herců předvádí scény, nad kterými rozum zůstává stát. Jsou to např. realistické výjevy řinoucí se krve po setnutí hlavy gilotinou, homosex. scény, pochod zombie či vítězství Satana nad Kristem. O co jde? Mám na mysli úvodní ceremoniál k otevření 57 km dlouhého alpského tunelu pod horou San Gottardo v červnu 2016, kde byla přítomná i madam Merkelová. Upozorňuji, není to příjemná podívaná.

  Reply
 • 11. decembra 2018 at 20:47
  Permalink

  Skvelý článok pán Fábry…
  „Militaristické šialenstvo“, je odpoveďou na otázku, prečo je čoraz väčšia chudoba na svete…
  Keby sa všetky tie obrovské sumy, ktoré idú na zbrojenie, či vývoj nových zbraní, použili na záchranu planéty a ľudstva, Zem by bola rajom…
  Kde sa berie v ľuďoch túžba ovládať iných? Zabíjať, ničiť to, čo nevytvorili?
  Práve v tej mylnej predstave o výnimočnosti a nadradenosti nad inými, založenej na egoizme…

  Reply
  • 11. decembra 2018 at 23:27
   Permalink

   Súdružka Devana.
   Stačí vedieť čítať štatistiky.
   Chudoba je na ústupe a predovšetkým v slobodných štátoch. Naopak v tých socialistických sa prehlbuje. (Kuba, Venezuela. )
   .
   Aké máte prosím Vás vzdelanie Napíšte .
   Či také ako predstaviteľ SNS? PLGr. Danko CTRLC CTRLV ?

   Reply
   • 12. decembra 2018 at 9:12
    Permalink

    Pán Jankech, Vy údajne rozumiete štatistikám a tvrdíte, že chudobu znižujú „slobodné štáty“. V situácii, keď obyvatelia Európy minú ročne na zmrzlinu viac peňazí, ako by stálo zabezpečenie dostatku pitnej vody pre všetky deti na svete (zdroj UNICEF).
    Podľa štatistík Svetovej banky za posledné desaťročia znížila úroveň chudoby na svete – Čína(!)
    Keď sa neberú do úvahy údaje z Číny, tak zvyšok sveta neznížil chudobu skoro vôbec.
    http://cdn1.globalissues.org/i/poverty/wdi-2008/poverty-levels-over-time.png

    Reply
    • 12. decembra 2018 at 22:04
     Permalink

     Pán Moravčík.
     A akpo je možné že Čína znižila počet chudobných krajine? Veď je predsa socialistická a v socialistickej krajine chudoba predsa neexistuje. A Vy tu hovoríte že socialistický štát znižuje chudobu.
     Pán Moravčík.
     Povedzte mi prosím kde na svete leží krajina v ktorej fungujú Vaše socialistické teórie a a občania žijú na vysokej životnej úrovni?

     Reply
 • 11. decembra 2018 at 23:23
  Permalink

  Súdruh Vašek z Moravy .
  Takže USA so svojimi cca 300 mil. obyvateľov môže za všetko zlo tohto sveta oproti 6-7 miliardám obyvateľom zvyšku.
  To je obrovský úspech, nech sa interpretuje akokoľvek a hovorí o tom, že liberálna demokracia je jasným favoritom v riadení sveta.
  A čo je aj dôkaz o tom kam kráča spoločnosť.
  .
  PS toľko naváľaných nezmyslov… jednoducho hrôza súdruh Vašek z Moravy.

  Reply
  • 12. decembra 2018 at 9:21
   Permalink

   „Pán“ Daniel Jankech!
   Častejšie používať uši ako jazyk./Seneca/
   Všetkým by prospelo, keby ste Vy jazyk nepoužívali vôbec.

   P.S. Dokážete ľudí aj neurážať ?

   Reply
   • 12. decembra 2018 at 22:25
    Permalink

    Súdružka Slavomíra.
    No sú to naváľané nezmysly. Nič z toho jednoducho nie je pravda. A súdruha Vaška som nijako neurazil. Hodnotím len jeho článok, nie jeho osobu.
    No a to ostatné nemám potrebu komentovať ..

    Reply
 • 12. decembra 2018 at 1:55
  Permalink

  KOLIK JE VLASTNĚ AMERICKÝCH VOJENSKÝCH ZÁKLADEN NA SVĚTĚ? A PROČ?

  Odhadem je jich zhruba 800, tvoří 95 % (!) všech cizích vojenských základen na světě. To číslo VYPOVÍDÁ O CELOPLANETÁRNÍ TOTÁLNÍ DIKTATUŘE USA. Lze tak proto tvrdit, ve světle mého předešlého příspěvku, že Spojené státy severoamerické svou ABSOLUTNÍ A TOTÁLNÍ VOJ. DOMINANCI ve světě potřebují k tomu, aby se nezhroutila děsivá INFLAČNÍ BUBLINA AMER. DOLARU nepokrytého zlatem či jiným cenným kovem nebo jakýmkoli zbožím či službou.

  „Rusko má v zahraničí 21 velkých vojenských objektů, kdežto u Washingtonu dosahuje jejich počet několika stovek, 600 až 900. I přesto, že do tohoto počtu patří také základny, na kterých se nachází maximálně 10 amerických vojáků, předhání USA Rusko v počtu objektů více než desetinásobně“, podotýká AMER. TÝDENÍK Newsweek:

  https://www.newsweek.com/russias-military-compared-us-which-country-has-more-military-bases-across-954328

  Co se nákladů na zbrojení týče, nelze přehlédnout, že USA, coby GENERÁLNÍ ŘEDITEL PROTEKTORÁTU zvaném planeta Země, se podílejí na celoplanetárním HDP asi 20 %, ale svými voj. výdaji se podílejí 35 % (!) na celoplanetárním zbrojení, největší stát světa Ruská federace však ani ne 4 %! Přičemž, aby toho nebylo málo, voj. výdaje USA vytrvale rostou. Jen pro srovnání, údaje prvních 4 míst jsou za r. 2017. Vážené čtenáře DAV-DVA prosím, aby věnovali zvýšenou pozornost faktu, že dokonce Saúdská Arábie měla vyšší náklady na zbrojení než největší stát planety Země, tj. Ruská federace. Výdaje jsou v miliardách US$, druhé číslo značí podíl na svět. zbrojení v %:

  1) USA … 610.0 … 35.0
  2) ČLR … 228.0 … 13.0
  3) Saúdská Arábie … 69.4 … 4.0
  4) RF … 66.3 … 3.8

  ZDROJ: https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_военным_расходам

  RESUMÉ
  Civilizaci planety Země ohrožuje jediný stát, a sice Spojené státy severoamerické se svým vojensko-průmyslovým komplexem a fiktivním finančním systémem, jehož celoplanetární unitární platidlo pod názvem americký dolar NENÍ KRYTO ZLATEM, JAKOŽ I JINÝM CENNÝM KOVEM či jakýmkoli jiným zbožím nebo službami. Proto tento zoufalý stav USA řeší vojenskou hrozbou a silou, poněvadž jedině Třetí světová válka je schopna zachránit USA před nevyhnutelným pádem amer. dolaru na světovém trhu. Cituji text z níže se nacházejícího odkazu:

  „Dolarové impérium je současně impériem lži. Dolarová peněžní masa je dnes taková, že její reálné pokrytí zbožím a službami, dle hodnocení nezávislých expertů, nepřevyšuje 5 %. Dolary jsou fikce, mýdlová bublina, která může prasknout v jakoukoli dobu. Ostatně, tato bublina je kryta vojenským a informačním štítem, jenž se jeví jako neotřesitelný.“ Konec cit.

  ZDROJ: https://topwar.ru/68489-dollar-nastupaet.html

  Reply
  • 12. decembra 2018 at 9:00
   Permalink

   Vašek,
   najokupovanejšou krajinou Európy je Nemecko…
   To, že sú tam vojenské základne iného štátu napríklad nevadí tým, ktorí kritizovali prítomnosť vojsk Varšavskej zmluvy na území bývalého Československa.
   Militaristické šialenstvo, ktoré dnes ovláda svet je v skutočnosti naplnenie toho istého šialenstva aké bolo pred druhou sv. vojnou.
   Podľa mňa, boli Hitler, Mussoliny či japonský generál Tódžó tiež len bábkami vtedajších mocných, ktorí sa snažili o ovládnutie sveta, najničivejšou vojnou v dejinách ľudstva.
   Už pred druhou vojnou mal podobnú víziu usporiadania Európy akou je terajšia EÚ, Hitlerov ekonóm a minister hospodárstva Walther Funk. Túto podobu dostala Európa až po rozbití „Socialistického bloku“.
   Odpoveďou na mnohé otázky ohľadom toho, pre koho bola najväčším prínosom druhá svetová vojna sú práve „vojenské základne“ v Európe a aj v iných častiach sveta…
   Ak chceme vedieť, prečo vládne „militaristické šialenstvo“ v dnešnej dobe, je potrebné pozrieť sa do minulosti…

   Reply
   • 12. decembra 2018 at 12:12
    Permalink

    Devano, srdečně Vás zdravím.

    Děkuji za Vaše slova, moc. Chci říci, plně s Vámi souhlasím. Právě proto se na tu minulost odvolávám, jenže jsou zde kolegové, kteří to neradi vidí, kteří by rádi přeskakovali schody ve stylu „nebyli jsme sice na Měsíci, zato ale směřujeme na Mars“. A Vaše věta „Militaristické šialenstvo, ktoré dnes ovláda svet je v skutočnosti naplnenie toho istého šialenstva aké bolo pred druhou sv. vojnou.“, – je svatá. Ano, je tomu přesně tak!

    Tehdy, před II. světovou, to bylo spojeno se svět. hospod. krizí 1929-1933, během níž jen v USA zemřelo min. 5 miliónů obyvatel hlady. Amer. hladomor byl tehdy opravdu strašný. Zdroj:

    http://leva-net.webnode.cz/products/skutecny-hladomor-byl-v-usa-nikoliv-v-sssr/

    Naše národy nechápou to, co jsem napsal výše, tedy, že dolarové impérium je současně impériem lži, že dolarová peněžní masa je dnes taková, že její reálné pokrytí zbožím a službami, dle hodnocení nezávislých expertů, nepřevyšuje 5 %. Devano, kapitalismus vyvolá svět. válku tehdy, když se krytí dolaru v zásadě vynuluje, což je stav nyní. Ano, především proto stojíme na prahu Třetí světové.

    Naše národy naprosto nechápou, že jediným řešením stavu je SOCIALISMUS, tedy společenské vlastnictví výr. prostředků. Ne tzv. komunismus aj. fikce na hraně schizofrenie, které nikdo neviděl, ale reálný socialismus, který jsme zde již měli. Nejednou jsem zde uvedl, že od 1.1.1990 měla platit v ČSSR Nová ekonom. soustava řízení, v zásadě ekonomika s dnešními čínskými rysy. Opozice v čele s Gorbačovem, Havlem, s KGB a naší STB to věděla až moc dobře, že socialismus má NEVYČERPATELNÝ POTENCIÁL, a proto Gorbačov spěchal, když zavelel: „Havel na Hrad!“ A lidé skočili na špek. Důsledkem je však dnešní stav amer. dolaru, který je jen cárem zeleného papíru. A kdyby, Devano, nebylo amer. militarismu na úrovni film. hvězdných válek, tak USA by již dávno přestaly existovat.

    P.S.
    Devano, vím, že jste se Slavomírou pro politiku SMERu jako menšího zla. I Dr. Blaha si to myslí, proto je jeho členem. Nechci do toho jako Moravan zpoza Javorníků kafrat, ale měli byste vy všichni se dobře podívat na toto video. Ale hlavně, čtěte doprovodný text. A dobře se podívejte na tu mapu záhladen NATO kolem Ruska. Běží to rychle, proto si to video na mapě základen ZASTAVTE. A DOBŘE SE DÍVEJTE. A povězte to doktoru Blahovi, že byste vy, Slováci, neměli dráždit ruskou termonukleární sílu proti sobě, protože má obrovskou sílu. Větší, než si myslíte vy všichni dohromady. Díky.

    Reply
    • 12. decembra 2018 at 22:21
     Permalink

     Súdruh Vašek z Moravy a tých 100 000 ruských vojakov v Československu proti vôli národa bolo čo?
     Vtedy síce nebol internet, ale dúfam že ste napísali do Pravdy že nechcete Rusov na území ČSSR. Nie? Čo ste to vy za zbabelca a vlastenca?
     .
     A skúsme okomentovať to video.
     Tí čo ho vytvorili sú len ruskí vriťolezci nič viac.
     A ak by išlo o mňa, tak americkú základňu by som na území Slovenska uvítal.
     Ruský medveď je za humnami a treba sa na to pripraviť.

     Reply
   • 12. decembra 2018 at 22:08
    Permalink

    Súdružka Devana.
    Tu je trochu kvalitatívny rozdiel.
    Do Československa vtrhli ruskí agresori proti vôli národa. Kdežto v Nemecku fungujú na iných princípoch a chránia tým Európu.
    No a tie konšpiračné teórie o Hitlerovi či Mussolinim môžu vzbudiť len záchvaty smiechu.

    Reply
  • 12. decembra 2018 at 22:29
   Permalink

   Súdruh Vašek z Moravy.
   To číslo 800 ste vzali kde?
   .
   A vďaka Bohu že USA dlhé roky plnilo úlohu svetového policajta. Áno, viedli vojny, ktoré vyvolali predovšetým Rusi, keďže USA boli hrádzou proti komunizmu. Najlepšou ilustráciou je Severná Korea, keďže tam jasne vidno, aké hodnoty a výsledok prinášalo angažovanie USA a aké ZSSR.
   .
   A tie ekonomické hlúposti netreba komentovať.

   Reply
 • 12. decembra 2018 at 13:41
  Permalink

  Úplne súhlasím s názorom autora článku a pripájam s k nemu

  Reply
 • 12. decembra 2018 at 13:49
  Permalink

  Dnes mám zlý deň:
  Rozčúlilo ma:
  1.obsah videa, ktorý zverejnil pán Vašek
  2. správa, že vláda schválila nákup stíhačiek F- 16 za 1,6 miliardy eur
  NIEEEEEEEE NATO!!!

  Reply
 • 12. decembra 2018 at 14:30
  Permalink

  No vidíte, paní Slavomíro,

  aspoň již víte, proč se porodnice ve Svidníku musí odrovnat. Americké stíhačky proti ruskému Ivanovi jsou důležitější než jakési nevýdělečné porodnice, že jo?

  1.6 miliardy eur za amer. F-16 podělme počtem obyvatel SR, abychom dostali částku, kterou zaplatí všichni obyvatelé Slovenska, tedy i Vy, paní Slavomíro. A kolik že to je, ta částka, kterou Vy zaplatíte? No, není to zase tak strašné, 294 eur přece máte, ne? I když pozor, tohle musí zaplatit i děcka v porodnici, stejně jako ležáci v LDN.

  A to nemluvím o tom, že každý obyvatel Slovenska dluží (státní dluh) přes 8000 €, a to již, paní Slavomíro, sranda není. Vy sama statisticky dlužíte přes osm tisíc eur, Dr. Blaha atd. jakbysmet. Každý! Tedy i děcka narozené ve Svidníku!

  Za posledních šest let se objem poskytnutých úvěrů domácnostem na Slovensku zdvojnásobil a rostl s odstupem nejrychleji v celé EU. Sranda? Jak pro koho. Ve srovnání s ostatními státy EU mají domácnosti na Slovensku méně majetku a úvěry čerpali lidé s nižšími příjmy. Proč? Protože Slováci již nemají co jíst, nemají z čeho zaplatit bydlení, ale na stíhačky mají Slováci peněz jako želez. Celá 1/3 slov. ekonomiky sice žije na dluh, ale, pravda, zatínat pěsti na Rusa s hladným žaludkem není zrovna dobré řešení, že jo.

  Reply
  • 12. decembra 2018 at 16:03
   Permalink

   Tento komentár, pán Vašek, nebudem komentovať.
   Čo mám napísať, keď ste povedali všetko, čo bolo treba povedať.
   Súhlasím, do bodky!

   Snáď len:

   ***
   Slováci, pečieme koláče z blata
   a hladkáme ruku svojho kata.

   ***
   Slovensko!
   Kto ti pomôže?
   Ten kto môže, nechce.
   A ten, kto chce, nemôže.

   P.S. Smutné časy!!!
   Morálka národa a charakter ľudí sa podobajú zubom. Čím sú skazenejšie, tým viac to bolí, keď sa ich niekto dotkne./G.B.Shaw/

   Reply
  • 12. decembra 2018 at 22:15
   Permalink

   Súdruh Vašek z Moravy.
   Tak americké stíhačky môžu za to že mizerná pôrodnica bude zrušená.
   A ak by boli ruské tak by za to nemohli.
   Tomu sa hovorí zábava.

   Reply
 • 12. decembra 2018 at 16:04
  Permalink

  Tento komentár, pán Vašek, nebudem komentovať.
  Čo mám napísať, keď ste povedali všetko, čo bolo treba povedať.
  Súhlasím, do bodky!

  Snáď len:

  ***
  Slováci, pečieme koláče z blata
  a hladkáme ruku svojho kata.

  ***
  Slovensko!
  Kto ti pomôže?
  Ten kto môže, nechce.
  A ten, kto chce, nemôže.

  P.S. Smutné časy!!!
  Morálka národa a charakter ľudí sa podobajú zubom. Čím sú skazenejšie, tým viac to bolí, keď sa ich niekto dotkne./G.B.Shaw/

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *