Spoplatniť vysokoškolské štúdium? Svetový trend je opačný!

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Ilustračný obrázok: Pexels

Pravicové strany, menovite SaS, dlhodobo hovoria o pláne spoplatniť vysokoškolské štúdium. Niektoré tieto zámery formulujú pozitívne s tým, že presadzujú „bezúročné študentské pôžičky“. No pri bezplatnom štúdiu sú špeciálne pôžičky pre študentov bezpredmetné.
Svetový trend je však opačný.

(zdroj)

OSN, vo svojej agende 2030 má 17 hlavných cieľov. Štvrtý z nich je venovaný vzdelávaniu. Podľa neho je nutné zabezpečiť napríklad aj to, aby do roku 2030 mali všetky deti na svete ukončené bezplatné a kvalitné stredné vzdelanie. Zároveň by všetci ľudia mali mať prístup k relevantnému vzdelaniu tretieho stupňa, vrátane univerzitného. Všetkým ľuďom na svete je nutné vytvoriť podmienky na celoživotné vzdelávanie.


(zdroj)

Bezplatné vzdelávanie pre celú planétu podporuje aj vizionár a jeden z najbohatších ľudí – Elon Musk.
Lockdowny a zatváranie škôl počas pandémie znemožnilo miliónom detí prístup ku vzdelávaniu a zvýšilo význam internetu a technologických prostriedkov vzdelávania. Štedrú podporu od Elona Muska oceňuje napríklad online vzdelávacia inštitúcia Khan Academy. Ponúka široké spektrum online vzdelávania (v angličtine) od základnej školy až po niektoré univerzitné predmety, ale aj zručnosti potrebné v bežnom živote, napríklad finančné plánovanie, príprava na personálne pohovory, základy podnikania a pod. Všetko bezplatne.
Spoločnou víziou je, aby prístup k bezplatnému online vzdelávaniu mal každý človek na Zemi.


(zdroj)

Aj Simon Harris, minister školstva Írskej republiky, si myslí, že vysokoškolské štúdium by malo byť bezplatné. Jeho predstava je, že vysokoškolské štúdium by sa malo považovať za integrálnu súčasť vzdelávacieho systému a mal by mať teda k nemu prístup každý a bezplatne.
„Nie som zástancom študentských pôžičiek. Poviem úprimne, že nie som presvedčený, že fungujú. Práve naopak, myslím, že pre ľudí z niektorých znevýhodnených komunít môžu predstavovať bariéru, lebo si na seba nechcú zobrať riziko zadĺženia.“


(zdroj)

Od jarného semestra 2021 bude vysokoškolské štúdium kompletne bezplatné aj v Južnej Kórei. Prechod na bezplatné vysokoškolské štúdium postupne prebieha už tretí rok. Kompletne bezplatné znamená bez akýchkoľvek poplatkov. Nielen bez školného, ale aj bez poplatkov za prijatie, zápis alebo učebnice.
Stredoškolské štúdium je v Kórei kompletne bezplatné od roku 2004.


(zdroj)

Zákon o postupnom prechode na bezplatné vysokoškolské štúdium od roku 2022 prijala aj dolná komora parlamentu Mexickej republiky. Zákon je prispôsobený požiadavkám Agendy OSN 2030 a obsahuje aj ustanovenia na zabezpečenie slobody vyučovania a akademických slobôd.


(zdroj)

Postupný prechod na bezplatné vysokoškolské štúdium prebieha aj v Kazachstane a tento proces by mal byť úplne dokončený v roku 2025. Zároveň však prebieha aj rozširovanie kapacít vzdelávania. Do 5 rokov by v Kazachstane mali pribudnúť dve nové univerzity, v Petropavlovsku a v Šimkente, a malo by sa vytvoriť 50 000 miest pre zvýšenie počtu študentov na univerzitách.


(zdroj)

Kvalitné bezplatné vzdelávanie ostáva problémom v Afrike. Napríklad v Ugande nemajú všetky deti prístup k bezplatnému stredoškolskému, niekde ani základnému vzdelaniu. V Ugande je trhovo liberalizované školstvo a hoci existujú zákony, ktoré nepovoľujú požadovanie školného na základných a stredných školách, existujú ustanovenia, ktoré to umožňujú obchádzať. Napríklad je možné vyúčtovať administratívne a prevádzkové náklady, najmä v mestách, za predpokladu, že rodičia detí s takouto spoluúčasťou na financovaní školy súhlasia.


Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *