Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Úspěšná strategie demonstračních projektů – úvod

O naší inovaci jste již četli. Rozumíte, jak funguje. Možná jen trochu. Jestli nevíte jak Copiosis funguje, měli byste si o tom přečíst nebo se alespoň podívat na šesti minutový přehled. Tato stránka nabízí více o tom, proč je Copiosis skvělým nástupcem déle přežitého a nefunkčního kapitalismu.

Tato zpráva popisuje úspěchy, které přináší naše strategie ukázkových projektů. Také popisuje jádro naší strategie přechodné fáze – Sebeposilující mediální cyklus – a jakou roli v něm hraje strategie ukázkových projektů. Dále jsou zde vysvětleny tři původní návrhy ukázkových projektů a také jak přizpůsobujeme naší strategii na základě toho, co jsme se doposud naučili. Náš plán přechodu je strategií za pochodu. Neustále improvizujeme, učíme se a přizpůsobujeme naše plány. Vlastně nekorelujeme jinak než příroda a její zákony.

Přehled

K dnešnímu dni je realizováno 19 projektů po celém světě v různých stadiích vývoje. Většina projektů je ve stádiu raného „vyhlášení”. Lidé vyjádřili touhu začít realizovat projekt v jejich oblasti a zjišťují, jak to provést. Projekty jsou potvrzeny v severní i jižní Evropě, ve Středozemí, Austrálii a v několika oblastech Spojených států. Většina projektů byla vyhlášena v posledním roce, což je jasné znamení, že sebeposilující mediální cyklus funguje.

Úspěšnost ukázkových projektů znázorňují dvě roviny výsledků. Za prvé je to počet účastníků projektů a jaký efekt má jejich účast na jejich důvěru v Copiosis. Druhá řada výsledků zahrnuje příběhy zúčastněných lidí o jejich zkušenostech a efektivitu v užívání těchto příběhů (o projektech a lidech) k vytváření dalších projektů, zpravování v mediích a získávání dalších následovníků – to vše zapadá do našeho většího přechodného plánu.

Začněme s první řadou výsledků.

Čísla

Jsou zde dva dospělé projekty, kterými se budeme zabývat v této zprávě. Nachází se v sousedství Kenton v Portlandu, státu Oregon a Chicu v severní Kalifornii. Oba projekty započaly v říjnu 2015. Ostatní projekty jsou v různých stadiích vývoje před spuštěním. Oba projekty zabraly 12 a 18 měsíců, než byly spuštěny. Tato dlouhá doba přípravy vysvětluje, proč ostatní projekty po celém světě ještě nebyly spuštěny.

Lídři ostatních ohlášených projektů jsou – jak byste mohli očekávat u jakýchkoliv ambiciózních dobrovolnických projektů – v různých stadiích učení se, sestavování týmu, navrhování projektu, řešení jak moc se mohou odevzdat jejich projektu a čelit vlastnímu podmínění socioekonomickým systémem a osobním překážkám. Všechny tyto faktory ovlivňují postup a úspěch. Je to vážná, osobní a vyzývavá věc, ale také vysoce uspokojující a vzrušující práce, jak si někteří z našich „rostoucích vedoucích“ již potvrdili.

Projektové aktivity v Kentonu a Chicu na druhou stranu zaznamenaly vzrůst od té doby, co byly odstartovány. Čísla samotná říkají málo. Ano, jsou malá. Ale úspěch projektu není určen velikostí; je určen tím, jak účastníci změní své přesvědčení.

Kupříkladu Serena, účastnice v Chicském projektu, říká: „…Má síla jako jednotlivce v Copiosis začala opravdu zářit způsobem, kterému nikdy ve starém paradigmatu/společnosti nebyl poskytnut prostor…

Emilia z Kentonu říká: „Jsem tu nová a ráda bych řekla, že jsem přímo nadšena, že Copiosis vstoupil do mého života. Můj mozek se mi přehřívá (v dobrém slova smyslu), jak se učím a posouvám tímto úžasným způsobem žití kupředu jako člen lidské rodiny. Jsem tak inspirovaná všemi těmi možnostmi. Těším se, co bude možného dnes i v budoucnu!

Emilia dnes spolupracuje na organizování NBR plateb, pomáhá psát obsah, a spoluurčuje, kolika NBR budou ostatní účastníci projektu odměněni. Její přínos je značný.

Obzvlášť inspirující je Chrisův příběh: „V roce 2013 jsem zažil nejšťastnější moment svého života, když se mi narodil syn. Pár dní po jeho narození jsem se rozhodl věnovat se naplno budování udržitelného způsobu života, abych zajistil budoucnost mému synu a všem dětem na světě. Hledal jsem řešení od roku 2008, kdy jsem viděl film Zeitgeist Addendum. Hluboko v nitru jsem věděl, že Ekonomika založené na přírodních zákonech / zdrojích je řešením, ale všechny ty špatné zprávy a nikdo podobně smýšlející v mém okolí mě uvedly v zoufalství. Všechno se změnilo v Athénách, když jsem tě (Perryho Grubera) slyšel mluvit o Copiosis. V té chvíli jsem to úplně nechápal, ale po následném prostudovaní materiálů vím, že se tam na konci tunelu nachází světlo. Byl jsem tak nadšený, že jsem nemohl přestat sledovat ta videa a číst webovou stránku Copiosis. Chci být součástí tvého skvělého týmu. Momentálně si neumím představit lepší způsob jak sloužit lidstvu.

Chris právě rozvíjí velikou iniciativu ve Finsku a je také patronem Copiosis.

Konec peněz, trhů a vlád

Podívejme se, jak vypadá zásadní změna. Věřím, že spousta lidí si uvědomuje, že lepší budoucnost vznikne pouze ze zásadní změny. Ale jaké? Jak by měla vypadat?

Věřím, že zásadní změna vypadá tak, že výsledek po této změně je radikálně odlišný od toho, co této změně předcházelo. Zásadní změna není záplatování děr v rámci zavedeného systému. Není to postupné zlepšování, které dělají zanedbatelné změny v životě, jak ho známe z našich každodenních aktivit. Zásadní změna musí dnes zahrnovat následující:

  • Odstranění vlády, přičemž zůstanou zachovány základní služby, které však budou poskytovány mnohem efektivněji a účinněji než dnes.
  • Odstranění všech finančních nástrojů založených na dluhu včetně dluhu samotného s tím, že takové nástroje budou nahrazeny mnohem efektivnějším a účinnějším morálním prostředkem, který bude podněcovat směnu.
  • Nahrazení tržních systémů založených na penězích reálným trhem, který podporuje přirozenou morální svobodu, svobodu vrozenou každému; svobodu, která je lidem v tržním systému striktně odpírána.

Zásadní změny v řádu, o kterém mluvím, nevyžadují jen vizi samotnou, nýbrž také praktickou metodu k převedení této vize v realitu. Vyžaduje to také, aby jednotliví lidé prošli svojí vlastní zásadní změnou v rámci větších ekonomických a sociálních změn. Ti pak udělají tyto změny „zásadními”.

To proto, že každý člověk je ovlivněn tím, co zásadní změna odstraňuje. Toto kulturní, ekonomické a sociální nepříznivé podmiňování se ukázalo ve všech možných negativních projevech:

  • Jak se chováme k cizincům a k těm, které milujeme.
  • Které si volíme zaměstnání, ale především to, které si nevolíme.
  • Ve způsobu užívání zdrojů planety, v činění obchodních rozhodnutí, a jak organizujeme naše kolektivní aktivity.
  • Na našich tělech a mentálním zdraví.
  • Na našem chování k ostatním a k sobě samým, když se snažíme vypořádat se se strachem, nedostatkem, znevýhodněním, nerovností příležitostí, materiální nerovností a nerovnou úrovní moci.

To vše znamená, že pokud opravdu chceme zásadní změnu, musíme vytvořit alternativu, jež takovou změnu nabídne. Musíme ale vytvořit také proces, který nám, jakožto civilizaci, umožní projít touto změnou, zatímco podobné změny budou probíhat i v osobních životech jednotlivých lidí. Jedině tehdy může ekonomická a sociální proměna vydržet.

Jinými slovy taková zásadní změna nemůže být omezena jen na změnu infrastrukturní, musí probíhat také na úrovni osobní. Ukázkové projekty Copiosis jsou navrženy tak, aby umožnily obojí.

Ukázkový projekt a zásadní změna

Účastníci v našich projektech začínají s touto osobní, hlubokou a zásadní změnou u sebe. Lidé jako Chris, Serene a Emilia dokazují, jak efektivní je naše práce ve vyvolávání osobních a individuálních změn, které musí být v souladu se změnami ve společnosti.

Máme mnoho příběhů podnícených ukázkovými projekty, které jsou v různých stadiích a podporovány unikátním systémem stigmergie. Joe, Ray, Fred, Susan, Erica, Gary, Ilias, Sirtaz, Manohar, Casey… Seznam se rozšiřuje dále a o další lidi, kteří obracejí svoji vášeň k Copiosis v činy, a to v jejich osobních životech nebo v celých komunitách a organizacích projektů.

Naše ukázkové projekty jsou navrženy tak, aby vykazovaly přesně tento druh výsledků.

Rychlý náhled

Sledovali jsme dva druhy výsledků, které naše projekty produkují. Prvně kolik lidí spolupracuje v projektech a jaký vliv má jejich účast na přesvědčení, že Copiosis může být nová realita.

Během vyhodnocování těchto výsledků jsme si také vyjasnili, jak zásadní změna vypadá a vysvětlili si, jak takové změny mají být zároveň sociologické i individuální.

Druhou úrovní výsledků je, jak efektivně využíváme zkušenosti lidí s Copiosis k vytvoření dalších projektů, medializaci, získání další podpory a všeho, co je součástí našeho většího plánu k realizaci Copiosis.

Sebeposilující mediální kruh

Plán přechodu Copiosis počítá se sebeposilujícím mediálním cyklem. Tento cyklus je jeden z důvodů, proč Copiosis získává takovou hybnost a trakci, přitahuje více lidí stávajících se podporovateli a patrony. Takto to funguje.

Výsledky ukázkového projektu – příběhy, růst počtu projektů, růst počtu účastníků… Všechny výsledky, o kterých jste četli výše a další, budou medializovány. Jak se Copiosis bude dostávat do medií, ať už novinových článků nebo radiových vysílání, blogových článků nebo internetových videí, zpravodajství se dostane k lidem, kteří o Copiosis ještě neslyšeli. Tito lidé navštíví náš online web pro více informací. Nadchnou se a připojí k nám různými způsoby. Někteří nás lajknou na Facebooku. Někteří si vyžádají odpovědi na řadu otázek, aby tomu lépe porozuměli. Někteří se zapojí skrze sociální media.

Nadšenci

Malé množství těchto zapojených lidí na vyšších úrovních poznání začíná nějakým způsobem dobrovolně spolupracovat. Poví o Copiosis přátelům. Zařídí kampaň k financování organizace. Někteří dojdou i tak daleko, že vyhlásí svůj vlastní ukázkový projekt v místě jejich domova. Všichni tito lidé od těch, co nás lajknou na Facebooku k těm, kteří vyjadřují touhu k započetí projektu v jejich domovině, pomáhají šířit a rozvíjet energii a hybnost sebeposilujícího mediálního cyklu: Zvyšující se počty výsledků umožňují být šířeny stále více médii.

Poslední skupinu lidí, kteří nás podporují velmi specifickým způsobem, nazýváme brzcí nadšenci. Tito lidé jsou klíčoví k našemu úspěchu, protože jejich působení přispívá našemu růstu, ke sdílení vícero novinek, které krmí náš sebeposilující mediální cyklus. Jsou věrohodnými zdroji informací, jelikož šíří své nadšení mezi rodinou a přáteli. Prostřednictvím osobních vazeb se šíří naše příběhy, výsledky a inovativní postupy k dalším lidem. Šíří se důvěryhodné příběhy.

Například Joe. V online diskusi představil Copiosis Lalovi. Lalo je mladý elektroinženýr snící o společnosti, kde lidé jako on (Americký imigrant z Mexika) mohou vést lepší životy osvobozené od zátěže měn založené na dluhu a vlád. Když se Lalo podíval na Copiosis, inspirovalo ho to. Když zjistil, že pojedu do severní Kalifornie navštívit tamní ukázkový projekt, udělal si dvou hodinovou vyjížďku, aby mě osobně zastihl. V místní kavárně mi Lalo slíbil, že pomůže učinit Copiosis realitou. Lalo nyní pracuje v Tesla motors a profesně se mu daří dobře. Nejenže je odhodlaný pracovat do budoucna na Copiosis, ale také nás podporuje finančně. Potom, co se vrátil do Stockonu, kde žije, mi napsal „Páni, jsem tak nadšený! Teď zase můžu pokračovat v práci na svých plánech, jak jsem ti říkal. Zjistím si všechno o automatizaci a robotech, jak bude v mých silách, a později to využiji pro přínos Copiosis.

Lalo se stal patronem Copiosis ještě před tím, než byl zaměstnán v Tesle, posílal nám 2 dolary měsíčně. Od té doby, co byl přijat do zaměstnání, nás podporuje částkou 50 dolarů měsíčně.

Nadšenci jako je Joe jsou pro nás stěžejní. Pracují na našem pokroku „za oponou” a zapříčiňuji šťastné náhody, jež vedou k našemu úspěchu. Také získávají další takové, jako je třeba Lalo, kteří přiloží ruku k dílu. Tento neustálý proud nového znamená novinky a udržuje náš sebeposilující mediální cyklus v chodu.

Copiosis je sám o sobě novinkou. Systém slibující překonání kapitalismu je pro nemainstreamová média šířeníhodný, obzvlášť když je tento systém demonstrován v reálném světě. Růst počtu realizovaných projektů po celém světě činí tyto zprávy ještě mnohem přesvědčivějšími.

Tyto zprávy jsou také interně používány jako motivace a podpora našich nadšenců, že jejich přesvědčení a víra v nás je opodstatněna. Inspiruje to k větší aktivitě, která spolu se zpravodajstvím zvyšuje počet lidí zajímající se o to, co děláme. To vede ke zjevení dalších odhodlaných lidí a dalším projektům. Cyklus se tak posiluje a opakuje.

Časem všechna tato aktivita vygeneruje dostatek financí, který potřebujeme ke druhé a třetí fázi přechodného plánu (další články). Počet patronů nám stoupá podle očekávání. Vidí úspěch, jaký máme a chtějí naši práci vážně posunout dále, aby se Copiosis stal realitou.

Toto je sebeposilující mediální cyklus v praxi. Je jádrem celé naší strategie a je zodpovědný za celý růst, který jsme doposud zaznamenali. Vím, že tento proces funguje, protože všechny úspěšné produkty pracují na stejném principu.

Vzrůstající počet projektů a medií, které doposud máme, ukazují naši úspěšnost. Výrazný vzrůst od 4 na 8 projektů, kterého jsme byli svědky v období mezi prosincem 2015 a únorem 2016, a impozantní skok mezi březnem a dubnem připadají dvěma stěžejním mediálním událostem. Několik radiových rozhovorů v kombinaci s jinými online informačními aktivitami kulminovalo v novinový článek, který vyšel v globálním rozsahu. Tento článek otevřel příležitost představit Copiosis na celosvětové konferenci v dubnu 2016, což vedlo k druhému skoku.

Příběhy účastníků, jejich úspěšné využití způsobující medializaci, stoupající počet lidí objevující Copiosis a nárůst finančních podporovatelů ukazuje náš proces, který, ač je mlád, funguje. Naším hlavním omezením je nedostatek kapacit. Čím více vybudujeme kapacit, tím úspěšnější budeme. Co bude zapotřebí po ukázkových projektech, je výraznější financování. To však není předmětem této zprávy.

Popsal jsem naše projektové úspěchy, význam zásadních změn a jak jich dosáhneme a sebeposilující mediální cyklus.

Preklad: Martin Seidl

Foto: deveion acker, CC

Súvisiace diely: https://davdva.sk/alternativny-system-copiosis/ ; https://davdva.sk/copiosis-cesta-ke-zdrojove-ekonomice-ukazkove-projekty/

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
One thought on “Copiosis v praxi

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *