Dušan Deák bez servítky: Názor slobodného občana na EÚ

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Do sekcie Hlasy pozdvihnuté z ticha vyberáme názor mladého ľavičiara, Dušana Deáka.

Podľa mňa je nutné si na rovinu povedať, čo to EÚ vlastne je, aké sily za ňou stoja, čo tým myslia, a aké dôsledky z toho pre nás pramenia. Osobne si myslím, že akákoľvek radikálna ľavica musí projekt EÚ odsúdiť v plnej miere. Ja nepovažujem národný štát za svätú kravu, a tiež nie som proti integrácií ako možnosti rozšíriť spoluprácu národov a mierového spolunažívania. Ale tento spôsob integrácie, ktorý bol najprv kadejakého charakteru skôr hospodárskeho, tak pokiaľ začal mať charakter nejakého jasného ukotvenia od JEA v 80-tych rokoch jasne sa postavil na čelo neoliberálnej globalizácie, všetky ďalšie zmluvy, ktoré upravovali inštitucionálne postavenie EÚ až po Lisabonskú zmluvu jasne ukazujú na to, za koho táto supernacionálna organizácia kope. Od začiatku to bola ochrana voľného trhu a hospodárskej súťaže, ochrana kapitálu, záujmov podnikateľov, najmä finančných elít a bánk. Systematické oslabovanie postavenia zamestnancov, odborov a jasná sociálna divergencia a nárast príjmovej a majetkovej nerovnosti v každej členskej krajine EÚ. Jasna divergencia medzi Severom a Juhom a tak isto sa prehlbujú rozdiely medzi Východom a Západom, štrukturálne fondy EÚ nám až za viac ako dekádu vrátia to, čo od nás odíde vo forme kapitálových ziskov do zahraničia. Ďalej EÚ mala byť mierovým projektom, čo však neplatí, pozrime sa na koho stranu sa pridala na Ukrajine, jej členské štáty participovali na rozbití viacerých krajín ako aj Líbye, kde ideme teraz posielať peniaze, no výborne naozaj Cameron a spol. rozbijú fungujúci štát a V4 skladaj sa, lebo Taliani zisťujú, že im horí pod zadkom. EÚ je projekt nedemokratický, neoliberálny, autoritatívny, byrokratický, podporujúci sociálnu nerovnosť, koncentráciu kapitálu, vojny a militarizmus. Takúto formu integrácie odmietam. EÚ je moloch, ktorý nám prináša, rovnako ako každému mimo 1% najbohatších iba útraty a problémy. Nasrať na neobmedzený internet a podobné nezmysli. Cestovanie pre mladých? Načo? Ak nemajú prácu a stabilitu…

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
4 thoughts on “Dušan Deák bez servítky: Názor slobodného občana na EÚ

 • 25. februára 2018 at 10:45
  Permalink

  Tvrdíš:
  „Ja nepovažujem národný štát za svätú kravu, a tiež nie som proti integrácií ako možnosti rozšíriť spoluprácu národov a mierového spolunažívania.“

  Prepáč,
  ale nie som si istý či celkom rozumieš významu slova integrácia – začlenenie, zjednotenie, spojenie, scelenie.
  V žiadnom prípade nie je synonymom integrácie spolupráca !
  Slovo integrácia by mal každý vychovaný ľavičiar vypustiť zo svojho slovníka.

  Reply
 • 25. februára 2018 at 10:46
  Permalink

  Dôraz kladený na vlastenectvo či národovectvo, liberáli zneužívajú a prekrúcajú na nacionalizmus, ktorý bol mimo iného aj olejom ktorým podkurovali elity masám, na vyvolanie medzi-národných nenávistí vedúcich k dvom svetovým vojnám.

  Kým nacionalizmus je vyzdvihovaním svojho národa-krajiny na úkor iných, často aj v nepriateľskom duchu voči iným národom/štátom, vlastenectvo je pozitívne pozdvihovanie ducha národa, stmeľujúcim prvkom vo vnútri národa bez prvku nepriateľstva voči inému národu. Introspektívnosť vlastenectva vylučuje zasahovanie smerom navonok ( národa/krajiny ).

  Reply
 • 25. februára 2018 at 10:47
  Permalink

  K prívlastkom ktorými si počastoval Európsky zväz by som pridal ešte jeden, veľmi dôležitý, možno hlavný, o ktorom sa zo zrejmých príčin nehovorí, a to je – NEĽUDSKÝ.

  Prečo ?
  Pretože rozbitím (splynutím ) národných štátov, chce vytrhnúť človeka z jeho kultúrneho kontextu, chce ho zbaviť akejkoľvek historickej, kultúrnej a náboženskej zakotvenosti. Chce rozptýliť a pomiešať národy Európy, primiešať aj neeurópske národy do jednej veľkej multi-kulti zmesi, bez vlastnej minulosti, koreňov a identity. Spodné vrstvy spoločnosti chce uvrhnúť do nezriadenej súťaže o prežitie na celom území, najlepšie bez zakotvenia v mieste a čase. Chce aby Nemec, Slovák, Ukrajinec, arab, Pakistanec či Vietnamec bojovali o to isté pracovné miesto, a súťažili oň medzi sebou svojimi schopnosťami a cenou ich práce.
  Človeka chce redukovať len na dvojjedinú entitu – na pracovnú silu ( ľudský zdroj ) a spotrebiteľa.

  Tak kapitalizmus ZÁKONITE smeruje do svojho konečného štádia – do globálneho monopolistického kapitalizmu. Z hľadiska postavenia človeka v takejto spoločnosti pôjde jednoznačne o spoločnosť totalitnú.

  Takže , keďže globalizácia slúži kapitalizmu, kde prežijú len najsilnejší, protiglobalizačný postoj musí byť jedným zo základov ľavicovej politiky 21. storočia, spolu s tradičnými postojmi ľavice z 19. a 20. storočia.
  A keďže protiglobalizačný, znamená to že aj proti Eurozväzový !

  Žiadam komunistické strany, aby UŽ KONEČNE vyjadrili svoj odmietavý postoj voči Európskemu zväzu a členstvu Slovenska v ňom.

  Žiadam, aby zaradili do svojho programu vystúpenie Slovenska nielen z NATO, ale aj Eurozväzu !

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *