120. výročie od smrti Daniela Jaroslava Bórika, národného buditeľa a člena družstevného Spolku gazdovského

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Obec Vrbovce pripomína na sociálnej sieti pamiatku významného slovenského rodáka. Dňa 22. júna 2019 si pripomíname 120. výročie smrti Daniela Jaroslava Bórika, ktorý pôsobil v našej obci ako evanjelický farár, publicista, národný buditeľ a prednosta Spolku gazdovského.

Daniel J. Bórik nadobudol základné vzdelanie v Senici, potom študoval vo Vrbovciach, v Horných Salibách, v Bratislave a vo Viedni. Spolu s inými študentami sa zúčastnil aj pamätnej vychádzky na Devín 24.4.1836, kde prijal k svojmu krstnému menu Daniel aj meno slovanské – Jaroslav.

Po štúdiách začal pracovať ako učiteľ v Pukanci, kde sa venoval deťom z katolíckych a evanielických rodín. Neskôr bol kaplánom vo Vrbovciach a vypomáhal svojmu otcovi. Po smrti otca Pavla Bórika 15.3.1847 nastupuje na jeho miesto ako evanjelický farár.

Pamätné zhromaždenie ľudu 28. 4. 1848 v Brezovej pod Bradlom, na ktorom účastníci prijali svoje návrhy pod názvom “Žiadosti slovenského národa v stolici Nitrianskej“

Obecné zhromaždenie z Vrboviec si zvolilo za vyslanca na verejné stoličné zhromaždenie D. J. Bórika, ktoré sa konalo v Nitre 10.5.1848. D. J. Bórik bol počas revolučných rokov 1848-49 zapojený do príprav Slovenského povstania priamo aj v našej obci, kde cvičil dobrovoľníkov. Spolu s J. M. Hurbanom a vojenskými veliteľmi plánoval dobrovoľnícke výpravy z Vrboviec a tiež ako tajomnik 1.SNR a vojenský dôstojník sa podieľal v náboroch dobrovoľníkov a fungovaní dobrovoľníckeho tábora vo Vrbovciach. Zúčastnil sa priamo všetkých troch dobrovoľníckych výprav. Spolu s bratom Karolom Bórikom boli vynikajúci vojenskí velitelia. Bratia Bórikovci sa vyznamenali v bitke o Prešov, kde odolali presile košútovských honvédov a gardistov komisára Benického.

Bórik získal veľa skúseností a v lete roku 1849 je aktívny v rodnom kraji, kde vo Vrbovciach na námestí rečnil s J. M. Hurbanom.

2.júla 1849 pri nábore nových dobrovoľníkov na tretiu dobrovoľnícku výpravu. Po revolúcii sa D. J. Bórik vzdáva funkcie miestneho farára vo Vrbovciach. Z Vrboviec išiel robiť na Myjavu okresného komisára. Po zrušení okresu Myjava prešiel pracovať do Trnavy ako úradník.
Patril medzi zakladajúcich členov Matice Slovenskej a stal sa aj členom prvého matičného výboru. Určitý čas pôsobil ako železničný úradník v Slazburgu. Na dôchodok sa vrátil na Slovensko k synovi Vladimírovi, ktorý žil v obci Domaniža. Tu zakončil svoju životnú púť 22 .júna 1899 a je pochovaný na miestnom cintoríne.

POZRI AJ SNN: Vynikajúci dôstojník a tajomník prvej SNR Daniel Jaroslav BÓRIK v revolúcii 1848/49

Zdroj:

Talianska Wiki o Bórikovi

Literárna činnosť:

  • Nový rakúsky živnostnícky zákon ( 1860 )
  • Bibliografia slovenského písomníctva („Bibliografia slovenskej literatúry „)
  • Slovo na čas ku slovenskému rodákom
  • Hrad Smolenický 

PODPORTE nezávislé spravodajstvo

Len vďaka Vašej podpore dokážeme robiť kvalitnú a nezávislú žurnalistiku

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *