Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Ilustračný obrázok: outlookindia

Pred niekoľkými dňami sme písali o tom, ako svet vyhodnotil slovenskú skúsenosť s bojom proti Covid-19. Slovensko si na jeseň robilo sebavedomé PR s „atómovou zbraňou“ a dnes má najvyššiu úmrtnosť na svete na milión obyvateľov. Presne opačný príklad je India. Ešte na jeseň jej západní odborníci predpovedali úplný kolaps a dnes sa zdá, že koronavírus v Indii je skrotený (pozrite graf z minulého článku).

India úspešne skrotila Covid-19

Život v Indii sa pomaly vracia do obvyklého režimu. Počet nových potvrdených prípadov na milión obyvateľov je jeden z najnižších na svete (0,8 %, Slovensko 5,1 %), koronavírusové oddelenia v nemocniciach sú takmer prázdne, žiaci sa začínajú vracať do škôl a postupne sa rušia všetky obmedzenia. Naviac, epidémia už postihuje len malú oblasť Indie. Tri štvrtiny nových prípadov sú sústredené do troch štátov – Kerala, Maharaštra a Karnataka.

Čím to je? Čo robí India inak ako Slovensko?

Je to tým, že India menej testuje a chorých proste nezistí?

Nie. Na obrázku vedľa vpravo je graf súvislosti počtu testov (zvislá os) oproti počtu nových prípadov (vodorovná os), vztiahnuté na milión obyvateľov. Slovensko testuje extrémne veľa, ale má aj extrémne vysoký podiel pozitívnych prípadov. India na druhej strane netestuje extrémne málo a podiel pozitívnych prípadov má nízky.

Alebo je to očkovaním?

Tiež nie. Na obrázku vľavo je graf počtu zaočkovaných denne zo 100 obyvateľov. Slovensko začalo s očkovaním skôr ako India a postupuje oveľa rýchlejšie.

India však má jedno z popredných miest na svete v podiele ľudí, ktorí sa zotavili: 97,3 % aj v porovnaní so Slovenskom: 91,3 %.
V Indii vírus aj menej zabíjal. Fatalitu majú kumulatívne 1,4 %, Slovensko 2,2 %.

Na obrázku vpravo je porovnanie priebehu úmrtnosti na Covid-19. Pre porovnanie tu uvádzame aj krivku USA. Všetky krajiny mali vrchol úmrtnosti počas prvej vlny, potom úmrtnosť sústavne klesala.

Slovensko je svetová výnimka, keď zhruba od začiatku októbra úmrtnosť na vírus na Slovensku vytrvalo stúpa a už predstihla všetky ostatné krajiny.

V tejto súvislosti je zaujímavý aj časový priebeh indexu prísnosti opatrení. Hodnotí sa na škále od 0 do 100 a do úvahy sa berú opatrenia od nosenia rúšok na verejnosti, cez zatvorenie škôl a pracovísk, po obmedzenia stretávania a cestovania. Je vidieť, že India mala po celý čas epidémie prísnejšie opatrenia ako USA a Slovensko.

Poznámka: Nevdojak prichádza na myseľ staré slovenské príslovie: „Zima sa ťa opýta, čo si robil v lete.“
Opatrenia však majú vplyv len na šírenie, nie na úmrtnosť a zotavenie.

Zdroje grafov: https://ourworldindata.org/

Vysvetľujú vládne opatrenia ten rozdiel?

(zdroj)

Experti hovoria, že nie. V Indii síce v niektorých oblastiach a obdobiach boli opatrenia formálne extrémne tvrdé, ale v realite Indie ťažko efektívne vymožiteľné. Naviac, štáty Indie boli epidémiou postihnuté v rôznej miere a aj opatrenia sa preto odlišovali (na vyššie uvedenom grafe sa zobrali do úvahy najprísnejšie existujúce, hoci len v obmedzenej oblasti), ale pokles výskytu pandémie bol v rámci Indie plošný, akoby bez súvislosti so zamorením a opatreniami.

Experti sú teda zmätení. Nenašiel sa zatiaľ priamy súvis s opatreniami, ktoré odporúčala väčšina expertov západného sveta a ich efektívnosťou práve v Indii.

Jednou z hypotéz je tá, že Indii sa podarilo dosiahnuť prirodzenú kolektívnu imunitu. Podľa epidemiológov však na prirodzenú imunitu treba, aby s vírusom prišlo do styku 80 % obyvateľstva. V Indii sa to nestalo. Podľa údajov vlády mohlo byť v Indii infikovaných 21,5 % ľudí. Výskumy farmaceutických spoločností naznačujú, že nikde v Indii podiel ľudí s protilátkami (po kontakte s infekciou) nepresiahol 55 %.

Aké sú ďalšie možné vysvetlenia?

V Indii sa nákaza šírila hlavne v mestách, a to podobnou dynamikou ako na západe. Na vidieku však počet nakazených ľudí bol veľmi nízky. „Môže to vyplývať zo spôsobu života Indov na vidieku. Väčšina z nich pracuje skoro celý deň vonku a obydlia majú neustále vetrané a otvorené“, hovorí Srínath Reddy prezident Nadácie verejného zdravia v Indii.

Doktor Džamíl z Ašokovej univerzity má aj iné vysvetlenie: Mnoho Indov počas života prekoná veľa nákazlivých chorôb, medzi ktorými nie sú vzácne ani týfus a cholera. To môže naučiť ich telo razantnejšie sa hnaď v začiatkoch vysporiadať s novou neznámou nákazou. „Ak je možné zvládnuť vírus COVID v nose a hrtane skôr, ako sa dostane do pľúc, choroba nie je taká vážna. Vrodená imunita funguje takto. Snaží sa obmedzovať rozsah nákazy v tele a zabrániť, aby sa dostala do pľúc.“

Popri uspokojení z úspešného zvládnutia epidémie, však odborníci na verejné zdravie v Indii ostávajú ostražití, lebo nové varianty vírusu sa vyskytujú aj v Indii a dynamika ochorenia nie je stále dostatočne dobre známa.

Skutočný rozdiel oproti svetu: dôraz na profylaxiu a liečenie

(zdroj)

Odborný lekársky časopis The Lancet ešte uprostred pandémie v auguste 2020 kritickým tónom písal o prístupe Indie ku zvládaniu pandémie. V Indii sú zdravotnícke zariadenia prevažne privatizované. Indická vláda však taktiku boja s koronavírusom centralizovala. Snažila sa minimalizovať prísun chorých do nemocníc a sústredila sa na liečenie pacientov v domácich podmienkach. Systematicky pôsobila proti odporúčaniam západných expertov. Napríklad profylakticky aj liečebne používala hydroxychlorokín, hoci ho západná medicína výslovne neodporúčala.

Štátne organizácie tiež distribuovali plošne všetkým postihnutým neschválené homeopatické a ajurvedické lieky a zmesi bylinkových čajov s odôvodnením, že posilňujú imunitu a pôsobia protiinfekčne. „Praktickí lekári tiež predpisujú rôzne iné liečivá,nevynímajúc antiparaziticky pôsobiaci ivermektín.“

Autor v Lancete si na záver neodpustil ironickú poznámku: „Takí sú Indovia…“

Priority otvorenia ekonomiky

(zdroj)

Indická vláda však aj k otváraniu ekonomiky, ktoré zrušením väčšiny pandemických opatrení začalo tento týždeň. V krátkosti si uveďme jej strategické priority aspoň heslovite:

  1. Zjednotenie systému zásobovania – cieľ je, aby všetci obyvatelia mali prístup k základným potrebám.
  2. Garancia zamestnanosti v mestských regiónoch.
  3. Priame finančné transfery postihnutým obyvateľom na udržanie kúpyschopnosti.
  4. Daňové úľavy vybratým skupinám výrobcov.
  5. Priame štátne investície do fyzickej aj sociálnej infraštruktúry.
  6. Na dva roky obmedzenie platnosti zákona o vyrovnanom rozpočte.
  7. Monetizácia deficitu centrálnej vlády, aby dlhy ostali pod kontrolou.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *