Prehľad súčasného slovenského družstevníctva (časť 4): Vyrábajú lode, oblečenie, ozdobnú keramiku, víno aj záhradkárske potreby

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Prinášame Vám tretiu časť o fungujúcich moderných družstvách na Slovensku… Pozrite si aj prvú, druhú a tretiu časť. Družstva reklamujeme zdarma pre šírenie osvety, na druhej strane sa finančnej pomoci nevyhýbame (podpora DAV2 tu) nakoľko aj tlač časopisov musíme z niečoho platiť. V perspektíve budúcnosti plánujú členovia o.z. DAV DVA v spolupráci s aktivistami založiť družstvo na východe Slovenska; už teraz funguje na družstevných princípoch redakcia. Predtým plánujú šíriť osvetu o družstevníctve prostredníctvom konferencií.


ELEKTROPLAST, výrobné družstvo Prešov

Spoločnosť sa špecializuje na výrobu produktov z plastov nasledovnými technológiami – vyfukovanie, vstrekovanie, vákuovanie na strekolisoch značky Mitsubishi, Arburg a Selex s uzatváracim tlakom od 80-280 t.

Spoločnosť ELEKTROPLAST, výrobné družstvo Prešov bola založená v roku 1969. Firma v súčasnosti disponuje vlastnými výrobnými, skladovými a administratívnymi priestormi s celkovou plochou cca. 4 400 m2 a počtom SaSZ uvedených v tabuľke. Spoločnosť sa špecializuje na výrobu produktov z plastov nasledovnými technológiami – vyfukovanie, vstrekovanie a vákuovanie. Vstrekovanie- preferovaná technológia výroby plastov v našom VD prešla, z dôvodu konkurencieschopnosti a rastu, v období od roku 2 009 kompletnou inováciou aj za pomoci finančných príspevkov z štrukturálnych fondov EÚ. Výrobu realizujeme na strojoch Mitsubishi, Arburg, Selex, vrátane príslušných periférii, do objemu 750 g a uzatváracieho tlaku 280 t (vyfukovanie – od objemu 0,1 l do objemu 6 l.; vákuovanie – tvárnime plastické hmoty do plochy 0,3 m2). Uplatnenie výrobkov v sektoroch: elektrotechnický priemysel; technické výlisky aj do automobilového priemyslu; hračky a športové potreby pre deti; záhradka a domáce potreby. Zdroj

Stroje na výrobe:

Sortiment, ktorý družstvo ponúka: skúšačkyhračkyzáhradkárske potrebytechnické výlisky a priemyselný tovar


Dekor Garden,výrobné družstvo Banská Bystrica,
predaj záhradkárskych a chovateľských potrieb, dekoračného materiálu, potrieb pre kvetinárov a umelých kvetov.

DEKOR GARDEN, predajňa na Majerskej cesteDEKOR GARDEN, výrobné družstvo je spoločnosť zaoberajúca sa predajom záhradkárskych, aranžérskych a chovateľských potrieb, dekoračného materiálu a umelých kvetov. V súčasnej dobe prevádzkuje dve predajne v Banskej Bystrici – maloobchodnú predajňu na Námestí slobody a veľkoobchodnú predajňu na Majerskej ceste. Veľkoobchodná predajňa na Majerskej ceste na ploche ~400m2 ponúka široký výber záhradkárskych potrieb, substrátov, rašelín, hnojív, semien a sadeníc, náradia, textílií a iných pomôcok, obalov na kvety – plastové, keramické, terakotové, do interiéru i exteriéru;  umelých kvetov; dekoračných predmetov z dreva, kovu, plastu a keramiky pre každú sezónu; aranžérskeho materiálu – stuhy, organzy, fólie… Maloobchodná predajňa okrem iného ponúka široký výber chovateľských potrieb – krmív pre mačky, psy, hlodavce a vtáky; hračky, pelechy, vodítka, obojky a iné. Každý živnostník zaregistrovaný na našej veľkoobchodnej predajni získava vlastnú DEKOR GARDEN Zákaznícku kartu, pri predložení ktorej získava automatickú zľavu na celý nákup. Zdroj


 Šamotka v.d., výrobné družstvo Hrnčiarske Zalužany, 

Samotka

Obec Hrnčiarske Zalužany bola založená v roku 1362 pod názvom Zalusan. Pod vplyvom zlých podmienok sa obyvatelia začali venovať remeslám, z ktorých sa stalo dominantné najmä hrnčiarstvo. Preto sa v roku 1773 objavuje nový názov obce – Hrnčiarske Zalussany. Po II.svetovej vojne, 30. júna 1950, remeselníci z obce založili družstvo pod názvom Šamotka – družstvo s ručením obmedzeným, výroba šamotových tehál, múčky, piesku a hliny.
Postupne družstvo rozširovalo sortiment výrobkov. V roku 1960 k pôvodnej výrobe pribudla výroba kameninových sudov a ozdobnej keramiky.

Samotka, sudy na kapustu

Ľudovo – umelecká a umelecko-remeselná výroba spestrila sortiment výrobkov v roku 1975 (užitková keramika pre Pamiatkostav pri rekonštrukcii Jakabovho paláca v Košiciach, kalvínskeho kostola v Lučenci). Od 1. januára 1966 družstvo mení svoj názov na Šamotka, výrobné družstvo Hrnčiarske Zalužany.
Časom Šamotka,v.d. investovala aj do novej technológie vypaľovacích pecí na zemný plyn, ktorá bola zavŕšená v roku 1986. V tom istom roku vyrobili keramický sud s poradovým číslom 500 000. Po zmenách v roku 1989 vykonala Šamotka v.d. transformáciu družstva v zmysle zákona č. 42/1992 zbierky. Transformovaná Šamotka v.d. pokračovala vo výrobnom programe a 23. júna 1996 vyrobili 1 000 000-ty keramický sud. Súčastný výrobný program sa opiera o tradičnú výrobu z minulosti. Pokiaľ patríte k našim stálym zákazníkom, veríme, že si aj naďalej zachováme Vašu priazeň. Vám – novým zákazníkom a obchodným firmám odporúčame obrátiť sa na naše obchodné oddelenie, ktorého pracovníci Vám vždy ochotne poradia. Zdroj


ATAK, výrobné družstvo Prešov,

Výroba a predaj športového oblečenia zameraného na komplexný servis pre tímové športy a pre oblečenie na voľný čas, reklamné produkty, fan sortiment.

 

 

 


NOVOCHEMA, výrobné družstvo Levice, 

NOVOCHEMA, družstvo sa nachádza na juhozápadnom Slovensku v meste Levice. Bola založená 28. februára 1951 ako družstvo ľudové s názvom BABATEX, zamerané na výrobu detských hračiek. Postupom času sa výrobný program aj názvy menili. Družstvo nieslo názov ŽENA, VZORODEV, VZOR. Predmetom činnosti bola výroba ľahkej konfekcie, modrotlače i služby – krajčírstvo, pletiarstvo, kožušníctvo, oprava a výroba obuvi, tkanie, farbenie a čistenie šiat a od roku 1964 aj chemická výroba. Od 14. septembra 1967 nesie družstvo názov NOVOCHEMA. V roku 1975 bolo k existujúcemu družstvu pričlenené POHRONSKÉ VŠEODBOROVÉ DRUŽSTVO, so sídlom v Leviciach, čím sa sortiment výroby rozšíril o výrobu dreveného a čaluneného nábytku, výrobu keramiky a o maliarske a natieračske práce.  Od roku 1988 bola k družstvu pričlenená prevádzka družstva Kovotex, so sídlom v Trenčíne s výrobou zlatých a strieborných šperkov. V roku 1992 bola, tak ako vo všetkých ostatných družstvách, vykonaná transformácia v zmysle Zákona č. 42/92 Zb. Mimo iných zmien sa NOVOCHEMA, výrobné družstvo, pretransformovalo na NOVOCHEMA, družstvo. I v súčasnosti je svojim charakterom NOVOCHEMA výrobným družstvom, členom Slovenského zväzu výrobných družstiev a riadnym členom Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky. Zamestnáva 29 zamestnancov. Výrobnú činnosť rozvíja v oblasti chemickej výroby a maloobchodnú činnosť v dvoch prevádzkach v meste Levice. Chemická výroba je zameraná na výrobu syntetických i vodouriediteľných náterových látok na kov, drevo, murivo, náterových látok na fasádu a interiér, asfaltových náterových látok a riedidiel. Variabilita technológie a moderné výrobné zariadenie umožňujú vysoký stupeň operatívnosti vo výrobe a samozrejme výrobu kvalitnej náterovej hmoty. Za dosahované výsledky bolo družstvu v roku 2006, pri príležitosti 55. výročia založenia, udelené najvyššie vyznamenanie Slovenského zväzu výrobných družstiev – CENA SZVD. Zdroj


Novoplast v.d. Sered, výrobné družstvo Dolná Streda,

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Novoplast v.d. SeredNovoplast Sereď založili v roku 1947, zaoberajú sa výrobou sklolaminátov s počtom 130 zamestnancov. Zaoberajú sa 3D kreslením, CNC obrábaním, vývojom prototypov, vzorovaním, ručným laminovaním, striekaním sklenených vlákien a RTM injektovaním. Novoplast vyrába malé lode a šmykľavky.

Novoplast na Facebooku

 


Výrobné družstvo Climeko, Petrovany

CLIMEKO, výrobné družstvo bolo založené v roku 2003 v nadväznosti na bohaté tradície družstevníctva ako na Slovensku. Družstvo vedie PhDr. Klimková Kvetoslava. Družstvo prevádzkuje Soľnú jaskyňu, vyrába snežné klzákydetské miniihriskáprenosné dopravné ihriská. Zdroj


Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre

Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 11.12.1973 zlúčením JRD Branč, Dolné Krškany, Gergelová a Ivanka pri Nitre. Bolo zvolené predstavenstvo a prijaté stanovy. Rada Okresného národného výboru v Nitre uznesením č. 293/73-R zo dňa 27.12.1973 schválila vznik družstva a jeho stanovy podľa Zákona č. 49/59 Zb. Deň ku ktorému bolo družstvo zapísané do podnikového registra je 2.1.1974. Hlavnou činnosťou je :

  • podnikanie v poľnohospodárskej prvovýrobe, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja,
  • výroba mäsa a mäsových výrobkov( mäsiarstvo a údenárstvo),
  • výroba hroznového vína,
  • výroba hotového krmiva,
  • maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami,
  • prevádzka bitúnku: kúpa živých ošípaných, ich následná porážka, predaj bravčových polovíc a deleného čerstvého mäsa, a výroba mäsových výrobkov.

Poľnohospodárske družstvo bolo založené v roku 1974 a za roky svojej existencie prešlo mnohými reformami a prispôsobilo sa moderným požiadavkám. Družstvo má 3 závody, rastlinnú výrobu, živočíšnu výrobu, bitúnok a mäsovýrobu s vlastnou predajňou.

V podnikovej predajni nájdete vždy kvalitné a čerstvé výrobky. Predajňu nájdete v Ivanke pri Nitre, časť Gergeľová.


Výrobné družstvo a chránená dielňa DOZA,

budova

Výrobné družstvo DOZA bolo založené zápisom do obchodného registra dňa 6.2.2001. V čase svojho vzniku sa zaoberalo výrobou ozdobnej a úžitkovej keramiky, výchovou a vzdelávaním žiakov v zriadenom Stredisku praktického vyučovania.
Rozhodnutím Úradu práce v Sobranciach dňa 21.11.2003. V krajčírskej dielni na začiatku pracovalo len 7 zamestnancov, dnes je to trikrát viac. Príležitosť sa uplatniť dostali predovšetkým ľudia so zdravotným postihnutím, či už mentálnym, zmyslovým alebo ľudia so zníženou pracovnou schopnosťou. V sortimente chránenej dielne nájdete pracovné odevy, overaly, plášte, ale aj pracovné rukavice, či obuv z rôznorodých odvetví. Šijú pre stavebný priemysel, chemický priemysel, poľnohospodárske podniky, odevy pre zdravotníctvo aj gastronómiu. Pracujú taktiež s antistatickým a kyselinovzdorným materiálom, šijeme aj pracovné odevy pre zváračov.

Zdroj fotografií a informácií: priamo zo stránok vybraných družstiev

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
2 thoughts on “Prehľad súčasného slovenského družstevníctva (časť 4): Vyrábajú lode, oblečenie, ozdobnú keramiku, víno aj záhradkárske potreby

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *