Prvá celoslovenská konferencia za obnovu poľnohospodárstva

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Prvá celoslovenská konferencia o obnove poľnohospodárstva a potravinovej sebestačnosti Slovenska sa konala dňa 20.07. 2016 v Zemianskych Kostoľanoch. Organizátormi konferencie boli Peter Papánek a Štefan Hronček, ktorí na ňu pozvali aj zástupcov politických strán, venujúcich sa vo svojich programoch problematike potravinovej sebestačnosti.

Okrem nich sa jej zúčastnili aj ľudia z praxe, zástupcovia občianskych združení (Charta 2015) či slovenskej inteligencie, ľudia z komunálnej politiky, občianski aktivisti a taktiež zástupcovia redakcie novej kultúrno-politickej revue DAV DVA. Hlavným cieľom konferencie bolo zabránenie predaju slovenskej pôdy do zahraničia a obnovenie potravinovej sebestačnosti Slovenska. Výstupom prvej konferencie bolo spoločné vyhlásenie účastníkov, ktorým chcú zabrániť zmene zákona o zákaze predaja pôdy do zahraničia a ktoré bude odoslané príslušným štátnym orgánom.

UPDATE: PODPÍSŤE PETÍCIU, KTORÚ SPUSTILA UŽ PRED ROKMI HELENA MEZENSKÁ

Text schváleného vyhlásenia:

„My, účastníci prvej celoslovenskej konferencie o obnove poľnohospodárstva a potravinovej bezpečnosti na Slovensku, žiadame slovenské štátne orgány (teda vládu SR, Národnú radu SR a prezidenta SR), aby zastavili legislatívny proces vedúci k predaju poľnohospodárskej pôdy na Slovensku zahraničným právnickým a fyzickým osobám“

Na tomto vyhlásení sa zhodli všetci prítomní účastníci ako na jednoznačnej žiadosti smerovanej našim voleným predstaviteľom zákonodarnej a výkonnej moci Slovenskej republiky, pričom podkladom bola široká rozprava o nebezpečenstve predaja slovenskej poľnohospodárskej pôdy zahraničným právnickým i fyzickým osobám v rámci Európskej Únie.

Toto nebezpečenstvo vyplýva z možných negatívnych dôsledkov takéhoto kroku na zabezpečenie obživy pre obyvateľstvo Slovenska ako aj na životné prostredie Slovenska. Účastníci vychádzali zo skúseností získaných nielen v oblasti poľnohospodárstva a výživy, ale i z celej histórie otvárania sa slovenskej ekonomiky zahraničiu a z alarmujúceho stavu, ktorý z neho postupne vznikol.

V oblasti zabezpečenia obživy obyvateľov sme už dnes odkázaní na dovoz potravín a poľnohospodárskych produktov rastlinnej, živočíšnej a ovocinársko-zeleninárskej prvovýroby. Kým malí slovenskí farmári, súkromne hospodáriaci roľníci ako aj poľnohospodárske družstvá (pre nevhodne vyrokované vstupné podmienky Slovenska do Európskej Únie) trpia kapitálovou podvýživou a minimálnymi dotáciami do poľnohospodárstva a potravinárskej výroby, vnútro-európska konkurencia, ktorá nepozná vplyvom integrácie do EÚ hraníc, požíva hlavne v starých členských krajinách výsady lepších dotácií s možnosťou lepších kapitálových pôžičiek a odbytových možností. Naopak, v oblasti výživy sa u nás pomer zahraničného dovozu k tuzemským produktom – pre obchodné reťazce i pre spracovateľský potravinársky priemysel – prehupol na 60:40, teda občania sú čoraz viac odkázaní na dovoz. To znamená, že pre efektívnu domácu poľnohospodársku prvovýrobu a domáci potravinársky spracovateľský priemysel zanikajú možnosti v rámci trhového prostredia, obmedzeného limitmi EÚ.

Postupne sa budú konať ďalšie konferencie, na ktorých sa budú operatívne riešiť ďalšie kroky. Medzi prvé nutné kroky (okrem tejto výzvy) patrí podľa názorov, ktoré na konferencii odzneli, aj zorganizovanie občianskeho odporu formou protestných akcií a petícií, pričom túto myšlienku je potrebné čo najviac rozšíriť medzi ľudí. Toto je podľa nich téma, ktorá spája všetkých ľudí na Slovensku naprieč politickým spektrom. Organizátori sú preto presvedčení, že myšlienka osloví mnoho ľudí, ktorí sa k iniciatíve pridajú.

Zaznelo množstvo návrhov, z nich vyberáme niektoré:

Jalal Suleiman (podpredseda KSS) uviedol, že je potrebné klásť odpor teraz, keď sa schvaľuje zákon o odpredaji pôdy: „Ak si máme vybrať medzi EÚ a pôdou, treba jednoznačne povedať – k čertu s EÚ!” uviedol Suleiman.

Juraj Janošovský (DAV DVA): „Je nevyhnutné kvalifikovane obviniť z deštrukcie slovenského poľnohospodárstva politiku EÚ (nespravodlivú, asymetrickú dotačnú politiku, neregulovanú liberalizáciu trhu a iné). Národné orgány nie sú dlhodobo schopné brániť záujmy svojich občanov a vydávajú ich do područia zahraničných záujmov bánk, korporácií, zisku bez ohľadu na budúcnosť krajiny a perspektívy občanov, najmä mladých ľudí.”

MUDr. Andrej Janco (Charta 2015), ktorý viedol schôdzu, kritizoval predaj pôdy a likvidačné dotácie: „Diskriminácia je to, keď občan SR nemá kapitál a nemôže konkurovať veľkým firmám. Je to diskriminácia slovenských občanov.”

MVDr. Karol Karahuta (Sme rodina): „Potravinová sebestačnosť je základné ľudské právo, ktoré strácame.”

Peter Krupa (ĽSNS) sa zaviazal, že tieto témy z konferencie bude posúvať do parlamentu: „Tlak občanov je jediná cesta! Poslancov takéto témy nezaujímajú.”

Táto konferencia nebola posledná. Naopak, Slovensko podľa zúčastnených po prvý raz zažije „horúcu poľnohospodársku jeseň“ vzhľadom k tomu, že na Slovensku sa doposiaľ nezvyklo protestovať na cestách a v mestách tak, ako to robia bežne poľnohospodári vo Francúzsku, v Taliansku a iných krajinách. Jedine zastavenie procesu prijatia zákona o predaji pôdy a zasadnutie ku spoločnému rokovaniu v záujme nájsť riešenie, ako slovenské poľnohospodárstvo oživiť (už nie „zefektívniť“, ale skutočne oživiť), môže obnoviť dôveru občana v orgány štátu a získať podporu celého, nielen vidieckeho obyvateľstva.

Organizátori a účastníci konferencie apelujú na občanov a ubezpečujú ich, že zákon je stále v legislatívnom procese v NRSR a bude teda prechádzať ešte vládou SR a prezidentom SR. Len mienkotvorné masmédiá si už medzitým „zgustli” na správe, že „sme boj o pôdu prehrali”, keďže Brusel pôvodný zákon z dielne ministra Jahnátka z minulej vlády vrátil „na prepracovanie a zharmonizovanie s európskou legislatívou”

Poslanci NRSR, ktorí sa zúčastnili konferencie, dali plénu sľub, že závery konferencie predostrú vo svojich poslaneckých kluboch a budú iniciovať ich plnenie na zasadaní parlamentu.

Spracovala redakcia DAV DVA

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


One thought on “Prvá celoslovenská konferencia za obnovu poľnohospodárstva

  • 5. septembra 2016 at 12:00
    Permalink

    V prvom rade, polnohospodárstvo zničili politické strany už v 90-tých rokoch,a v druhom rade ,zase politické strany ,tentokrát pod tlakom EU .

    Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *