100. výročie VOSR – na čo nezabudnúť pri ďalšej revolúcii

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom
 V týchto dňoch si pripomíname 100. výročie VOSR – Ruskej revolúcie v roku 1917, ktorá spolu s Francúzskou revolúciou z roku 1789 predstavujú dve najvýznamnejšie prelomové obdobia našich novodobých dejín. Zo súčasných parametrov rozkastovania ľudí, moci, práva, majetku, praktík koalície zločincov a celkového degeneračného stupňa kapitalistickej civilizácie si každý, kto nemá morálne a mentálne poškodený mozog kapitalizmom,  uvedomuje nevyhnutnosť revolúcie vo svete. Táto revolúcia má zabrániť vyhynutiu ľudskej civilizácie vplyvom svetových jadrových vojen za účelom maximalizácie ziskov a moci členov Vyvoleného hamburgera.

Dnešná svetová spoločnosť kapitalistického kanibalizmu sa delí na štyri kasty:

I. Vyvolený hamburger (skratka VH)
II. Domáce zvieratká VH
III. Demokratickí motroci VH
IV. Ľudský odpad VH

I. Kasta, Vyvolený hamburger (VH) ako každý hamburger, aj tento sa skladá z fašírky tvorenej hlavne z dedičných členov čistých rás, nadradených rás, vyvolených rás, legálnych kriminálnikov, degenerovaných alfa-samcov a masových globálnych zabijakov. Tvrdé jadro VH tvorí koalícia zločincov, ktorá len posledných 70 mierových rokov bombardovala viac ako 13 štátov a spôsobila smrť viac ako 10 miliónov ľudí. V súčasnosti členovia VH majú majetok, moc, práva a sú nedotknuteľní rovnako, ako napríklad faraóni v starom Egypte. VH má na ostatné kasty rasistický pohľad. Člena VH poznáte podľa toho, že sa s ním nikdy nestretnete, väčšinou neviete, ani kto k nim patrí, a už vôbec neviete, čo vlastne majú teraz za lubom.
II. Kasta, Domáce zvieratká VH sú mnohí politici a pracovníci v médiách, ktorí plnia funkciu hovorcov VH, o ktorom nič nevedia, a tí ktorí niečo tušia, to vedia profesionálne zakryť. Po kapitalistickom prevrate v roku 1989, mnohí politici a Domáce zvieratká VH vystupujú v televízii už aj u nás, a vychovávajú nás na svoj obraz v základnom mentálnom rozsahu: príjmať potravu, vylučovať, súložiť, t.j. aby všetky kasty podľa potreby spolunažívali v dobrote alebo sa navzájom nenávideli. Napríklad v súčasnosti, každý politik a domáce zvieratko v Slovenských, Českých, a ďalších svetových médiách musí vždy vyjadriť nenávisť k Rusku, k socializmu, ku komunistom, k Putinovi, ku Kimovi, k Iránu, ku Severnej Kórei…. Denno-denne vysielajú „historické dokumenty“ v duchu agendy VH.  Domáce zvieratká VH nás majú dostať do mentálneho stavu, kde budeme morálne súhlasiť s mocou, zločinmi a terorizmom VH vo svete. Ako povedal Julian Assange: posledných 20 rokov médiá sú v pozadí vyvolávania všetkých vojen a lokálnych konfliktov.
Bežní občania majú radi Domáce zvieratká VH, lebo nás často zabávajú v rôznych televíznych šou a stále nám mediálne pomáhajú, napríklad tým, že nám radia, ako máme dodržiavať pitný režim, dávať si pozor na zlodejov, alebo na silný vietor.
Ako každé domáce zviera, tak aj domáce zvieratká VH sa boja, aby si VH nenašiel dôvod a neodložil ich do útulku, alebo, nedajbože, neutratil.
III. Kasta, Demokratickí motroci VH sú bežní ľudia, ktorí vedia, že celý život budú pracovať, aby uživili seba aj s rodinou a tým produkujú pre VH až toľko, že VH to už nestačí utrácať.  Často sa budú báť, že nezaplatia načas účty alebo hypotéku. Väčšinou nemajú časť sa zoberať VH a ani Domácimi zvieratkami VH. Niektorí dúfajú, že aj oni raz budú patriť medzi členov VH, ale väčšina má strach, aby nespadla do IV. Kasty Ľudského odpadu.
IV. Kasta, Ľudský odpad VH, je zhruba niekoľko stoviek miliónov obyvateľov planéty, ktorí nemajú šancu žiť ľudský a už tobôž nie dôstojný život. Odhaduje sa, že v súčasnosti VH zabezpečuje fungovanie 10-35 miliónov otrokov klasického typu. O ľudskom odpade sa veľa nediskutuje, lebo ako každý odpad v koši aj tento VH a domácim zvieratkách VH smrdí.

Cieľom ďalšej revolúcie bude odstrániť vedúcu úlohu Vyvoleného hamburgera v spoločnosti na celej planéte, rozbiť uvedený systém dedičných kást na planéte a zabezpečiť dodržiavanie Všeobecnej Deklarácie ľudských práv, ktorú vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN dňa 10.12.1948 ako rezolúciu 217 A (III) pre všetkých bez výnimky.

Inými slovami to znamená: Odstrániť kapitalizmus a nastoliť socializmus na celej planéte. Pretože VH zakázal poznať Všeobecnú Deklaráciu ľudských práv, na konci blogu spomeniem aspoň niektoré časti, na dodržiavanie ktorých sa komunisti sústredia.

Pre splnenie cieľa ďalšej revolúcie bude nevyhnutne potrebné najskôr odstrániť I. Kastu – Vyvolený hamburger. Na výber sú dva prístupy, pričom oba zabezpečia rovnaké splnenie cieľa..
1. Pomalý – nepravdepodobný demokratický prístup bude mať viacero krokov. Po mnohých lokálnych vojnách vedených medzi členmi VH z ješitnosti, za ovládanie surovín, priestoru a moci, si mnoho ľudí, vojakov a členov represívnych zložiek uvedomí, že od ďalších katastrof ich zachráni len systémový program. Vďaka tomu, komunisti dosiahnu v svetových parlamentoch väčšinu, demokraticky rozhodnú o vydaní Dekrétu mierového spolunažívania obyvateľov Zeme.

V rámci tohto dekrétu sa vytýči postupnosť krokov:
A – Zrušia sa všetky peniaze a všetok fiktívny majetok, a zavedie sa nová mena na celej planéte. Žiadny finančný sektor nebude v súkromných rukách.
B – Každý obyvateľ planéty bude musieť dokladovať všetok hnuteľný a nehnuteľný majetok.
C – Všetok majetok bez vlastníka sa znárodní do spoločného vlastníctva občanov Zeme.
D – Zručí sa nezamestnanosť, bezdomovectvo, reklamy, súkromné banky, súkromné poisťovne  a výchova náboženstva až do 21. roku života občana Zeme, atď… Zavedie sa právo na prácu a zabezpečia sa ďalšie práva občanov uvedené vo Všeobecnej Deklarácie ľudských práv z roku 1948. Nepracovať môže každý, kto uvedie akumulované zdroje, ktoré bude čerpať počas nepracovania.
E – V školách na všetkých stupňoch bude predmet „Mierové spolunažívanie obyvateľov Zeme“. Obsah predmetu bude napríklad: – mentálne vlastnosti členov VH, morálne uchyláctvo ako podstata zločinov kapitalizmu, fungovanie mozgu a výroba morálnych uchylákov, príspevok alfa-samcov na akumulácii ziskov, atď…
E – Okrem zabezpečenia Deklarácie ľudských práv pre každého, zavedú sa rovnaké sociálne práva, rovnaká minimálna mzda, rovnaký minimálny dôchodok a odchod do dôchodku pre všetkých obyvateľov planéty.
F – Maximálna výška súhrnného majetku na osobu bude určená ako 10000 násobok minimálnej mzdy a 20000 násobku minimálneho dôchodku. Každý vyšší majetok bude znárodnený.
G – Všetka pôda, vodné zdroje, nerastné suroviny, strategické podniky, finančné inštitúcie, atď… sa znárodnia za náhradu neprevyšujúcu výšku súhrnného majetku na osobu.
H – Zrušia sa všetky dlhy, ktoré budú vyššie ako 1000 násobok minimálnej mzdy na osobu.
I – Zrušia sa demokratické voľby kapitalistického typu, kde sa v súčasnosti volia len hovorcovia VH. Vedenie spoločnosti obyvateľov Zeme budú riadiť odborníci, ktorí sa budú vedecky vyberať a kontrolovať na základe odbornosti (základ môže byť súčasný výber odborníkov do vedenia spoločnosti v komunistickej Číne). 

2. Rýchly – pravdepodobnejší prístup bude mať len dva hlavné kroky:
A – Na konci čiastočne obmedzenej III. Svetovej vojny, keď VH stratí armádu, políciu a Domáce zvieratká VH, komunisti sa uchopia moci, pravdepodobne bez jediného výstrelu.
B – Vydajú Dekrét mierového spolunažívania obyvateľov Zeme, kde budú tie isté body, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku.

Bohužiaľ, v súčasnosti, my komunisti ešte nevieme určiť dátum výstrelu z Auróry, ako začiatok  II. Boľševickej revolúcie. Ani nevieme určiť, koľko ďalších obetí musí vyprodukovať kapitalistický kanibalizmus VH v malých a celosvetových vojnách za akumuláciu ziskov a moci, aby sa väčšina občanov Zeme pridala k II. Boľševickej revolúcii. Veríme, že to bude skôr, ako kapitalizmus dospeje k celosvetovej totálnej jadrovej vojne, lebo potom by sa už k Boľševikom nemal kto pridať. Neobmedzené vlastníctvo majetku je rovnako vžité v súčasnom svete, ako bolo v minulosti otroctvo. Po tisícročia  sa otroctvo pokladalo za neoddeliteľnú súčasť fungovania sveta. V 19. storočí otroctvo bolo pokladané pokrokovými silami za veľký hriech, nenásytnosť, korupciu a nemorálnosť, a za hlavnú brzdu vývoja spoločnosti. Podobne boľševici považujú súkromné vlastníctvo neobmedzeného množstva majetku za veľký hriech, nenásytnosť, korupciu a nemorálnosť za hlavnú brzdu vývoja spoločnosti.  Podobne ako zrušením otroctva v minulosti, II. Boľševičkou revolúciou ľudstvo zruší kapitalizmus a tak vo svojom vývine urobí ďalší pozitívny krok vpred.

Dodatky:

Ako to bolo v Rusku pred VOSR:

Kolonizátorom len v Rusku, v roku 1914, patrilo 90% baní, skoro 100% ťažby nafty, 40% metalurgického priemyslu, 50% chemického priemyslu, 28% textilného priemyslu a 42% cenných papierov v bankách. Cez štátne inštitúcie cárskeho Ruska vedeli zabezpečiť, že v roku 1913 len 30% populácie vedelo čítať a písať, čo bolo oveľa menej ako v Anglicku v polovici 18 storočia. V roku 1913 očakávaná dĺžka života pri narodení v Rusku bola okolo 35 rokov. Pre porovnanie, v Holandsku 60 rokov, USA 50 rokov, Rakúsku 57 rokov, vo Švédsku 55 rokov alebo v Číne 30 rokov. Detská úmrtnosť v roku 1913 v ruskom impériu bola 273 detí na 1000 narodených. Produkcia na jedného obyvateľa v Rusku bola v roku 1913 len  4,7% USA, 7% Anglicka, 8% Nemecka. Priemerný príjem na jedného obyvateľa Ruského impéria v roku 1913 bol porovnateľný s príjmom v roku 1686 v Anglicku. Zahraničný dlh Ruského impéria bol 80 000 000 000 zlatých rubľov, t.j. 2/3 všetkého majetku Ruska (boľševici 28.1.1918 zrušili ruský národný zahraničný dlh). A takto to mohlo ostať až doteraz, keby nie VOSR. Boľševici dokonca dosiahli, že v 80-tych rokoch 20. storočia ruská (sovietska) produkcia k USA bola už v pomere 1:3,  a nie 1:12 ako v roku 1921. (zdroj http://findarticles.com/p/articles/mi_qa5437/is_199812/ai_n21431672Journal of Economic Issues,  Dec 1998  by Murphy, Austin, A note on economic growth in Eastern Europe)

Výdobytky I. Boľševickej revolúcie v Rusku z roku 1917. Tieto výdobytky zaviedli precedensy, ktoré mnohé krajiny nasledovali a mnohé ich dodržiavajú doteraz. V Sovietskom zväze, Boľševici, ako prví v histórii planéty v roku 1920 zaviedli bezplatné štátne zdravotníctvo pre všetkých občanov. Ďalšie krajiny boli inšpirované Boľševikmi, napríklad v Anglicku bezplatné zdravotníctvo zaviedli až v roku 1948 a v USA to nemajú doteraz. Boľševici zaviedli povinné bezplatné vzdelanie pre všetky deti a aj univerzitné vzdelanie bolo za darmo. Týmto boli prvý na svete a mnohé pokrokové krajiny ich nasledovali. Pripomínam, že v roku 1900 v Rusku bolo gramotných len 30% populácie a v roku 1950 skoro 100% (pre porovnanie vo Veľkej Británii v roku 1950 bolo 90% gramotných). Tieto precedensy I. Boľševickej revolúcie nasledovali socialistické krajiny Východnej Európy.

Boľševici po I. Boľševickej revolúcii zaviedli emancipáciu žien. V Roku 1917 zaviedli 8. marec, ako štátny sviatok Medzinárodného dňa žien. Tento sviatok zaviedlo OSN až v roku 1975. Zaviedli sociálny systém, ktoré inšpirovali mnohé ďalšie krajiny. Zaviedli industrializáciu spoločnosti, ktorá zabezpečila, že koalícia zločincov vedená Hitlerom v roku 1941 do Ruska nedokázala vyzabíjať „menejcennú“ Východoeurópsku rasu. Dekréty o mieri, o pôde a znárodnenie sa stali precedensom, ktorý pomáhal pri odstraňovaní kolonializmu vo svete. Atď…

Pár príkladov, čo hovorí (v súčasnosti tajná?) Všeobecnej Deklarácie ľudských práv, ktorú vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN dňa 10.12.1948 ako rezolúciu 217 A (III):
Článok 1: „Všetci ľudia sa rodia slobodní a sebe rovní, čo sa týka ich dôstojnosti a práv. Sú obdarení rozumom a majú k sebe pristupovať v bratskom duchu.“
Článok 2: „Každý má všetky práva a všetky slobody, vyhlásené v tejto Deklarácii, bez hocijakého rozlišovania najmä podľa rasy, farby, pohlavia, jazyka, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, národnostného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia.“
Článok 3: „Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť.“
Článok 4: „Nikto sa nesmie držať v otroctve alebo v nevoľníctve: všetky formy otroctva a obchodu s otrokmi sú zakázané.“


Pozri aj kniha ONDRIÁŠ, Karol: My, motroci XXI. storočia, takto prisaháme. Bratislava: Agentúra IQ+ Janošovský. 2000
ONDRIÁŠ, Karol: Vytunelovaní.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
One thought on “100. výročie VOSR – na čo nezabudnúť pri ďalšej revolúcii

  • 20. októbra 2017 at 21:00
    Permalink

    Hm, len vymyslieť takú zbraň, ktorá by nazabíjala, ale poľudštila ľudí. Slovo je zbraň!

    Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *