Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Foto: TV MATICA

So zármutkom oznamujeme, že nás dnes, vo štvrtok 25. marca 2021 navždy opustil vo veku 97 rokov profesor Richard Marsina.

Profesor Marsina sa narodil 4. mája 1923 v Šahách. V roku 1949 ukončil štúdium na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave a začal pracovať v Archíve mesta Bratislavy. Od roku 1960 pracoval ako vedecký pracovník v Historickom ústave SAV a po roku 1997 v Slovenskom historickom ústave Matice slovenskej. Už od študentských rokov bol členom Historického odboru Matice slovenskej, pričinil sa o jeho obnovenie v roku 1990 a bol jeho predsedom a čestným predsedom. Bol tiež členom Výboru Matice slovenskej, členom Prezídia Matice slovenskej a predsedom Vedeckej rady Matice slovenskej.

Usiloval sa o vytvorenie novej koncepcie syntézy dejín Slovenska a o teoretické opodstatnenie samostatnosti odboru slovenské dejiny. „Patrí preto medzi zakladateľov modernej slovenskej historiografie, archívnictva a pomocných vied historických. Je autorom základných syntetických dejín Slovenska v stredoveku a edícií ich prameňov,“ priblížila hovorkyňa.

Marsina je okrem iného nositeľom štátneho vyznamenania SR Pribinov kríž III. triedy za celoživotné dielo v oblasti modernej slovenskej historiografie, archívnictva a pomocných vied historických. Trnavská univerzita v Trnave ho ocenila čestným doktorátom za celoživotné dielo. V roku 2019 mu Snem MS výnimočne udelil čestné členstvo Matice slovenskej ako najvyššie matičné vyznamenanie, a to za jeho mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenského národného a kultúrneho života i ustanovizne.

Za svoju úspešnú vedeckú a výchovno-vzdelávaciu prácu bol v roku 2015 ocenený Zlatou medailou Trnavskej univerzity a v roku 2017 mu Trnavská univerzita za celoživotné dielo, ktorým zásadným spôsobom zasiahol do rozvoja historických disciplín na Slovensku, udelila čestný doktorát.

Česť jeho pamiatke!

Zdroj: Facebook Trnavská univerzita v Trnave

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *