Hlasy pozdvihnuté z ticha: filozof Vladimír Manda

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Ku podporovateľom DAV DVA patrí aj významný filozof doc. PhDr. Vladimír Manda, CSc. Zameriava sa na etiku, filozofiu spoločnosti a logiku. Vladimír Manda pravidelne komentuje svetové udalosti na sociálnych sieťach. DAV DVA získal povolenie publikovať tieto skutočne kvalitné a prínosné komentáre a príspevky.

KOMENTÁR K DAV DVA: Dnešným mladým DAV/istom želám, aby ich kultúrno-politický projekt nebol len „výkrikom do tmy“, ale aby sa postupne dostal na úroveň potrieb dnešného pracujúceho človeka a osvetľoval mu cestu k spoločnosti zbavenej vykorisťovania a parazitovania buržoázie na úkor pracujúcich.

KOMENTÁR K ČLÁNKU: Keď už Spiegel charakterizuje pôsobenie štvorhviezdičkového generála, bývalého vojenského veliteľa NATO, P. Breedlova ako zástancu nebezpečnej propagandy, podporujúcej konflikt na Ukrajine, tak to už musí byť značná časť nemeckej konzervatívnej spoločnosti znepokojená. Na základe zverejnenej mailovej korešpondencie Breedlova sa ukazuje, že veliteľ NATO nielenže šíril rozmanité nepravdivé informácie o Ukrajine a najmä informácie o pôsobení ruských vojsk na Ukrajine, ale rovnako sa snažil podporiť snahy svojich „priateľov“ tajnými cestami dopravovať na Ukrajinu zbrane. Je príznačné, že hlavnými nepriateľmi takýchto zámerov Breedlova a jeho „týmu“, boli nie len Obama, ale najmä Merkelová, ktorá sa snažila vec riešiť skôr mierovými prostriedkami. Neprekvapuje, že medzi hlavných podporovateľov Breedlova patrila „preslávená“ V. Nuland,G. Paytt, veľvyslanec na Ukrajine, bývalý vojenský veliteľ NATO W. Clarke a najmä verejnosti nie moc známy zástanca studenej vojny P. Karber, prezident Potomac Foundation, ktorý sa „preslávil“ najmä informáciou, istý čas kolujúcou aj v našich médiách, že ukrajinskí povstalci majú jadrovú zbraň. Odstúpenie Breedlova z funkcie hlavného veliteľa vojsk NATO, nielenže časť nemeckých konzervatívnych politikov neupokojuje, ale z hľadiska perspektívy volieb nového prezidenta v USA, kde má veľkú nádej H. Clinton, ktorá je považovaná za predstaviteľa tvrdej línie voči Rusku je budúcnosť skôr chmúrnejšia ako jasnejšia. Navyše V. Nuland, ktorá „opovrhuje“ názorom EÚ a zdieľa rovnaké názory ako Breedlov má veľkú nádej nastúpiť na miesto J. Kerryho. Vskutku chmurná perspektíva nie len pre nemeckých konzervatívcov, ale pre celú EÚ.

O PÁDE SOCIALIZMU: Snaha o pochopenie príčin pádu socializmu patrí nesporne do okruhu tých otázok, bez vyriešenia ktorých, len ťažko nájdeme cestu k budovaniu lepšej, humánnejšej alebo akoby povedal Marx, komunistickej spoločnosti. Systematická, vecná analýza krachu „reálneho socializmu“ nie je k dispozícii, hoci je k dispozícii mnoho čiastkových poznatkov. Osobne si však myslím, že cestu k lepšej spoločnosti ťažko nájdeme, ak sa budeme opierať o názor, že ekonómia nie je veda, že socialistická ekonómia ani neexistovala a že vlastníctvo je politickým a nie ekonomickým vzťahom. Vlastníctvo výrobných prostriedkov ako fundament doteraz všetkých ekonomických formácií je ekonomicko-politickým vzťahom a preto nie nadarmo sa pôvodne a ešte aj na niektorých miestach dnešného sveta veda, zaoberajúca sa výrobou, rozdeľovaním, výmenou a spotrebou nazýva politická ekonómia. Vlastnícky vzťah k výrobným prostriedkom je ekonomickým vzťahom, lebo vlastník rozhoduje o základných podmienkach výrobného procesu, rozhoduje aj o tom či sa bude alebo nebude vyrábať, ale súčasne je to aj politický vzťah, lebo je základom politickej moci samotných vlastníkov. Nie nadarmo k „posvätným“ článkom ústavy patrí ochrana vlastníckych vzťahov. Preto je potrebné k hľadaniu príčin pádu socializmu pristupovať nie len (od)vážne, ale aj s hlbokým objektívnym poznaním toho, ako to bolo a prečo to prestalo fungovať.

KOMENTÁR K PREDAJU PODY: Po predaji priemyslu, obchodu a bankovníctva do rúk zahraničných vlastníkov je predaj pôdy cudzincom posledným krokom, ktorým sa štát sám likviduje. Po predaji pôdy už niet ďalej čo predávať. Ústava štátu, ktorá je „dušou“ štátu a zjednocuje všetky osoby na danom území do štátneho celku má význam a platnosť, len ak sa rozprestiera na určité územie. Ak toto územie predáme, predávame tým aj, tak povediac prírodné základy vlastného štátu.

STANOVISKO K DIANIU NA UKRAJINE: „Demokratická“ Ukrajina! Na pamätnom cintoríne, neďaleko dediny Krasnoe v Ľvovskej oblasti, sa predstavitelia miestnej moci rozhodli slávnostne uložiť do spoločnej mohyly 4 telá bývalých príslušníkov divízie SS Galícia. Ako si možno pozrieť, niektorí účastníci nemali problém sa opätovne obliecť na nacistických uniforiem. EÚ, „strážkyňa“ demokratických hodnôt je nie len pri tejto príležitosti ticho.

KOMENTÁR K ČLÁNKU: Veľké množstvo hromadiacich sa faktov ukazuje, že nie politika laissez fair, politika slobodného trhu, ale politika vládnych investícií vedie k rastu ekonomiky. Príspevok je vecným pohľadom nie len do súčasných ekonomických problémov spojených s realizáciou politiky voľného trhu, ale naznačuje aj politické východiská z dnešného bezvýchodiskového stavu ekonomiky. Tradičná ideologická predstava liberálov, že peniaze v rukách bohatých súkromníkov sú pre spoločnosť prospešnejšie ako dane v rukách štátu nefunguje lebo vedie k stále väčšej majetkovej diferenciácii spoločnosti. S rastom komplexnosti a zložitosti ekonomickej sféry života je to práve vláda, ktorá ako jediná má autoritu a schopnosť regulovať celý komplex, podporovať a rozvíjať potrebné prvky daného komplexu. W. Berkson, autor príspevku a doktorand K. Poppera sa tu dostáva na pozície celospoločenskej regulácie a riadenia ekonomickej sféry života, čo je jasný náznak k socialistickému typu riadenia spoločnosti. Prekvapujúce na príspevku W. Berksdona je len to, že jeho názory sú temer presným opakom názorov K. Poppera v jeho práci The Open Society and Its Enemies

KOMENTÁR K ČLÁNKU: Smutnú realitu našej „demokraticky“ orientovanej spoločnosti čiastočne poodhalil príspevok v novinách The Guardian. Môžeme byť už aj my „hrdí“ na to, že nie len Nemecko, Francúzsko a Anglicko prilieva olej do vojnového ohňa na Blízkom východe. Podľa informácii denníka The Guardian (https://www.theguardian.com/…/weapons-flowing-eastern-europ…), z ktorého časť informácie uverejnila Pravda, sa na ničení nevinných ľudských životov veľmi „úspešne“ podieľajú a obohacujú aj „podnikatelia“ z východoeurópskych štátov vrátane slovenských podnikateľov. Dokonca merané počtom leteckých transportov vojenského materiálu na Blízky východ je letisko Bratislava hneď druhým najaktívnejším dopravcom vojenského materiálu na Blízky východ po Belehrade. Po zverejnení podobných informácií v iných krajinách, napríklad v Anglicku alebo Nemecku, poslanci žiadajú od vlády vysvetlenie alebo dokonca zastavenie obchodu so zbraňami s krajinami, ktoré podporujú terorizmus. V rámci EÚ žiaľ jedine Holanďania zatiaľ zakázali export zbraní do Saudskej Arábie. Ako v tomto smere dopadnú občania SR?

O MIKULÁŠOVI DZURINDOVI: Dôveroval svojim „priateľom Bushovi a Blairovi“ – nás zatiahol do vojny, viac ako polmiliíónu Iračanom pomohol do hrobu a pomohol vytvoriť podmienky pre sformovanie IS, ktorý postupne terorizuje celú Európu a on si tvrdí, že „Irak dnes už nepredstavuje takú hrozbu“. Proste pán Dzurinda je porevolučný politik ako „vyšitý“, politiku robí na základe „priateľských“ vzťahov a nie na základe záujmu občanov a pojem „zodpovednosti“ za svoje politické činy je pre neho vec neznáma.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *