Prehľad súčasného slovenského družstevníctva (časť 3.): Fungujúce družstvá Okrasa Čadca, Tatrachema Trnava, Družstvo Trstená

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Ako sme sľúbili v prvej časti, prinášame vám prehľad súčasných úspešných výrobných družstiev na Slovensku.


 Okrasa, výrobné družstvo Čadca

Okrasa, výrobné družstvoVýrobné družstvo OKRASA bolo založené v roku 1954 a špecializuje sa výhradne na tradičnú výrobu sklenených vianočných ozdôb. (zdroj informácii ponúka stránky družstva). Výroba je zameraná na ručnú prácu bez využitia strojov čo zaručuje originalitu každého kusa výrobku. Dizajnérky každoročne vytvárajú módne kolekcie vianočných ozdôb pre nasledujúcu sezónu. Jednotlivé kolekcie vychádzajú z aktuálnych módnych trendov a vzorov. Každý rok prezentujú svojim zákazníkom ucelený sortiment noviniek.

V ponuke je široký sortiment sklenených ozdôb, ktorý po dobu existencie výrobného družstva prekročil viac ako 12 000 rôznych vzorov. Niekoľko tisíc vzorov je prezentovaných celoročne vo vzorkovej sieni v hlavnej budove firmy, ktorá je sprístupnená všetkým zákazníkom.

Fotka uživatele DAV DVA - kultúrno-politický magazín.
Okrasa Čadca v.d. na výstave v Nitre

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt socikstyle okrasa čadcaTechnológia výroby sklenených ozdôb je neustále inovovaná s ohľadom nielen na produktivitu a zisk, ale aj na ochranu životného prostredia. Na všetky komponenty použite na výrobu produktov, sú zodpovedajúce certifikáty v zmysle platných noriem v EÚ. 60 – ročná tradícia výroby sklenených ozdôb v Okrase je zárukou, nielen kvality výrobkov, ale aj flexibility a serióznosti obchodných vzťahov. Doplnkovou činnosťou firmy je výroba obalov z papierovej lepenky a kartónu podľa požiadaviek zákazníka.

 

Anna Ostružiarová (3 15:30) predsedníčka výrobného družstva Okrasa Čadca zreferovala na konferencii o družstevníctve praktickú činnosť kysuckého družstva venujúceho sa výrobe ozdôb, založeného v 50. rokoch a fungujúceho dodnes. Zamestnávajú 120 zamestnancov, z toho 15 zdravotne postihnutých, všetko je ručnou prácou a tým sa odlišuje od automatizačnej výroby. Zamestnávajú aj dizajnérov, ktorí vyrábajú nové vzory Vianočných ozdôb.

Fotografie: Okrasa Čadca za socializmu (zdroj Socikstyle, foto vložené  z externej sránky), a dnes (zdroj)

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt socikstyle okrasa čadca Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt socikstyle okrasa čadca Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt socikstyle okrasa čadca Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt socikstyle okrasa čadca 


Tatrachema patrí k tým šťastným podnikom, ktoré na rozdiel od Calexu či Elektrosvitu prežili ekonomickú transformáciu zo socializmu na kapitalizmus. Dodnes funguje a dokonca si jeho produkty môžete kúpiť online. Na stránkach nájdete aj archívnu knihu 20 rokov Tatrachemy, čo potvrdzuje určitú kontinuitu a úctu k histórii podniku. Ing. Javorka na konferencii o družstevníctve (42:23) predstavil podnik Tatrachema Trnava s celou jeho históriou od roku 1945, kedy vznikla Unioza. V roku 1951 sa Unioza mení na Tatrachemu. Dodnes funguje na družstevnom princípe jeden člen – jeden hlas; má 180 pracovníkov a 107 členov družstva; vyrába 108 druhov vlastných výrobkov, zabezpečuje pre zamestnancov rozličné rekreácie a kultúrno-oddychové podujatia čo spĺňa aj sociálnu a osvetovú dimenziu družstiev.
Tatrachema
Družstvo Tatrachema

Vznik TATRACHEMY je daný dátumom 30. októbra 1945, kedy skupina 19 jednotlivcov podala na Krajský súd v Bratislave oznam o založení nového podniku tzv. „PROSPEKTOM ZAKLADAČNÝM“. Ustanovujúce valné zhromaždenie dňa 9.11.1945 prijalo prvé stanovy, podľa ktorých názov podniku bude UNIOSA – združenie na výrobu a obchod s mydlom, s kozmetickými článkami a chemicko-technickými výrobkami, družstvo s ručením obmedzeným Bratislava. Devätnásť osôb vstúpilo do družstva UNIOSA, vložili 175 členských podielov po 5 000.- Kčs. Tieto prostriedky tvorili základ pre rozvoj obchodnej činnosti.Živnozväz prijal družstvo UNIOSA za svojho člena v septembri 1946, ako prvé chemické družstvo. Družstvo UNIOSA chcelo v tomto období získať domáci a zahraničný obchod s mydlom a všetkými surovinami k výrobe mydla. Nebol záujem zo strany členov vykonávať výrobnú činnosť, ale obchod, zameraný hlavne na zahraničie mal prinášať vysoké príjmy družstvu. Podielová knižkaObchodovalo sa so všetkým čo mohlo priniesť zisky : kozmetické výrobky, suroviny pre výrobu mydla. Obchodní partneri boli z Anglicka, Argentíny, Belgicka, Dánska, Egypta, Fínska, Francúzka, Maďarska, Palestíny, Portugalska, Rakúska, Švajčiarska, atď. Rok 1948 však priniesol znárodnenie zahraničného i vnútorného obchodu a družstvu UNIOSA boli ministerstvom zahraničného obchodu zamietnuté všetky dovozné a vývozné povolenia a družstvo sa zákonite muselo preorientovať na výrobnú činnosť.Roky 1949 – 1953 prežívalo družstvo UNIOSA najrušnejšie obdobie svojho jestvovania. Bolo to obdobie očisty vedúcich orgánov družstva s postupným obsadzovaním funkcií prevažne robotníckymi kádrami. Družstvo sa ďalej špecializovalo na získavanie a zušľachťovanie rôznych surovín pre tukový priemysel. 3. septembra 1950 v hoteli CARLTON v Bratislave za účasti 72 členov družstva okrem zvolenia novej správy družstva i dozorného orgánu , bola prijatá i zmena názvu na: TATRACHEMA, družstvo pre výrobu chemicko-technických článkov s r.o. Bratislava. Okresný súd v Bratislave však neuznal a nebral do úvahy všetky uznesenia, ktoré vyhlásil za neplatné s tým, že družstvo si má usporiadať svoje právne pomery.

  

  

Fotka uživatele DAV DVA - kultúrno-politický magazín.
Tatrachema v.d., v Nitre na výstave COOPEXPO

V tomto období k štyrom začleneným súkromným výrobcom (MOHÁR, FRICHÉMIA, FRICHEMOTEXTIL a CHEMOBOHÉMIA) pribudli do družstva UNIOSA ďalší výrobcovia : ISTAKO, NOVOCHEMA, CENTROCOLOR, CHERRYLAK, BYLEPO, ALBONA, WALDOR, AGIEX, DIAVA, WALMATA. Jednotliví bývalí majitelia firiem boli poväčšine i vedúci závodov. Hospodárilo sa samostatne a viac menej nekontrolovane. Až na mimoriadnom valnom zhromaždení 29. októbra 1951 v Bratislave bola schválená zmena v názve UNIOSA na TATRACHEMA, výrobné družstvo s r.o. v Bratislave. Novovytvorené stanovy dávali predpoklad na utvorenie socialistického družstva prestavbou na výrobné družstvo. Ľudovým družstvom sa stala TATRACHEMA v roku 1953 a tu sa vlastne začína obdobie skutočného rozvoja družstva. V roku 1953 prišlo k zlúčeniu funkcií riaditeľa a predseda družstva, čím prišlo k odstráneniu dvojkoľajnosti v politicko-hodpodárskom vedení. Postupne boli ustálené výrobné závody – prevádzkarne v západoslovenskom kraji.

Výroba DiavaTrnava zriadená ku dňu 10.8.1950
Bratislava zriadená ku dňu 15.9.1950
Brezová pod Bradlom zriadená v roku 1956
Senica nad Myjavou zriadená ku dňu 1.1.1955
Šaštín Stráže zriadená ku dňu 1.5.1949
Kuklov zriadená ku dňu 1.1.1960

Začal sa rozširovať výrobný sortiment a okrem výroby mydiel, aromatických a kozmetických výrobkov začala výroba pleťovej neskôr vlasovej kozmetiky, výroba prostriedkov na úpravu – zmäkčovanie vody, široký sortiment čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v oblasti bytovej chémie. V roku 1958 boli zriadené v rámci služieb pre obyvateľstvo brúsenie a leštenie parkiet a následne pribudlo kladenie podlahovín PVC v bytoch zákazníkov. V predmete činnosti družstva bola i plastikárska, kožiarska výroba a výroba hračiek. Do roku 1966 si družstvo hľadalo svoju cestu na trhoch. Až po tomto roku začala produkcia družstva narastať a do roku 1989 sme už vyrábali okolo 150 druhov výrobkov, z ktorých autokozmetika išla na export. V období rastu družstva bola zrušená prevádzka Bratislava, Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt družstvo socikstylez dôvodu asanančných prác, Brezová pod Bradlom ako neperspektívna a v roku 1991 sa osamostatnila prevádzka Kuklov, špecializovaná na plastikársku výrobu. V roku 2004 bola presunutá výroba zo závodu Senica do závodov Trnava a Šaštín Stráže. Po rozdelení federácie nastali problémy s exportom do ČR a preto sme v roku 1994 zriadili v Čechách pobočku Tatrachema CZ Hodonín, ktorej úlohou je umiestniť našu produkciu na trhoch Českej republiky.Výroba pre export je zabezpečovaná v dvoch závodoch. V rámci zákazkových služieb zabezpečujeme bazénovú chémiu pre zahraničného partnera a taktiež čistiacu chémiu pre zahraničných partnerov. V súčasnom období je Trnava sídlom hospodárskeho vedenia a závodu Trnava. V tomto závode sa vyrábajú výrobky bytovej chémie ako WC čističe, prostriedky na úpravu textílií, saponáty, prostriedky na čistenie a leštenie nábytku, podláh, autokozmetika, telová kozmetika. Značky ako FIXINELA, DIAVA, BONY, ZUZKA, SIFO, TORO,GRILPUR, slúžia verne svojim zákazníkom už dlhé obdobie. Druhý závod má sídlo v Šaštín Strážoch. Produktmi tohto závodu sú práškové čističe ako CITRA,TENY,FIXINELA, prostriedky na zmäkčovanie vody – LUXON-kryštálová a kalcinovaná sóda, prostriedok na čistenie sifónov – SIFO, pracie prostriedky a odstraňovače škvŕn pod značkou JASO, odstraňovač vodného kameňa LUXON a pod.

Pozrite viac tu: http://socikstyle.blogspot.sk/2014/11/ceskoslovenske-podniky-tatrachema.html


Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


4 thoughts on “Prehľad súčasného slovenského družstevníctva (časť 3.): Fungujúce družstvá Okrasa Čadca, Tatrachema Trnava, Družstvo Trstená

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *