Prof. Jaroslav Husár: Kapitalizmus musí mať iné pokračovanie

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Vážení priaznivci DAV-u DVA

Väčšina našich čitateľov má silné sociálne cítenie a hlási sa k zdravému vlastenectvu. Čakajú nás zásadné politické udalosti - referendum o predčasných voľbách a následne zásadný boj o ďalších charakter našej spoločnosti.

V DAV-e DVA stojíme na Vašej strane. Pre pravidelných prispievateľov okrem iného pripravujeme aj špeciálne benefity: vypnutie reklamy, výrazné zľavy v e-shope INLIBRI, podielovú knihu a iné... Vernostný program zverejníme v apríli.

Ak chceme naďalej rásť, nebude to možné bez vybudovania silnej podpornej komunity. Staňte sa jej členom, pomôžte nám v tomto úsilí tým, že budete pravidelne finančne podporovať DAV DVA.

Podporte nás pravidelnou sumou, 4, 6, alebo 10 a viac eur mesačne..
Číslo účtu: IBAN: SK72 8330 0000 0028 0108 6712


Verím, že aj čitateľ už čítal nadpisy v tlačených médiách, že svet už nikdy nebude taký ako býval pred pandémiou. Teda je ozaj čas, aby sme premýšľali o tom, čo bude potom, ako sa zmení svet a ako sa posunú ľudské hodnoty.

prof. Jaroslav Husár

Už viacero autorov hovorí aj o kolapse sveta, ktorý je založený na globalizácii, na ilúzii večného rastu a na ilúzii, že bohatí chcú iba dobro.

Nedávno som si v mojom príspevku položil otázku, či civilizačný vývoj: otrok – poddaný – robotník a otrokár – feudál – kapitalista  – je večný. Kapitalizmus  musí mať iné pokračovanie.

Pred ekonómiou je úloha objaviť zákon pohybu modernej spoločnosti, civilizácie, ktorá má perspektívu – svet už nebude nikdy taký ako ten dnešný.

Veľký pokrok ekonomík bol umožnený predovšetkým vedou a aj ekonomickou  teóriou, t. j. súborom objavov o zákonoch a poučkách ekonómie. Od elektroinžiniera očakávame, že vie, čo je Ohmov zákon a iste pozná aj jeho matematické vyjadrenie. Ako sme sa už neraz presvedčili u nás, ani ministri nepoznajú základné ekonomické pojmy. Miklošovi ako ministrovi financií som napísal, že jeho rovná daň je ekonomický nezmysel. Rovný môže byť stôl. Dnes 31/3/2020 Braňo Ondruš v SME napísal: „Minister hospodárstva Richard Sulík (spolutvorca pojmu rovná daň, moja poznámka) povedal, že je „pripravený cez takzvaný kurzarbeit pomôcť firmám“. Lenže nie je. Mýli sa, lebo zjavne nevie, čo to „kurzarbeit“ vlastne je.

Očakáva sa prepad našej, ba nevyhnutne aj svetovej ekonomiky, a tak sa politici snažia ponúkať riešenie, ale nevedia teóriu, a tak riešenie nemôžu ponúknuť.

Dolu letia aj burzy a politici sa snažia hádzať záchranné siete. Chcú zmeniť priority ľudí a chcú „reštartovať systém“ (ako počítač). Totiž niečo z toho, čo bolo, už nebude možné, niečo už nebudeme môcť chcieť, vlastne nemali by sme chcieť. Spoločnosť neskolabuje, potrebuje nový princíp, potrebuje zmenu vlastníctva, potrebuje inú distribúciu národného príjmu. Problém nie je v tom, ako upozorňujú niektorí novinári, že ľudia sa budú musieť rekvalifikovať na inú prácu. To je málo. Ľudia sa budú musieť stať niečím iným, vlastníkmi. Musíme začať rozmýšľať, aký bude svet po pandémii. Konkrétne, dnešný podnik má takýto účet ziskov a strát.

Zjednodušený výkaz ziskov a strát podniku X za rok…, v tisícoch eur

Z  účtu podniku vidíme, že na jeho pravej strane sú príjmy podniku pochádzajúce od rôznych podnikov a aj z iného predaja. Na ľavej strane sa nachádzajú výdavky, náklady. Položky sú jasné, možno až na pojem nepriama daň – ňou je, napríklad, daň z majetku.

Kde sa vzal Sulíkov „kurzarbeit“

Pozrime sa, kde sa vzal spásonosný „Sulíkov kurzarbeit“. Musíme sa vrátiť k teórii. Treba preskúmať vzťah hodnota → trhová cena.

vzťah hodnota → trhová cena

V kapitalizme sa hodnota skladá z konštantného kapitálu (c), variabilného kapitálu (v) a nadhodnoty (m), čiže

h = c + v + m

alebo aj h = prenesená hodnota + novovytvorená hodnota, čiže

h = ph + nh

(naše účtovníctvo hovorí o pridanej hodnote, opäť neodborne).  

Tieto položky sa ľahko identifikujú na ľavej strane uvedeného účtu. Aby podnik mohol platiť pracovníkom, hoc je pracovná doba skrátená (kurzarbeit), podnik na to musí vytvoriť taký náklad (svoj fond), ktorý sa nestane časťou zisku pred zdanením, teda na uvedenom účte sa bude nachádzať hneď za položkou odpisy ako položka napr. náklady na skrátený pracovný čas. Teoreticky je to novovytvorená hodnota. Z neho sa nebude platiť daň, a teda nebude súčasťou štátneho rozpočtu. Toto musí vyriešiť legislatíva a ekonómia. Politici tomu musia rozumieť, teda aj Sulík, ako to napísal p. Ondruš. Máme, žiaľ, nielen kontaminované ovzdušie, ale aj kontaminovanú ekonómiu (Mikloš, Sulík). Vzťah kapitál – práca, ktorý je stelesnený aj na účte, hamuje rozvoj civilizácie. A dnes prežívame pôrodné bolesti. V roku 1989 sme bojovali za slobodu a doposiaľ ju reálne nemáme, máme autorov, ktorým sa nepublikujú príspevky. Máme však boháčov. Máme triedne vzťahy a záujmy.

Čaká nás zásadná zmena: oslobodenie

Čitateľovi som predchádzajúcimi úvahami, verím, jednoznačne povedal, že civilizáciu po skončení pandémie čaká zásadná zmena. Aká bude ekonomická zmena, oslobodenie, a to je zodpovednosť ekonómie, vedcov. Naznačil som aj, od čoho sa oslobodzovať. Koronavírus nás pripravil o slobodu pohybu, TV na obrazovke ukazuje, že „zostaňte doma“.  Vyhnal ľudí  aj z úradov, deti zo škôl, pracujúcich z tovární a kupujúcich z nákupných centier. Ba máme byť ohľaduplnejší, solidárnejší a aj zodpovednými za druhých. Altruistické heslá. Stupeň rozvoja civilizácie však žiada viac.

Postupnosť otrokárstvo – feudalizmus – kapitalizmus musí pokračovať. Príde nový „izmus“. Vráti sa socializmus? Totiž po roku 1989 sme zažili nejakú slobodu, ale hlavne svojvôľu a egoizmus. Bohatí si nárokovali luxus a zbytočnosti. Už Englove zákony hovoria, ako sa chovajú výdavky na luxusné tovary, jednoducho dá sa bez nich zaobísť. Ale ľudia ich kupovali aj na dlh. To nie je hospodársky ideál. Skutočný rozvoj civilizácia žiada odhaliť ekonomické zákony pohybu dnešnej civilizácie. Dobre že prišiel koronavírus. Ľudia si potrebu zmeny ostrejšie uvedomia.

Východiskom pri úvahách o budúcnosti  musí byť opäť podnik, o ktorom som hovoril vyššie. V tomto podniku však musia vládnuť iné princípy. Aj on bude výrobcom tovarov, ale bude to podnik, v ktorom budú nastolené dôsledne iné vzťahy vo výrobe (nie kapitál a práca); kolektív pracovníkov podniku bude prvým výrobcomprvým správcom a hlavne prvým prisvojovateľom výsledkov svojej práce. Veď to boli pracovníci čo ten output, produkciu, službu vyrobili, poskytli. Štruktúra hodnoty výroby, teda aj štruktúra hodnoty tovaru bude, ako som napísal vyššie h = ph + nh. Ak sa ten tovar predá za svoju hodnotu, potom časť realizovanej protihodnoty bude slúžiť na náhradu spotrebovaných tovarov a služieb, t. j. bude predstavovať  protihodnotu vynaložených materiálnych nákladov výroby (mnv) a druhá časť bude  predstavovať príjem podniku (p).

Teda v prvom momente sa realizovaná hodnota rozdelí na

h = mnv + p

Avšak z cieľa výroby, ktorá má uspokojovať potrebu ľudí (prof. Engliš ho nazval hospodársky ideál), a to aj vrátane rastúcich potrieb (populácia rastie). A tak podnik musí zabezpečiť potrebné rozšírenie výroby, čo bude žiadať odčleniť časť príjmu (p) práve na tento účel.

Čiže príjem podniku sa logicky musí rozdeliť na dve veľké časti, fond akumulácie (fa) a fond osobnej spotreby (fs), teda

h = mnv + fa + fs

Z princípu, že pracovný kolektív je prvým výrobcom prvým správcom a prvým prisvojovateľom výsledkov práce vyplýva, že ľavá strana účtu príjmu podniku bude mať vyššie uvedenú agregovanú štruktúru a delenie zložky fs bude také, aby zabezpečilo fondy, ktoré podnik využije na zabezpečenie príjmu pracovníkom v rôznych, aj katastrofických situáciách. Mimoriadne situácie už svojim názvom hovoria, že môžu byť. To vieme a musíme na to pamätať. Ako vidíme, všetko žiada hlbokú znalosť problematiky. Lebo ak napríklad má v elektrine obvod pracovať podľa želania (Ohmov zákon), konštruktér musí chápať, ako a prečo nastávajú zmeny. Ohmov zákon vysvetľuje, ako sa elektrina správa. Ekonómia vysvetľuje ako sa ekonomické toky správajú.

Zakončím veľkými myšlienkami N. Teslu:

Praktický úspech nejakej myšlienky, bez ohľadu na jej vlastnú hodnotu, závisí od postoja súčasníkov. Ak prichádza vo vhodnom čase, príjmu je; ak nie, môže dopadnúť podobne ako výhonky , ktoré vyláka zo zeme teplé slnko, len aby ich poškodil a spomalil ich rast nasledujúci mráz.

Nikola Tesla

V bezprecedentnej kríze však politici nemajú maľovať krivky pandémie na tabuľu, ale mať jasno v tom ako funguje ekonomika. Prial by som si, aby sa aspoň zdravotníctvo od základu zmenilo, ako prvé koliesko ekonomického stroja. Už Sokrates povedal, že lekárska veda je vedou zdravia a choroby a jej cieľom je vyliečiť chorých a zachovať zdravie zdravých. Naše hospodárske elity chcú, aby generovalo zisk. Lekári a sestričky majú liečiť a na poskytnutie tejto služby potrebujú, aby do zdravotníctva išiel finančný tok, ktorý bude niekto garantovať a tým niekým je štát; nie súkromník, boháč, jemu ide o zisk. Preto máme nemravne fungujúce zdravotníctvo.

Budem rád, ak čitateľ vezme tieto moje myšlienky nielen ako moje prianie, ale ako očakávaný pohyb civilizácie. Vytvárajme civilizáciu podľa želania, opretého o vedu. Aj konštruktér auta chce uspokojiť želanie. Budujme si európsku civilizáciu.

Po pandémii budú podniky vyrábať, ale aká bude spoločnosť je na nás, na uplatnení poznatkov o fungovaní spoločnosti. Neverme neviditeľnej ruke! Už nám v kapitalizme život sťažila, ba znechutila. Ľudský duch musí prebádať cestu k novému spoločenskému poriadku. Ako sme zistili, potrebná je aj súdržnosť. Nemala by byť základom aj ekonomického života? Nečakajme na šancuvytvorme novú etapu po kapitalizme. Európa si musí uvedomiť, že ekonomický zázrak bol postavený na vývoze výroby predovšetkým do Ázie, kde sa nachádzala najlacnejšia pracovná sila. To bol podľa mňa aj dôvod, že sa začalo s grupovaním krajín, úniami a bezcolnými zónami. Nie to je problém:

Končí kapitalizmus. Potrebujeme nové vlastníctvo, povedzme participatívne.

Prof. J. Husár

Bratislava 31/3/2020

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


7 thoughts on “Prof. Jaroslav Husár: Kapitalizmus musí mať iné pokračovanie

 • 4. apríla 2020 at 9:52
  Permalink

  Vďaka, pán profesor. Obávam sa, že aj keď ste pekne objasnili (a to aj analyticky pre účtovníctvo) kde sa má nachádzať prínos „kurzarbeitu“, zas to naše vládne kruhy a podnikatelia pochopia po svojom – že si to prisvoja.

  Reply
  • 7. apríla 2020 at 6:10
   Permalink

   Vlastníctvo v rukách zamestnancov v čase kapitalistických výrobných vzťahov tu už bolo. V Izraeli a aj v bývalej Juhoslávii. Boli individuálne pokusy vo Francii aj inde. Všetko to skrachovalo rovnako ako aj náš socializmus na nižšej efektivite. Kapitalizmus akceptuje hlbinnú vlastnosť človeka – chamtivosť. To nejaké teoretické rovnice nezmenia.
   Čaká nás ďalšia koncentrácia vlastníctva, zrušenie hotovosti, čipovanie, očkovanie. Nástup feudalizmu ? Nie. Novodobé otrokárstvo.

   Reply
 • 4. apríla 2020 at 10:14
  Permalink

  Dobrý deň pán profesor
  je to múdre, pekné…. ale psí hlas do neba nejde. Určite sa pamätáte ako dopadli voľby, keď ste kandidovali na rektora…. ešte aj volebná komisia sa na tom prechmate podieľala. Dnes ten pán organizátor šéfuje škole, ktorá podľa ich veľkých plagátov pred páru rokmi dávala slogan: Vychováme z vás pánov Európy. A hádajte, kde pôsobí bývalá pani premiérka… A máte dojem, že tí ľudia sa stretávajú a stretávali náhodne ? Náhoda je, že syn toho pána dostal niečo ako nenávratnú pôžičku na svoju kliniku…. práve od tej panej ? https://blog.hlavnespravy.sk/7621/ked-sa-na-stat-prisavaju-liberali-pribeh-interklinik-tomasa-sterna/
  Trochu sa o tom podvode popísalo a bolo ticho. Práve tak bude ticho o návrhoch, ktoré dávajú do diskusie múdri ľudia v našej vlasti. Jednoducho sa do médií nedostanú…. Ani to nie je náhoda. Tí čo to „kočírujú“ si pre svoje staré finty vždy dokážu vymyslieť nové metafory, objavia nové pojmy…. takto sa propagovali a propagujú: globalizácia, superhrubá mzda, rovná daň, investičné stimuly, tolerujú sa obchody za transférové ceny… Ľudia často tie finty neodhalia. Občas zasiahne náhoda … napr. ako Rogoff a Reinhardtová vypočítali, že ak je krajina do určitej miery zadlžená…. tak tam nemôže byť rast. Na tento podfuk prišli študenti z inej univerzity…..tak to zvalil na chybu v Excel tabuľkách. Tento Rogoff z Harvardu a z bankovej sféry vypracoval túto štúdiu na pokyn Svetovej banky a IMF a na jej základe celá EÚ šetrila po r. 2008 skoro k smrti…. Neskôr tento pán vypracoval ďalšiu štúdiu a opäť ju EÚ začala aplikovať…. Keď sa prevalila účasť šéfa ECB M.Draghi v tzv. skupine 30….. tak sa ten pán Rogoff objavil zas v tej skupine. Neskôr začal robiť štúdie a krmiť médiá….. rušením hotovosti. Títo ľudia vyberajú už dnes na výchovu „brojlerov“ na stredných školách a tí sa objavia ako spasitelia v rôznych inštitútoch, think tankoch… treťom sektore…. alebo priamo v politických stranách alebo vo vláde.
  P.S.: jediné čo nám ostáva je….OSVETA a s tou sa ťažko bojuje proti propagande. Keď som sa pýtal ľudí, čo je to OSVETA…. málo z nich vedelo o čo ide (radšej majú propagandu)…. a keď som sa opýtal, či im hovorí niečo meno Matej Hrebenda…. tak sa iba usmievali (a boli to ľudia od 20-60 rokov).

  Reply
 • 4. apríla 2020 at 10:16
  Permalink

  Áno pán profesor vaše myšlienky sú viac ako aktuálne. Zrejme ešte v blízkej budúcnosti sa veľa politikov zamyslí nad hĺbkou vízie sveta načrtnutého Davidom Schweickartom v publikácii „Po kapitalizme ekonomická demokracia“. Držím palce na zmenu hnacej sily nášho rozvoja z pozícií egoizmu a bezohľadnosti za čosi čo svedčí skutočne civilizovanej spoločnosti budúcnosti. Mimochodom mám také vnútorné presvedčenie, vzhľadom na naše aktuálne znalosti o čase a priestore vo vesmíre, že nie sme jedinou a hlavne korunou tvorstva „nekonečného“ vesmíru. Ale pre skutočne vyspelú civilizáciu v prípade akejkoľvek spolupráce by sme predstavovali veľmi vysoké riziko s tým našim hodnotovým nastavením kde naše ego je na 1. mieste. My by sme ich dokázali zničiť už len pre to ego našich lídrov a rozšírením tej pandémie takmer na celú našu aktuálnu (vraj) civilizáciu.

  Reply
 • 4. apríla 2020 at 10:20
  Permalink

  a poznámka k Sulíkovi. Keď sa prvý raz na verejnosti objavil jeho obchod s pozemkami OLO, tak som mu v diskusii napísal, že v USA by už sedel v base za insider trading alebo až self trading. Ten chlapec tento podvod dokázal tak krásne zdôvodniť, že som pochopil…. že manažér nemá povinnosť hájiť vlastníctvo a práva svojho zamestnávateľa (firmy)…. ale svoje. Ten pozemok mal predať za trojnásobnú cenu už ako manažér firmy OLO…. a nie kúpiť ho a predať na svoj účet. Podobný prúšvih teraz potichu riešili v USA, keď vysokopostavený politik (senátor) zobchodoval na burze svoje akcie so znalosťou čo podnikne vláda…. Zmohli sa len na konštatovanie, že ide o zneužitie informácií a insider trading. Keď robí niekto svinstvo, tak to dokáže pomenovať veľmi jemne….eufemisticky (tak ako to urobil Sulík s pozemkom)….. ale podobne je to s pojmom KURZARBEIT…. alebo „vypnutie ekonomiky“

  Reply
 • 4. apríla 2020 at 10:28
  Permalink

  Začnite si veľmi dobre všímať našich známych ekonómov, ako s postupujúcim časom krízy narastá ich bezradnosť až zúfalstvo, keď sú požiadaní aby vyslovili nejakú prognózu.

  Je to tým, že sú až tak „slobodní“, že ich tá debilná ideológia globálneho ekonomického liberalizmu zväzuje vidieť za hranice sveta bez hraníc a hospodárskych obmedzení, ktorý dnes vedie k našej fyzickej likvidácii ( SARS2 ). Oni si skrátka iný svet, ako svet globálneho liberálneho kapitalizmu nevedia predstaviť, a ťahajú tak ku dnu nás všetkých.

  S plačom a hnevom počúvam Mikloža, ktorý dnes – a vlastne už 20 rokov – hovorí o tom, že iný svet ( Slovensko ) nie je možný, že sme otvorená, závislá ekonomika, no je to práve on , ktorý ju takou spravil – čert ho skáraj !
  Mečiar sa aspoň snažil podporovať domáce hospodárstvo. Vytvoril síce aj tunelárov, aj defraudantov štátnych podpôr a príspevkov, no časom by sa to tlakom verejnosti prečistilo, a dnes by sme mali aké-také národné hospodárstvo – jadrová energetika, energetické strojárstvo, vojenské strojárstvo ( som proti zbraniam ), farmáciu, poľnohospodárstvo a potravinárstvo, banky ( menej bánk, ale zdravších ), dopravné staviteľstvo …

  Mám zo seba radosť, že v čase nášho demagogického vstupu do EZ a NATO mi bolo jasné, že sa odovzdávame do otrockého postavenia ( čo by na nás asi dnes hovorili Štúrovci, a zakladatelia vlasti, vydobytej po tisícročnom otroctve ) , a že v skutočnosti v tomto svete neplatí nič iné, ako :

  NIK NÁM NEPOMOŽE-POMOŽME SI SAMI !

  Reply
 • 4. apríla 2020 at 10:42
  Permalink

  veľmi poučné čítanie o kríze 2008…..
  odhalenie človeka z Goldman Sachs….. praktiky banky
  Why I am leaving Goldman Sachs…..

  https://genius.com/Greg-smith-why-i-am-leaving-goldman-sachs-lyrics

  a reakcie šéfa Goldman Sachs…. Blankfein….
  Robíme božiu prácu… pracujeme miestto Boha (Blankfein)…… za a ktorého boha…. boha peňazí alebo vlasnej peňaženky?

  https://dealbook.nytimes.com/2009/11/09/goldman-chief-says-he-is-just-doing-gods-work/

  P.S.: vtedy sa o tom veľa hovorilo, písalo…. a nič sa nezmenilo…. stále robia božiu prácu
  /keď sa u nás zaviedli bankové odvody…. tak sa ozývali tak hlasno, ako keby sme zdanili pána boha/

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *