Rozhovor s českým politikom Leom Luzarom: Lidé si zaslouží lepší svět a my víme jak by mohl vypadat

Prehĺbenie väzieb medzi českými a slovenskými  ľavičiarmi by mohol byť dobrý štart pre vstup ľavicového myslenia do spoločenského diskurzu na Slovensku. Napokon, práve vďaka väzbám Bratislavy s Prahou sa podarilo prebudiť povedomie o socialistickom hnutí na Slovensku a boli to práve DAVisti – Novomeský, Husák, Clementis, Okáli a ďalší, ktorí sa stretávali s českými komunistami, aby ich inšpirovali vo svojom boji na domácej pôde. Českí komunisti sú popularitou v krajine na tom snáď najlepšie v celoeurópskom, ba možno i celosvetovom kontexte. Darí sa im presadiť v mainstreamových médiách a sú vnímaní ako relevantná politická sila. Českým komunistom sa darí nahlas kritizovať najpálčivejšie témy súčasnosti súvisiace so sociálnou nerovnosťou, občianskymi a demokratickými právami a je ich počuť nielen doma, ale vďaka osobnostiam ako Kateřina Konečná, vytrvalá bojovníčka proti TTIP a CETA, aj v európskom parlamente. V sérii rozhovorov s českými komunistami o tom, ako presadiť autentickú ľavicu v spoločenskom diskurze, sme vybrali jedného z profesionálnych a úspešných politikov Lea Luzara. Rozhovor spracoval Mgr. Lukáš Perný.

Český komunista  Ing. et Ing. Leo Luzar, absolvent Fakulty bezpečnostního inženýrství na Vysoké škole báňské v Ostravě pracoval po roku 1989 ako živnostník v oblasti IT , v rámci KSČM má v kompetencii zahraničnú politiku. Leo Luzar sa zaujíma o počítačovú grafiku, poľovníctvo a horskú cyklistiku.

1, LP: Na Slovensku sú komunisti vytlačení úplne mimo spoločenský diskurz. Médiá sa ich snažia marginalizovať, zosmiešňovať a predovšetkým ignorovať. Od diskusii o podstate komunizmu, diskusii o tom čo bolo zlé a čo dobré sa prešlo k otvorenej ostrakizácii. Istého času dokonca komerčná televízia JOJ vymazala reportáž o komunistickom proteste na 17. novembra z archívu svojej stránky. Ako je možné, že české média berú komunistov ako relevantnú súčasť spoločnosti, keď sú v podstate rovnako závislé jednak mnohé médiá od zahraničného, či domáce kapitálu, ktorého cieľom je komunistov vymazať z povrchu zemského. Ako sa Vám (komunistom) v KSČM podarilo preniknúť do hlavného prúdu? Je to tým, že majú komunisti v Česku lepšie historické zázemie alebo je to rétorikou?

Leo Luzar: Vztah médií a KSČM je dán hlavně tím, že máme podporu nezanedbatelného množství občanů – voličů a tudíž jsme parlamentní stranou. Samozřejmě se objevují antikomunistické výkřiky, ale díky vysoké úrovni našich představitelů máme možnost reagovat a ukazovat podstatu problému a ne jen se bránit hloupým útokům

2, LP: Mnohí zo slovenských komunistov odmietajú súčasný režim ako protiprávny aj z hľadiska toho, že vďaka Bruselu a zločineckého paktu NATO nemáme možnosť o sebe suverénne rozhodovať. Ako to vnímajú českí komunisti – vnímajú tento systém ako reformovateľný, je možné niečo dosiahnuť zastupiteľskou demokraciou a na aké ciele sa sústredíte?

Leo Luzar: Hlas lidu je rozhodující a ve volbách se lidé vyjadřují i k postoji kandidujících stran k EU a NATO. Proto je nutno lidem vysvětlovat a přesvědčovat je. Jiná cesta není to nám již historie ukázala. A bez podpory občanů nejde žádná revoluce dělat. Pokud budou občané tlačit na reformy nebo na zrušení jak NATO tak EU budou tyto instituce reformovány nebo zrušeny. Kdo by si ještě před nedávnem myslel, že je možné jen tak vystoupit z EU? Nevyplácí se hledat „zkratky“ ale mít dobré argumenty do referenda a získat lidi pro tyto myšlenky.

3, LP: Aké reálne alternatívy považujete za realizovateľné v stave po kolapse kapitalizmu?

Leo Luzar: …pokud nastane kolaps kapitálu tak to bude takový dějiný zvrat ve kterém půjde o život. Nejde teda o to jaký po tom vznikne ismus ale jaké bude mít programové cíle a schopnost oslovit. A náš aktuální úkol je udržovat naši ideologii stále v nabídce pro občany jako alternativu.

4, LP: Špecifickou zaujímavosťou českých komunistov je podobne ako u slovenských okrem internacionálnej aj vlastenecká dimenzia, teda dôležitosť suverenity, ktorá je pod vplyvom transnacionálnej nadnárodnej oligarchie a jej štruktúr obmedzená. Akým spôsobom bojujete na českej alebo európskej pôde o nezávislosť? Na Slovensku sme rozbehli kampaň za záchranu slovenskej pôdy, ktorá vyvrcholila prijatím zákona o ústavnej ochrane pôdy, existuje čosi podobné aj v Čechách?

Leo Luzar:  Důležité je nazapomínat na internacionalistický charakteru našich myšlenek a nesoustředit se jen na národní nebo národnostní aktuální problémy. Samozřejmě je třeba upevňovat vlastní identitu jak občanskou tak ekonomickou. Nerostné suroviny jsou jedním z dobrých příkladů k využití proti globalizaci a kapitálu. Samozřejmě dlouhodobě upozorňuje me na mizející „české zájmy“ jako je uhlí, voda nebo aktuálně lithium.

5, LP: Bolo by možné do budúcnosti aktívne spolupracovať a budovať česko-slovenské väzby v komunistickom hnutí?

Leo Luzar:  Již tyto vazby přece existuji. Jen je možná třeba více rozvíjet a k tomu může sloužit i vaše iniciativa.

6, LP: Ste za stratégiu boja za symboly komunizmu alebo ich nahradenie novými?

Leo Luzar:  Symboly nejsou cílem, jen možným prostředkem k oslovení. Nepřejmenovali jsme se a stále máme názvu komunistická. Nejde o symboly, ale o důvěru občanů v lidi kteří je prezentují.

7, LP: Ako vnímate rôzne nové komunitaristické a neo-komunistické koncepty – či už je to venezuelský model socializmu, Frescov projekt Venus, ekonomická demokracia, soviety 21. storočia, komunitarizmus či hybridný model spoločnosti?

Leo Luzar: Všechno to jsou projekty hledající cesty k cíli. Možná zatím utopistickému vzhledem k stávající síle globálního kapitálu ale přece stojí za to snít o lepším světě. Důležité ale je na té cestě nedělat zkratky a ospravedlňovat oběti budoucím cílem. Ztratit důvěru občanů v cíl činíte li chyby po cestě je totiž velice snadné. Jak jsme se ostatně přesvědčili sami. Co chybí současnému levicovému hnutí je dialektická analýza těchto konceptů a následné poučení.

8, LP: Na Slovensku absentujú reálne ľavicové médiá. DAV DVA je spolu s Novým Slovom, časopisom Vzdor, časopisom Úsvit malou výnimkou. Nemáme financie a bojujeme o prežitie. Slovenské pravicové médiá sú štedro dotované buď finančnými skupinami ako je PENTA, prípadne finančnou oligarchiou alebo priamo americkou ambasádou. V prípade ľavice všetko stojí na dobrej vôli redaktorov. Ako je to s ľavicovými médiami v Čechách? Fungujú, a ak fungujú tak akým spôsobom?

Leo Luzar: Ano fungují na bázi sociálních sítí a webu. Samozřejmě máme i Halo Noviny jediný levicový deník v ČR. Co nám ale pomáhá jsou chyby našich oponentů kteří cítí potřebu pozměńovat pravdu aby byla lépe stravitelná a lidem se to již příčí a hledají i jiné pohledy na tu samou věc. To je i naše šance využít komunikační technologie 21. Století.

9, LP: Čo by ste odkázali ľavičiarom, socialistom, komunistom, komunitaristom na Slovensku?

Leo Luzar: Náš novodobý klasik Míla Ransdorf ve svém díle nové čtení Marxe napsal že termidor nastane za cca 50 let. Jelikož už uplynulo pár let od vydání tohoto díla máme před sebou ještě asi 40 let zmaru stále silněji se zmítajícího globálního kapitálu který neví co dál. Proto je třeba být připravený a nepodléhat skepsi. Lidé si zaslouží lepší svět a my víme jak by mohl vypadat.

LP: Srdečne ďakujeme za rozhovor.

Foto: zdroj, rip z videa Události na ČT


Na našich stránkach poskytujeme priestor skutočne pestrej palete názorových línií, predstavujúcich alternatívu voči súčasnému zriadeniu. Preto čitateľov upozorňujeme, že nakoľko i samotní členovia redakčného kolektívu DAV DVA, spolupracovníci či korešpondenti vzišli z rôznych prúdov, v partikulárnych otázkach sa ich výklady a postoje môžu líšiť či si dokonca miestami protirečiť. Iba názorová pluralita totiž umožňuje skutočne plodnú a hodnotnú diskusiu s potenciálom vygenerovať tie najlepšie myšlienky, schopné načrtnúť pôdorys pre nové spoločensko-ekonomické zriadenie, zohľadňujúce potreby 21. storočia.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne

Zdieľaj tento článok:

6 thoughts on “Rozhovor s českým politikom Leom Luzarom: Lidé si zaslouží lepší svět a my víme jak by mohl vypadat

 • 13. septembra 2017 at 11:25
  Permalink

  Prečítal som si rozhovor,s českým politikom Leom Luzarom.Čo ku tomu dodať,komunistické hnutie na Slovensku,nemá takú zradíciu ako v ČR,dôvod je jednoduchý.Až do skončenia II.sv.vojny respektíve do obdobia industrializácie,bolo Slovensko agrárnou krajinou,bez výraznejšieho priemyslu,opačne v Čechách boli veľké priemyselné oblasti so strojárenskými podnikmi,ťažkým priemyslom,zbrojárskou výrobouželetiarnami,banictvom.Veľkú zastúpenie robotníckej triedy,ktorá je neodmysliteľným garantom uvedenia revolučných myšlienok do praxe,bez RT,nirje možné žiadne tevolučné ľavicové hnutie a to má v Ťechách nesporne väčšiu a dlhšiu tradíciu ako na Slovensku.Dôkazom toho boli aj voľby po 48. roku kde zvíťazila v celorepublikovom priemere KSČ ,lenže na Slovensku získala KSČ niečo len nad 10%.Zato agrárnici profitovali.Tento stav ptetrváva sž dodnes,v Čechách je robotnícka trieda uvedomelejšia než na Slovensku. Tradícia KSČ,je v českývh zemiach zakorenená podstatne visc ako na Slovensku,to je aj dôvod preferencií v ČR a SR.Ďalším podstatným faktom je ,že verejnosť mylne radí Smer-sd k ľavicovému subjektu.Je to fatálny omyl verejnosti.Sociálna demokracia tým že toleruje kapitalizmus,ktorý nevyhnutne potrebuje pre uskutočnenie svojich zámerov,vždy v minulosti či v súčasnosti zradila záujmy robotnickej triedy,inklinuje a spolupracuje viac,respektíve celkom s pravicovými stranami obhajujúcimi kapitalizmus,pteto SD nemožno tadiť ku ľavici, ale ku riadnej pravicovej strane.Dôvod ptečo vetrjnosť považuje SD za šavicu jebjasný,veľa bývalých členov KSČ,skončilo v Smere-sd,jedná sa o členov, nie komunistov,tzv červená šlachta,ktorých charakterové vlastnosti sa neztotožňujú s komunistickým myslením a presvedčením.Kolaborujú neustále s kapitalizmom a presviedčajú národ, že sa nikdy lepšie Slovensko nemalo ako tersz.V szrane vyčlenia jedného dvoch politikov ,ktorí,vyjadrujú verejne marx-leninské názory a dávajú strane podtón ĽAVICOVÁ,čo je nesmierny omyl ,ak si to verejnosť myslí už aj napriek tpmu,že SD prevzala do puntíku všetok volebný program prislúchajúci KSS.Takto di ľufia myslia že dávajú hlas ľavici-komunistom. Ak by sa však trošku zamysleli a pozreli sa na to s kým a na čom SD spolupracuje s pravicovými stranami, tak by si ten omyl uvedomili.Aj to je jedným u dôvodov ptečo KSS má tak mizerné preferencie,i ked najväččím problémom je deštrukčná činnosť samotného nezodpovedného vedenia KSS.Odporučujem každému ľavičiarovi,pozrieť si film Dvacátý devátý,tak aktuálny aj dnes,mnohým by sa otvorili oči.

  Reply
 • 13. septembra 2017 at 23:16
  Permalink

  Přesně takové nenávistné reakce, aniž by cokoliv nabídly k řešení kritických otázek společnosti nám pomáhají otevírat oči a srdce mladým příznivcům myšlenek komunismu. Děkuji Leo Luzar

  Reply
  • 14. septembra 2017 at 9:48
   Permalink

   Leo Luzar
   Ku komunistickej strane sa môže pridať iba hlúpy a nemorálny človek. A nepamätám sa, že by komunisti vedeli vyriešiť nejaké „kritické “ otázky. To som v tom „komunizme“ žil dosť dlho.Násilím a kradnutím sa „kritické“ otázky riešiť nedajú.

   Reply
 • 5. októbra 2017 at 13:32
  Permalink

  Aj tu zapácha, štylistická žumpa? ! No veru, veru, kradnutím sa „kritické“ otázky riešiť nedajú-viď súčasný kapitalistický systém, viď hlúpi a nemorálni ľudia Vášho razenia! A komunisti nevedeli vyriešiť „kritické“ otázky?! Tak sa choďte pozrieť do každej dediny, drevenice zmizli, objavili sa v nich školy, zdravotné a nákupné strediská…Vybudovali sa prosperujúce závody, vyspelé poľnohospodárstvo nám závidel aj Váš skvelý Západ. Našli ste na uliciach bezdomovcov ? Bol niekto bez práce? Pracoval niekto 12 hodín denne? Ľudia odchádzali do dôchodku, nie rovno na cintoríny ako dnes! Školstvo a zdravotníctvo nevyťahovalo z peňaženiek posledné eurá a mimochodom bolo na inej úrovni, rovnako ako kultúra /na Vás sa to síce veľmi neprejavilo/.Voľné soboty, čas na oddych, staroslivosť o zdravie pracujúcich v rekreačných ozdravovniach…Kriminalita, drogy, prostitúcia Vám chýbala? To ste žili v komunizme dosť krátko a asi málo študujete históriu, keď si neviete porovnať život pred socializmom a v ňom. No ono je to tak, keď sa niekomu v očiach točia eurá.

  Reply
 • 5. októbra 2017 at 14:23
  Permalink

  A ešte niečo, práve teraz čítam: „Pracovníčka japonskej verejnoprávnej televízie NHK, ktorá v priebehu jedného mesiaca opracovala 159 hodín nadčasov, zomrela vo veku 31 rokov v dôsledku prepracovania. Informoval o tom vo štvrtok denník Guardian.“ To je ten Váš kapitalizmus, „pán“ Jankech, cesta do pekla, ale pekne vydláždená. Užívajte si ho, veď čo tam po iných, nie? Vy moralista, múdry a morálny…

  Reply
  • 11. novembra 2017 at 22:54
   Permalink

   Škoda že nepracovala u mňa. :-)

   Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *