Rozhovor s Vladimírom Molčányim, nórskym Slovákom, ktorý podporuje Projekt Venus

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Prinášame vám rozhovor s ďalším Slovákom, ktorý podporuje Projekt Venus a Zdrojovú ekonomiku. Rozhovor pripravil náš redaktor Marek Kopilec.

Zdravím ťa Vladimír, na úvod sa nám prosím ťa predstav a opíš čo ťa priviedlo k myšlienkam Zdrojovej ekonomiky, ktorú propaguje Projekt Venus.

Aj ja Ťa zdravím Marek. Som 46-ročný ekonomický migrant, žijúci momentálne v Nórsku v meste Trondheim. Vdovec, otec troch detí a v podstate od éry mečiarizmu pozemšťan, ktorý bojkotuje akékoľvek politické voľby. Nevidím totiž význam v tom, či voliť menšie alebo väčšie zlo (stále je to len zlo, že?). Dokonca som sa raz stretol s prvovoličkou, ktorá šla k volebným urnám len preto, že jej večne opitý otec nemohol, ale určite by dal svoj hlas SMERu. A tak vlastne odvolila za neho, hoci o politike nemala ani poňatie. Som presvedčený, že žiadne voľby, vlády, parlamenty či politické strany z celého ich spektra u nás či vo svete, nám obyčajným ľuďom doteraz neposkytli takú kvalitu životnej úrovne, akú by si mohol človek 21. storočia naozaj užívať.  Približne v roku 2009 som úplnou náhodou narazil na myšlienky, dnes už pomaly 101-ročného futuristu, sociálneho inžiniera, architekta a priemyselného dizajnéra menom Jacque Fresco. Bol som vtedy doslova až sklamaný, že podobu sveta, v ktorom by som chcel žiť, tu už niekto propaguje niekoľko desaťročí, ale bezúspešne. Ale keďže nikdy nie je neskoro, odvtedy s nadšením propagujem tieto zmysluplné myšlienky. Ekonomika založená na zdrojoch a ich inteligentné prerozdeľovanie je nielen podľa mňa najrozumnejším riešením pre udržanie a zlepšenie ako ekonomickej tak environmentálnej situácie, v ktorej sa dnes nachádza naša planéta.

Čo je potrebné pre inteligentné riadenie zdrojov Zeme. Ak si naozaj prajeme skoncovať s prebiehajúcimi medzinárodnými a sociálnymi problémami, musíme časom vyhlásiť Zem a všetky jej zdroje ako spoločné dedičstvo všetkých ľudí na svete.

Jacque Fresco

V čom vidíš najväčšie odlišnosti medzi Hnutím Zeitgeist a Projektom Venus?

Vychádzam z toho, že Hnutie Zeitgeist v roku 2009 pod taktovkou režiséra Petera Josepha po zverejnení dokumentu Zeitgeist: Addendum sa stalo advokátom myšlienok Projektu Venus. Viem, že asi pred piatimi rokmi boli medzi týmito dvoma subjektami akési trenice zväčša ohľadom propagácie. No ani vtedy a ani teraz som tomu nevenoval pozornosť, nakoľko je pre mňa omnoho podstatnejšie, že ako Jacque, tak aj Peter, šíria osvetu o nedostatkoch súčasného celosvetového spoločenského zriadenia a ako alternatívu obaja bez rozdielu ponúkajú riešenie v podobe systému ekonomiky založenej na zdrojoch. Prípadné odlišnosti sú v mojom ponímaní len pozitívnym krokom k vytvoreniu diskusie a samozrejme aj s následným progresom.

V súčasnej dobe máme prístup k vysoko vyspelým technológiám. Ale náš sociálny a ekonomický systém nedrží krok s našimi technologickými možnosťami, hoci by mohli ľahko vytvoriť svet hojnosti, bez nevoľníctva a dlhu.

Jacque Fresco

Prečo myslíš, že Zdrojová ekonomika nezískala toľko priaznivcov ako majú vo svete napríklad rôzne konzervatívne a liberálne smery?

Aj keď sú oba spomínané smery v mojom ponímaní dnešného sveta zastaralé, pravdou je, že drvivá väčšina ľudí, s ktorými som mohol diskutovať o možnosti aplikovať Zdrojovú ekonomiku do praxe, považujú Projekt Venus či Hnutie Zeitgeist za utopistické, ba dokonca sektárske. A aj keď mojou argumentáciou bolo, že sa vôbec nejedná o utópiu, kde je všetko nemenné, narozdiel od Projektu Venus, kde sa všetko aj naďalej vyvíja a že s akýmkoľvek náboženstvom či sektou tento projekt nemá nič spoločné, ba práve naopak, že predstava fungovania takéhoto systému je čisto na vedeckom a osvedčenom základe, celá debata sa poväčšine skončila tým, že sú to rozprávky alebo „toto sa nikdy nestane“. Je veľkou škodou, že ľudia nadávajú na súčasné zriadenie, ale keď im ponúknete alternatívu v bezpeňažnom systéme, zavrhnú ju skôr, ako by si mali o tomto niečo naštudovať. Nečudujem sa, veď to pre nich znamená obrovskú zmenu myslenia a spôsobu života. Niekedy ale stačí spomenúť že: „Ak si myslíš, že nemôžeme zmeniť svet, to len znamená, že nie si jeden z tých, ktorý ho zmenia.“ (Jacque Fresco) Určite tým vzbudíte u tých naozaj nahnevaných záujem.

Každý z nás je tak primknutí k súčasnému spôsobu ako robiť veci, že si nikdy nevytvoríme širší obraz alebo inak, zodpovednejšie a účinnejšie možnosti. REÁLNA ekonomika chce vždy obmedziť spotrebu/výrobu čo najviac, zaistením strategicky „najlepšej“ a „adaptabilnej“ produkcie počas jej celého trvania, pri zachovaní rovnováhy s ľudskými potrebami a verejného zdravia. Je to celkový posun v zámere, než aký máme dnes.

Peter Joseph

V čom spočíva tvoja kritika súčasných pretláčaných systémov kapitalizmu a demokracie?

Máš na mysli chamtivosť, korupciu, peniaze a zisk? Alebo individualizmus a podvody povýšené na trend? Či na druhej strane pre mnohých, chtiac-nechtiac zúčastnených, v prostredí zdevastovaného, podotýkam nami, životného prostredia, podotýkam nášho, pocit akéhosi novodobého otroctva v neustálom kolobehu naháňania peňazí, s minimálnymi možnosťami venovať sa rodine, koníčkom a rozvíjaniu samého seba? Vnímam to ako akési choré náboženstvo, povýšené nad všetky ostatné. Tento systém už dlho nie je demokratický. Ľudia sú predsa cennejší ako ich produktivita.

Chce to iný hodnotový rebríček, ak si želáš zmeniť svet.

Jacque Fresco

Aký bude mať podľa teba vplyv na šírenie myšlienok Projektu Venus súčasná masová migrácia obyvateľstva a aký zas vplyv rôznych tzv. ultrapravicových politikov a strán?

Zaujímavá otázka, ale v konečnom dôsledku pozitívny. Prečo? Projekt Venus ako aj Hnutie Zeitgeist ale aj Money Free Party, Ubuntu, či the Free World Charter, to sú ľudia z každého kúta planéty a tým pádom aj rôznych rás, ba čo viac z rozdielnych prostredí a naozaj mnoho je ich aj spomedzi islamistov. Ak si spojím, že každý z nich môže prebudiť ďalšieho, pochádzajúceho z toho istého prostredia, môžu sa tieto myšlienky šíriť ešte rýchlejšie.

Ale súčasné strany vzniknuté na základe pochybnej národnej minulosti, na ktorú sú jej členovia hrdí, sú naozaj varovným prstom. Aj ja som hrdý na svoju rodnú hrudu. Nezabudol som odkiaľ pochádzam, ale narozdiel od nich vnímam Zem nie ako súbor farebných nepravidelných fliačkov s vlastnou vlajkou, ale ako nádhernú planétu plnú života. Bez hraníc. Miešanie národností a rás tu už tak či tak prebieha a žiadny ultrapravičiar to nezastaví. Prečo si niekto vôbec mieša národnú hrdosť a uctievanie tradícií s primitívnym násilím a nenávisťou, to ja dúfam že nikdy nepochopím.

Aké vidíš cesty k prechodu na Zdrojovú ekonomiku za súčasného stavu?

Náročné. Nie však neuskutočniteľné. Nevieme bohužiaľ predpovedať ako budú smerovať svetové udalosti a preto na túto otázku možno odpovedať len hypoteticky. Možností je viac. Jacque s Roxanne už prvý krok uskutočnili a to vo forme vybudovania výskumného centra Projektu Venus na Floride. Nasledovať by mal celovečerný dokumentárny film ktorý má za úlohu priblížiť Ekonomiku založenú na zdrojoch a Projekt Venus samotný širokej verejnosti a plánom je aby sa zisk z tohto filmu použil na výstavbu prvého experimentálno-výskumného mesta.

Tiež sa čoraz viac otvára debata okolo univerzálneho základného príjmu. Prudký vývoj automatizácie, robotiky či umelej inteligencie je momentálne na takej úrovni, že paradoxne strácame prácu a tým aj zdroj príjmov. Osobne chápem zavedenie Basic Income ako prechodnú fázu k Ekonomike založenej na zdrojoch.

Rád spomeniem Nicole Bienfang, zakladateľku stránky thetransition.org . Samotný názov (PRECHOD) napovedá o čom je. Určite ju navštívte. Ale týchto dobrých ľudí, ktorý to myslia s našou budúcnosťou úprimne, pribúda každú chvíľu. Naša Brdárka napríklad.

Samozrejme je momentálne najdôležitejšie šírenie týchto myšlienok, priblížiť tieto predstavy hlavne deťom a mládeži. Akou formou? Možnosti sú dnes naozaj rozmanité. Stačí konať. O to môže priebeh prechodu byť miernejší.

Keď sa rozprávam s ľuďmi, ktorí Projekt Venus nepoznajú, nevedia si predstaviť, ako by takáto spoločnosť fungovala. Čo by si im ohľadom tohto odkázal?

Že či nechcú stráviť radšej svoj život viac so svojimi blízkymi, s ľuďmi ktorých milujú, s ktorými si rozumejú, od ktorých sa učia novým veciam, ktorých spájajú spoločné záujmy, s ktorými sa jednoducho nenudia. Vo svete hojnosti, bez pojmov ako nedostatok, vojna, politika, chudoba, hlad, chamtivosť a nenávisť. Plnom kreativity, vzdelávania a pokroku. Napokon si pozrite The Choice is ours. Peace!

Prečo si myslíš, že na verejnosti neexistuje debata o alternatívach k súčasným systémom

Práve naopak existuje a silnie, teda aspoň na medzinárodnej úrovni. Ale musíme každý najprv začať od seba. A je teda len na nás samých či túto debatu zviditeľníme rýchlejšie. Je len na našu vlastnú škodu, že si nechávame vyplachovať mozgové závity úplne nepodstatnými a nič neriešiacimi informáciami z politiky, televízie a mienkotvorných médií plných negativizmu a poloprávd a veríme im bez predchádzajúceho overovania zdrojov. Samozrejme, že si potom nezaslúžime iné pomenovanie ako ovce.

Na medzinárodnej úrovni sa do politickej debaty zapája napríklad Money Free Party, a hoci funguje v 16 krajinách sveta vrátane Portugalska a Rumunska, na Slovensku bohužiaľ o jej aktivitách vieme pramálo.

Máš nejaké obľúbené citáty či myšlienky ku ktorým si sa dostal cez Projekt Venus?

Napadol ma jeden výstižný, nie je síce priamo z Projektu Venus, ale od zakladateľa The Free World Charter Colina Turnera:

Naším problémom nie sú peniaze, ani ekonomika. Je to celý obchodný systém založený na nedostatku, na ktorom sa zúčastňujeme všetci. Peniaze sú len symbolickým prejavom tohto chybného operačného systému, ktorý už dávno zmeškal svoju aktualizáciu. Prapôvodní obyvatelia používali obchod iba v časoch nedostatku. To nie je podmienkou existencie. Nanešťastie, viac ako sedem miliárd ľudí verí, že je. A tento toxický efekt je dobre zaevidovaný v našej sociálnej a environmentálnej problematike, pretože každý z nás sa vytrvalo dožaduje vytvoriť „hodnotu“ v zmysle prežiť. Ak veríš, že za problémy dneška môže pár skazených vajec v bankách a pri moci, potom len hádžeš vinu a nerozumieš problému. Problém sme my – my všetci. Naliehavo sa potrebujeme dostať z peniazmi indukovaného sna a začať znovu žiť v našej fyzicky prepojenej realite. Musíme vystavať ten most.

Aké slovenské, české, či iné zahraničné webové či facebookové stránky z rôznych oblastí života by si odporučil ľuďom sledovať?

Napríklad z FB:

Together We Are Stronger   The Automated Economy   Off The Grid Living   The Free Movement   Occupy Resources  Understanding More   Free Farming Technology     The Zeitgeist Movement Global  Jason Silva   Alter Nativa Brdárka  Anonymous   Sustainable Human  PeopleDoEverything.com  

A niekoľko podstatných mien a subjektov som už spomínal vyššie.

Ďakujem za rozhovor. :)

Foto: archív Vladimíra Molčányiho

Na našich stránkach poskytujeme priestor skutočne pestrej palete názorových línií, predstavujúcich alternatívu voči súčasnému zriadeniu. Preto čitateľov upozorňujeme, že nakoľko i samotní členovia redakčného kolektívu DAV DVA, spolupracovníci či korešpondenti vzišli z rôznych prúdov, v partikulárnych otázkach sa ich výklady a postoje môžu líšiť či si dokonca miestami protirečiť. Iba názorová pluralita totiž umožňuje skutočne plodnú a hodnotnú diskusiu s potenciálom vygenerovať tie najlepšie myšlienky, schopné načrtnúť pôdorys pre nové spoločensko-ekonomické zriadenie, zohľadňujúce potreby 21. storočia.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *