Bohatá kultúrno-literárna nádielka na novom webe Slovenských pohľadov, najstaršieho slovenského kultúrneho periodika

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Slovenské pohľady sú jedno z dvoch úplne najstarších európskych periodík popri Letopise Matice srbskej. Slovenské pohľady založil ešte Jozef Miloslav Hurban a jeho nasledovníkmi boli také osobnosti ako Svetozár Hurban Vajanský, Jozef Škultéty, Štefan Krčméry, Andrej Mráz, Alexander Matuška, Milan Ferko, Vladimír Reisel, Rudolf Chmel, Štefan Moravčík či odborník na DAV Karol Rosenbaum.

V roku 2023 redakciu prevzalo omladené vedenie, ktoré vlajkové médium začali propagovať. Zmenili grafiku a vytvorili stránku slovenskepohlady.sk. Hlavno-prúdové média toto periodikum dlhodobo ignorujú, napriek tomu po zmene vedenia časopisu idú čísla čítanosti hore. Slovenské pohľady, ktoré vydáva Matica slovenská ako najstaršia slovenská kultúrna ustanovizeň už zožali s novým vedením úspechy. Sú to unikátne rozhovory s poprednými osobnosťami slovenskej kultúry ako napr. čestný predseda Spolku slovenských spisovateľov Jaroslav Rezník st., popredný esejista a filozof prof. Dalimír Hajko, prekladateľ John Minahane, spisovateľka Mária Bátorová, spisovateľ Petrom Jarošom či svetoznámy výtvarník Gigerom; v najnovšom čísle to je herečka Deana Horváthová Jakubisková (a v príprave sú rozhovory s hercom Štefanom Kvietikom či profesorom kulturológie Vincentom Šabíkom). Redakcia aktuálne pripravuje srbsko-slovenské číslo ako akt kultúrnej výmeny medzi Srbskom a Slovenskom, ktorá vznikla na základe minuloročnej dohody o spolupráci medzi Maticou slovenskou, Maticou srbskou, Spolkom slovenských spisovateľov a Združením srbských spisovateľov.

Na webe Slovenských pohľadov si môžete ZDARMA prečítať obrovské množstvo kvalitného materiálu, ktorý redakcia zhromaždila za posledný rok svojho pôsobenia. V rámci poézie sú klasické diela od autorov ako Martin Rázus, Janko Silan či Valentín Beniak, zahraničných autorov a autoriek (Roza Bojanova, Rubén Darío), ale aj súčasných autorov a autoriek (Tamara Blašková, Eva Sisková, Michal Chuda, Alena Stašíková Galvánková, Hana Košková, Silvia Hlavová, Peter Mišák, Lidka Žaková).

Taktiež na webe môžete nájsť eseje, úvodník a recenzie popredného slovenského esejistu a kulturológa profesora Dalimíra Hajka, úvodník predsedu Matice slovenskej Dr. Mariána Gešpera, eseje, rozhovory a štúdie od spisovateľa a zástupcu šéfredaktora Slovenských pohľadov L. Perného, štúdie a úvodníky od šéfredaktora Radoslava Žgradu a iné. Nájdete tu medailóny o Viliamovi Turčánym, Jurajovi Jakubiskovi či Noam Leigh Rudinskej. V rámci prózy si môžete prečítať text Michala Archipova, Smrť profesora Jozefa Gramatiku, poviedku Klement od Štefana Šimka, ale aj ukážku z pôvodného Pacha, hybského zbojníka (Peter Jaroš), ktorý bol publikovaný práve v Slovenských pohľadoch. Taktiež si môžete na stránke prečítať užitočné recenzie, ktoré môžu napomôcť pri kúpe kníh. Medzi recenzentmi sú popredné osobnosti slovenskej literárnej kritiky a všeobecne recenznej tvorby ako Etela Farkašová, Alexander Halvoník, Dalimír Hajko, Mária Bátorová, Jaroslav Chovanec či Július Lomenčík. Na rozdiel od predchádzajúceho vedenia SP, súčasné vedenie SP rozšírilo aj vedeckú časť časopisu. Preto tu nájdete aj zaujímavé štúdie od historikov, kulturológov a literárnych kritikov (Historická reflexia štúrovcov v diele Vladimíra Mináča, Vnímanie literárneho priestoru mesta v 19. storočí, Štúr, Hurban a Botto v zápase o poéziu, Súčasný výskum antickej filozofie na Slovensku, Davisti a Matica slovenská, Ľ. Štúr – Slovanstvo – geopolitika mnohopolárneho sveta, Pedagogický odkaz Augusta Horislava Škultétyho, Ročenka Matice srbskej ako jedinečný, neopakovateľný, svetový kultúrny fenomén, Príbeh o kodifikácii, Jaroslav Hašek očarený Slovenskom, Jozef Miloslav Hurban a posolstvo v Slovenských pohľadoch (1846 – 1847, 1851 – 1852).

SLOVENSKÉ POHĽADY, MODERNA, SVETOVÁ LITERATÚRA DAV A DAV DVA

Do Slovenských pohľadov písali aj samotní davisti, najmä vďaka Andrejovi Mrázovi, ktorý v medzivojnovom období výrazne zmodernizoval časopis. Po prevzatí redakcie Andrejom Mrázom v roku 1932 dostali priestor v Slovenských pohľadoch autori ako Kráľ, Novomeský, Ondrejov, Hečko, Dilong, Andrej Žarnov, Hlbina, Gráf, Kavec, Haranta, Hlbina, Chrobák, Figuli, Zguriška, Reisel či Barč Ivan.

Pre zaujímavosť v povojnových Slovenských pohľadoch boli publikované aj state či recenzie na zahraničných autorov ako Mathesius, Gorkij, H. G. Wells, London, Apollinaire, Rimbaud, Prévert, Majakovskij, Pasternak, Katajev, Bagrjanova, Tuwim, Iswasziewicz, Maksimovićová, Tzara či Cocteau. Pohľady nezabúdali na preklady svetovej literatúry a oboznamovanie slovenskej kultúrnej obce so svetovým kontextom (ruskí autori Gogoľ, Turgenev, Lermontov, Tolstoj, Bulgakov, maďarskí autori Petőfi, Jókai, Madách, poľskí autori Mieckiewicz, Sienkiewicz, juhoslovanskí autori Njegošč, Aškerc, Lazarevic, Leskovar, Radičevič, Trifkovič; svetoví autori Hugo, Zola, Shakespeare, Wells, London, Goethe, Schiller, Byron, Rimbaud, Mallarmé, Ibsen, Bjørnson). Andrej Mráz má v roku 2024 podobne ako Laco Novomeský a Ivan Horváth 120-ročnicu. Matica pripravuje podujatie.

Pozoruhodná je aj spolupráca s autormi samotného DAV DVA. Zástupcom šéfredaktora je spoluzakladateľ DAV DVA Lukáš Perný, svoju prvú esej v SP publikoval ďalší spoluzakladateľ DAV DVA Tomáš Klimek, spisovateľ nového DAVu Dominik Petruška, recenzent nového DAVu Marián Klenko, korešpondent DAVu Miloš Jesenský. Samotnú stránku SP vytvoril tvorca stránky DAV DVA a horlivý propagátor kníh David Diczházy z INLIBRI. Na druhú stranu, pred nedávnom začal publikovať pre DAV DVA aj súčasný šéfredaktor Radoslav Žgrada.

Slovenským pohľadom môžete najviac pomôcť predplatením tohto časopisu.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *