Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Alexander Sergejevič Puškin: ROZPRÁVKA O CÁROVI SALTÁNOVI. Preložil a prebásnil Jaroslav Rezník. Ilustrácie Peter Cpin. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2018, 1. vyd., 80 s., ISBN 978-80-8202-064-2

Géniovia žijú v slove aj keď sa prevskriesia do večnosti. Do takejto plejády tvorcov sa zaradil aj vrcholný bard nielen ruskej poézie Alexander Sergejevič Puškin, ktorého román vo veršoch Eugen Onegin je perlou v zlatom fonde svetovej literatúry.

A. S. Puškin však nebol len špičkovým básnikom.Jeho obsiahle literárne dedičstvo svedčí o tom, že bol univerzálnym tvorcom aj v iných umeleckých žánroch. V próze. Dráme. Publicistike. Literárnej kritike. A vytvoril na vysokej umeleckej úrovni aj šesť veršovaných rozprávok, z ktorých (okrem iných) pozornosť básnika Jaroslava Rezníka upútala najmä Rozprávka o cárovi Saltánovi až tak veľmi, že ju, podľa vlastných slov, preložil a zdramatizoval pre bábkové divadlo ešte v období, keď z politických dôvodov nemohol publikovať.Avšak, napriek tomu (pod cudzím menom) ju uviedlo nitrianske bábkové divadlo a inscenácia „pod vedením kongeniálneho režiséra Jozefa Bednárika“ (J. R.), sa udržala v repertoári s najväčším počtom repríz vyše desať rokov, ba dokonca vyhrala aj dva zahraničné festivaly.Neskoršie, po niekoľkých rokoch, sa básnik Jaroslav Rezník vrátil k textu rozprávky a majstrovsky ju preložil ako básnickú skladbu, ktorá vyšla knižne vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov (2018).

Pri tejto príležitosti sa žiada pripomenúť,že básnik Jaroslav Rezník sa prejavil ako výrazný prekladateľský talent nielen z ruskej literatúry,ale aj z iných: bieloruskej (Janka Kupala: Sonety. Vydavateľstvo Mastackaja literatura, Minsk, 2018), ukrajinskej (Sergej Makara: Na klávesoch vetra lístie šelestí. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, Bratislava, 2018, 88 s.).

Tieto bohaté (aj časopisecké) skúsenosti z prekladateľskej činnosti sa na vysoko kvalitnej úrovni odzrkadlili aj v preklade Puškinovej Rozprávky o cárovi Saltánovi, úplne v duchu významného ruského klasického básnika a prekladateľa V. A. Žukovského, že „prekladateľ nie je otrok, ale súper“.

Názorne sa to prejavilo v tom, že v porovnaní originálu s vydareným Rezníkovým prekladom Rozprávky o cárovi Saltánovi, s citlivým vplyvom jeho poetiky,v ktorej sa prezentoval ako výborný a vynaliezavý rýmotvorca v rozličných obrazotvorných metaforických variantoch, s precíznym zachovaním priliehavej obsahovej harmonickej melodickosti a významového fantazijného napätia, nadväzujúceho na ľudové tradície rozprávkového žánru, vznikol umelecký, prekladateľský skvosts nádhernými obsah prehlbujúcimi, ruskej rozprávkovej mentalite zodpovedajúcimi ilustráciami Petra Cpina.

Je chvályhodné, čo sa žiada zvlášť zdôrazniť, že takouto vzájomnou umeleckou súhrou dvoch významných umelcov, básnika Jaroslava Rezníka a výtvarníka Petra Cpina, sa génius Puškina vzkriesil v slove do čarovnej detskej knižky, ktorá určite poteší nielen detského čitateľa, ale i dospelého milovníka kvalitnej pútavej literatúry. A záverom, v súlade s úprimným vyjadrením básni-ka, že: „Toto knižné vydanie vnímam ako hold Slovenska i môj osobný hold veľkému ruskému básnikovi svetového mena“, si dovoľujem pripojiť i moje osobné vyznanie, že som hrdý na básnika Jaroslava Rezníka, ktorému som ako vysokoškolský pedagóg prednášal ruskú literatúru, za jeho vzťah k nej i za jeho kvalitné tvorivé preklady takých korifejov ruskej poézie, ako Sergej Jesenin (poéma Čierny človek, ktorú vie naspamäť), Vladimír Majakovskij (Oblak v nohaviciach, ktorá je pripravená na vydanie vo Vydavateľstve SSS) a mnohých iných, s úprimným želaním nevyčerpateľného zdroja tvorivej energie na vytvorenie vlastných i prekladových umeleckých skvostov pre obohatenie nášho vnútorného sveta i budúcich generácií.

Sergej Makra, vyšlo v Literárnom týždenníku

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *