Prosperujúce národné podniky v ČSSR: O čo všetko sme prišli po roku 1989?

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Informácie zozbieral Karol Ondriaš

Súčasná neoliberálna doktrína zamlčiava úspechy minulého režimu, predovšetkým nadčasové a úspešné štátne a družstevné podniky, vybudované za socializmu. Spísal ich RNDr. Karol Ondriaš, DrSc., pričom zdroje ďalších informácií poskytla tematická stránka Socíkstyle. Československá ekonomika bola centralizovaná a plánovaná (existoval centrálny národnohospodársky plán, boli stanovené druhy a počty tovaru a taktiež ceny). Domáce podniky mali monopolné postavenie na domácom trhu. Ďalej Karol O: Prikladám zoznam podnikov, ktoré boli vybudované alebo zmodernizované počas komunistického zázraku v rokoch 1948-1989 (aktualizované k 27.3.2016 pozn. editora). Po prevrate v roku 1989 bola drivá väčšina priemyselných podnikov komunistického zázraku zničená, rozkradnutá alebo predaná, väčšinou do zahraničia.

 

0_duslo (1)SLOVCHÉMIA 

Trast podnikov chemického priemyslu
(v roku 1978 zamestnával 63505 pracovníkov)

Slovnaft Bratislava (vybudovaný 1957-1963, rozširoval sa v roku 1978 mal 8173 pracovníkov), chemické závody Juraja Dimitrova v Bratislave,  Matador v Bratislave, Benzinol v Bratislave; Chemika v Bratislave; Petrochémia v Dubovej; Chemické závody Wilhelma Piecka Nováky;  Chemolak Smolenice; Považské chemické závody  Žilina; Slovenské lučobné závody v Hnúšti; Plastika, Duslo Šala; Fosfa Poštorná; Chemko Strážske; Chemlon v  Humennom; Chemosvit vo Svite; Slovenský hodváb Senica Gumárne 1. mája Púchov Gumárne SNBP v Dol.Vest. Plastika v Nitre; Rafinéria Vojany.

TATRASKLO0_tatrasklo (1)

Trast sklárskych podnikov v Trnave

– Spojené sklárne v Lednických Rovniach
– Stredoslovenské sklárne v Poltári
– Slovenské závody technického skla v BA
– Skloplast v Trnave
– Skloobal v Nemšovej
– Jablonex Medzilaborce

Výskumné ústavy
Výskumný ústav pre ropu a uhľovodík. plyny BAVýskumný ústav organických syntéz Bratislava; Výskumný ústav pre petrochémiu Prievidza; Výskumný ústav chemických vláken Svit;  Výskumný ústav SAPL Nitra; Výskumný ústav informatiky Bratislava; Chempol Bratislava; Bavlnárske závody Vysoká pri Morave

SLOVAKOTEXT
Trast textilných, odevných a pletiarskych podnikov v Trenčíne. Bavlnárske závody V. I. Lenina, Ružomberok, Závody MDŽ v Bratislave, Závody 1.mája v Liptovskom Mikuláši, Tatraľan v Kežmarku, Poľana v Lučenci, Ľanárske a konopné závody v Holíči, Lykové textilné závody v Revúcej, Slovena v Žiline, Merina v Trenčíne, Tatrasvit vo Svite, Závod Spišská Nová Ves

Československá námorná flotila (ČNP)
Vo vlastníctve Československej námornej plavby bolo počas komunistického
zázraku 36 námorných lodí: 01.) Republika I. 02.) Julius Fučík 03.) Lidice 04.) Dukla 05.) Mír I. 06.)
Ostrava 07.) Orava I. 08.) Kladno 09.) Orlík I. 10.) Pionír 11.) Jiskra 12.)
Košice I. 13.) Republika II. 14.) Brno 15.) Vítkovice I. 16.) Blaník 17.) Sitno
18.) Radhošť 19.) Kriváň 20.) Praha 21.) Mír II. 22.) Bratislava 23.) Třinec
24.) Orlík II. 25.) Slapy 26.) Lipno 27.) Orava II. 28.) Karlove Vary 29.)
Vltava; Rok výstavby: 1988 30.) Otava; Rok výstavby: 1988 31.) Dunaj; Rok
výstavby: 1989 32.) Berounka; Rok výstavby: 1989 33.) Labe; Rok výstavby:
1989 34.) Vítkovice II.; Rok výstavby: 1989 35.) Sázava; Rok výstavby: 1989
36.) Košice II.; Rok výstavby: 1989.

Po skončení komunistického zázraku v roku 1989 bola v roku 1992 ČNP sprivatizovaná.  V roku 1995 sa Harvardské fondy (Viktor Kožený) stali jej majoritným vlastníkom a celá flotila bola postupne rozpredaná.

Slovenské lodenice: Závody ťažkého strojárstva (1979), národný podnik v Komárne

VSŽ
Výstavba Východoslovenských železiarní začala v roku 1960, prvý valcovaný plech za studena sa vyrobil v roku 1964, prvá vysoká pec začala prevádzku 1965, prvú oceľ vytavili v roku 1966 a v roku 1976 pracovalo v podniku 23302 robotníkov.

Závody ťažkého strojárstva (ZŤS) Martin, generálne riaditeľstvo so sídlom v Martine
(okolo 70000 pracovníkov): ZŤS Martin n.p., ZŤS Detva n.p.,
ZŤS v Dubnici nad Váhom, ZŤS v Košiciach n.p.
ZŤS Bratislava, ZŤS v Komárne, ZŤS Lučenec
Turčianske strojárne Martin závod Malacky

Účelové organizácie Závodov ťažkého strojárstva
Martimex v Martine; ZŤS Projekčno-organizačný ústav v Banskej Bystrici; ZŤS Obchodný podnik v Banskej Bystrici; ZŤS Ústav technológie a racionalizácie
v Bratislave; ZŤS Výskumný ústav pre stavbu lodí v Komárne; ZŤS
Elektrotechnický výskumný ústav v Novej Dubnici; ZŤS Výskumný a vývojový

Závody 29. augusta (ZDA), národný podnik v Partizánskom
Výroba obuvi:
v roku 1950=11,1 milión párov obuvi
v roku 1960=20,7 milión párov
v roku 1970=28,3 milión párov
v roku 1980=32,8 milión párov

Hlinikáreň – Závod SNP v Žiari nad Hronom
– v roku 1980 mal 16000 pracovníkov
– produktivita práce na pracovníka vroku 1980 bola 411000 Kčs.
Závody inžinierskej a priemyselnej prefabrikácie – národný podnik so sídlom v Bratislave.
Slovenské energetické strojárne S.M. Kirova v Tlmačoch
–bol monopolným výrobcomkomponentov pre jadrový program na Slovensku.

Trast podnikov drevár. a nábytkárskeho priemyslu so sídlom v Žiline
Bučina Zvolen; Drevina Turany; Drevoindustria Žilina; Smrečina Banská Bystrica; Preglejka Žarnovica; Piloimpregna Košice; Mier Topoľčany; Západoslovenské nábytkárske závody Bratislava; Tatra nábytok Pravenec; Nový domov v Spišskej Novej Vsi; Nový domov Závod Liptovský Mikuláš; Drevoobrábací podnik Úlič, Lykotex Michalovce

Koncern Slovenské energetické podniky so sídlom v Bratislave: v roku 1978 mal 20000 pracovníkov, priemerný plat bol 2837 Kčs, produktivita práce na pracovníka 307 887 Kčs
– Koncern Elektrárne Vojany vo Vojanoch
– Koncern Elektrárne Nováky
– Koncern Vodné elektrárne v Trenčíne
– Koncern Atómové elektrárne v Jasl. Bohuniciach
– Koncern Stredoslovenské energet. závody v Žiline
– Koncern Východoslovenské energetické závody Košice
– Elektrovod v Bratislave

Naftový a plynárenský priemysel: Generálne riaditeľstvo v Bratislave
V roku 1978 pracovalo v podniku 7000 pracovníkov, mesačný zárobok bol 2740 Kčs, produktivita práce na
pracovníka bola 208000 Kčs

Slovenské magnetizové závody v Košiciach
Mali závody v Hačave; v Jelšave; v Lovinobani; v Košiciach; v Lubeníku; v Banskej Belej; v Kalinove; v Kunovej Teplici; Kalinovská
šamotová továreň

LIKO
trast podnikov konzervárskeho, liehovarníckeho, mraziarenského, rybného a škrobárenského priemyslu v BA
V roku 1977 tam pracovalo 10460 pracovníkov, mesačný zárobok 2164 Kčs, produktivita práce na pracovníka bola
247000 Kčs: Slovlik v Trenčíne; Stredoslovenské konzervárne a liehovary v Liptovskom Mikuláši; Frukona v Prešove; Slovenské
škrobárne v Trnave; Mraziarne v Bratislave; Škrobárne Spišská Nová Ves.


Trast podnikov Pivovary a Sladovne v Bratislave:
počet pracovníkov v 1977 bol 5786, produktivita práce na pracovníka bola 289000 Kčs, mesačný plat 2230 Kčs. Slovenské sladovne národný podnik v Trnave začlenený do GRT Pivovary a sladovne v Bratislave.

Slovakofarma v Hlohovci: začlenený do VHJ Spofa v Prahe.
závod Liečebných rastlín v Malackách; Biotika Slovenská
Ľupča; Imuna Šaríšske Michaľany; Medika Bratislava

 

 

 

Cementárne a vápenky generálne riaditeľstvo Trenčín
Stredoslovenké cementárne Banská Bystrica; Východoslovenské cementárne a vápenky Košice; Západoslovenské cementárne a vápenky Bratislava;
Výskumný a vývojový ústav maltovín v Trenčíne; Cementáreň
Lietavská Lúčka; Ladecká cementáreň Ladce; Hornosrnianska
cementáreň Horné Srnie; Cementáreň Bystré v Bystrom;
Stupavská cementáreň Stupava; Cementáreň Turňa nad Bodvou

Trust podnikov Spojené strojárne a smaltovne
CALEX Zlaté Moravce; Elektrosvit Nové Zámky; Kovosmalt
Fiľakovo; Slovenská armatúrka Myjava; Strojsmalt Medzev;
Strojsmalt Pohorelá; Tatramat Poprad; Obchodnoservisný
podnik Strojsmalt Piešťany; Ústav pre rozvoj strojárskeho
spotrebného tovaru Piešťany

Strojstav – n.p. v Bratislave
– závod v Bernolákove, v Novom Meste nad Váhom, v Záhorskej Vsi,
v Sečovciach, v Šahách, v Prešove, v Senci; – stredisko obchodno-technických služieb v Bratislave – v Devínskej Novej Vsi

 

Poľnohospodárstvo
Šľachtiteľské a semenárske stanice:
– Klčovo
– Levočské lúky
– Michalovce
– Trnava
– Veľká Lomnica
– Vígľaš
– Semenoles, Liptovský Hrádok

Chirana koncern Stará Turá:
Výrobný podnik Chirana Stará Turá, Výrobný podnik Chirana Humenné,
Výrobný podnik Piešťany, Obchodno-technické služby Piešťany
s pobočkami vo Zvolene a Košiciach, Chirana Export – Import Piešťany

Podniky slaboprúdovej a výpočtovej techniky
– Závody Výpočtovej Techniky, Banská Bystrica
– Závody Výpočtovej Techniky, Námestovo
– Výskumný Ústav Výpočtovej Techniky, Žilina
– DATASYSTÉM Bratislava a pobočky po Slovensku

Ďalšie podniky (ešte nezaradené):
– Kablo Malacky
– Kablo-Gumon Bratislava
– Výrobné družstvo Ľudib Bratislava
– Elitex Šurany
– Betonáreň Komjatice
– Pálenica Dolný Ohaj,
– Hydrostav,
– konzervarne OBAL NMnV,
– mliekarne MILEX,
– KONSTRUKTA TN vývojové stredisko
– výrobky DANA, ZUZANA, GRAD,
MORAK, STROJSTAV,
VZDUCHOTECHNIKA

-Frucona
– ZDA
– Priemstav výrobné haly
– PREFA prefabrikáty
– ZTS, ZVS, Pozemne stavby, TAZ, BAZ,
VUMA výskumný ústav mechanizácie
automatizácie
– NMnV špeciálna výroba uzáverov a
mechanizmov do zbrojárskeho
priemyslu
– obuvné závody Zlaté Moravce,
– podnik KOVOPLAST Zlaté Moravce,
– Ponitrianske tehelne Zlaté Moravce,
– Autobrzdy Vráble
– TESLA Vráble – výroba zosilňovačov
– Konštrukta Trenčín; Tesla Orava; Tesla Bratislava; Tesla Liptovský Hrádok a
ďalšie Tesly na Slovensku
Závody priemyselnej automatizácie, Prešov
VUKOV Prešov;TOS Trenčín; TOS Galanta; VSS Košice
Nafta Gbely
Závod ťažby plynu a podzemných zásobníkov Malacky
Generálne riaditeľstvo Kozmetika Bratislava
– závody v Rači, Leviciach a Hlohovci.
– závod v Bratislave – Krasňany
Niektoré v Českej Republike:
– Výrobné podniky: Chirana Brno, Chirana Nové Město n/Moravě; Chirana
Praha; Chirana Obchodno-technické služby Praha, Výskumný ústav.
zdravotníckej techniky Brno

Ukážky súčasného stavu

 

       

 

 

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
34 thoughts on “Prosperujúce národné podniky v ČSSR: O čo všetko sme prišli po roku 1989?

 • Pingback: Dizajn socialistických reklám zo sedemdesiatych rokov - DAV DVA - kultúrno-politický magazín

 • 12. septembra 2017 at 10:00
  Permalink

  Jednoducho nezmysly ! Za úspešné by sa dali pokladať iba za okolnosti súťaže s inými „kapitalistickými “ podnikmi bez dampingu a dotácii. Ale to tento súdruh vie hovno pochopiť.

  Reply
  • 30. augusta 2019 at 18:18
   Permalink

   Dristate nezmysly, v prvom rade aby podnik zarabal peniaze potrebuje predavat svoje produkty na trh a nie sutazita predhanat sa zo zapadoeuropskymi podnikami. A trhy sme mali, len samotny TUZEX napriklad posobil v 70 krajinach svetach, dnes mame aky velkoobchod, ktory by sprostredkovaval predaj a import do zahranicia (mame tu akurat zahranicne obchodne koncerny). Pre rozdiel vladnej politiky pred a po 89 roku, pred rokom 1989 nasa cs. vlada pomahala medzinarodnymi kontaktmi podporovat predaj a ziskavanie trhov v zahranici. Co urobili vlady po roku 1989 stiahli nase trhy z obchodnych frontov, cim nase podniky stratily nahle odbistista produkcie, naviac este ich za dzurindu dorazili urychlenim splatenia dlhov bankam a veritelom zo dna na den , cim dostali nasa vlada dostala vlastne slovenske podniky zo dna na den do krizoveho stavu a pred exekuciu a krach .

   Reply
   • 30. augusta 2019 at 18:24
    Permalink

    plus este, ukazte mi v ktorom inom state stat nedotuje vlada klucove odvetvia hospodarstva, najme polnohopodarstvo. Pre zaujimavost koncom 80tych rokov napriklad CSSR mala otvarat nove vyrobne haly pre motocykle v Egypte a dostali sme prednost pred zapadoeuropskymi motoristickymi koncernami ci japonskou Hondou. Len ČKD bol najvacsi vyrobca a vyvozca elektriciek na svete, VSZ bol jeden z najvacsich hutnych kombinatov na svete a svojho casu aj jeden z najmodernejsich, naopak slavni Americania vychodoslovenske zeleziarne za 20 rokov vyciciali a dohnali do likvidacneho stavu.

    Reply
    • 1. decembra 2023 at 19:09
     Permalink

     👍👍👍👍🙋‍♂️🇸🇰🇨🇿🙋‍♂️👍

     Reply
 • 18. septembra 2017 at 10:19
  Permalink

  Veľmi zle dopadol napríklad Tatrasvit vo Svite, predtým veľký komplex, dnes je tam funkčná tuším jedna , či dve budovy a ženy tam pracujú za minimálnu mzdu. Poznám ľudí, ktorým dodnes neboli vyplatené platy ešte prvým majiteľom po privatizácii.
  O niečo lepšie je na tom Chemosvit vo Svite. Začiatkom 90 rokov pri Mečiarovej privatizácii tam 20+1 vyvolených získalo podnik za babku. Dnes už v Chemosvite vládnu ich deti a podľa mňa to tam ide dole vodou: https://davdva.sk/zamyslenie-sa-po-40-rokoch-prace/

  Reply
 • 3. decembra 2017 at 16:19
  Permalink

  Čo považujete za súťaž? Inú ako kapitalistickú súťaž nepoznáte?
  Čo tak súťaž riešení?
  Viete si predstaviť skupinu koordinovaných odborníkov, ktorí spoločne hľadajú najlepšie riešenie za existujúcich podmienok? Aj takto fungovali niektoré socialistické podniky a podniky združené pod generálnymi riaditeľstvami! A, mimochodom, aj o dotácie.
  Tiež, čo považujete za úspech? Napríklad, zvíťazili ste už niekedy sám nad sebou?
  A ako si predstavujete život miliónov v minulom režime? Myslíte si, že ľudia v tom čase nežili a nemysleli? Množstvo odborníkov ešte z tých čias by schovalo do vačku súčasných a to nielen po odbornej, ale aj po morálnej stránke!
  Tiež, skutočne si myslíte, že odborné firmy nesledovali vývoj za železnou oponou?
  A len na okraj. V ktorej spoločnosti „vynašli“ damping korupciu?
  Napríklad, hovorí vám niečo meno Adriano Olivetti a „kapitalistická súťaž“ okolo neho?

  Reply
 • Pingback: Nahráva a navštevuje opustené a strašidelné miesta. Jeho videá sledujú tisíce ľudí - DAV DVA - kultúrno-politický magazín

 • 9. januára 2018 at 13:02
  Permalink

  bravo! Veď väčšinu rozkradli a a zašantročili dnešní sociálne cítiaci kapitalisti a vlastenci s Mečiarom čele. Pán súdruh Ondriáš už zase štekáš nesprávnym smerom. Z nich 99% bývalí komunisti a ich potomci.
  Tak sa len neposer!

  Reply
 • 9. januára 2018 at 13:04
  Permalink

  bravo! Veď väčšinu rozkradli a a zašantročili dnešní sociálne cítiaci kapitalisti a vlastenci s Mečiarom čele. Pán súdruh Ondriáš už zase štekáš nesprávnym smerom. Z nich 99% bývalí komunisti a ich potomci.
  Tak sa len neposer!

  Zdravím ťa

  tvoj vytrvalý protivník

  Reply
 • 1. mája 2018 at 6:49
  Permalink

  Autor pozabudol na jednu maličkosť.
  Porovnať ako to bolo s „výrobou“ v tom zlom „kapitalistickom“ Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Holandsku, Belgicku, Dánsku, Švédsku, Fínsku, Nórsku, ….
  Tam nikdy Komunistická strana nevládla diktatúrou proletariátu a PREDSA sa tam mali „robotníci“, „farmári“ a mnohí Ďalší lepšie ako v našom Komunistickom Československu!
  Komunisti = prevracači kabátov sa rýchlo rozutekali do mnohých strán a hnutí !!!
  Koľko percent ich bolo? Presne to je najväčší dôkaz o CHARAKTERE, PRESVEDČENÍ a VIERE členov komunistickej strany = vedúcej sile našej spoločnosti do roku 1989 podľa článku 4 Ústavy Československa !

  Reply
  • 14. októbra 2018 at 6:13
   Permalink

   Myslim ze to nie je celkom pravda s tym Rakuskom…. nikdy nemali a nemaju vyvinutý priemysel su to poľnohospodári a turisti to plati aj o Belgicku Holandsku a ppd. Svedci o tom aj fakt ze byvale ceskoslovensko velku cast vyroby vyvazalo na export … co svedci o kvalite vyroby a nedostatku vyrabanych komodit v europe…

   Reply
  • 25. januára 2019 at 12:02
   Permalink

   „Ján Zvolen“ Prosím ťa Nemecko, Rakúsko a Holandsko majú problémy z imigrantami a pôvodné obyvateľstvo vymiera. Švajčiarsko je zas daňový raj. Myslíš si, že oni žijú z výrobou hodiniek a sirikov? Oni hlavne žijú z peňazí po židoch ktorí sa nevrátili z koncentračných táborov domov. A tie peniaze ktoré si židia uložili v Švajčiarských bankách, prepadli štátu. Tak, že sa preber. Radšej by si tu chcel mať aby ti dajaký imigrant tvoju ženu znásilnil?

   Reply
   • 25. januára 2019 at 12:57
    Permalink

    V Holandsku som pracoval november,december 2018, tá krajina sa Islamizuje rýchlo. Turecký poslanec vyzval Holandanov ktorým sa nepáči ich náboženstvo a kultura nech opustia krajinu,,
    A inak tomu nieje ani inde v europe. To sú vyspelé muslimské krajiny europy a som rád že Československo nie je vyspelou krajinou podla Eú.

    Reply
 • 2. mája 2018 at 17:35
  Permalink

  A videte dnes som videl v niektorych novinach tušim to boli HN ako sa tam pretrčal hlavný zlodej , privatizer a podvodník Ing. Mikloš a kritizoval súčasnú ľavicu ako sa všetko rozkrada….. Ja byt na jeho mieste by som sa hanbil niekde takto ukázať a niečo rozpravať. Hlavne heslo je “ štát je najhorší vlastník“ tak treba všetko ropzpredať a rozkradnúť.

  Reply
 • 12. septembra 2018 at 0:58
  Permalink

  Velmi by ma zaujimalo ako viete ze sa ludia v Nemecku,Rakusku a vobec na zapade mali lepsie?vy ste tam boli,zili ste tam v tom case?mate vobec niejaku moznost porovnat ci Len trepete to iste co sa dookola omiela v nasich mediach.ja zijem na tom vyspelom zapade uz skoro 13 rokov a poviem vam cista pecka.o akej vyspelosti tu dookola trepete tie bludy.led poviem niekomu v mojom okoli ze nasi Mali byt zadarmo neveriacky kruti hlavou,o chate ani nehovorim.uroven vzdelania radsej nekomentujem,tie takzvane firmy a small business ako ich radi omielate dookola je cista utopia.dojdite pozriet,rad vam ukazem tu vyspelost a hned vas obdiv prejde.boze uz ma boli hlava z tych dristov co tu citam dookola ze SME boli pozadu,tak ak mi SME boli pozadu oni museli byt v riadnej pici.
  Namiesto tej vecnej kritiky radsej otvorte oci a zacnite mysliet,ale sami a neopakujte dookola to co bezi momentalne v mediach.
  Toto co dokazal socializmus u nas je hotovy zazrak,a to doslova.kazdemu co chce oponovat nech si najprv nastuduje ako vyzeralo Slovensko v 1945 a potom 1989 no a nakoniec teraz
  A hovorit o vyspelosti ak su tie krajiny zadlzene az po usi je hotova demagogia,vlastne v podstate novodoba ekonomia
  Ak SME boli tak pozadu akotoze ze SME postavili veci ako vsz,jadrove elektrarne,druzstva,zts,gabcikovo.Toto mi niejak nedava logiku.navrhli,naprojektovali,postavili a vyrobili vsetko v cssr.a hlavne bez dlhu.no a teraz nech mi niekto vysvetli ze ak SME vedeli postavit gabcikovo za sociku alebo vsz,ako to ze za 30 rokov nevieme postavit ani debilnu dialnicu,a aj tu co staviame musi prist staviat nemecka ci spanielska firma.tak asi tak ideme dopredu.

  Reply
  • 14. októbra 2018 at 12:51
   Permalink

   Super a pravda Robert

   Reply
  • 25. januára 2019 at 14:49
   Permalink

   Svätá pravda ,nech sa ukáže čo sa vybudovalo od 89 roku a porovnajme si to ,komunisti mali dobre nastavený systém a dovolím si tvrdiť že keby bol ostal tak dnes po 30 rokoch sa máme lepšie ako švajčiari

   Reply
  • 25. januára 2019 at 19:59
   Permalink

   Robert, keď si vulgárny Ty budem i ja: koľko máš ty chuj rokov? Čo Ty vieš o tom, ako sa Slovensko zviechalo z feudálnej agrárnej zaostalosti do 1939 roka, ako tu prebehli fronty v 1.svetovej i genocída ľudí v 2.svetovej, ako napriek všetkému že sa budoval priemysel i vo vojnovom období Slovenského štátu tu po fronte boli ruiny a potraviny boli na prídel (keby len potraviny!) do 1953? A ako šťastne sa ľudia v ČSR po roku 1948 rozbehli skutočne tvorivo a pracovito budovať novú republiku, ktorú po 963 nazvali ČSSR, čiže Československou SOCIALISTICKOU republikou? Čo boli tvoji rodičia? Feťáci, ožrani či zhrdení keťasi, že ti taký jed naliali do hlavy? Našej republike politicky ponúkol pomoc Marshallov plán, ktorý nám ale potom EMBARGOM zakázali, to pomohlo všetkým západoeurópskym krajinám, tie miliardy USDoláčov, čo do nich naliali. Ale do koho? Nie do života obyčajných Nemcov, Talianov, Francúzov, Britov…tí zostávali chudobní a tá „silná trieda“ dobre platených zamestnancov bola ako u nás – v podnikoch investorov…my sme sa dvíhali pomalu ale stále – u nich sa niekto vyšvihol, zato tisícka spoluobčanov klesla….Neporovnávaj život Francúza a Slováka odľa značky auta, ani podľa značky televízora, platy mali vyššie ak neboli nezamestnaní, ale my sme mali ceny dotované, teda nižšie…prečo ti to tu vôbec argumentujem…lebo si chuj ktorý nevidí, že ak by tu v ČSSR nebol komplexný národohospodársky celok a nebolo by z čoho po roku 1989 kradnúť už pomaly 30 rokov, tak by tu dnes neboli ani milionári, ani cudzí investori, ani by sme neboli v EU ani by sme nemali Euro…vtedy by sme boli v tej PICI ako hovoríš…rád by som sa tebou stretol naživo.Potom by si ty bol v p….

   Reply
   • 6. februára 2019 at 2:21
    Permalink

    No zdravim pan PZV Kantor.tak podme pekne po poriadku.takze za 1 moj prispevok reagoval na vyssie diskutujuceho “Jana Zvolena“ a jeho subjektivny nazor ze niekde inde sa mali lepsie a vobec nebol vulgarny ak opomeniem to slovicko “pici“.ak ta Toto tak rozohnilo,nedbam.kedze si reagoval ako si reagoval,injektivami bez argumentov,nedbam,podme nato “ake pozicias take vrat“.takze chuj tu budes asi ty ale poriadny,kedze tvoje prispevky vyzeraju akoby ich pisal zchyzofrenicky retard.na jednej strane chvalis na druhej nadavas,troska to nedava zmysel,takze do buducna si najprv precitaj co pises a az potom stlac pridaj koment ty chuj.ale ked tak nadtym rozmyslam mozno to bol pokus o ironiu,ale tu opat musim podotknut ze ironicky odpovedat music clovek aj vediet,inak to vyzera trapne a miestami to nedava zmysel.presne tak ako u teba ty chuj.teraz troska premostim,ak tak tuzis sa so mnou stretnut Staci povedat,adresu ti rad dam,aj meno a aj tel cislo,Len potom nechcem pocut ze som daleko alebo ze to nejde.ale garantujem ti ze budes velmi prekvapeny.to si fakt myslis ze sa poseriem z takych trapnych detskych ala vyhrazok.vies kolko som ich uz v zivote pocul,a vsetky dopadli rovnako.ale este predtym nez to nechame zajst prilis daleko,skusme najprv argumentacne a ak to nepojde potom sa prisposobim.troll tu budes asi ty,ja urcite netrollujem,Robert je moje prave meno apropo,PZV Kantor asi sotva.na margo komentu o mojich rodicoch,skusim to ignorovat,spolieham NATO ze budes taky hrdina a potom ako argumentacne nebudes stihat sa ukazes a budem ti to moct patricne spocitat.Toto beriem osobne,totizto znizit sa na uroven injektiv voci rodicom,ked si tak daleko a skryty v anonimite internetu moze Len dusovny chudak,respective chuj ako som us vyssie spominal.mohol by som ti to oplatit rovnakou mincou ale kedze tvojich rodicov nepoznam nebudem sudit ani nadavat. Ako vobec mozes cosi take napisat,moji rodicia pracuju cely zivot,nikdy ani jediny den nepracovali,to znamena ze vyse 30 rokov pracuju a platia dane aby taky retardovany chuj ako ty mal moznost kde chodit do skoly a mat moznost pisat bludy niekde na internete.tak aspon troska elmentarneho respektu ty chuj.ak vobec vies co to znamena.tak a teraz spat k teme,kedze tazko pochopit co bola ironia a co pozitivne ci negativne.,skusim jedno po druhom.pytal si sa ci viem co je Marshallov plan,ako vyzeralo Slovensko pocas 1 a 2 svetovej vojny?apropo mam uz skoro 34 este par dni:-) a som tam
    Takze predstav si viem co bol Marshallov plan a viem ako vyzeralo Slovensko po vojne.mam velmi rad historiu,vela citam a snazim sa pozerat na veci nestranne a komplexne.dovolim si povedat ze moje znalosti z historie su nadpriemerne,ale to hodnotenie necham na inych.povedz mi v com konkretne som sa mylil,aspon jednu vec z toho co som pisal.postavili SME fabriky Vsz,Vss,gabcikovo,elektrarne,zts pocas komunizmu respektive socializmu ci za tej ospevovanej demokracie?dnes nevieme ani opravit to co SME niekedy vedeli vyrobit ci postavit.chces mi to vyvratit?no daj som zvedavy aky argument pouzijes.a nezabudni ze to co sa za socializmu postavilo sa zrealizovalo bez dlhu,chapeme sa? Opakujem bez dlhu,v 89 malo ceskoslovensko 0 dlh,kolko ma dnes?ano Slovensko bola po konci 1 sv vojny zvacsa agrarna krajina,s velmi malym podielom priemyslu.situacia sa zacala menit k lepsiemu pocas 1 republiky do 39 a z casti pocas vojny,no skutocny obrat nastal az po nastupe socializmu.z niekedy vylucne agrarnej krajiny sa behom 40 rokov stala priemyselna krajina s velkym podielom tazkeho priemyslu,z ktoreho zialbohu po 30 rokoch tzv demokracie(ja to volam novodoby feudalizmus) nezostalo ani torso.teraz vysvetluj? Tvoj argument ze dnes by SME nemali euro ci EU,ci investoroch znie dost zmatocne,chapem to tak ze ako sa mame dnes zato mozu komunisti?ak ano tak sa chlope zobud,ach boze na nebi,ak takto zmyslas,tu uz niet pomoci.spat k Marshall plan,bol to plan na obnovu znicenej a stagnujucej europy.ano bol ponuknuty aj nam,a bol odmietnuty.z dlohodobeho hladiska si myslim ze spravne riesenie,mozno to sposobilo tazkosti na zaciatku,spomalenie rastu ale z dlohodobeho hladiska SME sa aspon nezadlzili.co SME vybudovali,bolo nase a nikomu SME neboli dlzny,jeden velky benefit odmietnutia Marshall plan.hadam si nemyslis ze bol zadarmo,ci ano?ze zato USA nic nechceli?ak ano vratim ta do reality,dobra rada a zapametaj si ju.nic nie je zadarmo,a uz vonkoncom nie ak sa jedna o peniaze. ohladom tych miliard,to neboli Len peniaze,zvacsa sa jednalo o materialne statky,ako stroje a pod.z velkej casti pre USA nepotrebne kedze nadprodukcia a maly odbyt koli vojne sposobil ich prebytok.takze ak sa odosobnis celkom sikovny tah od USA,nie je nahoda ze je to jedina krajina ktora na vojne zbohatla.napr taka VB splatila dlhy z vojny a Marshall plan az koncom 80 rokov.dobry biznis
    Ohladom listkou predstav si ze viem ze jedlo bolo na pridel,nebolo iba u nas bolo skoro v celej Europe,kedze bolo po vojne a vladol nedostatok.napr vo VB ich volali “Russian tickets“ a pouzivali ich skoro do polovice 60 rokov.
    Takze ak mi chces nieco vysvetlit pis co este neviem,takymito info ma velmi neohuris. Moj predosli koment bol miereny skor ako obdiv a udiv nadtym co vsetko nasi rodicia a stary rodicia dokazali za necelych 40 rokov vybudovat a hlavne z akych podmienok zacinali a vychadzali.ja urcite niesom podporovatel kapitalistickej spolocnosti,kedze podla MNA je to cesta do pekla.netvrdim ze minuly rezim nemal chyby,mal a vela a aj vela chyb sa urobilo.ale akoby triezvo uvazujuci clovek ohodnotil dnesok? to vacne hanenie socializmu je uz na hlavu.cista demagogia,ak hodnotit tak objektivne a bez emocii.takze ak MA’s argumenty rad si ich vypocujem ale vecne chlope a vyvaruj sa ironie alebo dvojzmyslou lebo ti to nejde.niekedy tazko pochopit co chces povedat tak skus jednoduchsie a skus my vysvetlit v com sa mylim.mozno to konecne bude davat zmysel ty chuj.a mozno si len dalsi na slovo vzaty odbornik ktory vie vsetko,a ku vsetkemu ma potrebu sa vyjadrit.takych je zialbohu dnes ako smati.dakujem

    Reply
  • 25. januára 2019 at 20:10
   Permalink

   Zmenil sa tu príspevok alebo mi rovno „buchli sadze“? To čo tu Robert písal bolo hanlivé a to čo tu teraz čítam je pochvalné? No, neviem, Robertovi sa ospravedlním, fakt ma nasr..lo tak po slovensky, že tu zas niekto osiera našu minulosť – teraz som odoslal ostrú, veľmi ostrú odpoved a zrazu vraj Robert píše pochvalne? – no, neviem, neviem…aspoň vidíte, že v mojej fyzickej prítomnosti trollovať NE-MOŽ-NO, lebo príde k inzultácii…ale ani okolo mňa žiadny !vysírka“ nie je….

   Reply
 • 14. októbra 2018 at 9:27
  Permalink

  VEĽMI pekný a trefný článok. Klobúk dole.

  Reply
 • 25. januára 2019 at 17:21
  Permalink

  Rozhorčene reagujem: Už som súdruha Ondriáša, súčasného podpredsedu KSS upozornil, že ak už je vedec a spisuje zoznamy výrobných a vôbec hospodárskych organizácií za ČSSR, má to robiť KOMPLEXNE. Spolok národohospodárov Slovenska mu poskytne GRANT ak sa k tomu zaviaže. Chýba tu totiž množstvo podnikov a hospodárskych jednotiek, tie zoznamy nie sú kompletné a sú v nich chyby aj v názvosloví. Mnohé boli ozaj československé, teda neboli „deliteľné: to len po 1990 si ich Klaus s Mečiarom „delili“. ČNP bola ˇčeskoslovenská námorní plavba a názov má podľa registra, tu vôbec nie sú uvedené finančné inštitúcie, tu chýba časť obranného priemyslu, … systém bol komplexný a tých „pár“ poľnohospodárskych podnikov tu nereprezentuje celý družstevný agropotravinársky sektor, vôbec sa tu nespomína vertikálna a horizontála previazanosť výrob, vôbec nie je uvedené, že čo sú to koncerny, trasty, oborové podniky, že VHJ – teda výrobnohospodárskejednotky síce boli stredným článkom riadenia, ale nie POLITICKÝM, tie generálne riaditeľstvá mali právnu subjektivitu a disponovali obrovským majetkom – a aj ho po podnikoch rozvíjali. Tu sa stavali nevýrobné a občianske zariadenie ako rekreačné areály, zdravotné strediská, kultúrne zariadenia, školy, učňovské zariadenia, športoviská….a chýba súčet tohto majetku len za výrobné investície : Za ĆSSR 5,178.489 miliónov Kčs, z toho na Slovensku 1,563.290 miliónov Kčs, pričom to číslo je definované ako 5 biliónov Kčs, jeden bilion bol tisíc miliárd….prameň F.Nevařil – Velká loupež aneb bourání státu – toto bolo odovzdané novej vládnej moci k 1.1.1990.
  Prosím o vedeckú presnosť a komplexnosť.

  Reply
 • 6. februára 2019 at 3:42
  Permalink

  Zdravim PZV Kantor,teraz som si precital vas dalsi koment z ktoreho mi vychadza ze ste si ma s niekym splietli alebo opat ironia alebo schyza zeby:-)
  Ja som tu do dnes zdielal iba jeden prispevok ktory urcite nebol hanlivy k Slovenskemu narodu,prave naopak.takze ste si ma s niekym splietli alebo nepochopili prispevok.ak doslo k omylu a to ospravedlnenie je uprimne,taktiez neber osobne co som napisal,ale musis uznat ze som musel reagoval:-)
  Este k tvojmu prispevku, co sa tyka dotacii cien, z niektorymi sa neda nesuhlasit ak ma clovek zdravy rozum.napr potraviny musia byt dotovane pretoze ich realna vyrobna cena je v skutocnosti vacsia ako predajna takze logicky aby si ich ludia mohli dovolit musi ich stat dotovat.to same ma platit aj PRI byvani a zakladnych ludskych potrebach,preto vela krat hovorim ze socializmus predbehol svoju dobu.vela veci a zmyslanie bolo viac ako nadcasove, s cielom budovat a rozvijat ako celok,stat,krajinu.Dan zato bola ze ludia zleniveli v dobrom slova zmysle.nechapali ze nie vsetko co bolo dostupne u nas,nie je samozrejmost niekde inde.
  Dnes je clovek cool a idol ked ma vlastne byvanie,nehovoriac ked nema nato byvanie hypoteku.co bolo niekedy samozrejmost je dnes nieco vau
  Preto tvrdenia dnesnych ekonomov o tom ze stat ma byt co najjednoduchsi a plnit Len zakladne ulohy je totalny blud
  Stat ma fungovat ako korporacia,presne ako za socializmus,s mensimi upravami.samozrejme dovolit sukromne podnikanie,ale strategicke podniky maju ostat v rukach statu aby mohol a mal z coho pomahat tam KDE je treba
  Je mi kolkokrat smiesno ked kazdy pyta vyssie platy,kazdy chce to ci ono, nieze by si to ty ludia nezasluzili ale z coho to chcu ked stat NATO nema.a z coho ma mat ked nema nic vlastnit.z dani?:-)
  To je dobry vtip.to su teorie suce dobreho psycho ustavu.jedno neguje druhe,take typicke pre dnesnu dobu.
  Kritizovali a kritizuju ze vsetko bolo dotovane,ale aky je rozdiel ked cudzi dostane danove prazdniny ci pozemky zadarmo alebo castokrat oboje a komunistami ktory dotovali nase?iba jeden jediny,ze pokial dotujeme nase,je to nase a ostane to nase.a hlavne zisk ostane u nas.co sa v opacnom pripade neda povedat.
  Jasny priklad utopie dnesnej doby je polnohospodarstvo a vyroba potravin.to je paradox za vsetky,to co SME Mali SME rozbili na srot aby SME mohli kupovat vysokokvalitne potraviny zo zapadu:-) a dnes po tolkych kauzach s kvalitou tych sraciek co k nam dovazaju urputne rozmyslame ako by SME sa aspon priblizili tomu co tu bolo pred 30. A to je pre menej znalych skoro 99% sebestacnost vo vyrobe a pozor aj spracovani plodin mierneho plasma.o zivocisnej vyrobe Skoda hovorit.MNA osobne by Len zaujimalo KDE su ti vseznali co Toto dopustili a znicili.co ich nase mienkotvorne media teraz neukazuju.
  A ten paradox je ze my sa snazime dobehnut to co SME tu Mali 30 rokov dozadu.kebyze to nie je pravda tak super vtip.
  Tak ja Len tolko Kantor.ak SME sa nepochopili tak sorry.musel si zle precitat alebo si si ma s niekym pomylil:-) ja nikdy nehanim svoj narod,som hrdy odkial som a aj ked doma nezijem nikdy nezapriem odkial pochadzam.na rozdiel od vela mojich krajanov. Ak mas volaco rad podiskutujem.zatim

  Reply
 • 6. februára 2019 at 3:59
  Permalink

  Zdravim PZV Kantor,teraz som si precital vas dalsi koment z ktoreho mi vychadza ze ste si ma s niekym splietli alebo opat ironia alebo schyza zeby:-)
  Ja som tu dodnes zdielal iba jeden prispevok ktory urcite nebol hanlivy k Slovenskemu narodu,prave naopak.takze ste si ma bud s niekym splietli alebo nepochopili prispevok.ak doslo k omylu a to ospravedlnenie je uprimne,taktiez neber osobne co som napisal,ale musis uznat ze som musel reagoval:-)
  Este k tvojmu prispevku, co sa tyka dotacii cien, z niektorymi sa neda nesuhlasit ak ma clovek zdravy rozum.napr potraviny musia byt dotovane pretoze ich realna vyrobna cena je v skutocnosti vacsia ako predajna takze logicky aby si ich ludia mohli dovolit musi ich stat dotovat.to same ma platit aj PRI byvani a zakladnych ludskych potrebach,preto vela krat hovorim ze socializmus predbehol svoju dobu.vela veci a zmyslanie bolo viac ako nadcasove, s cielom budovat a rozvijat ako celok,stat,krajinu.Dan zato bola ze ludia zleniveli v dobrom slova zmysle.nechapali ze nie vsetko co bolo dostupne u nas,nie je samozrejmost niekde inde.
  Dnes je clovek cool a idol ked ma vlastne byvanie,nehovoriac ked nema nato byvanie hypoteku.co bolo niekedy samozrejmost je dnes nieco vau
  Preto tvrdenia dnesnych ekonomov o tom ze stat ma byt co najjednoduchsi a plnit Len zakladne ulohy je totalny blud
  Stat ma fungovat ako korporacia,presne ako za socializmu,s mensimi upravami.samozrejme dovolit sukromne podnikanie,ale strategicke podniky maju ostat v rukach statu aby mohol a mal z coho pomahat tam KDE je treba
  Je mi kolkokrat smiesno ked kazdy pyta vyssie platy,kazdy chce to ci ono, nieze by si to ty ludia nezasluzili ale z coho to chcu ked stat NATO nema.a z coho ma mat ked nema nic vlastnit.z dani?:-)
  To je dobry vtip.to su teorie suce dobreho psycho ustavu.jedno neguje druhe,take typicke pre dnesnu dobu.
  Kritizovali a kritizuju ze vsetko bolo dotovane,ale aky je rozdiel ked cudzi dostane danove prazdniny ci pozemky zadarmo alebo castokrat oboje a komunistami ktory dotovali nase?iba jeden jediny,ze pokial dotujeme nase,je to nase a ostane to nase.a hlavne zisk ostane u nas.co sa v opacnom pripade neda povedat.
  Jasny priklad utopie dnesnej doby je polnohospodarstvo a vyroba potravin.to je paradox za vsetky,to co SME Mali SME rozbili na srot aby SME mohli kupovat vysokokvalitne potraviny zo zapadu:-) a dnes po tolkych kauzach s kvalitou tych sraciek co k nam dovazaju urputne rozmyslame ako by SME sa aspon priblizili tomu co tu bolo pred 30. A to je pre menej znalych skoro 99% sebestacnost vo vyrobe a pozor aj spracovani plodin mierneho plasma.o zivocisnej vyrobe Skoda hovorit.MNA osobne by Len zaujimalo KDE su ti vseznali co Toto dopustili a znicili.co ich nase mienkotvorne media teraz neukazuju.
  A ten paradox je ze my sa snazime dobehnut to co SME tu Mali 30 rokov dozadu.kebyze to nie je pravda tak super vtip.
  Tak ja Len tolko Kantor.ak SME sa nepochopili tak sorry.musel si zle precitat alebo si si ma s niekym pomylil:-) ja nikdy nehanim svoj narod,som hrdy odkial som a aj ked doma nezijem nikdy nezapriem odkial pochadzam.na rozdiel od vela mojich krajanov. Ak mas volaco rad podiskutujem.zatim

  Reply
 • 6. februára 2019 at 10:34
  Permalink

  No, pri niektorých príspevkoch by mal už zasiahnuť admín a to nie len pri tomto článku. Nestačím sa diviť na akú úroveň až klesla diskusia na dav dva!

  Reply
 • 6. februára 2019 at 15:09
  Permalink

  Dobry den pan Hano,ak vas moj prispevok trocha poburil ospravedlnujem sa dotatocne vam aj ostatnym diskutujicim.po pravde Toto nie je moj styl diskusie ale musel som reagovat na neopodstatnene osocovanie.mrzi ma ak vas to poburilo,suhlasim ze Toto nie je vhodny sposob komunikacie.budem sa snazit vyvarovat podobnych sposobov komunikacie do buducna,tak este raz pardon.

  Reply
 • 6. februára 2019 at 17:25
  Permalink

  Zdravim pani alebo slecna Slavomira:-)
  Dakujem za kompliment,som rad ze zdielame podobne nazory.to ospravedlnenie bolo mierene uzivatelovi “Vladimir Hano“ a to nie za prispevok ako obsah ale za slovnik co som zvolil kedze nebol prave vyberavy a mozno vhodny do diskusie,kedze som pouzil vulgarizmi.ale musel som reagovat na uzivatela ktory sa rozhodol diskutovat tymto sposobom.a miernejsie sa nedalo:-)
  Za svoje nazory sa neospravedlnujem,za nimi si stojim.ak mi ich niekto argumentacne vyvrati som ochotny zmenit nazor. Este raz dakujem
  Zatim

  Reply
 • 21. mája 2019 at 19:21
  Permalink

  Dopĺňam podniky:
  Pleta Banská Štiavnica, Tabačkáreň Banská Štiavnica, Žiara Zvolen výrobné družstvo invalidov, Kveta Nová Baňa, Rimavan výrobné chemické družstvo, Rim.Sobota, De Miclén Levice, AB kozmetika Bratislava, Solivary Prešov, Ignis Hlohovec, Deva
  Poslala čitateľka

  Reply
 • Pingback: Keď samozvaná "Youtubová učiteľka" hovorí o prekrúcaní histórie vo videu Americkej ambasády - DAV DVA - kultúrno-politický magazín

 • Pingback: Čo priniesol a vzal 17. November 1989!!! - Podtatranský-kuriér.sk | Noviny Poprad a okolie

 • 1. decembra 2023 at 19:19
  Permalink

  👍👍🇸🇰🇨🇿Presne tak.

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *