Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Do redakcie prišlo niekoľko ohlasov na aktuálne témy, nižšie vám ponúkame výber:

  • Zostaňte doma!  Plánovaná mediálna eutanázia?
  • Bezplatná vlaková preprava – zamyslenie
  • Mentálne zdravie politikov

.

Zostaňte doma!  Plánovaná mediálna eutanázia?

V médiách počúvame neustále sa opakujúce patetické výzvy na dôchodcov, seniorov a vôbec staršie osoby, aby zostali doma. Máme Vás radi. Zostaňte doma!!! Skutočne?

 Patrilo by sa tieto výzvy zmeniť, aby nadobudli pôvodný zmysel. Autor týchto výziev mal zrejme na mysli, aby sa staršie osoby ako jedna z najohrozenejších skupín nekontaktovala s príbuznými.

V každom prípade by však táto skupina nemala zostávať doma! Hlavne ak nemajú vážnejšie zdravotné problémy a vládzu ísť na zdravotnú prechádzku. Bez aktívneho pohybu, dochádza k zlému spaľovaniu potravy, priberaniu, melanchólii, depresiám, prípadne k ďalším zdravotným komplikáciám. Každý lekár odporúča pohyb a zvlášť je dôležitý v tomto období lebo okysličovanie organizmu pri pohybe alebo športových aktivitách obohacuje organizmus kyslíkom a následne sa v organizme zvyšuje prirodzená imunita a odolnosť voči chorobám.  

Ďalším problémom je, že dlhodobejší pobyt doma, psychicky starších ľudí ubíja, čím im opäť zhoršuje zdravotný stav. Prepojenie psychiky na fyzickú odolnosť voči chorobám je dávno známe. Čiže ozaj má táto skupina ľudí zostať doma? Zvlášť keď je vonku pekne, slnečno, keď slnko dodáva organizmu vitamín D, keď sa príroda prebúdza, kvitnú stromy? Veď to pôsobí ako balzam na dušu ľudí.

Takže, vážení dôchodcovia, starší ľudia, ak nemáte vážnejšie zdravotné problémy cvičte, chodievajte na prechádzky do lesov, do prírody, kde je čistý vzduch, kde nie je veľký pohyb ľudí, dodržiavajte vlastnú ochranu rúškom, rukavicami a ak sa Vám chce, kľudne chodievajte na prechádzky aj zavčasu ráno alebo neskôr večer keď je malý pohyb ľudí. 

Dôležitá súčasť života seniora je vyvážená strava,  posilnenie imunity a vylučovanie škodlivých látok prirodzenou cestou. Treba jesť veľa surovej zeleniny, ovocie, piť veľa tekutín, zvlášť čaje. Hlavne veľa zelenej zeleniny, cesnak, cibuľu, červenú repu, med každý deň ráno po lyžičke,  citróny, kyslú kapustu, vlašské orechy, menší surový zemiak každý druhý deň, hlivu ustricovú, ryby a môžete si dopriať pohárik červeného vínka a kúsok čokolády. V tomto období je potrebné doplniť stravu aj vitamínmi  C, D, E, A, B, selén, zinok.

Máme Vás radi,  nezostávajte doma !!!… Hýbte sa. Udržiavajte si dobrú myseľ. Pohyb je život. Pustite si večer peknú muziku, zatancujte si, či už s partnerom alebo sami, to nie je podstatné. A miesto telky si radšej pozrite foto detí, vnúčat alebo videá…

Z mesta SNP Ivan Štubňa

.

Bezplatná vlaková preprava – zamyslenie

V predloženej predkladacej správe zo dňa 21.4.2020 sa konštatuje, že ústredný krízový štáb uložil vláde SR dočasne zrušiť bezplatnú železničnú prepravu pre všetky osoby, ktorým táto preprava bola umožnená.

Predpokladám, že ide o chybu z nepozornosti, pretože krízový štáb vláde nemá čo ukladať úlohy. I keď takéto chyby by sa v dokumentoch vlády nemali objavovať.

Ale poďme k obsahu. Zdôvodnenie nárastu presúvania sa cestujúcich v predveľkonočným a poveľkonočnom období je zavádzajúce. Relevantné by bolo porovnanie obdobia bez sviatkov. Návrh zneužíva toto obdobie na zdôvodnenie tzv. dočasného zrušenia bezplatnej prepravy. Okrem vyčíslených počtov prepravovaných osôb sa v predkladacej správe nachádzajú údajne ďalšie desiatky resp. stovky prepravovaných osôb, ktoré sa údajne presúvajú naprieč celým Slovenskom. Na základe vydaných lístkov sa dajú presne vyčísliť počty  ľudí, ktorí sa presúvajú. Preto predchádzajúce tvrdenia považujem za účelové, ktoré majú za cieľ odôvodniť zrušenie bezplatnej prepravy. Pretože o to tu ide. Formulácia dočasné zrušenie má odbúrať prípadné protesty ľudí.  Keby vláda mala úprimný záujem len na dočasnom zrušení, informovala by verejnosť o období, kedy približne by sa bezplatná preprava obnovila.

Ďalej sa v dokumente uvádza citujem:

„Dočasným zrušením bezplatnej prepravy pre aj ostatné okruhy cestujúcich sa nezruší možnosť ich cestovania, cestovanie ako také bude naďalej bez obmedzenia, cestujúci si však bude musieť zadovážiť a zaplatiť taký cestovný lístok, ktorý zodpovedá možnostiam, ktoré sú definované v príslušnom prepravnom a tarifnom poriadku daných dopravných spoločností.“ Koniec citácie.

Toto je totálne zmätočná formulácia, ktorá dáva do popredia skutočnosť, že sa pre týchto cestujúcich nezruší možnosť cestovania. Čo vláda uvažovala, že nedovolí týmto ľuďom vôbec cestovať? Nebudem komentovať zľavy, ktoré vláda „veľkodušne“ udelila cestujúcim. Ekonomika SR je zrejme odkázaná na pomoc dôchodcov, aby cestovným napĺňala štátnu kasu. Veď prečo nie? Peniaze treba, aby vláda mohla peniaze rozhadzovať inde. Ako napríklad cca 2 miliardy eur za americký šrot v podobe dočasných lietadiel.

Záverečné zdôvodnenie je ako inak COVID-19. Zázračná to formula. Pritom vôbec nie je dokázané koľko ľudí sa nakazilo vlakovou prepravou.

Materiál nebol daný na medzirezortné pripomienkové konanie s výhovorkou o mimoriadnej situácii. Ako keby hrozilo, že prepravou osôb bude dochádzať k masovému nakazeniu ľudí. Ide o totalitárny postup s cieľom nepripustiť diskusiu.

Ak si táto totalitárna vláda myslí, že dôchodcovia alebo seniori nebudú cestovať, tak sa mýli. Cestovať budú tak či tak. Akurát, že im vláda vyženie z vreciek viac peňazí. A zhorší im ich životný štandard, ktorý je pomaly  v rozhodujúcej časti  tohto obyvateľstva na hranici chudoby. Matovičova vláda sa jednoducho vyfarbila a dala jasne najavo, že skupina dôchodcov, seniorov, ŤZP osôb im je na príťaž. Ľudia, ktorí tvorili hodnoty pre tento štát si podľa tejto vlády nezaslúžia v závere svojho života mať dôstojnú životnú úroveň.

Z mesta SNP Ivan Štubňa

.

Mentálne zdravie politikov

Žijeme v období vysokého psychického vypätia, stresov, rýchleho životného tempa spôsobeného problémami spoločnosti, existenčnými neistotami a tiež neschopnosťou vlád riešiť problémy ľudí. Mnohí politici chápu svoju poslanie tak, že ak získajú moc, tak naštartujú boj o vlastné obohatenie sa z veľkého koryta štátneho rozpočtu, koryta eurofondov alebo iných dostupných korýt, v ktorých sa nachádzajú peniaze. Používajú na to sofistikované metódy, ktoré sa čoraz ťažšie odhaľujú. Ťažšie sa odhaľujú aj preto, lebo vládne strany na účel zakrývania zneužívania verejnej funkcie používajú „svojich ľudí“ v silových rezortoch alebo súdnictve. Svoje obohatenie z uvedených korýt sa snažia zlegalizovať zákonmi, na základe ktorých ich nie je možné stíhať. Ak sa  z času na čas nejaká kauza prevalí, skončí to väčšinou odvolaním z miesta pri väčších rybách alebo aj trestným stíhaním menších rýb, ktoré väčšie ryby hodia cez palubu. Podľa pravidla prírody o požieraní malých rýb veľkými alebo príslovia ľudí: „Čo je dovolené bohovi, nie je dovolené volovi“.

Takéto dlhodobé správanie vyvoláva veľký tlak na politikov, následne rôzne psychické poruchy, keďže riziko nečestného správania je skôr či neskôr odhaliteľné. Po posledných parlamentných voľbách sa presviedčame, že by bolo vhodné pouvažovať nad potrebou zaviesť psychologické alebo psychiatrické vyšetrenie mentálneho zdravia na úrovni vrcholových predstaviteľov štátu až po poslancov parlamentu. Bez tohto vyšetrenia by nemali zastávať svoje funkcie. Viacerí z nich určité príznaky poruchy osobnosti majú. Niektoré z porúch sa dajú maskovať a o niektorých poruchách postihnutý ani nemusí vedieť. Ale riziko pre spoločnosť je pomerne vysoké, ak takýto človek má rozhodovať o dôležitých otázkach života spoločnosti. Pozrieme sa na niekoľko takýchto porúch.

Schizofrénia:

Ide o ochorenie, ktoré si laická verejnosť mylne vysvetľuje ako rozdvojenie osobnosti zapríčinené jej dezintegráciou. Ako keby v jednom tele žili dve osoby, pričom človek sa správa raz tak, raz onak podľa toho, ktorá osoba v tele práve dominuje. Túto psychotickú chorobu sprevádza porucha správania, poznávacích funkcií, emócií a myslenia. Postihnutého prenasleduje tzv. bludné myslenie – bez reálneho základu, pričom dotyčný je presvedčený o pravdivosti týchto predstáv. Reč je nesúvislá, s tendenciou preskakovať z témy na inú podľa toho ako naňho tieto predstavy pôsobia. Z dôvodu nemožnosti súvislého vyjadrovania sa postihnutý sa opiera o tzv. „barličky“ t.j. vyhne sa téme, požiada iného o vyjadrenie (aj keď má relevantné informácie), prípadne využíva rôzne grafy, ktoré okomentuje.  Môže trpieť halucináciami, neverí okoliu, má pocit, že mu niekto myšlienky podsúva alebo kradne. Na postihnutého pôsobí veľké množstvo vnemov, ktoré nedokáže triediť. Vnemy, ktoré sa na neho „lepia“ bez súvislostí  vyvolávajú u neho chaos.

Schizofrenik nedokáže správne vyhodnocovať reálne situácie a okolnosti, ktoré pôsobia na danú situáciu, čím vyvoláva nevôľu svojho okolia a postupne sa mu odcudzuje. Jeho správanie je často ovplyvňované pudmi.

Jedna z foriem schizofrénie je schizoafektívna psychóza pri ktorej sa spájajú schizofrénne príznaky s poruchami nálady. Nálady sa striedajú v celom rozsahu – od depresívnych nálad, až po manické nálady typické velikášskymi bludmi, expanzívnou náladou, podráždenosťou, nekritickosťou a podobne.

Samozrejme postihnutý nemusí trpieť na všetky príznaky, ktoré som spomenul. Tiež ochorenie môže mať ľahší priebeh tzv. epizodický, ktorý časom môže vymiznúť alebo sa opakuje. Ale môže dospieť aj do trvalého štádia.  Choroba sa dá liečiť ak nedospeje do chronického štádia.

So schizofréniou môže súvisieť aj tzv. Histriónska porucha osobnosti. Názov je odvodený od slova herec pretože postihnutí jedinci sa správajú teatrálne, majú sklony bezdôvodne dramatizovať situácie. Aby dosiahli svoj cieľ, prehnane svoje bludné závery podporujú prejavovaním svojich emócií. Majú blízko k narcizmu, pretože aj títo ľudia cítia potrebu byť obdivovaní svojim okolím a potrebujú neúmernú potrebu ocenenia svojej osoby. Na svojich kritikov sú precitlivení, afektívni až agresívni. Často používajú slovník s vulgarizmami alebo výrazmi dehonestujúcimi svoje okolie. Môžu sa u nich prejaviť sklony k dobrodružstvu zvyšujúcemu adrenalín, v pracovnom kolektíve sa prejavujú ako intrigáni, manipulátori, používajú lož ako pracovnú metódu.

Mániodepresívna psychóza:

Ochorenie prejavujúce sa častými a prudkými zmenami nálad. Zvyčajne môže byť sprevádzaná depresiami, paranoiou, hyperaktivitou, agresivitou alebo inými poruchami osobnosti.

Jednotlivé štádiá sa menia v závislosti od aktuálnej prevahy symptómov postihnutého. Podľa toho hovoríme potom o štádiách manických, hypomanických, depresívnych alebo zmiešaných. Prejavuje sa impulzívnym správaním, kedy ho dokážu vyviesť z miery aj maličkosti, prehnaným sebavedomím, nízky záujem o okolie s neodôvodnenými snahami dostávať do popredia svoju vlastnú osobu. (paranoia). Postihnutý sa zaoberá myšlienkami, že ho prenasledujú tzv. konšpirátori, že napriek jeho výnimočnosti mu každý robí len zle a pod. Následne dochádza u neho k poruchám spánku a bludný kruh potom pokračuje.

Záver:

Nebolo by etické spájať tieto diagnózy s konkrétnymi menami našich politikov. Pokiaľ si však odborníci všímajú ich správanie, je pravdepodobné, že dospejú k záveru, že viacerí z politikov môžu trpieť týmito chorobami v rôznych štádiách alebo majú predispozície pre tieto choroby.  Bolo by vhodné, aby títo ľudia absolvovali odborné vyšetrenia tak, aby sa podozrenie na chorobu vylúčilo alebo vo vážnejších prípadoch, aby sa takto postihnutí politici vzdali svojich funkcií. Svojim správaním a činnosťou môžu negatívne ovplyvniť život spoločnosti s neblahými následkami. Mali by sa liečiť. Zdravie je predsa prednejšie.

Z mesta SNP Ivan Štubňa

Redakcia dielo vydáva „tak ako je“, nijako nezasahovala do obsahu príspevku (okrem formátovania) a nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné nejasnosti alebo faktické nezrovnalosti.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *