Branislav Fábry: Likvidácia pražských politikov alebo inštitucionalizovaná rusofóbia?

Pokiaľ sa v českej spoločnosti neustále opakujú rôzne formy štvavých kampaní proti Rusku, tak tomuto trendu podlieha čoraz väčšia skupina ľudí. V ČR je rusofóbia celospoločenským problémom, ktorý sa už inštitucionalizoval aj v najvyšších štátnych inštitúciách.

Čítať viac

Branislav Fábry: Programové vyhlásenie vlády a jeho výzvy

Možno konštatovať, že vláda si nasadila vysokú latku, ktorú takmer určite nepreskočí, dôležité však bude, aby ju až príliš nepodliezala. Je tiež zjavné, že príjmy štátneho rozpočtu v najbližších rokoch na také ambiciózne PVV stačiť nebudú a plán dosiahnuť vyrovnaný rozpočet znie skoro ako žart.

Čítať viac

Branislav Fábry: Dostál miesto Blahu? Ľudské práva alebo Rusi ako koronavírusy?

Zvolením O. Dostála sa argumentácia vládnej koalície úplne zosmiešnila, pretože výhrady voči Ľ. Blahovi sa by sa dali použiť i proti O. Dostálovi. Ten na svojom facebooku vystupuje rovnako urážlivo ako Ľ. Blaha a navyše tam šíri aj nenávisť voči iným, najmä voči Rusom.

Čítať viac

Do diskusie o zoštátnení sa zapojili aj Branislav Fábry a Roman Michelko

Na výzvu k diskusii o zoštátnení strategických podnikov už zareagovalo niekoľko osobností. Karol Ondriaš zdôraznil na stránke DAVu príklad čínskeho riešenia problému a taktiež odhalenie podstaty ceny ľudskej práce, Juraj Janošovský uvažuje nad vytvorením petičného výboru a ešte pred vydaním výzvy upozornil na možnosť zoštátňovania aj Ľuboš Blaha v rozhovoroch Tri otázky pre Ľuboša Blahu. Na výzvu zareagovali aj právnik a odborník na geopolitiku Branislav Fábry a politológ Roman Michelko. Každý z nich, iným spôsobom.

Čítať viac