Obvinenie, bez udania dôvodu. Proces, nadčasové dielo Franza Kafku v rozhlasovom spracovaní

Dielo Franza Kafku, Proces. O tom, ako sa stáva paranoja realitou. Proces (nem. Der Prozess) je román Franza Kafku, ktorý vznikol v rokoch 1914 a 1915. Patrí k 100 najdôležitejším knihám 20. storočia podľe Le Monde. Dielo má autobiografické prvky, bolo vydané Maxom Brodom, rok po Kafkovej smrti. Pôvodný rukopis bol bez názvu, názov mu dal dodatočne až Max Brod.

Čítať viac