Angelov, Vladik, Šaponja, Cigánová – z najnovšej umeleckej činnosti VSSS

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Vážení priaznivci DAV-u DVA

Väčšina našich čitateľov má silné sociálne cítenie a hlási sa k zdravému vlastenectvu. Čakajú nás zásadné politické udalosti - referendum o predčasných voľbách a následne zásadný boj o ďalších charakter našej spoločnosti.

V DAV-e DVA stojíme na Vašej strane. Pre pravidelných prispievateľov okrem iného pripravujeme aj špeciálne benefity: vypnutie reklamy, výrazné zľavy v e-shope INLIBRI, podielovú knihu a iné... Vernostný program zverejníme v apríli.

Ak chceme naďalej rásť, nebude to možné bez vybudovania silnej podpornej komunity. Staňte sa jej členom, pomôžte nám v tomto úsilí tým, že budete pravidelne finančne podporovať DAV DVA.

Podporte nás pravidelnou sumou, 4, 6, alebo 10 a viac eur mesačne..
Číslo účtu: IBAN: SK72 8330 0000 0028 0108 6712


Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov vedené Romanom Michelkom vydáva ročne desiatky knižných publikácií pôvodnej i prekladovej tvorby. V nasledujúcom článku si môžete prečítať anotácie z najnovšej umeleckej, predovšetkým básnickej tvorby. Snáď váš inšpirujeme pri kúpe zaujímavých titulov.

Bojan Angelov: Diaľavy

Bojan Angelov, riaditeľ vydavateľstva Bulharský spisovateľ, predseda Zväzu bulharských spisovateľov a mimoriadny člen Spolku slovenských spisovateľov, okrem vyše dvadsiatky básnických zbierok je autorom aj niekoľkých vedeckých monografií, publicistických a literárnokritických kníh. Charakterizujú ho uvažovanie, kontemplácia, stlmenie citov. Tieto črty sú badateľné v jeho neskoršej tvorbe. Vo svojej poézii nie je obdivovateľom ani silných tónov, ani jasných farieb. Ako tvorca uprednostňuje mäkké pastelové farby: akvarely, namaľované s vycibrenosťou a ľahkosťou. Jemu je cudzí pátos bijúci do očí, suchopárnosť. Ide o vedome zvolenú pozíciu, ktorá zodpovedá adekvátnejšie estetike a poetike súčasného umenia – svetového aj bulharského. Jeho lyrika je ovplyvnená množstvom kultúrnych asociácií v oblasti mytológie, histórie, geografie, vojenských záležitostí – to znamená takmer vo všetkých oblastiach života. Jeho snaha o originálnosť sa prejavuje na všetkých úrovniach: zmyslovo obrazne a rytmicko-intonačne.

Martin Vladik: Šesťdesiat básní

Vladikov výber šesťdesiatich básní potvrdzuje, že jeho poetické videnie, jeho básnický svet a on ako básnik vo svete, nie je v optike umenia pre umenie, ale pre človeka. Jeho poézia sa vynára „na pokyn bytia“. To je jeho základný básnický postulát a on sa vinie cez celú jeho tvorbu, vyviera z jeho prvých básní, z jeho Túžby (básnickej zbierky z roku 1993) až po Čas poznania (básnickej zbierky z roku 2010). František Ruščák jazykovedec a básnik na margo novej knižky poézie napísal: „Známy slovenský básnik Martin Vladik sa vybranými šesťdesiatimi básňami zo svojich predchádzajúcich siedmich zbierok prezentuje ako človek s evidentne fungujúcim viacrozmerným videním jeho i nášho sveta a človeka v ňom. Takéto videnie nie je bežné – je to osudovo prisúdená výnimočnosť tým ľuďom, ktorí ju vedia (lebo tak chcú) dať do služieb metatextovo stvárnených výpovedí, do služieb poézie ako výsostne estetického znaku.“ Nová básnická zbierka Šesťdesiat básní, ktorú ilustroval Peter Pollág, je významné slovesno-umelecké posolstvo, ktoré vychádza v správnom čase a na správnom mieste. Vyžaruje z nej vnútorná krása, citlivé, priam až láskavé chápanie ľudskej podstaty

Nenad Šaponja: Vyzerám, teda nie som

Nemad Šaponja (1964, Nový Sad), básnik, esejista, literárny kritik, predseda Spolku novosadských spisovateľov. Jeho verše v súčasnej srbskej poézii sa vyznačujú štylistickou dokonalosťou, hermetickosťou a metafyzickým poznaním. V roku 2002 založil vydavateľstvo Agora, ktoré v súčasnosti patrí medzi najvýznamnejšie srbské vydavateľstva. Ako šéfredaktor a vydavateľ pripravil na vydanie viac ako 400 titulov. Mnohé z nich získali najprestížnejšie ocenenia. N. Šaponja je držiteľom Brankovej ceny za knihu Đokonda, Ceny Miroslava Antića za zbierku Vyzerám, teda nie som, Prosvetinovej ceny za Bedeker podozrenia a Ceny Milana Bogdanovića za literárnu kritiku. Jeho poézia je preložená do deviatich jazykov, vrátane angličtiny, španielčiny a francúzštiny.

Zuzana Cigánová: Všetko, čo viem

Najnovšia publikácia Zuzany Cigánovej nie je knihou v klasickom zmysle slova… Knihou, ktorú si prečítame a odložíme bokom. Je to akýsi zápisník zaujímavých, zvláštnych, vážených aj smiešnych… nájdených, odpozorovaných, odpočúvaných, ale aj vlastných myšlienok… Zápisník, ktorý by si mal ďalej žiť svojím životom… zápisník, ktorý možno doplňovať… vaším životom… „Všetko, čo viem, mám napísané v starom telefónnom zozname; krížom-krážom, bez ladu a skladu, hore nohami aj dolu hlavou, medzi číslami, kde sa otvorilo, aj žuvačku som tam našla prilepenú… aspoň tridsaťročnú… Kamaráti a teraz aj vy!“

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *